ဒီသင္ခန္းစာမွာေတာ့ စားၿပီးေသာက္ၿပီးလို႔ ေနာက္ဆံုးပိတ္မွာ အခ်ိဳပြဲနဲ႔အဆံုးသတ္တဲ့အခါ မွာၾကားပံု၊ လက္ခံပံုေတြေလ့လာၾကည့္ပါမယ္။

Unit 10 Desserts and Cheese

What’s for dessert? (အခ်ိဳပြဲအတြက္ဘာရွိလဲ)

Guest:          Thank you, that was very nice.

Waiter:         Good, I’m glad you enjoyed it.

Would you like the dessert menu?

Guest:          Yes, please. Do you have any ice-cream?

Waiter:         Yes, we do. There’s vanilla, raspberry and chocolate and there’s also Blackcurrant sorbet.

Here’s the menu. We also have a specials board. Today we have French apple tart,

summer pudding, and Hazelnut meringue with summer berries.

Guest:          Oh, I’ll have Blackcurrent sorbet please.

Guest2:        Umm, I don’t know, what do you recommend?

Waiter:         I recommend the French apple tart. It’s delicious and the summer pudding is very good, too.

Guest2:        I think, I’ll have the French apple tart.

Waiter:         Would you like it with cream or ice-cream?

Guest2:        Ice-cream, please.

Waiter:         Would you like coffee now or after your dessert?

Guest2:        After, please.

 

ေလ့လာထားရမည့္ expression မ်ား

I’m glad you enjoyed it.   စားလို႔ေကာင္းတယ္ဆိုတာသိရလို႔၀မ္းသာပါတယ္။

Would you like the dessert menu?  အခ်ိဳပြဲ မီႏူးေကာယူဦးမလားခင္ဗ်ာ။

Do you have any ice-cream?  ေရခဲမုန္႔ရွိလား။

We also have a specials board. အထူးစားဖြယ္လ်ာစာရင္းလဲရွိပါေသးတယ္။

I recommend the French apple tart.  ျပင္သစ္ပန္းသီးယိုဌာပနာမုန္႔ ကို ၫႊန္းလိုပါတယ္။

The summer pudding is very good too.  ေႏြရာသီပူတင္းကလည္းအလြန္ေကာင္းပါတယ္။

I think, I’ll have the French apple tart.  ျပင္သစ္ပန္းသီးယိုဌာပနာမုန္႔ ပဲယူလိုက္မယ္။

Would you like it with cream or ice-cream? ဒါကိုမလိုင္နဲ႔ယူမလား ေရခဲမုန္႔နဲ႔ယူခ်င္ပါသလား။

 

ေလ့လာထားရမည့္ေ၀ါဟာရမ်ား

blackcurrant = ျမန္မာလိုဘယ္လိုေခၚသလဲေတာ့မသိဘူး။ ၿခံဳႏြယ္ပင္တစ္မ်ိဳးကသီးတဲ့ berry သီးအမည္းေလးေတြပါ။ ပံုမွာျမင္တဲ့အတိုင္းပါပဲ။

cheese = ဒိန္ခဲ

butter = ေထာပတ္

chocolate sauce = ေခ်ာကလက္အေျခခံျပဳလုပ္ထားေသာတို႔စရာအရည္

delicious = အရသာရွိေသာ

dessert = အခ်ိဳပြဲ

enjoy = ႏွစ္သက္သေဘာက်သည္။ (အစားအေသာက္စားေကာင္းသည္)

meringue =  (အဆာသြတ္မုန္႔ စသည္၌) ၾကက္ဥအကာႏွင့္ သၾကားကို ေခါက္၍ ၾကြပ္ေနေအာင္ ဖုတ္ထားသည့္ အေပၚလႊာ။ lemon meringue pie. (ခ) ယင္း အခြံမ်ဳိးပါ မုန္႔။

raspberry = ရက္စ္ဘယ္ရီသီး

sorbet = ရွာလပတ္ရည္ (အေမရိကန္က  sherbet လို႔ေခၚသည္)

vanilla = သစ္ခြရည္အနံ႔အရသာ

 

deSSERT နဲ႔ DEsert ကို အသံထြက္ေကာ အဓိပၸါယ္ပါေရာတတ္ပါတယ္။ ႏွစ္ခုစလံုးက အသံ (syllable) ႏွစ္သံစီရွိေပမယ့္ အခ်ိဳပြဲမွာ stress က ဒုတိယအသံမွာဖိရြတ္ၿပီးေတာ့ သဲကႏၱာရကိုေတာ့ ပထမအသံမွာ ဖိရြတ္ပါတယ္။

