ကေလးငယ္ေတြ မိခင္ဘာသာစကားကို သင္ယူေနစဥ္ အပိုဘာသာစကားတစ္ခုကို မည္သို႕ အေကာင္းဆုံးသင္ယူၾကျပီး သင္ မည္သို႕ကူညီႏိုင္သည္ကို သိလိုပါသလား။

ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီမွ "English in Early Childhood: Language Learning and Developmentႈ" ဟု အမည္ေပးထားေသာ အင္တာနက္ေပၚမွ အခမဲ့သင္ၾကားေပးမည့္ အဂၤလိပ္ဘာသာသင္တန္း တစ္ရပ္ကို ယူေကႏိုင္ငံ၏ အခမဲ့အြန္လိုင္းသင္တန္းမ်ားေပါင္းစည္းထားသည့္ FutureLearn ဝက္ဗ္ဆိုက္မွတစ္ဆင့္ အခမဲ့ တက္ေရာက္ႏိုင္ျပီျဖစ္ပါသည္။

ဤသင္တန္းမွာ ကေလးငယ္မ်ားကို ဘာသာစကားအသစ္ကို သင္ယူေလ့လာရာမွာ ေထာက္ပံ့ကူညီလိုေသာ မိဘမ်ား၊ မူလတန္းသင္ အဂၤလိပ္စာ ဆရာ/မမ်ားႏွင့္ ကေလးငယ္မ်ား၏ ဖြံ႕ျဖိဳးမႈႏွင့္ ဘာသာစကားတက္ေျမာက္မႈဆိုင္ရာမ်ားကို စိတ္ဝင္စားသူမ်ားအတြက္ ရည္ရြယ္ပါသည္။ မိခင္ဘာသာစကားအျဖစ္ အသုံးျပဳသူမ်ားမဟုတ္ေသာ အဂၤလိပ္အရည္အခ်င္း intermediate အဆင့္ (CEFR ဇယားမွာ B1 အဆင့္) ရွိ႐ံုျဖင့္ သင္တန္းအား တက္ေရာက္ႏိုင္ပါသည္။

ဤသင္တန္းသည္ ကေလးငယ္မ်ား မည္သို႕အဂၤလိပ္ဘာသာ သင္ယူျပီး ကေလးငယ္မ်ား၏ ဖြံ႕ျဖိဳးမႈႏွင့္ ဘာသာစကားတက္ေျမာက္မႈဆိုင္ရာအေၾကာင္းအရာမ်ားကို သင္ၾကားေပးမည္ျဖစ္ကာ ကေလးငယ္ေတြႏွင့္ ေျပာဆိုဆက္ဆံနည္းမ်ား၊ အဂၤလိပ္ဘာသာ သင္ယူေစရန္ အေကာင္းဆုံးအေျခအေနႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ကို ဖန္တီးျပဳလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ သင္ယူေလ့လာစဥ္ကာလအတြင္း တိုးတက္မႈကို ေထာက္ပံ့နည္းမ်ားကို ေလ့လာရမည္ျဖစ္သည္။

ရက္သတၲ ေျခာက္ပါတ္ၾကာမည့္ ဤသင္တန္းတြင္ ေဆာင္းပါး၊ ဗီဒီယိုႏွင့္ အြန္လိုင္းမွ တိုက္႐ိုက္ေတြ႕ဆံုပြဲမ်ားမွတဆင့္ ကေလးငယ္မ်ားကို သင္ၾကားေပးေနေသာ ကြၽမ္းက်င္ဆရာ/မမ်ားႏွင့္ မိဘမ်ား၏ အေတြ႕အၾကံုမ်ားႏွင့္ အၾကံဉာဏ္မ်ားကို ေလ့လာႏိုင္မည္ျဖစ္ကာ အျခားသင္တန္းတက္ေရာက္သူေတြႏွင့္ ေဆြးေႏြးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

PC ႏွင့္ laptop မ်ားျဖင့္သာမက tablet ႏွင့္ မိုဘိုင္းလ္ဖုန္းမ်ားျဖင့္လည္း လြယ္ကူစြာအသုံးျပဳႏိုင္ျပီး ဗီဒီယိုၾကည့္႐ႉရန္ အင္တာနက္ေႏွးေကြးေနပါက ဗီဒီယိုပါအေၾကာင္းအရာအားလုံးကို pdf ဖိုင္ျဖင့္ download ရယူသိမ္းဆည္းဖတ္႐ႉ ႏိုင္သည္။

