ေအာက္တြင္ အဂၤလိပ္ဘာသာေျပာဆိုသူမ်ားသုံးေလ့ရွိေသာ အာေမဍိတ္စာရင္းတစ္ခုကို တင္ျပလိုက္ပါတယ္။ အာေမဍိတ္ဆိုတာကေတာ့ Aha ႏွင့္ Wow ကဲ့သို႔ေသာ သဒၵါအရ အဓိပၸါယ္မရွိေသာ္လည္း စိတ္ခံစားခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ျပေသာ စကားလံုးမ်ားျဖစ္ပါတယ္။

အာေမဋိတ္အမ်ားစုကို aaaaaah!!!!! သို႔ awwwwwwww ကဲ့သို႔ ၄င္း၏ အသံအတိုင္း ဆြဲဆန္႔ၿပီး ရွည္ရွည္ဆိုပါက ပို၍ အားေကာင္းေစပါ တယ္။ ဤစာရင္း၌ အတိုဆံုးႏွင့္ အေျခခံအက်ဆံုး အာေမဋိတ္စကားလံုးမ်ားကို ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ တခ်ဳိ႕ကို မတူေသာအဓိပၸါယ္မ်ားႏွင့္ ႏွစ္ႀကိမ္ သံုးႀကိမ္ခန္႔ ေဖာ္ျပထားၿပီး တျခားေသာ ေရးသြင္းခ်က္ေအာက္တြင္ ကြဲျပားေသာ စာလံုးေပါင္းအေနႏွင့္ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။


၁။ aah!
(အျခား ဆင္တူစကားလုံး  - aaah, aaaahh)


ကူပါ/ကယ္ပါ။ ေၾကာက္လန္႔ျခင္း၊ ထိပ္လန္႔ျခင္း၊ တစ္ခါတစ္ရံက်ေတာ့ "အား"လို႔ပဲ အဓိပၸါယ္ရတယ္။

  • E.g. Aaaah! It's eating my leg! (Aaaah! ကၽြန္ေတာ့္ ေျခေထာက္ ကို စားေနတယ္။)


၂။ aha (အျခား ဆင္တူစကားလုံး  - a-ha)


နားလည္ၿပီ။ နားလည္ျခင္း၊ ေအာင္ပြဲခံျခင္းကို "ahh" ဟုသံုးႏိုင္ပါတယ္။

  • E.g. Aha! So you took the money! (Aha! ဒါဆိုရင္ ပိုက္ဆံေတြယူသြားတာ မင္းေပါ့။)


၃။ ahem


ေက်းဇူးျပဳ၍ နားဆင္ပါ။ လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္၏ လည္ေခ်ာင္းရွင္းသံ။ တစ္စံုတစ္ေယာက္၏အာရံုကို ရယူုရန္ အသံုးျပဳသည္။ အထူးသျဖင့္ ထိုသူက သင္ရွိေနတာကို မသိလွ်င္ (သို႔) ေမ့ေနပံုေပၚလွ်င္ ျဖစ္ပါတယ္။

  • E.g. Ahem! Swearing is against office policy. (Ahem! ဆဲဆိုျခင္းသည္ ရံုးရဲ႕ မူ၀ါဒႏွင့္ ဆန္႔က်င္သည္။)


၄။ Ahh (အျခား ဆင္တူစကားလုံး  - Ahhh)


ဟုတ္ၿပီ၊ နားလည္ၿပီ။ သေဘာေပါက္ျခင္း၊ နားလည္ျခင္း။ တစ္ခါတစ္ရံက်ေတာ့ ၄င္းတို႔အစား "aaah" (သို႔) "eh" ဟု အဓိပၸါယ္ရပါတယ္။

  • E.g. Ahh, yes, I understand now. (Ahh - ဟုတ္ပါၿပီ။ အခုေတာ့ နားလည္သြားပါၿပီ။)


၅။ Argh (အျခား ဆင္တူစကားလုံး  - Augh)


ဒုကၡပဲ ။ စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ျခင္း၊ ေဒါသျဖစ္ျခင္း၊ စိတ္ပ်က္စရာေကာင္းျခင္းကို "Argh" ဟုသံုးႏိုင္ပါတယ္။

  • E.g. Argh, the car won't work! (Argh! ကားက မႏိုးဘူး။)


၆။ Aww (အျခား ဆင္တူစကားလုံး  - aw, awww)


ခ်စ္စရာေကာင္းလိုက္တာ။ သံေယာဇဥ္ႏွင့္ယွဥ္ေသာ သေဘာက်ျခင္းကို "Aww" ဟုသံုးႏိုင္ပါတယ္။

  • E.g. Aww, what an adorable puppy. (Aww,  ခ်စ္စရာ ေကာင္း လိုက္တဲ့ ပါပီေလး။)


၇။ Aww (အျခား ဆင္တူစကားလုံး  - aw, ohh, ahh)