 

ေလ့လာထားရမည့္၀ါက်တည္ေဆာက္ပံုမ်ား

Use some  in positive statements and in polite offers and request.

some ကို ေဖာ္ျပခ်က္ေတြ၊ ယဥ္ေက်းစြာ ကမ္းလွမ္းျခင္း၊ ေတာင္းဆိုျခင္းေတြမွာသံုးႏိုင္ပါတယ္။

I’d like some ice-cream.

Would you like some more wine?

Can we have some bread, please?

Use any in questions and negative statements.

any ကို ေမးခြန္းေတြနဲ႔ အျငင္း၀ါက်ေတြမွာသံုးႏိုင္ပါတယ္။

Do we have any cheese?

We don’t have any wine.

 

ေလ့က်င့္ခန္း

၁။ ေအာက္ပါ၀ါက်မ်ားကို some, any တစ္ခုခုသံုး၍ျဖည့္ပါ။

1.       Do you have .................. fresh fruit?

2.       Could we have ................. water, please?

3.       Would you like ................ coffee?

4.       I'm sorry, we don't have ............. fresh fish today?

5.       Can I get you ................... more drinks?

6.       There isn't ................ cheese.

၂။ ေအာက္ပါတို႔ကိုနမူနာျပထားသည့္အတိုင္း အေမးအေျဖလုပ္ပါ။

apple pie (cream or ice cream)

A.       Can I have some apple pie, please?

B.       Would you like it with cream or ice-cream?

A.       Ice-cream, please.

1.       coffee (milk or without)

2.       cheese (cream or ice cream)

3.       steak (French fries or salad)

4.       profiteroles(chocolate sauce or without)

5.       salad (French dressing or mayonnaise)

 

၃။ ေပးထားသည့္သဲလြန္စကိုအသံုးျပဳၿပီး အခ်ိဳပြဲအမ်ိဳးအမည္မ်ားကိုျဖည့္ပါ။

အပိုေလ့လာဖို႔

အႀကံျပဳတာ ေထာက္ခံေပးတာ၊ ၫႊန္းေပးတာ ကို recommend နဲ႔ေရာ suggest နဲ႔ပါသံုးႏိုင္ပါတယ္။ သူတို႔ႏွစ္ခုရဲ႕အသံုးကို ေက်ာင္းသားေတြအေတာ္မ်ားမ်ားမွားၿပီးသံုးတတ္ၾကပါတယ္။ သူတို႔ေနာက္မွာ object ထည့္သံုးတာမ်ိဳးပါ။ He recommended me to go to the Metropolitan Museum. လို႔သံုးတာမ်ိဳးဟာ native speakers ေတြအတြက္နားကန္႔လန္႔ျဖစ္ပါတယ္တဲ့။ recommend နဲ႔ suggest ကို ပံုစံႏွစ္မ်ိဳးနဲ႔သံုးႏိုင္ပါတယ္။ အဲဒါကေတာ့

He recommended the Metropolitan Museum to me.

Subject + recommended + object + to + pronoun

Everybody recommended that she should continue with her education for 3 more years.         Subject + recommended + that + pronoun + (should) + infinitive verb

Everybody recommended that she continue with her education for 3 more years.        

