ေကာ္ဖီႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ ေ၀ါဟာရ အေခၚအေဝၚမ်ား

[Zawgyi]

ေကာ္ဖီသည္ ကမၻာေပၚရွိ လူႀကိဳက္အမ်ားဆံုးေသာ ေသာက္ဖြယ္ရာအရည္တစ္မ်ိဳးျဖစ္ပါသည္။ ဤ vocabulary သင္ခန္းစာတြင္ ေကာ္ဖီႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ ေ၀ါဟာရမ်ားကို ေဖာ္ျပသြားမွာျဖစ္ပါသည္။

 

Caffeine (ကဖိန္းဓာတ္)

ေကာ္ဖီေစ့၌ ပါရွိေသာ ဗဟိုအာ႐ံုေၾကာစနစ္ႏွင့္ ကိုယ္ခႏၶာ၏ ဇီ၀တြင္းျဖစ္ပ်က္မႈေတြကို ႏိုးၾကြေစေသာ ဓာတုဓာတ္ေပါင္း။

 

caffè Americano (ေကာ္ဖီအေမရိကာႏုိ)

ေကာ္ဖီၾကမ္းပ်စ္ပ်စ္ခါးခါးတြင္ ေရေႏြးထည့္၍ ေဖ်ာ္ေသာေကာ္ဖီအမ်ိဳးအစား။

 

caffè macchiato

caffè  macchiato ကို တစ္ခါတစ္ရံ espresso macchiato လို႔လည္း ေခၚပါတယ္။ ၄င္းသည္ ေကာ္ဖီၾကမ္းပ်စ္ပ်စ္ ခါးခါးကို ႏို႔အနည္းငယ္ေရာထားျခင္းျဖစ္သည္။ အီတလီဘာသာစကားအရ macchiato ၏ တိုက္႐ိုက္အဓိပၸာယ္မွာ အေရာင္တင္ထားေသာ ေကာ္ဖီ (သို႔) ႏို႔အနည္းငယ္ပါေသာ ေကာ္ဖီဟု အဓိပၸာယ္ရပါသည္။

 

cappuccino (ကာပူခ်ီႏို)

Cappuccino သည္ အီတလီေကာ္ဖီျဖစ္ပါတယ္။  အစဥ္အလာအားျဖင့္ ၄င္းကို ေကာ္ဖီၾကမ္းပ်စ္ပ်စ္ခါးခါး၊ ႏြားႏို႔ပူပူႏွင့္ ေပါင္းထားေသာ ႏြားႏို႔အျမႇဳပ္တို႔ျဖင့္ ေဖ်ာ္ပါသည္။

 

coffee beans(ေကာ္ဖီေစ့မ်ား)

ေကာ္ဖီပင္မွ ရရွိေသာ အေစ့ျဖစ္ပါသည္။ ၄င္းကို မွည့္တာႏွင့္ တၿပိဳင္နက္ ခူး၊ ျပဳျပင္ၿပီး အေျခာက္လွမ္းပါသည္။

 

black coffee (ဘလက္ေကာ္ဖီ)

Black coffee ဆိုသည္မွာ မလိုင္ေရာႏို႔ပါ ထည့္ထားျခင္းမရွိေသာ ေကာ္ဖီကို ေခၚပါသည္။

 

decaffeinated coffee (ကဖိန္းဓာတ္မပါေသာေကာ္ဖီ)

Decaffeinated coffee ဆိုသည္မွာ ေကာ္ဖီအေစ့မ်ားက ကဖိန္းဓာတ္မ်ား ဖယ္ရွားရန္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈခံယူၿပီးသား ေကာ္ဖီျဖစ္ပါသည္။ Decaf ဟုလည္းအတိုေခၚၾကပါသည္။

 

drip coffee (စစ္ထားေသာ ေကာ္ဖီ)

၄င္းကို filtered coffee ဟုလည္း ေခၚပါသည္။ အစစ္(filter) တစ္ခုထဲမွ ထည့္ထားေသာ ေလွာ္ၿပီးအမႈန္႔ႀကိတ္ထား ေသာ ေကာ္ဖီေစ့မ်ားအေပၚမွ ေရကို ေလာင္းထည့္ျခင္းျဖင့္ ရရွိေသာ ေကာ္ဖီျဖစ္ပါသည္။

 

Espresso (ေကာ္ဖီၾကမ္းပ်စ္ပ်စ္ခါးခါး)

