စာဖတ္ျခင္း အေလ့အထကို ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ၾကစို႕

[Zawgyi]

စာဖတ္ျခင္း အေလ့အထရွိရန္အတြက္ ဦးစြာ စာဖတ္ျခင္းကို ခ်စ္ျမတ္ႏိုးဖို႕လိုအပ္ပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ငယ္စဥ္ကေလးဘဝတည္းက စာဖတ္ျခင္းအေလ့အက်င့္မရွိခဲ့ေသာသူမ်ားအေနႏွင့္ စာဖတ္ျခင္းကို ၾကိဳက္ႏွစ္သက္မည္မဟုတ္ပါ။ လူအေတာ္မ်ားမ်ားက စာဖတ္ျခင္းသည္ ေကာင္းမြန္ေသာ အေလ့ အက်င့္တစ္ခုျဖစ္ျပီး အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားစြာျဖစ္ထြန္းေစသည့္အခ်က္ကို နားလည္လက္ခံ ထားၾကေသာ္လည္း လက္ေတြ႕တြင္ ကိုယ္တိုင္လိုက္နာက်င့္သုံးဖို႕ ခဲယဥ္းေနတတ္ၾကပါသည္။ သင္က ထိုသူမ်ားထဲက တစ္ေယာက္ဆိုပါက ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ နည္းလမ္းမ်ားကိုသုံးျပီး ေလ့က်င့္ ၾကည့္ဖို႕ တိုက္တြန္းလိုပါသည္။

အခ်ိန္ သတ္မွတ္ပါ - ေန႕စဥ္ သင္ျပဳလုပ္ေနသည့္ လႈပ္ရွားမႈတိုင္းတြင္ စာဖတ္ရန္အခ်ိန္ အနည္းဆုံး ၁၀မိနစ္မွ စတင္သတ္မွတ္ပါ။

ဥပမာ ေက်ာင္း (သို႕) ရုံးသြားသည့္လမ္း၌ ကားေပၚတြင္ ၁၀မိနစ္၊ မနက္စာ (သို႕) ညေနစာ စားေနသည့္အခ်ိန္တြင္ ၁၀မိနစ္၊ အိပ္ယာဝင္ခါနီးအခ်ိန္တြင္ ၁၀မိနစ္ စာဖတ္မည္ဆိုပါက တစ္ရက္လွ်င္ မိနစ္၃၀ စာဖတ္ျပီးျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ ထိုနည္းျဖင့္ေန႕စဥ္စာဖတ္ျခင္းအေလ့အက်င့္ကို အစပ်ိဳးၾကည့္ပါ။ ယေန႕ဒစ္ဂ်စ္တယ္ေခတ္တြင္ အြန္လိုင္းမွ ebook မ်ားအား အလြယ္တကူရယူဖတ္႐ႈႏိုင္တာေၾကာင့္ ဖုန္း၊ iPad၊ tablet စသည့္ မိမိၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာကို အသုံးျပဳျပီး သြားေလရာေနရာတြင္ စာဖတ္ႏိုင္ပါသည္။

မိမိစိတ္ဝင္စားသည့္အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ရွာေဖြဖတ္႐ႈပါ - သင္စိတ္မဝင္စားသည့္ စာအုပ္ကို ေရြးခ်ယ္ဖတ္႐ႈမိပါက စာဖတ္ျခင္းကို ျငီးေငြ႕ျပီး ပ်င္းရိစရာေကာင္းသည္ဟု  ျမင္လာပါလိမ့္မည္။ ထို ့ေၾကာင့္ ဦးစြာ မိမိစိတ္ပါဝင္စားေသာ ဘာသာရပ္၊ အေၾကာင္းအရာကို သိရွိေအာင္ ျပဳလုပ္ျပီး ထိုအေၾကာင္းအရာႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ စာအုပ္မ်ားကို စတင္ ရွာေဖြဖတ္႐ႈပါ။ သင့္အား စိတ္အပန္းေျဖေစမည့္စာအုပ္မ်ိဳး စတင္ဖတ္႐ႈျခင္းကလည္း နည္းလမ္းေကာင္းတစ္ခု  ျဖစ္ပါသည္။ သင္စိတ္ဝင္စားေသာ စာအုပ္မ်ားကို ဖတ္႐ႈျခင္းက သင့္အား စာဖတ္ျခင္းကို တျဖည္းျဖည္း ႏွစ္သက္လာေစမွာပါ။

