လက္တင္ႏွင့္ ဂရိ ဘာသာမွလာေသာ ေရာင္စံုစကားလံုးမ်ား Colorful Words from Latin and Greek


အဂၤလိပ္ေ၀ါဟာရတြင္ လက္တင္ႏွင့္ဂရိစကားလံုးမ်ားမွဆင္းသက္လာသည့္ေ၀ါဟာရမ်ား အမ်ားအျပားရွိသည္။ အထူးသျဖင့္ ဘာသာေရးဆိုင္ရာ၊ ေဆးပညာ၊ သိပၸံပညာေ၀ါဟာရမ်ားတြင္ ၄င္း ဘာသာစကားႏွစ္ခု၏လႊမ္းမိုးမႈမွာ သိသာထင္ရွားလွသည္။ အဂၤလိပ္ဘာသာစကားအား ေလ့လာသူ မ်ားအတြက္ စကားလံုးမ်ား၏ ရင္းျမစ္ကို သိထားျခင္းသည္ ေ၀ါဟာရၾကြယ္၀ေစျခင္းနည္းလမ္း တစ္ခုျဖစ္သည္။

အျဖဴေရာင္

လက္တင္ဘာသာ albus မွတစ္ဆင့္ျဖစ္လာေသာစကားလံုးမ်ားမွာ -

alb (noun): ခရစ္ယာန္ဘုရားေက်ာင္းမ်ားတြင္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား၊ သာသနာ့၀န္ထမ္းမ်ား၀တ္ဆင္ေလ့ရွိသည့္ ေျခေထာက္ဖံုးသည့္အျဖဴေရာင္၀တ္႐ံုႀကီးျဖစ္သည္။


album (noun): စာရြက္လြတ္မ်ားပါသည့္ကြင္းခ်ဳပ္ စာအုပ္။ အယ္ဘမ္။ ဓါတ္ပံုအယ္လ္ဘမ္။ ႐ိုမန္ေခတ္တြင္ Pontifex Maximus က ႏွစ္တစ္ႏွစ္၏အဓိကအျဖစ္အပ်က္မ်ားမွတ္တမ္းတင္သည့္ ေက်ာက္စာခ်ပ္ျပားအားလည္း album ဟုေခၚခဲ့ၾကသည္။ ဂ်ာမန္လူမ်ိဳးတို႔က ၄င္းစကားလံုးအား ေက်ာ္ၾကားသူတို႔၏အမွတ္တရ လက္မွတ္၊ မွတ္တမ္းေရးသည့္စာအုပ္၊ စိတ္ကူးေပၚရာေရးျခစ္ သည့္စာအုပ္၊ အမွတ္တရပစၥည္းမ်ားျဖတ္ညွပ္ကပ္ သိမ္းဆည္းသည့္စာအုပ္ ဟုအဓိပၸါယ္ရသည့္ စကားလံုးအျဖစ္ အရင္ေမြးစားခဲ့ၾကသူမ်ားျဖစ္သည္။ ယခုေခတ္လူငယ္မ်ားကေတာ့ သီခ်င္းဓာတ္ျပား music album ဟူသည့္စကားလံုး၏အရင္းတည္ရာစကားလံုး record album သည္ “ေရးခ်င္ရာေရးႏိုင္သည့္ ဗလာစာအုပ္” တစ္ခုသဖြယ္ျဖစ္ေၾကာင္း သိႏိုင္ေတာ့မည္မဟုတ္ပါ။


albumin (noun): ေရတြင္ေပ်ာ္၀င္ႏိုင္ေသာ ေစးပ်စ္ပ်စ္ပ႐ိုတင္း globular proteins တစ္မ်ိဳး။ Albumin (also albumen) သည္ ၾကက္ဥ ဘဲဥ အကာ “egg white.” ကိုဆိုလိုသည္။