ျပင္းၿပီးနက္ေမွာင္ေသာ ေကာ္ဖီျဖစ္ပါသည္။ ႏုမႈန္႔ေနေအာင္ ႀကိတ္ထားတဲ့ ေကာ္ဖီေစ့မ်ားထဲကို ဖိအားေပးထားသည့္ ဆူလုနီးပါးရွိေသာ ေရပမာဏအနည္းငယ္ကို အရွိန္ျဖင့္ ျဖတ္သန္းေစျခင္းျဖင့္ ရရွိေသာ ေကာ္ဖီျဖစ္ပါသည္။

 

flat white

Flat white သည္ ၁၉၇၀-၁၉၈၀ ၀န္းက်င္ခန္႕တြင္ နယူးဇီလန္ႏွင့္ ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံမ်ား၌ တီထြင္ခဲ့ေသာ ေကာ္ဖီ တစ္မ်ိဳးျဖစ္ပါသည္။ Espresso တစ္ေအာင္စ (သို႔) ႏွစ္ေအာင္စအေပၚသို႔ microfoam (အလြန္ေသးငယ္ေသာ အျမႇဳပ္) လို႔ေခၚေသာ အလြန္ေသးငယ္သည့္ ေလပူေပါင္းေလးမ်ားပါရွိၿပီး ေၾကြေရာင္ထၿပီး ကတၱီပါလို ႏူးညံ့သည့္ ေပါင္းခံထား သည့္ ႏို႔ကို ေလာင္းခ်ျခင္းျဖင့္ ရရွိေသာ ေကာ္ဖီျဖစ္ပါသည္။

 

instant coffee (အသင့္ေသာက္ေကာ္ဖီ)

Instant coffee သည္ ေပ်ာ္၀င္ႏိုင္ေသာ အမႈန္႔အျဖစ္ ျပဳျပင္စီမံထားေသာ ေကာ္ဖီမႈန္႔ (သို႔) ေရေႏြးထဲတြင္ ျမန္ျမန္ေပ်ာ္ႏိုင္ေသာ ခဲေသြ႕ (freeze-dried)ထားေသာ အမႈန္႕ခဲမ်ားျဖစ္ပါသည္။ ကိုယ့္ေကာ္ဖီကိုယ္ေဖ်ာ္ မေသာက္ခ်င္ေသာ သံုးစဲြသူမ်ား အဆင္ေျပေစေရးအတြက္ တီထြင္ထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။

 

Latte

ေကာ္ဖီၾကမ္းပ်စ္ပ်စ္ခါးခါးကို ေပါင္းခံထားေသာ ႏို႔ႏွင့္ ေဖ်ာ္ထားေသာ ေကာ္ဖီျဖစ္ပါသည္။

 

long black

Long black ေကာ္ဖီသည္ espresso (၂)ေအာင္စကို ေရေႏြးထဲသို႔ သြန္ထည့္ျခင္းမွ ရလာေသာ ေကာ္ဖီျဖစ္သည္။

 

mocha

ပ်စ္ႏွစ္ၿပီး အနံ႔စူးရွေသာ ထူးကဲသည့္ အာေရဗ်ေကာ္ဖီ (သို႔) ႏို႔၊ သၾကားႏွင့္ ကိုးကိုးအရသာမ်ားထည့္ထားေသာ ေကာ္ဖီ ကို ေခၚျခင္းျဖစ္ပါသည္။

 

skinny coffee

မလိုင္ထုတ္ၿပီးသား ႏြားႏို႔ျဖင့္ ေဖ်ာ္ထားေသာ ေကာ္ဖီကို ေခၚျခင္းျဖစ္သည္။

 

white coffee

အဂၤလိပ္စကားေျပာေသာ တိုင္းျပည္အမ်ားစုတြင္ white coffee ဆိုသည္မွာ ပံုမွန္ ေကာ္ဖီၾကမ္းစစ္စစ္ကို ႏို႔၊ မလိုင္ (သို႔) တျခား ႏို႔၊ မလိုင္အစားထိုး အမႈန္႔မ်ားျဖင့္ ေဖ်ာ္ထားေသာ ေကာ္ဖီျဖစ္သည္။

 

ဒီေကာ္ဖီကိုပဲ US ရွိ New York ေဒသမွာ "coffee light" လို႔ ေခၚၾကၿပီး New England ေဒသမွာေတာ့ "coffee with milk" (သို႔) "regular coffee" လို႔ ေခၚၾကပါတယ္။

 

