ဒီသင္ခန္းစာမွာေတာ့ စားပြဲထိုးေတြ၊ ဘားေကာင္တာ၀န္ထမ္းေတြသိထားရမယ့္အသံုးအႏႈန္းေျပာဆိုပံုေတြ ဧည့္သည္ကိုေမးျမန္းပံုေတြ ျပန္လည္ေျဖၾကားပံုေတြ ေလ့လာရပါမယ္။

 

Serving in the Bar (ဘားတြင္ဧည့္ခံျခင္း)

What can I get you?

Paul:   Let’s have a drink here before we go on to the club. Come on, here’s a table.

Gaby:           Good idea Paul. What are you going to have Michelle?

Michelle:       I think I’ll have a cocktail, Margarita for me. What about you Gaby?

Gaby:           I’ll have a gin and tonic.

Staff:           Good evening, what can I get you?

Paul:             A Margarita, a gin and tonic and a large beer for me please.

Staff:           Would you like a draught or bottled?

Paul:            I’ll have a large draught Guinness please. What about you Kurt?

Kurt?            Could I have a bottle of San Miguel?

Staff:           Certainly Sir. Would you like ice and lemon in the gin and tonic Madam?

Gaby            Yes please.

Staff:           Here you are. Shall I charge this to your room sir?

Paul:            No thanks. I’ll pay cash.

 

ေလ့လာထားရမည့္ expression မ်ား

What can I get you?  ဘာသံုးေဆာင္ပါမလဲ။ ဘာယူေပးရမလဲခင္ဗ်ာ။

Would you like draught or bottled beer?  ဘီယာကို ပုလင္းနဲ႔လား စည္ဘီယာလိုခ်င္ပါသလား။

Would you like ice and lemon? ေရခဲနဲ႔သံပုရာသီးယူဦးမလား။

Shall I charge this to your room? ဒီအတြက္ အခန္းခထဲေပါင္းထည့္မွတ္ထားရမလား။

No thanks, I’ll pay cash.  ေနပါေစရတယ္။ ေငြသားနဲ႔ရွင္းေပးပါ့မယ္။

Here it is. ေဟာဒီမွာ။ တစ္ခုခုကိုလွမ္းေပးတဲ့အခါမွာသံုးေလ့ရွိပါတယ္။

 

lime နဲ႔ lemon မွားတတ္ၾကပါတယ္။ lime ကျမန္မာလိုသံပုရာသီးေပါ့။ အလံုး၀ိုင္း၀ိုင္း၊ အေရာင္စိမ္းစိမ္းနဲ႔။ lemon ကေတာ့ သိပ္မ၀ိုင္းဘူး။ အေရာင္ကလည္း အ၀ါဘက္သန္းတယ္။ သံပုယိုသီးလို႔ေခၚမယ္နဲ႔တူပါတယ္။ lemon ကအလံုးပိုႀကီး၊ အရည္ပိုရႊမ္းၿပီးဘီတာမင္စီ ပိုမ်ားတယ္လို႔သိရပါတယ္။ ဘီယာကိုႏွစ္သက္သူေတြကေတာ့ bottled ပုလင္းဘီယာ၊ canned သံဘူးဘီယာ နဲ႔ draught စည္ဘီယာမွာဘယ္ဟာကိုေရြးမလဲဆိုရင္ draught ကိုေရြးမယ့္သူမ်ားမယ္ထင္ပါတယ္။ စည္ဘီယာဟာ ပုလင္းဘီယာဘူးဘီယာေတြထက္ မူရင္းအရသာ ပိုထိန္းသိမ္းႏိုင္စြမ္းရွိတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ပုလင္းတို႔ဘူးတို႔သြင္းခါနီးက်ရင္ ဘီယာကို pasteurization လို႔ေခၚတဲ့ ပိုးမႊးကင္းစင္ေအာင္အပူေပးရတဲ့အဆင့္တစ္ခုကိုျဖတ္ရတဲ့ အတြက္ျဖစ္တယ္။ ခ်က္ၿပီးကာစဘီယာကို cask သစ္သားစည္ နဲ႔ထည့္တဲ့အခါ secondary fermentation ဒုတိယအႀကီအခ်ဥ္ေဖာက္တာျဖစ္ေစလို႔ မေသာက္မခ်င္း အန႔ံအရသာနဲ႔လတ္ဆတ္မႈကိုေပးပါတယ္တဲ့။ ဒီေန႔ဆိုင္ေတြမွာျမင္ရတဲ့ သတၱဳစည္ေတြကိုေတာ့ keg လို႔ေခၚပါတယ္။ စည္တစ္စည္ကို 58.67 လီတာဆန္႔တယ္လို႔သိရပါတယ္။ ဘီယာဟာေနေရာင္ေၾကာက္လို႔ ပုလင္းအညိဳနဲ႔ထည့္တဲ့ဘီယာဟာ ပုလင္းအစိမ္း၊ (သို႔)အၾကည္ေတြနဲ႔ထည့္တဲ့ဘီယာထက္ပိုေကာင္းပါတယ္တဲ့။

