“ေစ်းခ်ဳိတယ္၊ ေစ်းေပါတယ္၊ ေစ်းသက္သာတယ္” စသည့္အဓိပၸါယ္မ်ိဳးကို ေျပာဆိုလိုသည့္အခါ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ စကားအသံုးအႏႈန္း (expression) မ်ားျဖင့္ေရးသား ေျပာဆိုႏိုင္ပါသည္။

(1)  Cheap

(2)  Inexpensive

(3)  Not cost much

(4)  Economical

(5)  Affordable

(6)  Low-cost

(7)  Be low in price

(8)  Low-budget

(9)  It won’t break the bank

 

အထက္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ အဆိုပါအသံုးအႏႈန္းမ်ားျဖင့္ ေရးသားထားေသာ ၀ါက်မ်ားကို ဆက္လက္ ေလ့လာၾကည့္ပါ။

Cheap (adj) = တန္ဖိုးနည္းေသာ၊ ေပါေသာ၊ အရေတာ္ေသာ ၊ေစ်းေတာ္ေသာ

1)    My shoes were really cheap- they only cost ks 300. (ကၽြန္ေတာ့္ ရွဴးဖိနပ္ေတြက တကယ့္ကိုေစ်းေပါတယ္။ ၃၀၀ က်ပ္ပဲ က်တယ္)

 

2)    The cheapest way to get to Mandalay is to take the train. ( မႏၱေလးကိုသြားဖို႕ ေစ်းအသက္ သာဆံုးနည္းလမ္းက ရထားနဲ႕သြားတာပဲျဖစ္တယ္)

 

Inexpensive (adj) = တန္ဖိုးနည္းေသာ၊ ေစ်းမၾကီးေသာ၊ စရိတ္စက နည္းေသာ။

1)    The furniture is inexpensive but well-made.( အိမ္ေထာင္ပရိေဘာဂေတြက ေစ်းမၾကီးပါဘူး၊ ဒါေပမဲ့ ေကာင္းေကာင္းလုပ္ထားပါတယ္)

 

2)    There are some hotels that offer air-conditioned rooms at relatively inexpensive prices. (တစ္ျခားဟိုတယ္ေတြနဲ႕ ႏႈိင္းယွဥ္ရင္ ေလေအးစက္ တပ္ဆင္ထားတဲ့ အခန္းေတြအတြက္ ေစ်းအေတာ္ သက္သာတဲ့ ႏႈန္းထားနဲ႕ယူတဲ့ ဟိုတယ္ေတြရွိတယ္)

 

Not cost much (verb phrase) = ေစ်းမၾကီးပါ။

1)    We stayed in a very nice hotel in Vienna and it didn’t cost much. (ကၽြန္ေတာ္တို႕ ဗီယင္နာ မွာ ရွိတဲ့ အေတာ္ေကာင္းမြန္တဲ့ ဟိုတယ္တစ္ခုမွာ တည္းခိုခဲ့တယ္၊ ေစ်းမၾကီးပါဘူး)

 

2)    It doesn’t cost much to rent an apartment here. (ဒီေနရာမွာ တိုက္ခန္း တစ္ခန္းဌားရမ္းတာဟာ ေစ်းမၾကီးပါဘူး)

 

Economical (adj) = တြက္ေျခကိုက္ေသာ၊ တြက္သားကိုက္ေသာ၊ ေခၽြတာရာေရာက္ေသာ။

1)    We have a very economical heating system, so the bills aren’t too high. (ကၽြန္ေတာ္တို႕မွာ အလြန္တြက္ေျခကိုက္တဲ့ အခန္းအပူေပးစက္ရွိတယ္၊ ဒါေၾကာင့္ ဘီလ္ သိပ္မက်ဘူး)။

 

မွတ္ခ်က္ (ဤေနရာတြင္ အတြဲလိုက္မွတ္သားသင့္သည့္ အသံုးအႏႈန္းတစ္ခုမွာ be economical to use /run /operate ျဖစ္သည္။ တစ္စံုတစ္ခုကို သံုးဖို႕၊လုပ္ေဆာင္ဖို႕ တြက္ေျခကိုက္သည္ ဆိုသည့္သေဘာပင္ ျဖစ္သည္။

