လုပ္ငန္းခြင္အတြင္းက ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ား

ကုိယ့္ရဲ႕အလုပ္ပတ္၀န္းက်င္မွာ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈေတြရွိေနပါသလား။ ရွိေနတယ္ဆုိရင္ေတာ့ ေသခ်ာပါတယ္ ကုိယ္က အဲဒီအလုပ္မွာ မေပ်ာ္ရႊင္ေတာ့ဘူးဆုိတာ။ လုပ္ငန္းခြင္မွာ ၀န္ထမ္းအားလုံး တန္းတူညီမွ်ဆက္ဆံမခံရေတာ့ဘူးဆုိကတည္းက ဘယ္မွာေပ်ာ္ရႊင္စရာေကာင္းေတာ့မလဲ။


လုပ္ငန္းခြင္ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းရဲ႕ အဓိကတရားခံက ဘယ္သူျဖစ္မယ္ထင္ပါသလဲ။ ဟုတ္ပါတယ္။ လုပ္ငန္းတစ္ခုလုံးကုိ အုပ္ခ်ဳပ္ေနတဲ့ အႀကီးအကဲေတြ၊ ေခါင္းေဆာင္ေတြ၊ ဌာနဆုိင္ရာအႀကီးအကဲေတြနဲ႔ မန္ေနဂ်ာေတြပါပဲ။ အႀကီးအကဲေတြရဲ႕ လူယုံ၊ လူရင္းေရြးခ်ယ္မႈေတြေၾကာင့္ လုပ္ငန္းခြင္မွာ ၀န္ထမ္းအခ်င္းခ်င္းရဲ႕ ဆက္ဆံေရးက အက္ရာထင္လာတတ္ပါတယ္။ အခ်င္းခ်င္း တစ္ဦးနဲ႔တစ္ဦးမယုံၾကည္ေတာ့တာ၊ ေလးစားမႈမရွိ ေတာ့တာ၊ ညီညြတ္မႈမရွိေတာ့တာ၊ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ဖုိ႔ပ်က္ကြက္လာတာေတြ ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္ပါတယ္။ ဒီလုိခြဲျခားဆက္ဆံခံရတဲ့ အေျခအေနအမ်ဳိးမ်ဳိးရွိႏုိင္ပါတယ္။


လူေတာ္ေတြကုိေရြးၿပီး အခြင့္အေရးေပးတာ


တစ္ခါတစ္ရံမွာ အလုပ္ရွင္ေတြ အႀကီးအကဲေတြအေနနဲ႔ စီမံခန္႔ခြဲမႈအမွားမ်ဳိးလုပ္မိတတ္ၾကပါတယ္။ အဲဒါကေတာ့ လူေတာ္ေတြကုိပဲေရြးၿပီး အခြင့္အေရးေပးတတ္တာပါပဲ။ ကုိယ့္ရဲ႕၀န္ထမ္းေတြထဲမွာ သာမန္၀န္ထမ္းေတြကုိေတာ့ လ်စ္လ်ဴရႈထားတာမ်ဳိး၊ လက္တြဲေခၚယူဖုိ႔ ပ်က္ကြက္တာမ်ဳိးေတြက မွားယြင္းတဲ့ အခ်က္တစ္ခုပါ။ အႀကီးအကဲရဲ႕ လ်စ္လ်ဴရႈမႈကုိ ခံထားရတဲ့ ၀န္ထမ္းေတြက အလုပ္ခြင္မွာ ေပ်ာ္ရႊင္မႈမရႏုိင္ပါဘူး။ အလုပ္ခြင္ေပ်ာ္ရႊင္မႈနဲ႔ လုပ္ငန္းစြမ္းေဆာင္ရည္က တစ္ခုနဲ႔တစ္ခုဆက္စပ္ေနတာေၾကာင့္ အလုပ္မွာမေပ်ာ္တဲ့၀န္ထမ္းေတြက လုပ္ငန္းစြမ္းေဆာင္ရည္မွာလည္း က်ဆင္းလာႏုိင္ပါတယ္။