 

ေလ့လာထားရမည့္ ေ၀ါဟာရမ်ား။

brandy = ဘရန္ဘီအရက္

cocktail = အစံုေရာစပ္ထားသည့္အရက္ေဖ်ာ္ရည္၊ (ထမင္းမစားမီ) ခံတြင္းလိုက္ေစရန္ စားေသာအျမည္းစံု

dry wine =  ၀ိုင္ရဲ႕ခ်ိဳၿမိန္မႈ (သၾကားပါ၀င္မႈ)ေပၚမူတည္ၿပီး ၀ိုင္ေတြကိုအမ်ိဳးအစားေတြအမ်ားႀကီးခြဲႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ေယဘုယ်ခြဲရရင္ sweet wine နဲ႔ dry wine ျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာလို ၀ိုင္အခ်ိဳနဲ႔ ၀ိုင္အျပင္းလို႔ဆိုရင္ရႏိုင္မယ္ထင္ပါတယ္။

medium dry(wine) = အလယ္အလတ္

Gin = ဂ်င္အရက္

mineral water (still/sparkling) still က carbonated မလုပ္ထားတဲ့ေရ၊ sparkling ကေတာ့ carbonated လုပ္ထားၿပီးသား။

soda =  ဆိုဒါ

soft drink = ေဖ်ာ္ရည္။ အေအး။ အေမရိကန္မွာေတာ့ ဒီလိုအေအးေတြကို soda လို႔သံုးၾကတယ္။

spirit = အရက္ျပင္းမ်ား

tonic = ကြီႏိုင္ပါေသာဘိလပ္ရည္

vodka = အေရာင္အဆင္းမရွိသည့္အရက္ျဖဴ။ ေဗာ္ဒကာအရက္ (မူလ႐ုရွားမွစတင္)

Whisky = ၀ီစကီ

 

ေလ့လာထားရမည့္၀ါက်တည္ေဆာက္ပံုမ်ား

Request and Offers

Requests

 

Offers

Could I have a beer?

Would you like ice?

Can I have your key card?

Shall I charge this to your room?

 

အထက္ပါ requests and offers မ်ားကို သူႏွင့္ဆိုင္သည့္အေျဖမ်ားႏွင့္တြဲၾကည့္ပါ။

 1. Yes please. My room number’s 235.
 2. Certainly. Would you like draught or bottled?
 3. Certainly. Here it is.
 4. Yes please, and lemon.

အေဖ်ာ္ယမကာေတြနဲ႔တြဲသံုးေလ့ရွိတဲ့နာမ၀ိေသသနေတြကိုေလ့လာၾကည့္ပါ။

wine – red, white, dry, medium dry, sweet

beer – draught, bottled, large, small

spirits – large(double), small(single)

water – sparkling, still

ေလ့က်င့္ခန္း

၁။ Would you like . . .? ကိုသံုးၿပီးေအာက္ပါေမးခြန္းေတြေမးၾကည့္ပါ။ သူနဲ႔ဆိုင္တဲ့ adjective ေတြသံုးၾကည့္ပါ။ ေလ့က်င့္ဖက္သူငယ္ခ်င္းရွိလွ်င္ အျပန္အလွန္ေျပာဆိုေလ့က်င့္ၾကည့္ပါ။


example

A:      Hi, Could I have a beer, please?

B:       Yes, would you like a large one or a small one?

A:      A large one please.

 1. Can I have two whiskies, please?
 2. Could I have a mineral water?
 3. A glass of white wine, please.
 4. A vodka and tonic, please.
 5. Could I have a beer?
 6. Can I have a brandy, please?

 

၂။ မွန္သည့္အသံုးကိုမ်ဥ္းသားပါ။

 1. 1.  Would you like/Shall I ice and lemon?
 2. 2.  Can I have/Would you like two large beers, please?
 3. 3.  Could I/ Shall I Charge this to your room?
 4. 4.  Can I have/Would you like your key-card, please?
 5. 5.  Would you like/ Can we have sparkling or still water?
 6. 6.  Could I have/ Would you like draught or bottled water?
 7. 7.  Shall I/ could I have a dry wine and Margarita?
 8. 8.  Can we have/ Shall I our drinks in the garden?

 

 

၃။ 1-8 ကို a –h ႏွင့္တြဲပါ။

1.What can I get you? (d)

a. a large one please.

2.Can I have a large whisky, please?

b. sparkling or still?

3. Would you like large or small?

c. Here it is.

4.Could I have your room number?

d. a glass of wine, please.

5. Shall I charge this to your room?

e. Would you like ice?

6. Would you like ice and lemon?

f. No, thanks. I’ll pay cash.

7.Can I have your key-card?

g. It’s 22.

8.Can I have a mineral water?

h. Just ice, please.

