Giving directions (လမ္းၫႊန္ျခင္း)

 

 • Where are you now? / Where is your office now? 
  ခင္ဗ်ားအခု ဘယ္မွာလဲ/အခုခင္ဗ်ားရဲ႕ ႐ံုးက ဘယ္မွာလဲ။
 • On the fourth floor./ Just down here.
  ေလးထပ္မွာပါ/ဒီမွာပါဘဲ။
 • Which floor is your office on? 
  ခင္ဗ်ားရဲ႕ ႐ံုးက ဘယ္အထပ္မွာလဲ။
 • The eighth! Don’t worry- we’ll take the lift/ elevator (AmE). 
  ႐ွစ္ထပ္မွာပါ။ မစိုးရိမ္ပါနဲ႕၊ ဓာတ္ေလွကားနဲ႕ တက္ပါမယ္။ (ဓာတ္ေလွကား ကို ၿဗိတိသွ်အေခၚ lift? အေမရိကန္အေခၚ elevator ျဖစ္ပါသည္)
 • Where is the toilet/ bathroom (AmE)/ Mike’s office? 
  အိမ္သာ/သန္႕စင္ခန္း (အေမရိကန္အသံုး)/ မိုက္ခ္ရဲ႕ ႐ံုးခန္း ဘယ္မွာလဲ။
 • It’s just down the hall/ round the corner on the left/ right. 
  ဒီခန္းမဟိုဘက္ျခမ္းမွာပါ/ဘယ္ဘက္ေကြ႕/ညာဘက္ေကြ႕လိုက္ရင္ ေရာက္ပါၿပီ။
 • It’s the first/ second/ third door on the left/ right. 
  ဘယ္ဘက္/ညာဘက္က ပထမ/ဒုတိယ/တတိယ တံခါးပါ။
 • It’s next to the toilet/ front door/ kitchen. 
  အိမ္သာ/ေ႐ွ႕တံခါးေပါက္/မီးဖိုေခ်ာင္ ေဘးမွာပါ။
 • Just go out of the door and turn left to get to the lift. 
  တံခါးေပါက္က ထြက္ ဘယ္ဘက္ေကြ႕ၿပီး ဓာတ္ေလွကားစီးပါ။
 • That’s very clear, thanks. / Thanks, I’m sure I’ll find it. 
  သိပ္ၿပီး ႐ွင္းပါတယ္၊ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္/ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္၊ ႐ွာေတြ႕မယ္ဆိုတာ ေသခ်ာသြားပါၿပီ။
 • Sorry, could you explain that again? 
  ေဆာရီးေနာ္၊ ေနာက္တစ္ေခါက္ ထပ္ေျပာလို႕ ရမလား။
 • Come with me and I’ll show you where it is! 
  ကြၽန္ေတာ္နဲ႕ လုိက္ခဲ့ပါ၊ ေနရာလိုက္ျပပါ့မယ္။
 • I’ll meet you back here in ten minutes. OK? 
  ဆယ္မိနစ္ၾကာရင္ ဒီေနရာမွာ ျပန္လာဆံုမယ္ ေနာ္။
 • Sounds good. See you soon! 
  ေကာင္းသားဘဲ၊ မၾကာခင္ ေတြ႕မယ္။
 • Maybe I’ll just have a coffee. I’m not actually that hungry. 
  ေကာ္ဖီတစ္ခြက္ဘဲ ေသာက္ရင္ ေကာင္းမလားဘဲ။ ကြၽန္ေတာ္တကယ္ေတာ့ သိပ္မဆာေသးဘူး။
   

Introducing a visitor to colleagues (ဧည့္သည္ကို လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားနဲ႕ မိတ္ဆက္ေပးျခင္း)

 