ဥပမာ၀ါက်ကိုေလ့လာၾကည့္ပါ။

 

This is a well-designed car that is also very economical to run. (ဒါဟာ ေသေသခ်ာခ်ာပံုစံထုတ္ျပီး သြားတဲ့ ကားျဖစ္တယ္၊ ေမာင္းျပီးစိးတဲ့အခါအကုန္အက်နည္းျပီး အလြန္တြက္ေျခကိုက္တယ္။

 

Affordable (adj) = တက္ႏိုင္ေသာ။ သိပ္ေစ်းမၾကီးတာမို႕ တတ္ႏိုင္တယ္၊ ၀ယ္ႏိုင္တယ္ဆိုသည့္ သေဘာကို ဆိုလိုသည္။

1)    Single mothers have trouble finding affordable child care. (ကူေဖာ္ေလာင္ဖတ္မရွိတဲ့ တစ္ေယာက္တည္းျဖစ္ေနတဲ့ မိခင္ေတြဟာ သူတို႕တတ္ႏိုင္တဲ့ ကေလးထိန္းဌာနကိုရွာတဲ့အခါမွာ ဒုကၡေရာက္ၾကရတယ္။

 

2)    We have a vast range of car to choose from at affordable prices.

ကၽြန္ေတာ္တို႕တတ္ႏိုင္တဲ့ ေစ်းႏႈန္းနဲ႕၀ယ္ယူဖို႕ေရြးခ်ယ္စရာ ကားအမ်ိဳးအစားေတြအမ်ားၾကီးရွိပါတယ္။

 

Low-cost (adj) = တန္ဖိုးနည္းေသာ

အထက္ေဖာ္ျပပါ စကားလံုးကုိသံုးသည့္အခါ noun ၏ ေရွ႕တြင္ထားကာ အထူးျပဳပုဒ္အျဖစ္သာ အသံုးျပဳရသည္။ ဥပမာ ….low-cost housing /  heating / transport …..စသည္ျဖင့္ေရးႏိုင္ပါသည္။

1)    If you want low-cost transport and regular exercise, a bike is ideal. (စရိတ္စကအကုန္အက်နည္းတဲ့ သယ္ယူပို႕ေဆာင္ေရးအတြက္ေရာ၊ ပံုမွန္ေလ့က်င့္ခန္းသေဘာမ်ိဳး အတြက္ေရာ ခင္ဗ်ားအလုိရွိတယ္ဆိုရင္ စက္ဘီးဟာ အေကာင္းဆံုးပဲေပါ့)

 

2)    If elected, he promised to build more low-cost housing in the city.

 (အကယ္၍ သူသာ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ခံရမယ္ဆိုရင္ ျမိဳ႕ေတာ္မွာတန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာေတြ ထပ္ျပီး ေဆာက္လုပ္ေပးမယ္လို႕ ကတိေပးခဲ့တယ္

 

Be low in price (verb phrase)= ေစ်းခ်ိဳသည္၊ ေစ်းသက္သာသည္။

အထက္ေဖာ္ျပပါစကားလံုးမ်ိဳးကို အထူးသျဖင့္ အေရးအဂၤလိပ္စာတြင္ သံုးေလရွိသည္။ ဥပမာ၀ါက်ကိုေလ့လာ ၾကည့္ပါ။

1)    Nikon’s latest camera is low in price and easy to use.

