ဒီက႑မွာ က်ေနာ္တို႕သိထားသင့္တဲ့စကားစုေတြ၊ စကားလံုးတြဲေတြကို ေလ့လာဖို႕အျပင္၊  အစားထိုးရမယ့္ ေနရာမွာ စိတ္ကူးရွိသလို လိုအပ္တဲ့စကားလံုးေတြကို ေျပာင္းလဲအသံုးျပဳႏိုင္မယ္ဆိုရင္ သဒၵါစည္းမ်ဥ္းလည္း စဥ္းစားစရာ မလိုပဲ လြယ္လြယ္ကူကူနဲ႕စကားေတြေျပာႏိုင္ပါလိမ့္မယ္။ ကဲ့ ေလ့လာၾကည့္ရေအာင္ဗ်ာ…..။

 

I don’t have time to + (Verb)

မိမိတစ္စံုတစ္ခုကို ျပဳလုပ္ဖို႕အခ်ိန္မရွိတဲ့ အေၾကာင္းေျပာတဲ့အခါမွာ I don’t have time to ဆိုတဲ့ စကား လံုးတြဲကို က်က္မွတ္ထားျပီး ေနာက္က Verb အမ်ိဳးမ်ိဳးေျပာင္းလဲတြဲေပးျခင္းျဖင့္ မိမိရဲ႕ လတ္တေလာအေျခ အေနကို ေျပာျပႏိုင္ပါတယ္။

ဥပမာအားျဖင့္-

I don’t have time to explain.

ကၽြန္ေတာ့္မွာရွင္းျပဖို႕ အခ်ိန္မရွိဘူး။

 

I don’t have time to eat.

ကၽြန္ေတာ့့္မွာ စားဖို႕အခ်ိန္မရွိဘူး။

 

I don’t have time to exercise.

ကၽြန္ေတာ့့္မွာ ေလ့က်င့္ဖို႕ အခ်ိန္မရွိဘူး။

 

I don’t have time to watch my favourite TV Show.

အႏွစ္သက္ဆံုး တီဗီၾကည့္ဖို႕ ကၽြန္ေတာ့္မွာအခ်ိန္မရွိဘူး။

 

I don’t have time to talk.

ကၽြန္ေတာ့့္မွာစကားေျပာဖို႕ အခ်ိန္မရွိဘူး။

 

မိမိမႏွစ္သက္တဲ့အရာ၊ မိမိနားမလည္တဲ့အရာ၊ မိမိမလုပ္ခ်င္တဲ့ကိစၥေတြအေၾကာင္း ေျပာခ်င္ရင္ေတာ့-

က်ေနာ္တို႕သိျပီးသား I don’t ဆိုတဲ့ စကားလံုးတြဲကို အလြတ္က်က္ထားျပီး ေနာက္ဘက္က ၾကိယာတြဲလံုး စကားစု (Verb phrase) ေတြအမ်ဳိးမ်ိဳး ေျပာင္းလဲ ထည့္ေပးကာ ေျပာဆိုႏိုင္ပါတယ္။ ေနာက္ဘက္က ေျပာင္းလဲထည့္ေပးတဲ့ Verb phrase ေတြက V 1   ပံုစံျဖစ္ရပါမယ္။

 

ဥပမာအားျဖင့္-

I don’t eat meat.

ကၽြန္ေတာ့္အသားမစားဘူး။

 

I don’t like rain.

မိုးရြာတာကို ကၽြန္ေတာ္မၾကိဳက္ဘူး။

 

I don’t understand Spanish.

စပိန္ဘာသာစကားကို ကၽြန္ေတာ္နားမလည္ဘူး။

 

I don’t understand what you are saying.

မင္းေျပာေနတာကို ငါနားမလည္ဘူး။

 

I don’t like sports.

အားကစားကို ကၽြန္ေတာ္မၾကိဳက္ဘူး။

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

I promise not to + (Verb)

မိမိက တစ္စံုတစ္ခုကို မလုပ္ဖို႕ ကတိေပးပါတယ္လို႕ ေျပာတဲ့အခါမွာ I promise not to နဲ႕ အစခ်ီျပီး ေနာက္ဘက္ကေန မိမိစိတ္ကူးအလိုက္ Verb အမ်ိဳးမ်ိဳး ေျပာင္းလဲထည့္ေပးျပီး သြက္သြက္လက္လက္ ေျပာဆိုႏိုင္ပါတယ္။

ဥပမာေတြကို ေလ့လာၾကည့္ပါ။

 

I promise not to tell.

ေျပာမျပဖို႕ ကၽြန္ေတာ္ကတိေပးပါတယ္။

 

I promise not to leave without you.

မင္းမပါပဲ မထြက္ခြာဖို႕ ငါ ကတိေပးပါတယ္။

 

I promise not to be so late.

အရမ္းေနာက္မက်ဖို႕ ကၽြန္ေတာ္ကတိေပးပါတယ္။

 

I promise not to hurt your feelings.

ခင္ဗ်ားရဲ႕ ခံစားခ်က္ကို မထိခိုက္ေစဖို႕ ကၽြန္ေတာ္ကတိေပးပါတယ္။

 

I promise not to wake you up.