ဤသင္တန္းသည္ ျဗိတိသွ်ေကာင္စီ၏ ငယ္ရြယ္ေသာ ကေလးမ်ားအပါအဝင္ အဂၤလိပ္ဘာသာ ေလ့လာေနသူအားလုံးအား သင္ၾကားမႈဆိုင္ရာ ကြၽမ္းက်င္မႈကို စံထားျပီး သင္တန္းဆင္းလက္မွတ္ "Statement of Participation" ကို ႏိုင္ငံတကာသုံး credit card ရွိပါက ဝယ္ယူခြင့္ျပဳထားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ သင္တန္းတက္ရန္သက္သက္ဆိုပါက ေငြေၾကးကုန္က်မႈလုံးဝမရွိပါ။

အမ်ား ေမးတတ္သည့္ေမးခြန္းမ်ား (FAQs)

ေမး ။ ဒီသင္တန္းမွာ ပို႕ခ်တဲ့ သင္ခန္းစာေတြကို နားလည္ဖို႕ အဂၤလိပ္ဘာသာ အရည္အခ်င္း ဘယ္ေလာက္ရွိရမလဲ?
ေျဖ ။ ဒီသင္တန္းကို မိခင္ဘာသာစကားအျဖစ္ အသုံးျပဳသူမ်ားမဟုတ္တဲ့ အဂၤလိပ္အရည္အခ်င္း intermediate အဆင့္ (CEFR ဇယားမွာ B1 အဆင့္) အထိ အဂၤလိပ္စာကို ေလ့လာထားသူ မည္သူမဆိုအတြက္ ရည္ရြယ္ထားပါတယ္။


ေမး ။ သင္တန္းတစ္ခုလုံးက အခမဲ့သင္တန္းလား?
ေျဖ ။ ဟုတ္ပါတယ္။ သင္တန္း အစမွ အဆုံး အခမဲ့ပါ။


ေမး ။ သင္တန္းက ဘယ္အခ်ိန္မွာ စတင္မွာလဲ?
ေျဖ ။ သင္တန္းတက္ဖို႕ စာရင္းသြင္းျပီးတာနဲ႕ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၅ ရက္ေန႕ တနလၤာေန႕ ယူေကအခ်ိန္ ၀၀၀၀ နာရီ (ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ နံနက္ ၆ နာရီခြဲ) မွာ စတင္ျပီး သင္တန္းကို ဝင္ေရာက္ေလ့လာႏိုင္ျပီျဖစ္ျပီး မိမိႏွစ္သက္သလို သင့္ေတာ္ရာ အခ်ိန္ႏွင့္ စိတ္ၾကိဳက္ေလ့လာႏိုင္ေသာ ႏွုန္းမ်ားျဖင့္ တစ္ဆင့္ျပီး တစ္ဆင့္ ေလ့လာသြား႐ံုပါဘဲ။ (ရက္ေက်ာ္သြားရင္လဲ online သင္တန္းျဖစ္တဲ့အတြက္ အခ်ိန္မေရြး တက္လို႕ရပါေသးတယ္) 

စာရင္းသြင္းရန္ ဤ link ကိုသြားပါ - http://bit.ly/2tWVIh3


ေမး ။ သင္တန္းတက္ရင္း ေဆြးေႏြးဖို႕ web camera လို ဦးမွာလား?
ေျဖ ။ တိုက္႐ိုက္ ဗီဒီယို သင္တန္းေဆြးေႏြးပြဲ မဟုတ္ေတာ့ web cam မလိုပါဘူး။


ေမး ။ သင္တန္းက ဘယ္မွာ လုပ္ေပးမွာလဲ?
ေျဖ ။ ဒီသင္တန္းက online သင္တန္းစစ္စစ္ျဖစ္ပါတယ္။ သင္ၾကားမႈ အစိတ္အပိုင္းက႑အားလုံးကို မိမိႏိုင္သေလာက္ အခ်ိန္ေပးေလ့လာႏိုင္ပါတယ္။ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၅ ရက္ေန႕ တနလၤာေန႕ကစလို႕ ၾကိဳက္တဲ့ အခ်ိန္မွာ ဝင္ေလ့လာႏိုင္ပါတယ္။ အပတ္စဥ္ ပါဝင္တဲ့ က႑ေတြ အျပည့္အစံုေလ့လာဖို႕ရာ တစ္ပတ္လွ်င္ ၂ နာရီခန္႕ အခ်ိန္ေပးဖို႕လိုအပ္ပါမယ္။


ေမး ။ သင္တန္းျပီးဆုံးတဲ့အခါ သင္တန္းဆင္းလက္မွတ္ရမွာလား?
ေျဖ ။ သင္တန္းတစ္ခုလုံးရဲ့ အခန္းက႑ ၅၀ % ေက်ာ္ျပီး ဆုံးခဲ့မယ္ဆိုရင္ေတာ့ သင္တန္းဆင္းလက္မွတ္ "Statement of Participation" ကို  ႏိုင္ငံတကာသုံး credit card ရွိပါက ဝယ္ယူခြင့္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

Views: 1913

Reply to This

Featured Discussions

© 2020   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service