ေျမွာက္ပင့္ေျပာဆုိတဲ့သူေတြပဲ ေနရာရတာ


ေျမွာက္ပင့္ေျပာဆုိတာလုိ႔ သုံးႏႈန္းလုိက္ေပမဲ့ တကယ္တမ္းအရပ္စကားနဲ႔ေျပာမယ္ဆုိရင္ ဖားတဲ့သူေတြ ကုိေျပာခ်င္တာပါ။ ေရာက္တဲ့ေနရာမွာႀကံဳတဲ့ အထက္လူႀကီးကုိ ဖားတတ္တဲ့အက်င့္နဲ႔ ဖားတာကုိႀကိဳက္တဲ့ အႀကီးအကဲေတြ႕ၾကတဲ့အခါ လုပ္ငန္းခြင္မွာ အႀကီးမားဆုံး ခြဲျခားဆက္ဆံမႈေတြျဖစ္လာေတာ့တာပါပဲ။ တကယ္ေတာ့ အႀကီးအကဲေခါင္းေဆာင္ျဖစ္ၿပီဆုိတာနဲ႔ ကုိယ့္ကုိေျမွာက္ပင့္ေျပာဆုိတာေတြ၊ ဆက္ဆံတာေတြကုိ ခံႏုိင္ရည္ရွိရပါမယ္။ ဒီလုိမွမဟုတ္ဘဲ ကုိယ့္ကုိေျမွာက္ပင့္ေျပာဆုိဆက္ဆံမႈေတြကုိ သာယာေနသေရြ႕ေတာ့ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈေတြပေပ်ာက္သြားမွာ မဟုတ္ပါဘူး။


၀န္ထမ္းေတြထဲမွာ တခ်ုိ႕ေတြက ကုိယ့္ရဲ႕အရည္အခ်င္းနဲ႔႐ုိး႐ုိးသားသား တစ္ဆင့္ခ်င္းတက္လွမ္း ၾကတယ္။ တခ်ဳိ႕ေတြက်ေတာ့ ကုိယ့္ရဲ႕အရည္အခ်င္းဆုိတာထက္ တစ္ပါးသူကုိ အမွီသဟဲျပဳၿပီးမွ အျမင့္ကုိတက္ခ်င္ၾကတယ္။ အဲဒီမွာတင္ ကုိယ့္ရဲ႕အႀကီးအကဲ၊ ေခါင္းေဆာင္ေတြရဲ႕ အႀကိဳက္ကုိလုိက္ေတာ့တာပါပဲ။ အဲဒီလုိလူမ်ဳိးေတြက ကုိယ့္ကုိယ္ကုိယ္အမႊန္းတင္ၿပီး တစ္ပါးသူကုိ နင္းေခ်တတ္ၾကပါတယ္။ ကုိယ့္ထက္ေတာ္တဲ့သူေတြ၊ အရည္အခ်င္းရွိသူေတြဆုိ မလုိမုန္းတီးစိတ္နဲ႔ ေသြးခြဲတတ္ၾကပါေသးတယ္။ ေခါင္းေဆာင္အႀကီးအကဲအရည္အခ်င္းမျပည့္စုံသူေတြကေတာ့ အမွန္အမွားကုိ ခြဲျခားႏုိင္စြမ္းမရွိဘဲ အႀကိဳက္လုိက္ေျပာၿပီး ေျမွာက္ပင့္တဲ့၀န္ထမ္းေတြနဲ႔ အႀကိဳက္လုိက္မေျပာဘဲ မွန္ရာကုိေျပာတတ္တဲ့ ၀န္ထမ္းေတြကုိ လုပ္ငန္းခြင္မွာ ခြဲျခားဆက္ဆံေတာ့တာပါပဲ။