အ၀ါေရာင္

လက္တင္ဘာသာရွိ aureus သည္ ေရႊ၀ါေရာင္ကိုဆိုလိုသည္။ croceus သည္ ကံုကုမံ အေရာင္၊ နႏြင္းေရာင္ နီ၀ါေရာင္၊ ဒန္ေပါက္ေရာင္ရွိသည့္ အ၀ါ ျဖစ္သည္။ ၄င္းစကားလံုးႏွစ္လံုးမွ ေအာက္ပါစကားလံုးမ်ားျဖစ္လာသည္။


crocus (noun): ကံုကုမံပန္း။ ေႏြဦးရာသီတြင္ သစ္ဥ၊ သစ္ဖု မွေပါက္သည့္ ပန္းတစ္မ်ိဳး။ အ၀ါေရာင္၊ ခရမ္းေရာင္၊ အျဖဴေရာင္ အပြင့္ ပြင့္သည့္မ်ိဳးသံုးမ်ိဳးရွိရာက အ၀ါေရာင္ပန္းကိုအစြဲျပဳရာမွျဖစ္လာသည္။


aureole (noun): သူေတာ္စင္တစ္ပါးပါး၏ပံုကိုေရးဆြဲရာတြင္ ဦးေခါင္းေနာက္တြင္ေရးဆြဲသည့္ ေရႊေရာင္ စက္၀န္း။ ၄င္းသည္ အေရာင္စံုသည့္ ေရာင္လွ်ံစက္၀န္း။ နတၡတၱေဗဒတြင္ေတာ့ ေန ၾကတ္ျခင္းျဖစ္စဥ္တြင္ေနလံုး၏အနားသတ္အစြန္းမွ ထြက္လာသည့္အလင္းမ်ားကိုလည္း

aureole ဟုေခၚသည္။ အဓိပၸါယ္တူအသံုးမ်ားေသာစကားလံုးမွာ Halo ျဖစ္သည္။

အစိမ္းေရာင္

အစိမ္းေရာင္အတြက္စကားလံုး viridis မွဆင္းသက္လာသည့္စကားလံုးမ်ားကေတာ့ -


verdigris (noun): ေၾကးညႇိစိမ္း။ အက္ဆီးတစ္အက္စစ္ႏွင့္ ေၾကးနီ ဓာတ္ျပဳရာမွျဖစ္လာသည့္ အစိမ္းေရာင္အဆိပ္။


verdant
(adjective): စိမ္းလန္းစိုျပည္ေသာ။ ျမက္ခင္းစိမ္း။
ဂရိဘာသာ အစိမ္းေရာင္ chlor သည္ အစိမ္းေရာင္ေဖ်ာ့ျဖစ္သည္။ 

chloroform: ကလို႐ိုေဖာင္းေမ့ေဆး။ အမွန္တကယ္ေတာ့ ကလို႐ိုေဖာင္းသည္ အေရာင္မဲ့ျဖစ္ပါသည္။ ဤအမည္ရလာပံုက chlorine ႏွင့္ formic (formic acid) စကားႏွစ္လံုးေပါင္းရာကျဖစ္သည္။


chlorophyll:
သစ္ပင္မ်ား၏ အရြက္ႏွင့္အျခားအစိမ္းေရာင္ရွိအစိတ္အပိုင္းမ်ား၏ အေရာင္ခ်ယ္ပစၥည္း။


chlorine: စိမ္း၀ါေရာင္သမ္းေသာ ဓာတ္ေငြ႕တစ္မ်ိဳး။ ေရသန္႔စင္ရာတြင္အသံုးျပဳေသာ ကလိုရင္းဓာတ္ေငြ႕။


