ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၁၆)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာ ေလ့က်င့္ခန္းေတြ ထဲက ၾကားဖူး၊ ေျပာဖူးတဲ့ ထသြားလာသြား စကားေျပာေတြကို နည္းနည္း အတြင္းက်က် ရွင္းျပခ်င္ပါတယ္။ လြယ္ကူ ႐ိုးစင္းတဲ့ dialogues ေတြျဖစ္ေပမဲ့ စံနစ္တစ္က်နဲ႕ ေျပာတတ္ေတာ့ ပိုေကာင္းတယ္ထင္လို႕ပါ။

ဒီေန႕သင္ခန္းစာမွာ အံ့အားသင့္တာကို ေဖာ္ျပတဲ့အသုံးအႏႈန္းမ်ားကို ရွင္းျပထားပါတယ္။

ေအာက္ေဖာ္ျပပါ situational dialogue ကို အသံထြက္ျပီး ဖတ္ၾကည့္ပါ။

Coincidences (တိုက္ဆိုင္မႈေလးမ်ား)

 • Allen: Haven't I seen you somewhere before? (ငါမင္းကို တစ္ေနရာရာမွာျမင္ဖူးသလိုပဲေနာ္)
 • Julia: No, I don't think so. (မဟုတ္ပါဖူး။ ကြၽန္မေတာ့ဒီလိုမထင္ဘူး)
 • Allen: But your face is so familiar. Wait a second .... I know .... We were on the same flight to New York last month. (ဒါေပမဲ့ ညီမမ်က္ႏွာကို ရင္းရင္းႏွီးႏွီးသိေနတယ္။ ေနပါအံုး - သိျပီ - အရင္လက နယူးေယာက္ကိုသြားတဲ့ေလယာဥ္တူတူ စီးဖူးတယ္ေလ)
 • Julia: Oh, yes. Now I remember. What a coincidence to meet in San Francisco! (အိုး - သိျပီ။ ကြၽန္မမွတ္မိျပီ။ ဆန္ဖရန္စစ္စကိုကိုျပန္ေတြ႕တာ တကယ္ကိုတိုက္တိုက္ဆိုင္ဆိုင္ပါပဲ) 
 • Allen: Well, you know what they say - it's a small world. (ဟုတ္ပါရဲ့ - လူေတြေျပာတဲ့အတိုင္းပါပဲ - ကမၻာၾကီးက က်ဥ္းက်ဥ္းေလးပါရွင္)

အေပၚက dialogue ထဲက မွတ္သားဖြယ္ရာမ်ားကို ေလ့လာရေအာင္။

Haven't I seen you somewhere before?

Negative question ျဖစ္တဲ့ Haven't I seen you somewhere before? ဟာ I’ve seen you somewhere before, haven't I? ႏွင့္ညီမွ်တယ္။ စကားေျပာသူဟာ သူ႕ထင္ျမင္ခ်က္ မွန္တယ္လို႕ယူဆရင္ ဒီလိုသုံးေလ့လည္းရွိပါတယ္။ "ငါမင္းကိုျမင္ဖူးတယ္ မဟုတ္လား"ေပါ့။


"What a … "

ဒါက အံ့ဩတာ ဝမ္းသာတာ စိတ္ပ်က္တာ စတဲ့ ခံစားခ်က္ေတြ ကို ေပၚလြင္ေစတဲ့ exclamation ျဖစ္ပါတယ္။ What a… ရဲ့အသုံး ဥပမာတစ္ခ်ိဳ႕ကို ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