 • The first person I’d like you to meet is Valerie Dufour. 
  ပထမဆံုး ေတြ႕ေစခ်င္တဲ့သူကေတာ့ ေဗလာရီ ဒူဖူးျဖစ္ပါတယ္။
 • She’s our marketing manager. 
  ကြၽန္ေတာ္တို႕ ကုမၸဏီက မားကက္တင္း မန္ေနဂ်ာ ျဖစ္ပါတယ္။
 • Valerie, this is Sanne Heitink. 
  ေဗလာရီ၊ ဒါကေတာ့ ဆန္ေနးေဟ့တနစ္ ပါ။
 • It’s a pleasure to meet you, Sanne. / It’s great to finally meet you. 
  ေတြ႕ရတာ ၀မ္းသာပါတယ္၊ ဆန္ေနး/ ေနာက္ဆံုးေတာ့ ေတြ႕ဆံုရတာ အလြန္ေကာင္းပါတယ္။
 • Nice to meet you too. 
  ကြၽန္ေတာ္လည္း ေတြ႕ရတာ ၀မ္းသာပါတယ္။
 • And this is Mary Chan, our product designer. 
  ဒါက ေမရီခ်န္း ပါ၊ ကြၽန္ေတာ္တို႕ ကုမၸဏီက ထုတ္ကုန္ပစၥည္း ဒီဇိုင္းထုတ္သူျဖစ္ပါတယ္။
 • I’d like to introduce Mr Sacnchez. He’s the new head of production 
  မစၥတာဆန္ခ်က္ဇ္နဲ႕ မိတ္ဆက္ေပးခ်င္ပါတယ္။ ထုတ္လုပ္မႈဌာန အႀကီးအကဲအသစ္ ျဖစ္ပါတယ္။
 • Have the two of you met before? 
  ခင္ဗ်ားတို႕ႏွစ္ေယာက္ အရင္က ေတြ႕ဆံုဖူးပါသလား။
 • No we haven’t, but we’ve exchanged a lot of emails. 
  မေတြ႕ဆံုဖူးပါဘူး၊ ဒါေပမယ့္ အီးေမးလ္နဲ႕ေတာ့ အမ်ားႀကီး အျပန္အလွန္ ဆက္သြယ္ဖူးပါတယ္။
 • Yes, (I think) we actually met once at a trade fair. 
  ဟုတ္ပါတယ္ (ကြၽန္ေတာ့္စိတ္ထင္) ကုန္စည္ျပပြဲတစ္ခုမွာ တစ္ႀကိမ္ဆံုခဲ့ဖူးေသးတယ္။
 • It’s nice to put a name to a face, isn’t it? 
  နာမည္နဲ႕ မ်က္ႏွာနဲ႕ တြဲၿပီး သိရတာ ေကာင္းပါတယ္ေနာ္။
 • It certainly is. 
  အေသအခ်ာပါဘဲ။
 • I think you’ve had contact with her. 
  သူမနဲ႕ အဆက္အသြယ္႐ွိခဲ့ဖူးတယ္ထင္ပါတယ္။
 • She’ll be your contact person on the IT side of the project. 
  စီမံခ်က္ အိုင္တီ ကိစၥေတြမွာ ဆက္သြယ္ရမယ့္သူကေတာ့ သူပါဘဲ။
 • You’ll have a chance to get to know everyone a bit better at this afternoon’s meeting. 
  ဒီေန႕ မြန္းလြဲ အစည္းအေ၀းမွာ အားလံုးနဲ႕ နည္းနည္းပိုၿပီး သိကြၽမ္းခင္မင္သြားဖို႕ အခြင့္အလမ္းရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
 • I’m afraid I’m not very good with names. 
  မေကာင္းတာတစ္ခုက ကြၽန္ေတာ္ နာမည္ေတြ မွတ္တာ သိပ္မေတာ္ဘူး။ (ဘာသာျပန္ မွတ္စု - တစ္ဖက္သား မႀကိဳက္ေလာက္ဘူးလို႕ ယူဆရတဲ့စကားကို မေျပာခင္ I’m afraid လို႕ ႀကိဳေျပာထားေလ့ ႐ွိပါတယ္။)
 • I know what you mean! 
  နားလည္ပါတယ္။
   

At a meeting (အစည္းအေ၀းတြင္)

 

 • Sorry, it always takes a few minutes for everyone to arrive. 
  ေဆာရီးပါ၊ လူစံုေအာင္ အၿမဲဘဲ မိနစ္အနည္းငယ္ ၾကာတတ္ပါတယ္။
 • Not to worry. / No problem..
  အားမနာပါနဲ႕/ကိစၥမ႐ွိပါဘူး။
 • Hi, everyone, sorry I’m a bit late. I just needed to gather some files for our meeting. 
  ႏႈတ္ဆက္ပါတယ္၊ အားလံုးဘဲ၊ ကြၽန္ေတာ္နဲနဲ ေနာက္က်တာ ေဆာရီးပါ။ အစည္းအေ၀းအတြက္ ဖိုင္ေတြအခ်ိဳ႕ စုေဆာင္းဖို႕ လိုပါတယ္။
 • So, if everyone would like to take a copy of today’s agenda. 
  ဒါဆို အားလံုး ယေန႕ အစည္းအေ၀း အစီအစဥ္ မိတၱဴတစ္ေစာင္ ရၿပီဆိုရင္
 • Well, I suppose we should make a start. 
  ကြၽန္ေတာ္တို႕ စ လိုက္ၾကရေအာင္။
 • So, shall we go down to business? 
  ဒါဆို လိုရင္းအလုပ္ကို စၾကရေအာင္။
 • Right, let’s make a start, shall we? 
  ဟုတ္ၿပီ၊ စၾကမလား။
 • So, shall we start again at, say 3:30? (before a break) 
  ဒါဆို ဆိုၾကပါစို႕ ၃နာရီခြဲမွာ ျပန္စၾကမလား။
 • Sounds good.
  ေကာင္းသားဘဲ။

                       

                 You can read other lessons posted by me here.

Click "Like" if you want to see more posts like this. Thanks.
Language Republic

Views: 1871

Reply to This

Replies to This Discussion

ေလ့လာမွတ္သားစရာေလးေတြဖတ္ရလို႔ အရမ္းပင္ ေက်းဇူးပါေနာ္..

ေက်းဇူးအမ်ားႀကီးတင္ပါတယ္........

ေက်းဇူးအမ်ားၾကီးတင္ပါတယ္ရွင္႔

ေနာက္လည္းထပ္တင္ေပးပါအုန္းခင္ဗ်ာ

thak you for your sharing this language.

Thank a lot
Thanks You!

thanks

thanks.

Thanks a lot,

thanks you!

that is very good for beginner, thanks you so much for your post.

RSS

Featured Discussions

© 2020   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service