ဂရိစကားလံုး chromo သည္ အေရာင္ကိုဆိုလိုသည္။ ၄င္းႏွင့္ေပါင္းစပ္ကာ အရာ၀တၳဳတို႔၏အေရာင္၊ အေရာင္ခ်ယ္သည့္ အဆင့္ဆင့္ ႏွင့္ အေရာင္ခ်ယ္ပစၥည္းမ်ားကိုရည္ညႊန္းသည့္ စကားလံုးမ်ား ျဖစ္လာသည္။ 


chromatic: (adj) အေရာင္စံု။ အေရာင္ႏွင့္ဆိုင္ေသာ။


polychrome: အေရာင္မ်ားစြာျဖင့္ ျခယ္သထားသည့္ အႏုပညာလက္ရာတစ္ခု။


chromium: နီ ၀ါ စိမ္း ေတာက္ပသည့္အေရာင္မ်ားရွိသည့္ သတၱဳျဒပ္စင္တစ္မ်ိဳး။ ခ႐ိုမီယံ။

အနက္ေရာင္

အနက္ေရာင္ဆိုင္ရာစကားလံုးႏွစ္ခုရွိသည္။ niger “အနက္ေရာင္အညိဳရင့္ရင့္ေရာင္” ႏွင့္ coracinus, “က်ီးနက္ေရာင္” တို႔မွ ေအာက္ပါတို႔ဆင္းသက္လာျပန္သည္။


Negro (noun): ဆာဟာရတိုက္ငယ္ အာဖရိကႏြယ္၀င္ ကပၸလီလူမည္းမ်ိဳး။


negroid (adjective): နီဂ႐ိုးလူမ်ိဳး၊ နီဂ႐ိုးလူမ်ိဳးတို႔ႏွင့္ဆင္တူသူ၊ ဆက္စပ္သူ လူမ်ိဳး။


corbin (noun): “က်ီးငွက္” ကိုဆိုလိုသည့္ ေခတ္တံုးသြားၿပီျဖစ္သည့္စကားလံုး။


corbie (noun): စေကာ့ေဒသိယစကား (Scots dialect) မွ က်ီးငွက္ကိုေခၚသည့္စကားလံုး။


corbel (noun): နံရံမွအစြန္းထြက္ေအာင္ တစ္ထစ္ခ်င္း တိုးစီထားေသာ အုတ္႐ိုး။

၄င္းသည္မူရင္းလက္တင္စကားလံုး အနက္ေရာင္ ႏွင့္မည္သို႔မွ်ပတ္သက္သည္မထင္ရေသာ္လည္း corvus (raven) ၏ diminutive (ေသးငယ္သည့္အရာမ်ားကိုေခၚသည့္စကားေနာက္ဆက္ - ဥပမာ pig  piglet, corvus  corbellus) ျဖစ္သည့္ corbellus မွဆင္းသက္လာေပသည္။ က်ီးငွက္၏ႏႈတ္သီးသ႑ာန္ရွိသည့္ ပံုစံအေဆာက္အအံုကိုရည္ညႊန္းသည္။

ဂရိစကား melano သည္ ေမွာင္ေသာ၊ မည္းနက္ေသာ dark or black အဓိပၸါယ္ကိုေပးသည္။ ၄င္းစကားလံုးႏွင့္ေပါင္းစပ္သည့္အခါ ေအာက္ပါစကားလံုးမ်ားဆင့္ပြားလာသည္။


melancholy: အလြန္၀မ္းနည္းေသာ။ ညႇိဳးငယ္ျခင္း၊ မိႈင္ေတြစရာစိတ္အေျခအေန။


melanoma: အေရျပားေပၚတြင္ျဖစ္တတ္သည့္အနက္ေရာင္ အသားပိုဘုလံုး tumor ။ အကြက္အေျပာက္ျဖစ္သည့္ အေရျပားကင္ဆာ


melanin: အပင္၊ တိရစ ၦာန္ အစိတ္အပိုင္းမ်ားတြင္ေတြ႕ရသည့္ အညိဳရင့္ေရာင္၊ အနက္ေရာင္ အေရာင္ခ်ယ္ပစၥည္း။ ဥပမာ- ဆံပင္။

