"လက္မႈမွသည္ အႏုပညာဆီသို႔" ေခတ္ၿပိဳင္ လက္မႈအႏုပညာျပပြဲ က်င္းပမည္

လက္မႈအႏုပညာ ဖန္တီးမႈ လက္ရာအသစ္မ်ားကို ခင္းက်င္းျပသမည့္ “လက္မႈမွသည္ အႏုပညာဆီသို႔” ဟု အမည္ေပးထားသည့္ ေခတ္ၿပိဳင္လက္မႈအႏုပညာျပပြဲ တစ္ရပ္ကို ျဗိတိသွ်ေကာင္စီ၊ SDC [Swiss Agency for Development and Cooperation] ႏွင့္ New Zero Art Space တုိ႔မွ ပူးေပါင္းၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ကိုယ့္မင္းကိုယ့္ခ်င္းလမ္းရွိ Goethe Villa (ယခင္ ပန္းခ်ီပန္းပုေက်ာင္း၊ ေရခဲဆိုင္မွတ္တိုင္အနီး) တြင္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ မတ္လ (၂၁) ရက္ေန႔မွ (၂၅) ရက္ေန႔ထိ နံနက္ ၁၀ နာရီ မွ ညေန ၅ နာရီအတြင္း ျပဳလုပ္ျပသသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ ျပပြဲတြင္ ရွမ္းျပည္နယ္ အင္းေလးေဒသ၊ မႏၱေလး ႏွင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕တုိ႔မွ လက္မႈပညာရွင္မ်ား၏ တီထြင္ဖန္တီးမႈ လက္မႈ အႏုပညာပစၥည္း သုံးရာ့ငါးဆယ္ကို ခင္းက်င္းျပသ သြားမည္ ျဖစ္ၿပီး သက္ဆုိင္ရာ ေဒသအသီးသီးရွိ လက္မႈပညာရပ္မ်ားအလိုက္ မွတ္တမ္းရယူထားေသာ မွတ္တမ္းဗီဒီယိုမ်ားကိုလည္း ျပပြဲျပသခ်ိန္မ်ားအတြင္း ျပသမည္ျဖစ္သည္။

ယခုျပပြဲသည္ ျပပြဲတစ္ရပ္ အေနျဖင့္သာ စုစည္းျပသသည့္ ျပသရံုရည္ရြယ္ခ်က္သက္သက္ ပြဲတစ္ခုမဟုတ္ဘဲ လက္မွဳပစၥည္းမ်ား အႏုပညာေျမာက္စြာ ထြက္ေပၚလာေရးအတြက္ ေဒသအလုိက္ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ား က်င္းပျခင္း ႏွင့္ ရန္ကုန္အေျခစိုက္ ဒီဇုိင္းပညာရပ္ ဆုိင္ရာ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို ျပဳလုပ္ျခင္းတုိ႔ ႏွင့္ပါ စတင္ခဲ့သည့္ လူထုအေျချပဳ ႏွစ္ရွည္ လက္မွဳအႏုပညာစီမံကိန္းတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ ရွမ္းျပည္နယ္ အင္းေလးေဒသ၊ မႏၱေလး၊ ကခ်င္ျပည္နယ္ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕၊ မြန္ျပည္နယ္ ေပါင္ၿမိဳ႕၊ တနသၤာရီတုိင္း ထားဝယ္ၿမိဳ႕ႏွင့္ ခ်င္းျပည္နယ္ တီးတိန္၊ ကေလးၿမိဳ႕တို႕တြင္ လက္မွဳလုပ္ငန္းဆုိင္ရာမ်ားကို ေလ့လာရွာေဖြျခင္း၊ ရွမ္းျပည္နယ္ အင္းေလးေဒသ၊ မႏၱေလး ႏွင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕တုိ႔တြင္ လက္မွဳပညာရွင္မ်ားအား စုစည္း၍ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္း၊ အဆိုပါ ေဒသသံုးခုမွ လက္မွဳပညာရွင္မ်ားကို ရန္ကုန္သို႔ ဖိတ္ေခၚၿပီး ကေနဒါႏုိင္ငံမွ ဒီဇုိင္းအႏုပညာရွင္ဦးေဆာင္သည့္ ရက္သတၱ ႏွစ္ပတ္ၾကာ ဒီဇုိင္းပညာပုိင္းဆုိင္ရာ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲတစ္ရပ္ က်င္းပျခင္းတုိ႔ကို ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဇူလုိင္လမွ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလထိ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါသည္။