အထက္တြင္ ေဖာျပထားျခင္း မရွိသည့္ ေကာ္ဖီႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အေခၚအေဝၚမ်ား၊ အမ်ိဳးအစားမ်ားအား သင္သိပါသလား။ သိလွ်င္ ေအာက္တြင္ comment ေရး၍ မွ်ေဝေပးပါ။

 

Myenglishpages.com မွ Coffee Vocabulary ကို ကိုးကားဘာသာျပန္ဆိုထားျခင္းျဖစ္ပါတယ္။


မူရင္းေဆာင္းပါးကို ဤေနရာတြင္ ဖတ္႐ႈႏိုင္ပါတယ္။


အျခားသင္ခန္းစာမ်ား ဖတ္႐ႈ ေလ့လာရန္ link - http://www.myanmar-network.net/page/index-of-articles-and-english-lessons


[ Myanmar Network အသင္းဝင္ထားျခင္းျဖင့္ ရရွိမည့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ]

- အဂၤလိပ္စာသင္ခန္းစာႏွင့္ အလုပ္ေခၚစာအသစ္မ်ား၊ UK စာေမးပြဲ သတင္းမ်ား ႏွင့္ အဂၤလိပ္စာသင္တန္း သတင္းမ်ားကို အသင္းဝင္မ်ားထံသာလွ်င္ e-mail ျဖင့္ အေၾကာင္းၾကားေပးမွာ ျဖစ္ပါသည္။
- ျဗိတိသွ်ေကာင္စီမွ ၾကီးမႉးက်င္းပေသာ ပြဲမ်ားကို အသင္းဝင္မ်ားသာ ၾကိဳတင္သိရွိျပီး အသင္းဝင္မဟုတ္သူမ်ားထက္ေစာ၍ စာရင္းေပးသြင္းႏိုင္ပါသည္။
- Myanmar Network ဝက္ဆိုက္ဒ္တြင္ အသင္းဝင္မ်ားသာလွ်င္ like ႏွင့္ comment ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။
- စကားဝိုင္းမ်ား (Forum မ်ားတြင္)ႏွင့္ အလုပ္ေခၚစာမ်ားကိုလည္း ကိုယ္တိုင္ဝင္ေရာက္ေရးသားႏိုင္ပါသည္။
- အသင္းဝင္မ်ားတြင္ ကိုယ္ပိုင္ Profile Page ရွိမည္ျဖစ္ျပီး မိမိ၏ ဓာတ္ပံု၊ မိမိကိုယ္တိုင္႐ိုက္ထားေသာ ဓာတ္ပံုမ်ားႏွင့္ ဗီဒီယိုမ်ားလည္း တင္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

- Join us now at - www.myanmar-network.net/main/authorization/signUp

[Unicode]

ကော်ဖီသည် ကမ္ဘာပေါ်ရှိ လူကြိုက်အများဆုံးသော သောက်ဖွယ်ရာအရည်တစ်မျိုးဖြစ်ပါသည်။ ဤ vocabulary သင်ခန်းစာတွင် ကော်ဖီနှင့် ဆက်စပ်နေသော ဝေါဟာရများကို ဖော်ပြသွားမှာဖြစ်ပါသည်။

 

Caffeine (ကဖိန်းဓာတ်)

ကော်ဖီစေ့၌ ပါရှိသော ဗဟိုအာရုံကြောစနစ်နှင့် ကိုယ်ခန္ဓာ၏ ဇီဝတွင်းဖြစ်ပျက်မှုတွေကို နိုးကြွစေသော ဓာတုဓာတ်ပေါင်း။

 

caffè Americano (ကော်ဖီအမေရိကာနို)

ကော်ဖီကြမ်းပျစ်ပျစ်ခါးခါးတွင် ရေနွေးထည့်၍ ဖျော်သောကော်ဖီအမျိုးအစား။

 

caffè macchiato

caffè  macchiato ကို တစ်ခါတစ်ရံ espresso macchiato လို့လည်း ခေါ်ပါတယ်။ ၎င်းသည် ကော်ဖီကြမ်းပျစ်ပျစ် ခါးခါးကို နို့အနည်းငယ်ရောထားခြင်းဖြစ်သည်။ အီတလီဘာသာစကားအရ macchiato ၏ တိုက်ရိုက်အဓိပ္ပာယ်မှာ အရောင်တင်ထားသော ကော်ဖီ (သို့) နို့အနည်းငယ်ပါသော ကော်ဖီဟု အဓိပ္ပာယ်ရပါသည်။

 

cappuccino (ကာပူချီနို)