အျဖဴေရာင္

ေဆးပညာေ၀ါဟာရေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ေတြ႕ရသည့္ leuk သည္ အျဖဴကိုရည္ညႊန္းသည့္ ဂရိေ၀ါဟာရမွလာသည္။


leukemia: ပံုမွန္မဟုတ္သည့္ ေသြးျဖဴဥမ်ားျပားသည့္ နာတာရွည္ေရာဂါ။ ေသြးကင္ဆာ။


leukocyte: ေသြးျဖဴဥ။

အနီေရာင္

အနီေရာင္ကို ကိုယ္စားျပဳသည့္ဂရိစကားလံုး erythro သည္ ေဆးပညာ၊ ဓာတုေဗဒ၊ ဓာတ္သတၱဳပညာ ေ၀ါဟာရမ်ားတြင္ေတြ႕ရသည္။


erythrophyll: ေဆာင္းဦးရာသီတြင္ သစ္ရြက္မ်ား၏အနီေရာင္ အေရာင္ခ်ယ္ပစၥည္း


erythroscope: သစ္ရြက္စိမ္း တို႔ကိုအနီေရာင္ျမင္ေစ၍ အျခားေသာ အစိမ္းေရာင္ရွိအရာမ်ားကို မူလအတိုင္းျမင္ရေအာင္ၾကည့္႐ႈရန္ အထူးတီထြင္ထားသည့္ကိရိယာ 


erythrocyte: ေသြးနီဥ

အျပာေရာင္

Cyan သည္ဂရိေ၀ါဟာရတြင္ေတာ့ အျပာရင့္ေရာင္ျဖစ္သည္။ သို႔ရာတြင္ ပန္းခ်ီပညာရွင္မ်ား၊ ကြန္ပ်ဴတာဂရပ္ဖစ္ဒီဇိုင္းပညာရွင္မ်ားအတြက္ေတာ့ cyan သည္ အျပာႏွင့္အစိမ္းၾကားက အေရာင္တစ္မ်ိဳးျဖစ္သည္။


cyanide: Prussian blue ဟုသိထားသည့္ ဆိုးေဆးတစ္မ်ိဳးကိုကိုအပူေပးရာမွရသည့္ အလြန္ျပင္းသည့္အဆိပ္။


cyanin: နီလာပန္းပင္ႏွင့္ ေကာက္လိႈင္းဒီပန္းပြင့္ ကဲ့သို႔ေသာ ပန္းပြင့္မ်ားတြင္ပါ၀င္သည့္ အျပာေရာင္ျဖစ္ေစသည့္အရာ။


cyanosis: ေအာက္စီဂ်င္အလံုအေလာက္မရသျဖင့္ အသားအေရျပာႏွမ္းလာျခင္း။

source: Colorful Words from Latin, Colorful Words from Greek by Maeve Maddox

 

ကၽြန္ေတာ္ေရးထားသမွ်ကိုဖတ္ခ်င္လွ်င္ဒီမွာေလ့လာႏိုင္ပါသည္။


ဇာနည္(MyWay)

Broken English to Spoken English
09 448 033 674

LESSONS FROM OUR ARCHIVE

CV ႏွင့္ ေလွ်ာက္လႊာေရးသားနည္း၊ လူေတြ႕အင္တာဗ်ဴးေျဖဆိုနည္းသင္တန္း (CVs, Letters of Applications and Interviews Workshop) ျဗိတိသွ်ေကာင္စီ (ရန္ကုန္) တြင္ဖြင့္ေတာ့မည္

- အလုပ္ေခၚစာမ်ားႏွင့္ job description မ်ားကိုေသခ်ာစြာဖတ္႐ႈနားလည္ေစမည္ 
- စည္းရုံးဆြဲေဆာင္မႈရွိ၍ နည္းစနစ္က်နေသာ CV ႏွင့္ ေလွ်ာက္လႊာမ်ားေရးတတ္ေစမည္
- သင္၏အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ေရးသားထားသည္ကို အလုပ္ေခၚသူမွဖတ္႐ႈသည့္အခါ မည္သို႕နားလည္ခံစားရမည္ကို သေဘာေပါက္ေစမည္

