၆၁။ Yeah (အျခား ဆင္တူစကားလုံး  - yeeeeaah!)

ေအး။ "ဟုတ္ကဲ့" အစားအသံုးျပဳေသာ အမ်ားသံုးဗန္းစကား၊ တစ္ခါတစ္ရံ အာေမဍိတ္အျဖစ္လည္း အသံုးျပဳပါသည္။

  • E.g. Yeeeaah! Kick his butt! (Yeeeaah! သူ႕ဖင္ကို ကန္ပစ္လိုက္! သူ႕ကိုအႏိုင္ယူလိုက္!)


၆၂။ yee-haw (အျခား ဆင္တူစကားလုံး  - Yeehaw)

စိတ္ေတြလႈပ္ရွားလိုက္တာ။ "Yahoo" ႏွင့္ ဆင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ အၿမဲတမ္းလိုလို အေမရိကန္ႏြားေက်ာင္းသားမ်ား (cowboys) ႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္ေနပါသည္။

  • E.g. Let's gather some cattle! Yee-haw! (ႏြားေတြေမာင္း သြင္းရ ေအာင္! Yee-haw!)


၆၃။ Yikes


အဲဒါ မေကာင္းတဲ့ အံ့ၾသစရာပဲ။ ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္းႏွင့္ ထိတ္လန္႔ျခင္းကို "Yikes" ဟုသံုးႏိုင္ပါတယ္။

  • E.g. I found out I owed $5000 in back taxes. Yikes! (ငါ့မွာ အခြန္ေဟာင္း အေၾကြးေပးစရာ $5000 ရွိေနတယ္ဆိုတာ သိလိုက္ရ တယ္။ Yikes)


၆၄။ yoo-hoo (အျခား ဆင္တူစကားလုံး  - Yoohoo)

ေဟ့မင္း! အမ်ားအားျဖင့္ တစ္စံုတစ္ေယာက္၏ အာ႐ံုကို ဖမ္းယူရန္အတြက္ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦး၏ ရြဲ႕တဲ့တဲ့ / ရႊင္ရႊင္ျမဴးျမဴး စဲြမက္စရာေကာင္းေသာ ေခၚသံကို "yoo-hoo" ဟုသံုးႏိုင္ပါတယ္။

  • E.g. Yoo-hoo, sugercup! Come give me a hug! (Yoo-hoo၊ ခ်ိဳခ်စ္သည္း ေလး၊ တစ္ခါ ေလာက္ လာဖက္ပါဦး။)


၆၅။ yuh-uh (အျခား ဆင္တူစကားလုံး  - yuh-hu, yuhuh)

ဟုတ္ပါတယ္!၊ လုပ္ပါတယ္။ ကေလးဆန္ေသာ အတည္ျပဳခ်က္ အမ်ားအားျဖင့္ nuh-uh ကို ဆန္႔က်င္ရန္ အတြက္ အသံုးျပဳပါသည္။ (yoo-hoo ႏွင့္ မမွားေစရန္ သတိျပဳပါ။)

  • E.g. I hit you! Nuh-uh! Yuh-uh! Nuh-uh! (မင္းကို ငါ႐ိုက္တယ္။"Nuh-uh! Nuh-uh!)


၆၆။ Yuck (အျခား ဆင္တူစကားလုံး  - ich, blech, bleh)

ရြံ႕စရာႀကီး။ ရြံ႕ရွာျခင္း၊ မႏွစ္သက္ျခင္း အတြက္ အသံုးျပဳပါသည္။  

  • E.g. Yuck, I wouldn't want to touch that. (Yuck, အဲဒါႀကီးေတာ့ ငါမထိခ်င္ပါဘူး။)


၆၇။ Zing (အျခား ဆင္တူစကားလုံး  - ba-dum-tss, badum tish)