Cappuccino သည် အီတလီကော်ဖီဖြစ်ပါတယ်။  အစဉ်အလာအားဖြင့် ၎င်းကို ကော်ဖီကြမ်းပျစ်ပျစ်ခါးခါး၊ နွားနို့ပူပူနှင့် ပေါင်းထားသော နွားနို့အမြှုပ်တို့ဖြင့် ဖျော်ပါသည်။

 

coffee beans(ကော်ဖီစေ့များ)

ကော်ဖီပင်မှ ရရှိသော အစေ့ဖြစ်ပါသည်။ ၎င်းကို မှည့်တာနှင့် တပြိုင်နက် ခူး၊ ပြုပြင်ပြီး အခြောက်လှမ်းပါသည်။

 

black coffee (ဘလက်ကော်ဖီ)

Black coffee ဆိုသည်မှာ မလိုင်ရောနို့ပါ ထည့်ထားခြင်းမရှိသော ကော်ဖီကို ခေါ်ပါသည်။

 

decaffeinated coffee (ကဖိန်းဓာတ်မပါသောကော်ဖီ)

Decaffeinated coffee ဆိုသည်မှာ ကော်ဖီအစေ့များက ကဖိန်းဓာတ်များ ဖယ်ရှားရန် ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုခံယူပြီးသား ကော်ဖီဖြစ်ပါသည်။ Decaf ဟုလည်းအတိုခေါ်ကြပါသည်။

 

drip coffee (စစ်ထားသော ကော်ဖီ)

၎င်းကို filtered coffee ဟုလည်း ခေါ်ပါသည်။ အစစ်(filter) တစ်ခုထဲမှ ထည့်ထားသော လှော်ပြီးအမှုန့်ကြိတ်ထား သော ကော်ဖီစေ့များအပေါ်မှ ရေကို လောင်းထည့်ခြင်းဖြင့် ရရှိသော ကော်ဖီဖြစ်ပါသည်။

 

Espresso (ကော်ဖီကြမ်းပျစ်ပျစ်ခါးခါး)

ပြင်းပြီးနက်မှောင်သော ကော်ဖီဖြစ်ပါသည်။ နုမှုန့်နေအောင် ကြိတ်ထားတဲ့ ကော်ဖီစေ့များထဲကို ဖိအားပေးထားသည့် ဆူလုနီးပါးရှိသော ရေပမာဏအနည်းငယ်ကို အရှိန်ဖြင့် ဖြတ်သန်းစေခြင်းဖြင့် ရရှိသော ကော်ဖီဖြစ်ပါသည်။

 

flat white

Flat white သည် ၁၉၇၀-၁၉၈၀ ဝန်းကျင်ခန့်တွင် နယူးဇီလန်နှင့် သြစတြေးလျနိုင်ငံများ၌ တီထွင်ခဲ့သော ကော်ဖီ တစ်မျိုးဖြစ်ပါသည်။ Espresso တစ်အောင်စ (သို့) နှစ်အောင်စအပေါ်သို့ microfoam (အလွန်သေးငယ်သော အမြှုပ်) လို့ခေါ်သော အလွန်သေးငယ်သည့် လေပူပေါင်းလေးများပါရှိပြီး ကြွေရောင်ထပြီး ကတ္တီပါလို နူးညံ့သည့် ပေါင်းခံထား သည့် နို့ကို လောင်းချခြင်းဖြင့် ရရှိသော ကော်ဖီဖြစ်ပါသည်။

 

instant coffee (အသင့်သောက်ကော်ဖီ)

Instant coffee သည် ပျော်ဝင်နိုင်သော အမှုန့်အဖြစ် ပြုပြင်စီမံထားသော ကော်ဖီမှုန့် (သို့) ရေနွေးထဲတွင် မြန်မြန်ပျော်နိုင်သော ခဲသွေ့ (freeze-dried)ထားသော အမှုန့်ခဲများဖြစ်ပါသည်။ ကိုယ့်ကော်ဖီကိုယ်ဖျော် မသောက်ချင်သော သုံးစွဲသူများ အဆင်ပြေစေရေးအတွက် တီထွင်ထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။

 

Latte

ကော်ဖီကြမ်းပျစ်ပျစ်ခါးခါးကို ပေါင်းခံထားသော နို့နှင့် ဖျော်ထားသော ကော်ဖီဖြစ်ပါသည်။