တီဗြီၾကည့္ခ်ိန္ႏွင့္ အင္တာနက္အသုံးျပဳခ်ိန္တို႕ကို ေလွ်ာ့ခ်ပါ - စာဖတ္ျခင္းအေလ့အထကို အမွန္တကယ္ပ်ိဳးေထာင္လိုပါက ေန႕စဥ္ တီဗြီၾကည့္ခ်ိန္ႏွင့္ အင္တာနက္အသုံးျပဳခ်ိန္ တို႕ကို ေလွ်ာ့ခ်လိုက္ပါ။ ထိုကဲ့သို႕ ေလွ်ာ့လိုက္သည့္ နာရီ/မိနစ္တိုင္း၌ တီဗြီ၊ ကြန္ျပဴတာမ်ားႏွင့္  ေဝးရာေနရာတြင္ စာဖတ္ဖို႕ အၾကံျပဳလိုပါသည္။ အကယ္၍ သင္သည္ iPad (သို႕) tablet တို႕ႏွင့္ဖတ္မည္ဆိုပါက အာ႐ံုပ်ံ႕လြင့္ျခင္းမရွိပဲ စူးစူးစိုက္စိုက္ဖတ္႐ႈႏိုင္ရန္ ဆိုရွယ္မီဒီယာ အသိေပးခ်က္မ်ား (notifications from social media applications) ကို ပိတ္ထားရန္ တိုက္တြန္းလိုပါသည္။

စာၾကည့္တိုက္ (သို႕) စာအုပ္ဆိုင္မ်ားသို႕ပံုမွန္သြားပါ - စာဖတ္ျခင္းအေလ့အထျဖစ္ေပၚလာဖို႕အတြက္ စာၾကည့္တိုက္ (သို႕) စာအုပ္ဆိုင္မ်ားသို႕ ပုံမွန္သြားျပီး အသစ္ထြက္ရွိေသာ(သို႕)  ေရာင္းအား အေကာင္းဆုံး စာအုပ္မ်ားကို သိရွိေအာင္ျပဳလုပ္ပါ။ ထိုစာအုပ္မ်ားက မိမိစိတ္ဝင္စားေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ဆက္စပ္ေနပါက ေရြးခ်ယ္ဖတ္႐ႈပါ။ စာၾကည့္တိုက္ (သို႕) စာအုပ္ဆိုင္မ်ား မွ ျပဳလုပ္ေလ့ရွိေသာ စာအုပ္မ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ား၊ ပြဲေတာ္မ်ား၊ အသင္းအဖြဲ႕မ်ား တြင္လည္း ပါဝင္ႏိုင္ေအာင္ၾကိဳးစားပါ။

ဖတ္ျပီးေသာ စာအုပ္မ်ားကို မွတ္သားထားပါ - မိမိဖတ္ျပီးေသာ စာအုပ္၏အမည္၊ စာေရးဆရာနာမည္တို႕ကို သာမက စတင္ဖတ္႐ႈေသာ/ ျပီးေျမာက္ေသာရက္စြဲမ်ားကို စာအုပ္တစ္အုပ္ ထဲတြင္ မွတ္သားထားပါ။ ကာလအတန္ၾကာလွ်င္ ထိုမွတ္စုကို ျပန္လည္ၾကည့္႐ႈပါက အလြန္ စိတ္ေက်နပ္အားရမႈျဖစ္ေပၚျပီး ေနာက္ထပ္စာအုပ္မ်ား ဆက္လက္ဖတ္႐ႈဖို႕ ခြန္အားမ်ားေပးပါလိမ့္မည္။

ထိုနည္းလမ္းမ်ားက သင့္အားပုံမွန္စာဖတ္ျခင္း အေလ့အက်င့္ျဖစ္ေစဖို႕ အေထာက္အကူျဖစ္မည္ဟု  ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။

ေနာက္ဆုံးအေနႏွင့္ အြန္လိုင္းမွတဆင့္ ေဆာင္းပါးမ်ား၊ ပုံျပင္မ်ားအခမဲ့ေလ့လာဖတ္႐ႈႏိုင္ေသာ ဝက္ဗ္ဆိုဒ္မ်ားႏွင့္ ေနာက္ဆုံးေပၚစာအုပ္အေျမာက္အျမားငွားရမ္းႏိုင္ေသာ စာၾကည့္တိုက္အေၾကာင္း ကို ေဝမွ်ေပးလိုက္ပါသည္။

စာအုပ္မ်ားကို ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က် ရွာေဖြငွားရမ္းဖတ္႐ႈလိုပါက ျဗိတိသွ်ေကာင္စီစာၾကည့္တိုက္တြင္ အသင္းဝင္ကဒ္ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါသည္။ စာၾကည့္တိုက္ရွိစာအုပ္မ်ားကို အြန္လိုင္း catalogue (https://library.britishcouncil.org.mm/) မွတဆင့္လည္း ဝင္ေရာက္ စစ္ေဆးၾကည့္ႏိုင္ပါသည္။

