ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၄)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာ ေလ့က်င့္ခန္းေတြထဲက ၾကားဖူး၊ ေျပာဖူးတဲ့ ထသြားလာသြား စကားေျပာ ေတြကို နည္းနည္း အတြင္းက်က် ရွင္းျပခ်င္ပါတယ္။ လြယ္ကူ ႐ိုးစင္းတဲ့ စကားေျပာ ေတြျဖစ္ေပမဲ့ စနစ္တက်နဲ႔ ေျပာတတ္ေတာ့ ပိုေကာင္းတယ္ထင္လို႔ပါ။ ဒီအပိုင္းမွာ ရင္းရင္းႏွီးႏွီး မိတ္ဆက္စကားေျပာေတြမွာ သုံးတဲ့ အသုံးအႏွုန္းေတြကို ေလ့လာရမွာျဖစ္ပါတယ္။

ေအာက္ေဖာ္ျပပါ စကားေျပာကို အသံထြက္ျပီး ဖတ္ၾကည့္ပါ။

 

Informal Introductions


Jim : Who’s the girl next to Barbara?

Charles : That’s Mary Anderson. Didn’t you meet her at Steve’s party?

Jim : No, I wasn’t at Steve’s party.

Charles : Oh! Then let me introduce you to her now…Mary, this is my cousin Jim.

Mary : Hi, Jim. I’m glad to meet you.

Jim : I’m glad to meet you. Can’t we sit down somewhere and talk?

Mary : Sure, let’s sit over there.

 

အေပၚမွာေဖာ္ျပခဲ့တဲ့ dialogue မွာ Jim ေျပာတဲ့ Who's the girl… မွာ Who's က Who is ကို ျခဳံ႕ေရးထားတဲ့ contracted form ျဖစ္ပါတယ္။ အသံထြက္ကေတာ့ Whose /huwz/ နဲ႕အတူတူပါဘဲ။

 

Didn’t you meet her at Steve’s party? ဒီေနရာမွာ negative question ျဖစ္တဲ့ Didn't you…ဆိုတာနဲ႕ ေမးထားတာ သတိျပဳမိလား။ ပံုမွန္အားျဖင္႔ negative question ကို  သုံးတဲ့အခါ အေျဖက affairmative answer ေတြဘဲ ျဖစ္ေလ့ရွိတယ္။ ျမန္မာမွာလည္း negative question  ရွိတယ္။ ".....မဟုတ္လား?" နဲ႕အဆုံးသတ္တယ္။

 

ဥပမာ

 • ေမး ။ Haven't you eaten already? (စားျပီးျပီမဟုတ္လား?)
 • ေျဖ ။ Yes, I have. (ဟုတ္ကဲ့။)

 

တစ္ခါတစ္ေလ ဘာအေျဖမွေပးစရာမလိုတဲ့ ေမးခြန္းလည္း ျဖစ္ႏိုင္တယ္။

ဥပမာ

 • Haven't I told you not to touch it?
  ဒါကိုမကိုင္ပါနဲ႕လို႕ငါမေျပာထားဘူးလား။ (ဆူပူ အျပစ္တင္သံ)

 

တစ္ခါတစ္ေလလည္း negative answer ျဖစ္ႏိုင္တယ္။ Jim က ျပန္ေျဖတာကိုၾကည့္ပါ။

 • No, I wasn’t at Steve’s party.

 

တစ္လက္စတည္း Jim ရဲ့ အေျဖကို စိတ္ထဲကနားေထာင္ၾကည့္ရေအာင္။ ပံုမွန္အားျဖင္႔ preposition ျဖစ္တဲ့ at ကို အသံေပ်ာ့ေပ်ာ့ နဲ႕ထြက္ရတာ ျဖစ္ေပမဲ့ ဒီစာေၾကာင္းမွာ at အေပၚမွာ အသံျပင္းျပင္း strong stress နဲ႕တစ္နည္းအားျဖင့္ high point of intonation ကို ထည့္ေျပာရတယ္။

 

 • No, I wasn’t at Steve’s party.

"ကြၽန္ေတာ္မွ အဲဒီပါတီကို မေရာက္ခဲ့တာ။" (အဲဒီ မွာမွ မရွိတာ။) ဆိုတဲ့သေဘာ ေပၚလြင္ေအာင္ stress ထည့္ေျပာရတာပါ။

 

အဲဒီမွာ at က present (adj) တို႕ there (adv) တို႕နဲ႕ အဓိပၸါယ္တူသြားတာေပါ့။ ေနာက္တစ္နည္းနဲ႕ေျပာရရင္ "I wasn't present." "I wasn't there." လို႕ present တို႕there တို႕ အေပၚ stress ထည့္ေျပာရတယ္။

 

 • Mary, this is my cousin Jim.

