ျဗိတိသွ်ေကာင္စီ စာၾကည့္တိုက္တြင္ ၂၀၁၅ ဇန္နဝါရီလ ၁၉ ရက္ တနလၤာေန႕ ညေန ၅ နာရီတြင္ “အာ႐ံုဦးျမန္မာ" (Daybreak in Myanmar) ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ Geoffrey Hiller မွ ေဟာေျပာေဆြးေႏြးသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။


ေဟာေျပာမည့္ေနရာ - ျဗိတိသွ်ေကာင္စီစာၾကည့္တိုက္ (၇၈၊ ကမ္းနားလမ္း၊ ေက်ာက္တံတားျမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္)
ေဟာေျပာမည့္အခ်ိန္ - ညေန ၅ နာရီ
ေဟာေျပာမည့္ေန႕ရက္ - ၂၀၁၅ ဇန္နဝါရီလ ၁၉ ရက္ တနလၤာေန႕
စာရင္းေပးသြင္းရန္ - အြန္လိုင္းမွ စာရင္းသြင္းႏိုင္ပါသည္။

Geoffrey Hiller သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ၁၉၈၇ ခုႏွစ္ မွစ၍ အၾကိမ္မ်ားစြာေရာက္ရွိခဲ့ဲျပီး ျမန္မာလူမ်ိဳးတို႔ို၏ ဘဝကို မွတ္တမ္းတင္ဓာတ္ပံုံုမ်ား ႐ိုက္ကူးခဲ့ပါသည္။ ၎၏ မွတ္တမ္းဓာတ္ပံုမ်ားမွ စိတ္ဝင္စားဖြယ္ အေကာင္းဆုံးဓာတ္ပံု (၁၇၀) အား စုစည္း၍ “Daybreak in Myanmar” အမည္ျဖင့္ ၂၀၁၄ စက္တင္ဘာလတြင္ ဓာတ္ပံုစာအုပ္ထုတ္ေဝခဲ့ပါသည္။ Geoffrey Hiller ၏ လက္ရာမ်ားကို Geo Newsweek, Mother Jones ႏွင့္ The New York Times မဂၢဇင္းတို႔တြင္လည္း ေဖာ္ျပျခင္းခံခဲ့ရသည္။


Geoffrey Hiller ၏ အေၾကာင္းကို အေသးစိတ္သိရွိလိုပါက www.hillerphoto.com တြင္သြားေရာက္ၾကည့္႐ႉႏိုင္ပါသည္။


ေဟာေျပာပြဲကို အသင္းဝင္မဟုတ္သူမ်ားလည္း တက္ေရာက္ႏိုင္ျပီး မွတ္ပံုတင္(သို႔မဟုတ္) အျခားသက္ေသခံကဒ္တစ္ခုခု ယူေဆာင္လာရန္လိုအပ္ပါသည္။ စိတ္ပါဝင္စားသူမ်ားအေနျဖင့္ အြန္လိုင္းမွ စာရင္းေပးႏိုင္ပါသည္။

Geoffrey Hiller’s work has been published in magazines in the USA, Europe, and Japan including Geo, Newsweek, Mother Jones and the New York Times Magazine. His award-winning multimedia projects about Vietnam, Eastern Europe, Ghana, Burma, and Brazil have earned recognition from National Public Radio, The Christian Science Monitor and USA Today. Hiller was a Fulbright Fellow in Dhaka, Bangladesh in 2008–2009. Since then he has worked as a media trainer in India, Cambodia and Pakistan. Hiller is the creator and editor of Verve Photo: The New Breed of Documentary Photographer. His home is in Portland, Oregon.

Daybreak in Myanmar by Geoffrey Hiller.pdf


Views: 542

Reply to This

Replies to This Discussion

like

RSS

Featured Discussions

© 2019   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service