ျဗိတိသွ်ေကာင္စီ စာၾကည့္တိုက္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအေၾကာင္းပိုမိုသိရွိလိုပါက www.britishcouncil.org.mm/english/libraries တြင္ ဝင္ေရာက္၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဖုန္း - ၀၁ ၃၇၀၉၃၃၊ ၃၇၀၉၄၄ သို႕ဆက္သြယ္၍ေသာ္လည္းေကာင္း ေလ့လာစုံစမ္းႏိုင္ပါသည္။

[Unicode]

စာဖတ်ခြင်း အလေ့အထရှိရန်အတွက် ဦးစွာ စာဖတ်ခြင်းကို ချစ်မြတ်နိုးဖို့လိုအပ်ပါသည်။ အထူးသဖြင့် ငယ်စဉ်ကလေးဘဝတည်းက စာဖတ်ခြင်းအလေ့အကျင့်မရှိခဲ့သောသူများအနေနှင့် စာဖတ်ခြင်းကို ကြိုက်နှစ်သက်မည်မဟုတ်ပါ။ လူအတော်များများက စာဖတ်ခြင်းသည် ကောင်းမွန်သော အလေ့ အကျင့်တစ်ခုဖြစ်ပြီး အကျိုးကျေးဇူးများစွာဖြစ်ထွန်းစေသည့်အချက်ကို နားလည်လက်ခံ ထားကြသော်လည်း လက်တွေ့တွင် ကိုယ်တိုင်လိုက်နာကျင့်သုံးဖို့ ခဲယဉ်းနေတတ်ကြပါသည်။ သင်က ထိုသူများထဲက တစ်ယောက်ဆိုပါက အောက်တွင်ဖော်ပြထားသော နည်းလမ်းများကိုသုံးပြီး လေ့ကျင့် ကြည့်ဖို့ တိုက်တွန်းလိုပါသည်။

အချိန် သတ်မှတ်ပါ - နေ့စဉ် သင်ပြုလုပ်နေသည့် လှုပ်ရှားမှုတိုင်းတွင် စာဖတ်ရန်အချိန် အနည်းဆုံး ၁၀မိနစ်မှ စတင်သတ်မှတ်ပါ။
ဥပမာ ကျောင်း (သို့) ရုံးသွားသည့်လမ်း၌ ကားပေါ်တွင် ၁၀မိနစ်၊ မနက်စာ (သို့) ညနေစာ စားနေသည့်အချိန်တွင် ၁၀မိနစ်၊ အိပ်ယာဝင်ခါနီးအချိန်တွင် ၁၀မိနစ် စာဖတ်မည်ဆိုပါက တစ်ရက်လျှင် မိနစ်၃၀ စာဖတ်ပြီးဖြစ်ပါလိမ့်မည်။ ထိုနည်းဖြင့်နေ့စဉ်စာဖတ်ခြင်းအလေ့အကျင့်ကို အစပျိုးကြည့်ပါ။ ယနေ့ဒစ်ဂျစ်တယ်ခေတ်တွင် အွန်လိုင်းမှ ebook များအား အလွယ်တကူရယူဖတ်ရှုနိုင်တာကြောင့် ဖုန်း၊ iPad၊ tablet စသည့် မိမိကြိုက်နှစ်သက်ရာကို အသုံးပြုပြီး သွားလေရာနေရာတွင် စာဖတ်နိုင်ပါသည်။

မိမိစိတ်ဝင်စားသည့်အကြောင်းအရာများကို ရှာဖွေဖတ်ရှုပါ - သင်စိတ်မဝင်စားသည့် စာအုပ်ကို ရွေးချယ်ဖတ်ရှုမိပါက စာဖတ်ခြင်းကို ငြီးငွေ့ပြီး ပျင်းရိစရာကောင်းသည်ဟု  မြင်လာပါလိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့် ဦးစွာ မိမိစိတ်ပါဝင်စားသော ဘာသာရပ်၊ အကြောင်းအရာကို သိရှိအောင် ပြုလုပ်ပြီး ထိုအကြောင်းအရာနှင့်သက်ဆိုင်သော စာအုပ်များကို စတင် ရှာဖွေဖတ်ရှုပါ။ သင့်အား စိတ်အပန်းဖြေစေမည့်စာအုပ်မျိုး စတင်ဖတ်ရှုခြင်းကလည်း နည်းလမ်းကောင်းတစ်ခု  ဖြစ်ပါသည်။ သင်စိတ်ဝင်စားသော စာအုပ်များကို ဖတ်ရှုခြင်းက သင့်အား စာဖတ်ခြင်းကို တဖြည်းဖြည်း နှစ်သက်လာစေမှာပါ။