ေနာင္တြင္ျပန္လည္ကိုးကားႏိုင္မည့္ အလုပ္ရွာေနသူမ်ားအတြက္လိုအပ္ေသာစာရြက္စာတမ္းမွတ္တမ္းမ်ားပါ ေပးမည္ျဖစ္သည္။ အလုပ္ရွာေနသူမ်ား၊ အလုပ္ေလွ်ာက္မည့္သူမ်ား အားလုံးအတြက္ လက္ေတြ႕အသုံးဝင္သည္။

ျဗိတိသွ်ေကာင္စီမွ ေပးေသာ သင္တန္းျပီးဆုံးေၾကာင္း လက္မွတ္ရရွိမည္။ စေနေန႔တြင္သာ သင္မည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ရုံး/ေက်ာင္း အခ်ိန္မ်ားလြတ္သည္။

သင္တန္းေၾကး - က်ပ္ ၈၅,၀၀၀ (က်ပ္ ၂၀,၀၀၀ တန္ဖိုးရွိေသာ ျဗိတိသွ်ေကာင္စီစာၾကည့္တိုက္တြင္ တစ္ႏွစ္ အသင္းဝင္ခြင့္ပါ ပါျပီး )

သင္တန္းခ်ိန္ - စေနေန႔ နံနက္ ၉ နာရီ မွ ညေန ၃ နာရီခြဲ အတြင္း တြင္ျဖစ္မည္ [ တစ္ရက္ ၆ နာရီ x ၂ ရက္ (၂၃ ရက္ ႏွင့္ ၃၀ ရက္ ၾသဂုတ္လ) = စုစုေပါင္း ၁၂ နာရီ ]

သင္တန္းတက္ေရာက္ရန္ ဝင္ခြင့္စာေမးပြဲ (Placement test) ေျဖရန္လိုပါသည္။ အထူးၾကိဳတင္ျပင္ဆင္ရန္မလိုပါ။ ဝင္ခြင့္စာေမးပြဲေၾကး မွာ တစ္ေသာင္းက်ပ္ျဖစ္ၿပီး မွတ္ပံုတင္ကဒ္ျပား (သို႕မဟုတ္) သန္းေခါင္စာရင္း/ေမြးစာရင္း မူရင္းမ်ားယူေဆာင္၍ ဩဂုတ္လ (၉) ရက္ ေန႕လည္ (၁၂:၃၀) မွ (၂:၀၀) အတြင္း ၇၈၊ ကမ္းနားလမ္း ျဗိတိသွ်ေကာင္စီတြင္ လာေရာက္ေျဖဆိုရပါမည္။ 

ဝင္ခြင့္ေျဖဆိုရန္စာရင္းေပးသြင္းျခင္းကို ဦးရာလူစနစ္ျဖင့္လက္ခံမည္ျဖစ္၍ အျမန္စာရင္းေပးရန္လိုအပ္ပါသည္။ 

တစ္တန္းတြင္သင္တန္းသား အမ်ားဆုံး ၁၆ ဦးသာလက္ခံမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဝင္ခြင့္စာေမးပြဲ (Placement test) ေျဖဆိုရန္ ေနရာရယူရန္အတြက္စာရင္းေပးရန္ ဤ call back form - http://tinyurl.com/bc-call-back-form - အားျဖည့္ပါ (သို႕) ဖုံး ၂၅၆၂၉၀၊ ၂၅၆၂၉၁၊ ၂၅၄၆၅၈ တို႕သို႕ အျမန္ဆက္သြယ္ပါ။ Call back form ျဖည့္ပါက British Council မွဖုံးျပန္ဆက္ေပးပါမည္။ 

enquiries@mm.britishcouncil.org သို႕ အီးေမးလ္ပို႕၍ျဖစ္ေစ www.facebook.com/BritishCouncilMyanmar မွ message ေပးပို႕၍ျဖစ္ေစလည္းအခ်ိန္မေရြး စုံစမ္းေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။

Views: 1045

Reply to This

Featured Discussions

© 2020   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service