(ေနာက္ဆံုးထုတ္လုပ္လိုက္တဲ့ နစ္ကြန္ကင္မရာ ဟာ ေစ်းသက္သာျပိး အသံုးျပဳရလြယ္ကူတယ္)

 

Low-budget (adj)=အကုန္အက်အနည္းဆံုးျဖစ္၊

အဆိုပါစကားလံုးကို Noun ၏ ေရွ႕တြင္ထားကာ အထူးျပဳပုဒ္အျဖစ္သာ အသံုးျပဳႏိုင္သည္။

ဥပမာ ….low-budget film /movie/prduction …..စသည္ျဖင့္ေရးႏိုင္ပါသည္။

 

1)    My first acting job was in a low-budget horror movie with a terrible plot. (ကၽြန္ေတာ္ရဲ႕ ပထမဆံုးသရုပ္ေဆာင္အလုပ္ကေတာ့ ေၾကာက္မက္ဖြယ္ရာ ဇာတ္လမ္း၊ ဇာတ္ကြက္ပါတဲ့ ကုန္က်စရိတ္ အသက္သာဆံုးနဲ႕ထုတ္လုပ္ထားတဲ့ ရင္တုန္စရာရုပ္ရွင္ကားမွာ ပါ၀င္ခဲ့တာပဲျဖစ္တယ္.။)

 

Budget (adj) = ေစ်းခ်ိဳေသာ၊ ေစ်းသက္သာေသာ၊

noun ၏ ေရွ႕တြင္ထားကာ အထူးျပဳပုဒ္အျဖစ္သာ အသံုးျပဳရသည္။ ဥပမာ ….budget hotel /  flight / accommodation …..စသည္ျဖင့္ သံုးႏိုင္သည္။

 

1)    The tourist information office will give you a list of budget hotels in the area.

( ကမာၻလွည့္ခရီးသည္ ျပန္ၾကားဆက္သြယ္ေရးရံုးက ဒီေဒသမွာရွိတဲ့ ေစ်းသက္သာတဲ့ ဟုိတယ္စာရင္း ကို မင္းကို ေပးလိမ့္မယ္။)

 

It won’t break the bank (spoken) = တစ္စံုတစ္ခု၀ယ္ယူရန္၊ တစ္စံုတစ္ခု လုပ္ရန္ ေငြအလံုအေလာက္ရွိသည္။

အထက္ပါအသံုးအႏႈန္းကို အေျပာအဂၤလိပ္စကား တြင္ သံုးေလ့ရွိသည္။ တစ္ခုခု လုပ္ဖို႕ေငြ အလံုအေလာက္ရွိတယ္။ ထည့္တြက္စရာမလိုဘူး။ လုပ္သင့္တယ္ စသည္ျဖင့္ ေျပာဆိုလိုသည့္အခါတြင္ သံုးသည္။

ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အျပန္အလွန္ေျပာဆိုသည့္ဥပမာကို ေလ့လာၾကည့္ပါ။

 

A: “I’m not sure if I should buy this suit”

(ဒီ၀တ္စံုကို က်ေနာ္၀ယ္ရမလား၊ မ၀ယ္ရဘူးလား ဆိုတာ မဆံုးျဖတ္တတ္ေအာင္ ျဖစ္ေနတယ္)

B: “Come on! It won’t break the bank.

(လုပ္လိုက္စမ္းပါ၊၀ယ္လိုက္စမ္းပါ၊ အဲ့ဒါထည့္တြက္မေနပါနဲ႕၊ ေငြအလံုအေလာက္ရွိေနတာပဲ)

 

ဤေနရာတြင္ တစ္ဆက္တည္းဆိုသလို without breaking the bank ဟူသည့္ အသံုးအႏႈန္းကိုလည္း မွတ္သားသင့္သည့္ “ေငြအမ်ားၾကီးေပးစရာမလိုဘဲ” ဟု အဓိပၸါယ္ရသည္။

 

This guide lists 900 of the best places in which to eat without breaking the bank.

(ဒီလမ္းညႊန္စာအုပ္က ေငြအမ်ားၾကီးေပးစရာမလိုဘဲ စားေသာက္ႏိုင္တဲ့အေကာင္းဆံုးေနရာ ၉၀၀ စာရင္းကို ေဖာ္ျပထားတယ္)

 

ေလ့လာရင္းတိုးတက္ႏိုင္ပါေစ

ခင္မင္စြာျဖင့္

အလကၤာည

Views: 651

Reply to This

Replies to This Discussion

  Thanks. How helpful it is to me!

Thanks a lot..

Thanks. How helpful it is to me!

RSS

Featured Discussions

© 2019   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service