ဆိုးလိုက္တာ။ တစ္စံုတစ္ေယာက္အေပၚ သနားျခင္း၊ ကရုဏာသက္ျခင္းကို "Aww" ဟုသံုးႏိုင္ပါတယ္။

  • E.g. Aww, it hit him right in the nuts! (Aww အဲဒါ သူ႕အရိႈက္ကို ထိုးမိသြားမွာပဲ။)


၈။ Aw (အျခား ဆင္တူစကားလုံး  - Oh)


လုပ္စမ္းပါကြာ။ အနည္းငယ္စိတ္ပ်က္ျခင္း၊ (သို႔) ကန္႔ကြက္ျခင္းကို "Aw" ဟုသံုးႏိုင္ပါတယ္။

  • E.g. Aw, don't be like that! (Aw အဲဒီလို မလုပ္ပါနဲ႔။)


၉။ Bah (အျခား ဆင္တူစကားလုံး  - Whatever)


ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္။ အထင္အျမင္ေသးျခင္း၊ စိတ္တိုျခင္းကို "Bah" ဟုသံုးႏိုင္ပါတယ္။

  • E.g. Bah, I never liked him anyways. (Bah ငါ ဘယ္တုန္းကမွ သူ႕ကို မႏွစ္သက္ခဲ့ဘူး။)


၁၀။ Boo (အျခား ဆင္တူစကားလုံး  - Booh)


အဲဒါ ဆိုးလိုက္တာ။ သေဘာမက်ျခင္း၊ အထင္ေသးျခင္းကို "Boo" ဟုသံုးႏိုင္ပါတယ္။

  • E.g. Boo, get off the stage! (Boo, ဇာတ္စင္ေပၚက ဆင္းပါဗ်ဳိ႕။)

Vidarholen.net မွ Dictionary of interjections ကို ကိုးကားဘာသာျပန္ဆိုထားျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

မူရင္းသင္ခန္းစာကို ဤေနရာတြင္ ဖတ္႐ႈႏိုင္ပါတယ္။

Related Links:
အာေမဍိိတ္ အဘိဓာန္ - အပိုင္း (၁)
အာေမဍိိတ္ အဘိဓာန္ - အပိုင္း (၂)
အာေမဍိိတ္ အဘိဓာန္ - အပိုင္း (၃)
အာေမဍိိတ္ အဘိဓာန္ - အပိုင္း (၄)
အာေမဍိိတ္ အဘိဓာန္ - အပိုင္း (၅)
အာေမဍိိတ္ အဘိဓာန္ - အပိုင္း (၆)
အာေမဍိိတ္ အဘိဓာန္ - အပိုင္း (၇)

အျခားသင္ခန္းစာမ်ား ဖတ္႐ႈ ေလ့လာရန္ link - http://www.myanmar-network.net/page/index-of-articles-and-english-lessons


[ Myanmar Network အသင္းဝင္ထားျခင္းျဖင့္ ရရွိမည့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ]

- အဂၤလိပ္စာသင္ခန္းစာႏွင့္ အလုပ္ေခၚစာအသစ္မ်ား၊ UK စာေမးပြဲ သတင္းမ်ား ႏွင့္ အဂၤလိပ္စာသင္တန္း သတင္းမ်ားကို အသင္းဝင္မ်ားထံသာလွ်င္ e-mail ျဖင့္ အေၾကာင္းၾကားေပးမွာ ျဖစ္ပါသည္။
- ျဗိတိသွ်ေကာင္စီမွ ၾကီးမႉးက်င္းပေသာ ပြဲမ်ားကို အသင္းဝင္မ်ားသာ ၾကိဳတင္သိရွိျပီး အသင္းဝင္မဟုတ္သူမ်ားထက္ေစာ၍ စာရင္းေပးသြင္းႏိုင္ပါသည္။
- Myanmar Network ဝက္ဆိုက္ဒ္တြင္ အသင္းဝင္မ်ားသာလွ်င္ like ႏွင့္ comment ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။
- စကားဝိုင္းမ်ား (Forum မ်ားတြင္)ႏွင့္ အလုပ္ေခၚစာမ်ားကိုလည္း ကိုယ္တိုင္ဝင္ေရာက္ေရးသားႏိုင္ပါသည္။
- အသင္းဝင္မ်ားတြင္ ကိုယ္ပိုင္ Profile Page ရွိမည္ျဖစ္ျပီး မိမိ၏ ဓာတ္ပံု၊ မိမိကိုယ္တိုင္႐ိုက္ထားေသာ ဓာတ္ပံုမ်ားႏွင့္ ဗီဒီယိုမ်ားလည္း တင္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

- Join us now at - www.myanmar-network.net/main/authorization/signUp

Views: 885

Reply to This

Replies to This Discussion

more knowledge
thank you
thanks

RSS

Featured Discussions

© 2020   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service