 

 

ေအာက္က bar နဲ႔ပါတ္သက္တဲ့ရီစရာေလးေတြနဲ႔အဆံုးသတ္ၿပီးေခတၱနားလိုက္ၾကရေအာင္။

Alcohol may be man’s worst enemy, but the bible says love your enemy.

အရက္ကလူသားေတြရဲ႕အဆိုးဆံုးရန္သူျဖစ္ေကာင္းျဖစ္မယ္။ ဒါေပမယ့္သမၼာက်မ္းစာက သင့္ရန္သူကိုခ်စ္ပါလို႔ဆိုထားတယ္ေလ။

 

Beauty is in the eye of the beer holder. (Beauty is in the eye of the beholder.)

အလွဆိုတာ ဘီယာခြက္ကိုင္ထားသူရဲ႕မ်က္လံုးမွာရွိတယ္။

(အလွဆိုတာ ၾကည့္ေသာသူ၏မ်က္လံုးမွာသာတည္တယ္ ကိုေနာက္ေျပာင္ထားျခင္း)

 

When the wine is in, the wit is out.

အရည္၀င္ေတာ့ ဥာဏ္ေလးရႊင္။

 

Sir, if you were my husband, I would poison your drink. – Lady Astor to Winston Churchill
Madam, if you were my wife, I would drink it. – His reply

 

Guy walks into a bar and sits at a table. Tells the waitress, "I'll have a Bloody Mary and a menu." When she returns with his drink, he asks "Still servin' breakfast?" When she says Yes, he replies, "Then I'll have two eggs-runny on top and burnt on the bottom, five strips of bacon ON END - well done on one end and still raw on the other, two pieces of burnt toast and a cold cup of coffee." Indignantly the waitress says, "We don't serve that kinda stuff in here!" Guy says, "Funny... that's what I had in here yesterday..."

         

ဇာနည္(MyWay!)

Read more:

English for Hotel and Catering Industry (Unit 1 Taking a phone call)
English for Hotel and Catering Industry (Unit 2 - Giving Information)
English for Hotel and Catering Industry (Unit 3 - Taking Reservation)
English for Hotel and Catering Industry (Unit 4 Taking Restaurant B...
English for Hotel and Catering Industry (Unit 5 - Polite Explanatio...
English for Hotel and Catering Industry (Unit 6 - Receiving Guests)
English for Hotel and Catering Industry (Unit 7 Serving in the bar)
English for Hotel and Catering Industry (Unit 8 - Instructions)
English for Hotel and Catering Industry (Unit 9 - Taking a food order)
English for Hotel and Catering Industry(Unit 10 Desserts and Cheese)
English for Hotel and Catering Industry (Unit 11 - Talking about Wine)
English for Hotel and Catering Industry(Unit 12 Dealing with request)
English for Hotel and Catering Industry (Unit 13 - Describing dishes )
English for Hotel and Catering Industry (Unit 14 - Dealing with Com...
English for Hotel and Catering Industry (Unit 15 - Jobs and Workpla...
English for Hotel and Catering Industry (Unit 16 - Explaining and I...
English for Hotel and Catering Industry (Unit 17 - Taking telephone...
English for Hotel and Catering Industry(Unit 18 Taking difficult ph...
English for Hotel and Catering Industry (Unit 19 - Health and safet...
English for Hotel and Catering Industry (Unit 20 Giving directions ...
English for Hotel and Catering Industry (Unit 21 - Giving direction...
English for Hotel and Catering Industry (Unit 22 Facilities for Business Travellers)
English for Hotel and Catering Industry (Unit 23 Offering Help and ...
English for Hotel and Catering Industry (Unit 24 Dealing with Probl...
English for Hotel and Catering Industry (Unit 25 Paying Bills)
English for Hotel and Catering Industry (Unit 26 Payment Queries)
English for Hotel and Catering Industry (Unit 27 - Applying for a Job)
English for Hotel and Catering Industry (Unit 28 - The Interview)

Views: 1922

Reply to This

Replies to This Discussion

ေလ့လာသင္ယူခြင့္ေပးတဲ႔အတြက္ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ

Thank you for your kind explanations!!!...............

Thanks brother!

thanks a million

ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

Sharing လုပ္ေပးတဲ့အတြက္ေက်းဇူးပါ

သင္ခန္းစာေတြ သင္ေပးရင္း ဗဟုသုတေလးေတြ ဟာသေလးေတြကိုပါ ေျပာျပေပးတဲ့အတြက္ သိပ္ေကာင္းပါတယ္။
Lime နဲ႕ lemon ကို ခဲြျခားးျပေပးတာမ်ိဳးကလည္း အထူးလိုအပ္ပါတယ္။
ပညာလို အိုသည္မရွိဆိုတဲ့စကားအတိုင္း ကိုယ္ကေတာ့ တတ္ႏိုင္သမွ် သင္ယူခ်င္ေနဆဲပါပဲ။
Thank you very much for your nice explanations.

ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ လုံး၀အက်ဳိးရွိတယ္

RSS

Featured Discussions

© 2020   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service