ေဆြမ်ဳိးေတြကုိ ေနရာေပးတာ


တခ်ဳိ႕ေတြရွိပါတယ္ ငါ့ဦးေလးကေတာ့ MD မုိ႔လုိ႔၊ CEO မုိ႔လုိ႔ဆုိၿပီး တျခားသူေတြကုိ မထီမဲ့ျမင္ဆက္ဆံ တတ္တာ၊ ႏွိမ္ခ်တာေတြေတြ႕ဖူးပါလိမ့္မယ္။ ျမန္မာလူမ်ဳိးေတြမွာ အက်င့္တစ္ခုရွိပါတယ္။ ကုိယ့္ေဆြမ်ဳိးတစ္ေယာက္ေယာက္မ်ား ေနရာတစ္ေနရာေလာက္ မရလုိက္နဲ႔ အဲဒီလူကုိ မရမကလုိက္ရွာဆက္သြယ္ၿပီး က်ေနာ့္တူေလး၊ က်ေနာ့္သားေလး၊ သမီးေလးကုိ အလုပ္တစ္ေနရာေလာက္ေပး ပါလုိ႔ မရွက္မေၾကာက္ေတာင္းတတ္တာပါပဲ။ တစ္လြဲဆံပင္ေကာင္းၿပီး ေဆြမ်ဳိးခ်စ္တဲ့အႀကီးအကဲကလည္း အဲဒီလူရဲ႕ အရည္အခ်င္းဘယ္ေလာက္ရွိမရွိမသိဘဲ ေနရာတစ္ခုခုေပးလုိက္တာပဲ။


ေနာက္ပုိင္းလုပ္ငန္းခြင္မွာ “ငါက ဘယ္သူ႔တူကြ၊ ငါက ဘယ္သူ႔တူမေလ” ဆုိတာမ်ဳိးနဲ႔ ကုိယ့္ထက္ စီနီယာက်သူေတြကုိလည္း အေရးမစုိက္၊ ကုိယ့္ထက္အရည္အခ်င္းသာသူေတြကုိလည္း မထီမဲ့ျမင္ျပဳနဲ႔ အဲဒီလုပ္ငန္းခြင္က ဖ႐ုိဖရဲကေသာင္းကနင္းျဖစ္ေတာ့တာပါပဲ။ ဒါကလည္း လုပ္ငန္းခြင္ခြဲျခားဆက္ဆံမႈတစ္ခုပါ ပဲ။ လူတုိင္းက အလုပ္တစ္ခုကုိ ကုိယ့္အရည္အခ်င္းနဲ႔ကုိယ္ႀကိဳးစားလုိ႔ရရွိလာတဲ့အခ်ိန္မွာ လူႀကီးတစ္ေယာက္ ေယာက္နဲ႔ရင္းႏွီးလုိ႔ အလုပ္ရလာသူနဲ႔ေတာ့ အပုံႀကီးကြာျခားပါလိမ့္မယ္။ ဒါမ်ဳိးကုိရွက္ရေကာင္းမွန္းမသိဘဲ ဂုဏ္ယူေနတတ္သူေတြလည္းရွိပါေသးတယ္။ ကုိယ့္ရဲ႕အရည္အခ်င္းေၾကာင့္မဟုတ္ဘဲ တျခားသူရဲ႕အရွိန္အ၀ါ ကုိမွီခုိၿပီးမွရလာတဲ့ အခြင့္အေရးတစ္ခုကုိ ယူဖုိ႔ရွက္တတ္ၾကပါေစ။


အခ်ဳပ္ဆိုရရင္ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း ခြဲျခားဆက္ဆံမႈက လုပ္ငန္းေအာင္ျမင္တုိးတက္မႈေတြ၊ ၀န္ထမ္းအခ်င္းခ်င္းစည္းလုံးညီညြတ္မႈေတြနဲ႔ တစ္ဦးနဲ႔တစ္ဦးေလးစားယုံၾကည္မႈေတြ ပ်က္ျပားေစပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေခါင္းေဆာင္အႀကီးအကဲေတြအေနနဲ႔ ကုိယ့္ရဲ႕အျပဳအမူ၊ လုပ္ရပ္ေတြ၊ ေျပာစကားေတြက ခြဲျခားဆက္ဆံတာေတြမျဖစ္ရေလေအာင္ အထူးဂ႐ုစုိက္သင့္ပါတယ္။ ေခါင္းေဆာင္တစ္ေယာက္ရဲ႕ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈေပၚမွာ မူတည္ၿပီး ၀န္ထမ္းေတြရဲ႕စည္းလုံးမႈ၊ လုပ္ငန္းေအာင္ျမင္မႈေတြက တုိက္႐ုိက္သက္ဆုိင္ေန တယ္ဆုိတာ သတိျပဳေစခ်င္ပါတယ္။ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းကင္းတဲ့ အလုပ္ပတ္၀န္းက်င္တစ္ခုကုိ တည္ေဆာက္ႏုိင္ပါေစ။


ေက်ာ့ေကခုိင္

Views: 886

Reply to This

Featured Discussions

© 2018   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service