ခင္ဗ်ားကို အိပ္ရာက မႏႈိးဖို႕ ကၽြန္ေတာ္ကတိေပးပါတယ္။

တစ္ခုခုလုပ္ေပးပါမယ္လို႕ ေျပာတဲ့အခါမွာေတာ့ I promise  to + (verb) ၊ (သို႕မဟုတ္) I promise  + (that-clause) ပံုစံနဲ႕ ေျပာဆိုႏိုင္ပါတယ္။

That-clause  ဆိုတာက that ရဲ႕ေနာက္မွာ ၀ါက်လိုက္တာကိုေျပာတာပါ။ လြယ္လြယ္မွတ္မယ္ဆိုရင္ that+subject+verb ပံုစံပါ။

 

ဥပမာ ၀ါက်ေတြကိုေလ့လာၾကည့္ပါ။

 

I promise I am telling the truth.

က်ေနာ္ အမွန္တရားကိုေျပာဆိုေနတယ္ဆိုတာကို က်ေနာ္ကတိေပးပါတယ္။

 

I promise to practices my math.

သခ်ၤာေတြကို ေလ့လာဖို႕ ကၽြန္ေတာ္ကတိေပးပါတယ္။

 

I promise to call you.

ခင္ဗ်ားကို ဖုန္းဆက္ဖို႕ ကၽြန္ေတာ္ကတိေပးပါတယ္။

 

I promise I will tell you.

ခင္ဗ်ားကိုေျပာျပမယ္လို႕ ကတိေပးပါတယ္။

 

I promise I will come to your party.

ခင္ဗ်ားရဲ႕ပါတီပြဲကို လာမယ္လို႕ ကၽြန္ေတာ္ကတိေပးပါတယ္။

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

I’d rather + (Verb)

တစ္ခုခုလုပ္ရတာကိုပိုျပီးႏွစ္သက္တယ္လို႕ေျပာခ်င္ရင္ေတာ့ I’d rather+(Verb) ပံုစံနဲ႕ေျပာဆိုႏိုင္ပါတယ္။ I’d rather ကို တစ္လံုးခ်င္းေရးမယ္ဆိုရင္ I would rather လို႕ေရးရပါမယ္။ would rather ရဲ႕ အဓိပၸါယ္ ကေတာ့ ပိုၾကိဳက္တယ္ ပိုႏွစ္သက္တယ္လို႕ ဆိုလိုပါတယ္။ prefer ဆိုတဲ့စကားလံုးနဲ႕ အဓိပၸါယ္တူပါတယ္။ ေနာက္ဘက္က finite ပံုစံျဖစ္တဲ့ V1 ပံုစံလိုက္ရပါမယ္။  ဟိုဟာလုပ္ရတာကိုၾကိဳက္တယ္။   ဒီဟာလုပ္ရ တာကိုပိုၾကိဳက္တယ္လို႕ ဆုိလိုတာပါ။

 

ဥပမာ-

 

I’d rather talk about this later.

ကၽြန္ေတာ္ဒီအေၾကာင္းကို ေနာက္က်မွ ေျပာျပခ်င္တယ္။

 

I’d rather eat at home than go get fast food.

အျမန္မွာယူစားေသာက္ႏိုင္တဲ့ အစားစားကိုသြားျပီး ၀ယ္စားတာထက္ အိမ္မွာစားရတာကို ကၽြန္ေတာ္ ပိုၾကိဳက္တယ္။

 

I’d rather stay late than come in early tomorrow.

မနက္ျဖန္ ေစာေစာလာတာထက္ ေနာက္က်ျပီးေနတာကို ကၽြန္ေတာ္ပိုၾကိဳက္တယ္။

 

I’d rather handle the problem myself.

ျပသနာကို ကၽြန္ေတာ္ကိုယ္တိုင္ေျဖရွင္းတာကို ပိုၾကိဳက္တယ္။

 

I’d rather know the answer.

အေျဖသိရတာ ပိုေကာင္းတယ္။

 

 

 

ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္။

 

အားလံုးကိုခင္မင္စြာျဖင့္

အလကၤာည

Views: 2870

Reply to This

Replies to This Discussion

this post is really good.Thank you for sharing

Thank you so much....

 

Thanks for your post!

It is very useful for me .Thank you.

Thanks u for this post.

I promise to practices this lessons.

 

Dear Alin Karr Nya,

The 4th example sentence you gave under "I'd rather" topic makes me doubful. The point I'd like to clarify is can MYSELY be used as MYSELF. These two words has same meaning?

If you don't mind, pls reply me.

 

Thanks,

Sandar

Really effective! ....Thanks for your sharing!

thanks!

အ၇မ္းအသံုး၀င္ပါတယ္။
ေက်းဇူးပါ။

Very Nice,thanks

very nice,thanks

 

ေက်းဇူးပါ copy လုပ္ျပီး အိမ္မွာ ဖတ္ဖို႔ယူသြားျပီ ေနာက္လည္းတင္ေပးေစခ်င္ပါတယ္

RSS

Featured Discussions

© 2020   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service