Haha, အေျပာေကာင္းလိုက္တာ! ျပက္လံုး သို႔မဟုတ္ ဟာသေႏွာေသာ ပက္ခနဲျပန္ေျပာေသာ စကားတို႔ကို အေလး အနက္ျပဳရာ၌အသံုးျပဳသည္။ မ်ားေသာအားျဖင့္ ရြဲ႕တဲ့တဲ့သေဘာျဖင့္သံုးပါသည္။ တခ်ိဳ႕ ေသာ ဟာသေဖ်ာ္ေျဖပဲြမ်ားတြင္ ျပက္လံုးမ်ားအၿပီး ဒရမ္ကို ႏႈတ္ခမ္းႏွင့္ drum အလယ္ သားကို တၿပိဳင္နက္ ႐ိုက္တီးလို႔ျဖစ္ေပၚလာတဲ့ အသံမွ ဆင္းသက္လာျခင္းျဖစ္ပါသည္။

  • E.g. You're so stupid, you'd trip over a wireless phone! Zing! (မင္းက တံုးလြန္းလို႔ ႀကိဳးမဲ့ဖံုးကိုေတာင္ ခလုတ္တိုက္လဲမယ္! Zing!)

Vidarholen.net မွ Dictionary of interjections ကို ကိုးကားဘာသာျပန္ဆိုထားျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

မူရင္းသင္ခန္းစာကို ဤေနရာတြင္ ဖတ္႐ႈႏိုင္ပါတယ္။Related Links:
အာေမဍိိတ္ အဘိဓာန္ - အပိုင္း (၁)
အာေမဍိိတ္ အဘိဓာန္ - အပိုင္း (၂)
အာေမဍိိတ္ အဘိဓာန္ - အပိုင္း (၃)
အာေမဍိိတ္ အဘိဓာန္ - အပိုင္း (၄)
အာေမဍိိတ္ အဘိဓာန္ - အပိုင္း (၅)
အာေမဍိိတ္ အဘိဓာန္ - အပိုင္း (၆)
အာေမဍိိတ္ အဘိဓာန္ - အပိုင္း (၇)


အျခားသင္ခန္းစာမ်ား ဖတ္႐ႈ ေလ့လာရန္ link - 
http://www.myanmar-network.net/page/index-of-articles-and-english-lessons


[ Myanmar Network အသင္းဝင္ထားျခင္းျဖင့္ ရရွိမည့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ]

- အဂၤလိပ္စာသင္ခန္းစာႏွင့္ အလုပ္ေခၚစာအသစ္မ်ား၊ UK စာေမးပြဲ သတင္းမ်ား ႏွင့္ အဂၤလိပ္စာသင္တန္း သတင္းမ်ားကို အသင္းဝင္မ်ားထံသာလွ်င္ e-mail ျဖင့္ အေၾကာင္းၾကားေပးမွာ ျဖစ္ပါသည္။
- ျဗိတိသွ်ေကာင္စီမွ ၾကီးမႉးက်င္းပေသာ ပြဲမ်ားကို အသင္းဝင္မ်ားသာ ၾကိဳတင္သိရွိျပီး အသင္းဝင္မဟုတ္သူမ်ားထက္ေစာ၍ စာရင္းေပးသြင္းႏိုင္ပါသည္။
- Myanmar Network ဝက္ဆိုက္ဒ္တြင္ အသင္းဝင္မ်ားသာလွ်င္ like ႏွင့္ comment ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။
- စကားဝိုင္းမ်ား (Forum မ်ားတြင္)ႏွင့္ အလုပ္ေခၚစာမ်ားကိုလည္း ကိုယ္တိုင္ဝင္ေရာက္ေရးသားႏိုင္ပါသည္။
- အသင္းဝင္မ်ားတြင္ ကိုယ္ပိုင္ Profile Page ရွိမည္ျဖစ္ျပီး မိမိ၏ ဓာတ္ပံု၊ မိမိကိုယ္တိုင္႐ိုက္ထားေသာ ဓာတ္ပံုမ်ားႏွင့္ ဗီဒီယိုမ်ားလည္း တင္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

- Join us now at - www.myanmar-network.net/main/authorization/signUp

Views: 714

Reply to This

Replies to This Discussion

thanks
thanks

RSS

Featured Discussions

© 2020   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service