 

long black

Long black ကော်ဖီသည် espresso (၂)အောင်စကို ရေနွေးထဲသို့ သွန်ထည့်ခြင်းမှ ရလာသော ကော်ဖီဖြစ်သည်။

 

mocha

ပျစ်နှစ်ပြီး အနံ့စူးရှသော ထူးကဲသည့် အာရေဗျကော်ဖီ (သို့) နို့၊ သကြားနှင့် ကိုးကိုးအရသာများထည့်ထားသော ကော်ဖီ ကို ခေါ်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။

 

skinny coffee

မလိုင်ထုတ်ပြီးသား နွားနို့ဖြင့် ဖျော်ထားသော ကော်ဖီကို ခေါ်ခြင်းဖြစ်သည်။

 

white coffee

အင်္ဂလိပ်စကားပြောသော တိုင်းပြည်အများစုတွင် white coffee ဆိုသည်မှာ ပုံမှန် ကော်ဖီကြမ်းစစ်စစ်ကို နို့၊ မလိုင် (သို့) တခြား နို့၊ မလိုင်အစားထိုး အမှုန့်များဖြင့် ဖျော်ထားသော ကော်ဖီဖြစ်သည်။

 

ဒီကော်ဖီကိုပဲ US ရှိ New York ဒေသမှာ "coffee light" လို့ ခေါ်ကြပြီး New England ဒေသမှာတော့ "coffee with milk" (သို့) "regular coffee" လို့ ခေါ်ကြပါတယ်။

 

အထက်တွင် ဖောပြထားခြင်း မရှိသည့် ကော်ဖီနှင့် ပတ်သက်သော အခေါ်အဝေါ်များ၊ အမျိုးအစားများအား သင်သိပါသလား။ သိလျှင် အောက်တွင် comment ရေး၍ မျှဝေပေးပါ။

 

Myenglishpages.com မှ Coffee Vocabulary ကို ကိုးကားဘာသာပြန်ဆိုထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။


မူရင်းဆောင်းပါးကို ဤနေရာတွင် ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။

အခြားသင်ခန်းစာများ ဖတ်ရှု လေ့လာရန် link - http://www.myanmar-network.net/page/index-of-articles-and-english-l...

[ Myanmar Network အသင်းဝင်ထားခြင်းဖြင့် ရရှိမည့် အကျိုးကျေးဇူးများ ]


- အင်္ဂလိပ်စာသင်ခန်းစာနှင့် အလုပ်ခေါ်စာအသစ်များ၊ UK စာမေးပွဲ သတင်းများ နှင့် အင်္ဂလိပ်စာသင်တန်း သတင်းများကို အသင်းဝင်များထံသာလျှင် e-mail ဖြင့် အကြောင်းကြားပေးမှာ ဖြစ်ပါသည်။
- ဗြိတိသျှကောင်စီမှ ကြီးမှူးကျင်းပသော ပွဲများကို အသင်းဝင်များသာ ကြိုတင်သိရှိပြီး အသင်းဝင်မဟုတ်သူများထက်စော၍ စာရင်းပေးသွင်းနိုင်ပါသည်။
- Myanmar Network ဝက်ဆိုက်ဒ်တွင် အသင်းဝင်များသာလျှင် like နှင့် comment ပေးနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
- စကားဝိုင်းများ (Forum များတွင်)နှင့် အလုပ်ခေါ်စာများကိုလည်း ကိုယ်တိုင်ဝင်ရောက်ရေးသားနိုင်ပါသည်။
- အသင်းဝင်များတွင် ကိုယ်ပိုင် Profile Page ရှိမည်ဖြစ်ပြီး မိမိ၏ ဓာတ်ပုံ၊ မိမိကိုယ်တိုင်ရိုက်ထားသော ဓာတ်ပုံများနှင့် ဗီဒီယိုများလည်း တင်နိုင်မည် ဖြစ်သည်။

- Join us now at - www.myanmar-network.net/main/authorization/signUp

Views: 5789

Reply to This

Replies to This Discussion

Thanks

My favorite is Cappuccino. How about Iced Coffee?

I really like ice mocha that is mix chocolate ice cream, coffee and some ice cube.
I am a villager. So I usually take instant coffee.
I am drinking a cup of espresso .Really i not sleep 3 day....

Espresso Con Panna - Espresso topped with whipped cream

Espresso Ristretto - also call short shot, 3/4 ounce of espresso in extraction

My Favorite coffee is  latte. Thank you

I've got knowledge .Thaxs
I like mocha. How about you?
☺☺☺☺

RSS

Featured Discussions

© 2020   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service