 

အရည္အေသြးျမင့္ လက္မွဳပစၥည္းအသစ္မ်ားတီထြင္ ျပဳလုပ္ျခင္းသာမကဘဲ၊ လက္မွဳအႏုပညာရွင္မ်ားကိုယ္တုိင္ ဦးေဆာင္ႏိုင္သည့္ ေစ်းကြက္တစ္ခု ျဖစ္ေပၚလာေရး၊ ျမန္မာ့လက္မွဳပညာရပ္မ်ားကို ႏုိင္ငံတကာ အသိအမွတ္ျပဳေစ်းကြက္မ်ားအထိ ထုိးေဖာက္ဝင္ေရာက္ႏုိင္ေရး ႏွင့္ လက္မွဳပညာရွင္မ်ား ကိုယ္တုိင္ဦးေဆာင္စုစည္းသည့္ လက္မွဳအႏုပညာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ေဒသအလုိက္ စုစည္းႏုိင္ေရး အစရွိသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ စီမံကိန္းကို အေကာင္အထည္ေဖာ္လုပ္ေဆာင္ေနၿပီး စီမံကိန္း ပထမႏွစ္၏ ေျခလွမ္းအစအျဖစ္ ယခု ျပပြဲကို ျပဳလုပ္ျပသျခင္းျဖစ္ပါသည္။

 

ျပပြဲတြင္ ေဒသအသီးသီးမွ လက္မွဳပညာရွင္အခ်ိဳ႕ႏွင့္ ေဒသဆုိင္ရာ လက္မွဳပညာရွင္မ်ား၏ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားလည္း ရွိေနၾကမည္ ျဖစ္ၿပီး လက္မႈပညာကို ခ်စ္ျမတ္ႏုိ္း ၊ စိတ္ပါဝင္စားၾကသည့္ မည္သူမဆုိ လာေရာက္ၾကည့္႐ႈ၍ သိလိုသည္မ်ားကို လြတ္လပ္စြာ ေမးျမန္းေဆြးေႏြးႏိုင္ၾကပါသည္။


လက္မႈအႏုပညာျပပြဲႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ သိ႐ွိလိုသည္မ်ားကို ေဟမာန္ဦး (New Zero Art Space) hayymann.oo@gmail.com သို႔မဟုတ္ ေနျခည္သြင္ (ျဗိတိသွ်ေကာင္စီ) nechye.thwin@mm.britishcouncil.org သို႕ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။

ျပပြဲအစီအစဥ္

 

ျပပြဲေနရာ 

Goethe Villa (ယခင္ပန္းခ်ီပန္းပုေက်ာင္း (ေရခဲဆုိင္မွတ္တုိင္))
အမွတ္ (၈)၊ ကိုယ့္မင္းကိုယ့္ခ်င္းလမ္း၊ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္   

 

ျပပြဲဖြင့္လွစ္ျပသထားမည့္ ေန႔ရက္ႏွင့္အခ်ိန္

၂၁.၃.၂၀၁၅ မွ ၂၅.၃.၂၀၁၅ ထိ
ေန႕႔စဥ္ နံနက္ ၁၀:၀၀ နာရီမွ ညေန ၅:၀၀ နာရီထိ 

 

Views: 554

Reply to This

Featured Discussions

© 2019   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service