 • What a surprise to see you here! (မင္းကိုဒီမွာေတြ႕ရတာအံ့ဩစရာပဲ)
 • What a joy to have you with us! (မင္း ငါတို႕နဲ႕တူတူရွိေနတာ တကယ္ေပ်ာ္စရာပါ)
 • What a misfortune! (ကံဆိုးလိုက္တာ)
 • What a shame that you have to leave so soon! (ခင္ဗ်ာဒီလိုေစာေစာျပန္ရတာ မမိုက္ဘူးဗ်ာ)
 • What a pity she couldn't come! (သူမ မလာႏိုင္တာစိတ္မေကာင္းစရာပဲ) 
 • What a wonderful idea that is! (သိပ္ေကာင္းတဲ့အၾကံပဲဗ်ိဳး)


You know what they say ဟာ you know the saying ႏွင့္ညီမွ်တယ ္။ "They" ဆိုတာ ဘယ္သူ႕ကိုမွ ကိုယ္စားမျပဳ ဘဲ general အျဖစ္နဲ႕သုံးထားတာျဖစ္တယ္။


It's a small world.
ကမၻာၾကီးက က်ဥ္းက်ဥ္းေလး တဲ့။ Native speakers ေတြအသုံးမ်ားတဲ့ common saying ေလးတစ္ခုပါ။

Julia M. Dobson ႏွင့္ Dean Curry ၏ Dialogs for Everyday Use စာအုပ္မွ ကိုးကားဘာသာျပန္ဆိုထားျခင္းျဖစ္ပါတယ္။Related Links

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၁)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာ ေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၂)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၃)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၄)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၅)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၆)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၇)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၈)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၉)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၁၀)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၁၁)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၁၂)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၁၃)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၁၄)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၁၅)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၁၆)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၁၇)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၁၈)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၁၉)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၂၀)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၂၁)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၂၂)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၂၃)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၂၄)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၂၅)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၂၆)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၂၇)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၂၈) 

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၂၉)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၃၀)

LESSONS FROM OUR ARCHIVE

အျခားသင္ခန္းစာမ်ား ဖတ္႐ႈ ေလ့လာရန္ link - http://www.myanmar-network.net/page/index-of-articles-and-english-lessons


Myanmar Network အသင္းဝင္ထားျခင္းျဖင့္ ရရွိမည့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ]

- အဂၤလိပ္စာသင္ခန္းစာႏွင့္ အလုပ္ေခၚစာအသစ္မ်ား၊ UK စာေမးပြဲ သတင္းမ်ား ႏွင့္ အဂၤလိပ္စာသင္တန္း သတင္းမ်ားကို အသင္းဝင္မ်ားထံသာလွ်င္ e-mail ျဖင့္ အေၾကာင္းၾကားေပးမွာ ျဖစ္ပါသည္။
- ျဗိတိသွ်ေကာင္စီမွ ၾကီးမႉးက်င္းပေသာ ပြဲမ်ားကို အသင္းဝင္မ်ားသာ ၾကိဳတင္သိရွိျပီး အသင္းဝင္မဟုတ္သူမ်ားထက္ေစာ၍ စာရင္းေပးသြင္းႏိုင္ပါသည္။
- Myanmar Network ဝက္ဆိုက္ဒ္တြင္ အသင္းဝင္မ်ားသာလွ်င္ like ႏွင့္ comment ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။
- စကားဝိုင္းမ်ား (Forum မ်ားတြင္)ႏွင့္ အလုပ္ေခၚစာမ်ားကိုလည္း ကိုယ္တိုင္ဝင္ေရာက္ေရးသားႏိုင္ပါသည္။
- အသင္းဝင္မ်ားတြင္ ကိုယ္ပိုင္ Profile Page ရွိမည္ျဖစ္ျပီး မိမိ၏ ဓာတ္ပံု၊ မိမိကိုယ္တိုင္႐ိုက္ထားေသာ ဓာတ္ပံုမ်ားႏွင့္ ဗီဒီယိုမ်ားလည္း တင္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

- Join us now at - www.myanmar-network.net/main/authorization/signUp

Views: 3505

Reply to This

Replies to This Discussion

Useful!
very good!
It is very usuaful to me.So thank.

Thank you !

RSS

Featured Discussions

© 2020   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service