 
အဲဒီစကားမွာ Charles က Mary ရဲ့အမည္ကို အရင္ေခၚတယ္။ အဂၤလိပ္စကားမွာ မိတ္ဆက္ခံရသူရဲ့ နာမည္ကို  မိတ္ဆက္ေပးမဲ့သူရဲ့ နာမည္ ေနာက္မွ ေျပာရတာက ပိုယဥ္ေက်းတယ္လို႕ ဆိုပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ Charles က Mary ကို Jim နဲ႕ မိက္ဆက္ေပးေတာ့ Mary ရဲ့နာမည္ကို အရင္ေခၚလိုက္တယ္။ (အကယ္၍မ်ား Jim ကို Mary နဲ႕ မိတ္ဆက္ ေပးရင္ ဒီလိုေျပာျဖစ္မွာေပါ့။

 • "Jim, this is Mary.")

ေနာက္ Mary ရဲ့ နာမည္ကို ေခၚတဲ့အခါ အသံကို ျမႇင့္ျပီးေခၚရတယ္။ (အပိုင္း ၃ မွာ လည္းေဖာ္ျပခဲ့ျပီး)


Hi ကို Hello လည္း အစား informal အေနနဲ႕သုးံႏိုင္တယ္။ (အပိုင္း ၂ မွာလည္း ေဖာ္ျပခဲ့ျပီး)


I’m glad to meet you. ကို Mary က အရင္ စေျပာ တယ္။ ျပီးေတာ့ I’m glad to meet you. လို႕ Jim ကလည္း ျပန္ေျပာတယ္။ Mary ကပံုမွန္ေလသံနဲ႕ေျပာတာျဖစ္ေပမဲ့ Jim က ျပန္ေျပာတဲ့အခါ you ဆိုတဲ့ စကားလုံးေပၚမွာ အသံကို ျမႇင့္ျပီးေျပာရတယ္။ (အပိုင္း ၁ မွာေဖာ္ျပခဲ့တဲ့ "How are you?" အေၾကာင္း ျပန္ဖတ္ၾကည့္ ႏိုင္ပါတယ္။)

 

ဒီ dialogue မွာ ပါတဲ့ အျခားသိမွတ္ဖြယ္ ရာေတြကေတာ့

 • Can't we sit down…? (informal) = Would you like to sit down…? (formal)
 • Sure (informal) = Yes, of course, certainly (formal)

စသည္ျဖင္႔ အေျခအေနအရ ဖလွယ္ျပီးသုံးႏိုင္တယ္။

Julia M. Dobson ႏွင့္ Dean Curry ၏ Dialogs for Everyday Use စာအုပ္မွ ကိုးကားဘာသာျပန္ဆိုထားျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

Related Links

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၁)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာ ေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၂)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၃)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၄)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၅)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၆)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၇)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၈)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၉)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၁၀)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၁၁)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၁၂)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၁၃)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၁၄)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၁၅)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၁၆)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၁၇)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၁၈)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၁၉)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၂၀)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၂၁)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၂၂)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၂၃)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၂၄)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၂၅)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၂၆)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၂၇)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၂၈)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၂၉)

ေန႕စဥ္သုံးအဂၤလိပ္စကားေျပာေလ့လာရေအာင္ (အပိုင္း ၃၀)



LESSONS FROM OUR ARCHIVE

အျခားသင္ခန္းစာမ်ား ဖတ္႐ႈ ေလ့လာရန္ link - http://www.myanmar-network.net/page/index-of-articles-and-english-lessons

 


Myanmar Network အသင္းဝင္ထားျခင္းျဖင့္ ရရွိမည့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ]

- အဂၤလိပ္စာသင္ခန္းစာႏွင့္ အလုပ္ေခၚစာအသစ္မ်ား၊ UK စာေမးပြဲ သတင္းမ်ား ႏွင့္ အဂၤလိပ္စာသင္တန္း သတင္းမ်ားကို အသင္းဝင္မ်ားထံသာလွ်င္ e-mail ျဖင့္ အေၾကာင္းၾကားေပးမွာ ျဖစ္ပါသည္။
- ျဗိတိသွ်ေကာင္စီမွ ၾကီးမႉးက်င္းပေသာ ပြဲမ်ားကို အသင္းဝင္မ်ားသာ ၾကိဳတင္သိရွိျပီး အသင္းဝင္မဟုတ္သူမ်ားထက္ေစာ၍ စာရင္းေပးသြင္းႏိုင္ပါသည္။
- Myanmar Network ဝက္ဆိုက္ဒ္တြင္ အသင္းဝင္မ်ားသာလွ်င္ like ႏွင့္ comment ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။
- စကားဝိုင္းမ်ား (Forum မ်ားတြင္)ႏွင့္ အလုပ္ေခၚစာမ်ားကိုလည္း ကိုယ္တိုင္ဝင္ေရာက္ေရးသားႏိုင္ပါသည္။
- အသင္းဝင္မ်ားတြင္ ကိုယ္ပိုင္ Profile Page ရွိမည္ျဖစ္ျပီး မိမိ၏ ဓာတ္ပံု၊ မိမိကိုယ္တိုင္႐ိုက္ထားေသာ ဓာတ္ပံုမ်ားႏွင့္ ဗီဒီယိုမ်ားလည္း တင္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

- Join us now at - www.myanmar-network.net/main/authorization/signUp

Views: 7169

Reply to This

Replies to This Discussion

Thanks

RSS

Featured Discussions

© 2019   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service