တီဗွီကြည့်ချိန်နှင့် အင်တာနက်အသုံးပြုချိန်တို့ကို လျှော့ချပါ - စာဖတ်ခြင်းအလေ့အထကို အမှန်တကယ်ပျိုးထောင်လိုပါက နေ့စဉ် တီဗွီကြည့်ချိန်နှင့် အင်တာနက်အသုံးပြုချိန် တို့ကို လျှော့ချလိုက်ပါ။ ထိုကဲ့သို့ လျှော့လိုက်သည့် နာရီ/မိနစ်တိုင်း၌ တီဗွီ၊ ကွန်ပြူတာများနှင့်  ဝေးရာနေရာတွင် စာဖတ်ဖို့ အကြံပြုလိုပါသည်။ အကယ်၍ သင်သည် iPad (သို့) tablet တို့နှင့်ဖတ်မည်ဆိုပါက အာရုံပျံ့လွင့်ခြင်းမရှိပဲ စူးစူးစိုက်စိုက်ဖတ်ရှုနိုင်ရန် ဆိုရှယ်မီဒီယာ အသိပေးချက်များ (notifications from social media applications) ကို ပိတ်ထားရန် တိုက်တွန်းလိုပါသည်။

စာကြည့်တိုက် (သို့) စာအုပ်ဆိုင်များသို့ပုံမှန်သွားပါ - စာဖတ်ခြင်းအလေ့အထဖြစ်ပေါ်လာဖို့အတွက် စာကြည့်တိုက် (သို့) စာအုပ်ဆိုင်များသို့ ပုံမှန်သွားပြီး အသစ်ထွက်ရှိသော(သို့)  ရောင်းအား အကောင်းဆုံး စာအုပ်များကို သိရှိအောင်ပြုလုပ်ပါ။ ထိုစာအုပ်များက မိမိစိတ်ဝင်စားသော အကြောင်းအရာများနှင့်ဆက်စပ်နေပါက ရွေးချယ်ဖတ်ရှုပါ။ စာကြည့်တိုက် (သို့) စာအုပ်ဆိုင်များ မှ ပြုလုပ်လေ့ရှိသော စာအုပ်များနှင့်သက်ဆိုင်သည့် လှုပ်ရှားမှုများ၊ ပွဲတော်များ၊ အသင်းအဖွဲ့များ တွင်လည်း ပါဝင်နိုင်အောင်ကြိုးစားပါ။

ဖတ်ပြီးသော စာအုပ်များကို မှတ်သားထားပါ - မိမိဖတ်ပြီးသော စာအုပ်၏အမည်၊ စာရေးဆရာနာမည်တို့ကို သာမက စတင်ဖတ်ရှုသော/ ပြီးမြောက်သောရက်စွဲများကို စာအုပ်တစ်အုပ် ထဲတွင် မှတ်သားထားပါ။ ကာလအတန်ကြာလျှင် ထိုမှတ်စုကို ပြန်လည်ကြည့်ရှုပါက အလွန် စိတ်ကျေနပ်အားရမှုဖြစ်ပေါ်ပြီး နောက်ထပ်စာအုပ်များ ဆက်လက်ဖတ်ရှုဖို့ ခွန်အားများပေးပါလိမ့်မည်။

ထိုနည်းလမ်းများက သင့်အားပုံမှန်စာဖတ်ခြင်း အလေ့အကျင့်ဖြစ်စေဖို့ အထောက်အကူဖြစ်မည်ဟု  မျှော်လင့်ပါသည်။

နောက်ဆုံးအနေနှင့် အွန်လိုင်းမှတဆင့် ဆောင်းပါးများ၊ ပုံပြင်များအခမဲ့လေ့လာဖတ်ရှုနိုင်သော ဝက်ဗ်ဆိုဒ်များနှင့် နောက်ဆုံးပေါ်စာအုပ်အမြောက်အမြားငှားရမ်းနိုင်သော စာကြည့်တိုက်အကြောင်း ကို ဝေမျှပေးလိုက်ပါသည်။

စာအုပ်များကို ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ ရှာဖွေငှားရမ်းဖတ်ရှုလိုပါက ဗြိတိသျှကောင်စီစာကြည့်တိုက်တွင် အသင်းဝင်ကဒ်ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။ စာကြည့်တိုက်ရှိစာအုပ်များကို အွန်လိုင်း catalogue (https://library.britishcouncil.org.mm/) မှတဆင့်လည်း ဝင်ရောက် စစ်ဆေးကြည့်နိုင်ပါသည်။

ဗြိတိသျှကောင်စီ စာကြည့်တိုက်ဝန်ဆောင်မှုများအကြောင်းပိုမိုသိရှိလိုပါက www.britishcouncil.org.mm/english/libraries တွင် ဝင်ရောက်၍သော်လည်းကောင်း၊ ဖုန်း - ၀၁ ၃၇၀၉၃၃၊ ၃၇၀၉၄၄ သို့ဆက်သွယ်၍သော်လည်းကောင်း လေ့လာစုံစမ်းနိုင်ပါသည်။

Views: 1343

Reply to This

Featured Discussions

© 2020   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service