Subject + recommended + that + pronoun + infinitive verb

ဒုတိယပံုစံကေတာ့ တစ္ခုခုလုပ္သင့္ေၾကာင္းအႀကံေပးတာ၊ ေထာက္ခံတာမ်ိဳးအဓိပၸါယ္အတြက္ သံုးႏိုင္ပါတယ္။ object pronoun ေနာက္မွာ should ထည့္သံုးလည္းရတယ္။ ထည့္မသံုးလည္း ရပါတယ္။

 

ဇာနည္(MyWay!)

Read more:

English for Hotel and Catering Industry (Unit 1 Taking a phone call)
English for Hotel and Catering Industry (Unit 2 - Giving Information)
English for Hotel and Catering Industry (Unit 3 - Taking Reservation)
English for Hotel and Catering Industry (Unit 4 Taking Restaurant B...
English for Hotel and Catering Industry (Unit 5 - Polite Explanatio...
English for Hotel and Catering Industry (Unit 6 - Receiving Guests)
English for Hotel and Catering Industry (Unit 7 Serving in the bar)
English for Hotel and Catering Industry (Unit 8 - Instructions)
English for Hotel and Catering Industry (Unit 9 - Taking a food order)
English for Hotel and Catering Industry(Unit 10 Desserts and Cheese)
English for Hotel and Catering Industry (Unit 11 - Talking about Wine)
English for Hotel and Catering Industry(Unit 12 Dealing with request)
English for Hotel and Catering Industry (Unit 13 - Describing dishes )
English for Hotel and Catering Industry (Unit 14 - Dealing with Com...
English for Hotel and Catering Industry (Unit 15 - Jobs and Workpla...
English for Hotel and Catering Industry (Unit 16 - Explaining and I...
English for Hotel and Catering Industry (Unit 17 - Taking telephone...
English for Hotel and Catering Industry(Unit 18 Taking difficult ph...
English for Hotel and Catering Industry (Unit 19 - Health and safet...
English for Hotel and Catering Industry (Unit 20 Giving directions ...
English for Hotel and Catering Industry (Unit 21 - Giving direction...
English for Hotel and Catering Industry (Unit 22 Facilities for Business Travellers)
English for Hotel and Catering Industry (Unit 23 Offering Help and ...
English for Hotel and Catering Industry (Unit 24 Dealing with Probl...
English for Hotel and Catering Industry (Unit 25 Paying Bills)
English for Hotel and Catering Industry (Unit 26 Payment Queries)
English for Hotel and Catering Industry (Unit 27 - Applying for a Job)
English for Hotel and Catering Industry (Unit 28 - The Interview)

 

 


ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီ (ရန္ကုန္) တြင္ အဂၤလိပ္စာသင္တန္းသစ္မ်ားကို ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ (၁၄) ရက္ေန႕တြင္ စတင္ဖြင့္လွစ္မည္ျဖစ္ပါသည္။

ဝင္ခြင့္စာေမးပြဲမ်ားကို ဇန္နဝါရီလ (၇) ရက္ေန႕မွ (၁ဝ) ရက္ေန႕ အထိ က်င္းပသြားမည္ျဖစ္သျဖင့္ (အသက္ ၇ ႏွစ္ႏွင့္ အထက္ မည္သူမဆို) တက္ေရာက္လိုသူမ်ား လာေရာက္ေျဖဆိုႏိုင္ပါသည္။ ဝင္ခြင့္စာေမးပြဲေၾကးမွာ ျမန္မာေငြ တစ္ေသာင္းက်ပ္ျဖစ္ၿပီး မွတ္ပံုတင္ကဒ္ျပား (သို႕မဟုတ္) သန္းခါင္စာရင္း/ေမြးစာရင္း မူရင္းျဖင့္ ဝင္ခြင့္ စာေမးပြဲေျဖရန္ ႏိုဝင္ဘာလ (၁၉) ရက္ေန႕ မွစ၍ တနလၤာေန႕မွ ေသာႀကာေန႕ နံနက္ (၉:ဝဝ) မွ ညေန (၅:ဝဝ) အတြင္းလာေရာက္ စာရင္းသြင္းႏိုင္ပါၿပီ။ ဆက္လက္ဖတ္႐ႈပါရန္

ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီမွ IELTS Preparation သင္တန္းသစ္မ်ားကို ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ (၁၄) ရက္ေန႕တြင္ စတင္ဖြင့္လွစ္မည္ျဖစ္ပါသည္။

IELTS Preparation သင္တန္းတက္လိုပါက ပထမဦးဆံုး အရည္ခ်င္းစစ္ စာေမးပြဲကို ေျဖဆိုရပါသည္။ ဝင္ခြင့္ စာေမးပြဲမ်ားကို ဇန္နဝါရီလ (၇) ရက္ေန႕မွ (၁ဝ) ရက္ေန႕အထိက်င္းပသြားမည္ျဖစ္သျဖင့္ (အသက္ ၁၆ ႏွစ္ႏွင့္ အထက္ မည္သူမဆို) လာေရာက္ေျဖဆိုႏိုင္ပါသည္။ IELTS Preparation အတန္းမွာ နာရီ (၆ဝ) သင္တန္း ျဖစ္ျပီး တစ္ပတ္လွ်င္ (၃) ရက္ တစ္ရက္လွ်င္ (၂) နာရီ တက္ရပါသည္။ သင္တန္းေၾကးမွာ ျမန္မာေငြ ၂၉၀,၀၀၀ က်ပ္ ျဖစ္ပါသည္။ ဆက္လက္ဖတ္႐ႈပါရန္

အေသးစိတ္သိရွိလိုပါက British Council Customer Service & Sales Department ဖုန္းနံပါတ္ ၂၅၆၂၉ဝ ၊ ၂၅၆၂၉၁ (လိုင္းခြဲ - ၃၃၂၅, ၃၃၂၆, ၃၃၁၈) သို႕ တနလၤာေန႕မွ စေနေန႕ နံနက္ (၈:၃ဝ) မွ ညေန (၆:၃ဝ) အတြင္း ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏိုင္ျပီး enquiries@mm.britishcouncil.org သို႕လည္း အီးေမးလ္ပို႕၍ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။

Views: 2416

Reply to This

Replies to This Discussion

ခုလိုျပည့္ျပည့္စုံစုံရွင္းလင္းေဖာ္ျပေပးထား
တဲ႔တန္ဖိုးရွိလွတဲ႔ဒီသင္ခန္းစာမ်ိဳးကိုေလ့
လာသင္ယူခြင့္ေပးလို႔ေက်းဇူးပါဗ်ာ

It is really kind of you.

That is invaluable for us.

Thanks and regards.

ေလ့လာသင္ယူခြင့္ရတဲ့အတြက္ ေက်းဇူးတင္ရွိပါတယ္

Really thanks for sharing us. Its very useful for us.

thanks

thank you

 thank for ur lesson. i wanna learn to add business english.

Thanks alot.

English for hotel and catering industry ( Unit 7, 8, 9, ) မရေသးဘူးေဟ......ဆရာ...ေမလ္းထဲေရာက္မလာေသးဘူး ဆရာေရ........ဆရာတုိ႕ အခ်ိန္ရရင္ chanzonekhun@gmail.com ထပ္ပုိ႕ေပးပါအုံး ဆရာ.......အခု Unit 10 ေတာ႕ေမလ္းထဲ အရင္ေရာက္လာတာ..................သခၤန္းစာေတြ အားလုံး ေလ႕လာခြင္႕ရ သင္ယူခြင္ရေတာ႕ အရမ္းေက်းဇူးတင္ပါတယ္........

admin ဆီမွာအၾကံေတာင္းၾကည့္ပါလားညီေလး။ ကိုယ္ကတင္႐ံုပဲတင္တာ။ notify လုပ္တာေတာ့သူတို႔လုပ္တယ္။

admin ဆီမွာ ဘယ္လိုေမးရမွာလဲ.....ဆရာ.........ျပီးေတာ႕ ဘယ္လိုဆက္သြယ္ရမွာလဲ ဆရာ.....ေက်းဇူးအထူးတင္ပါတယ္ ဆရာ........

thank you very much

teacer teach every person at alone time

RSS

Featured Discussions

© 2020   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service