ဒီသင္ခန္းစာမွာေတာ့ instruction ညႊန္ၾကားခ်က္ေတြေပးပံု၊ အစီအစဥ္အဆင့္ဆင့္ကိုရွင္းျပပံု နဲ႔ ဘားရဲ႕အခ်င္အတြယ္အေခၚအေ၀ၚေတြကိုေလ့လာၾကပါမယ္။ အလုပ္ထဲမွာ ကိုယ္တိုင္ကညႊန္ၾကားရသလို သူမ်ားညႊန္ၾကားတာ ကုိလည္းလိုက္နာရေတာ့ လုပ္ငန္းခြင္အဆင္ေျပေရးအတြက္ အေရးႀကီးပါတယ္။

Unit 8  Instructions

How do you make a cocktail?

A:      How do you make a Margarita?

B:       First, take a cocktail shaker and fill it with crushed ice.

A:      I see, what’s next?

B:       Next, pour in one measure of tequila.

          Then pour in a quarter measure of triple sec.

A:      OK.

B:       Then squeeze some fresh lemon juice into the shaker.

A:      Right.

B:       Then add a dash of lime juice. Shake well to mix and chill the liquids.

A:      OK.

B:       Then put some ice cubes into a salt-rimmed glass.

          Finally, pour the Margirita into the glass and serve.

A:      What about garnish?

B:       Oh, yes, garnish with a slice of lime.

ဒါကေတာ့မာဂါရီတာ cocktail လုပ္ပံုလုပ္နည္းပါပဲ။ မာဂါရီတာဆိုတာ မက္ဆီကိုေဒသရဲ႕နာမည္ေက်ာ္ တကီလာနဲ႔ေရာစပ္ေဖ်ာ္ထားတဲ့ classic cocktail ပါပဲ။ မ်က္ေစ့ထဲမွာ ဖန္ခြက္ပက္ပက္ေလးႏႈတ္ခမ္းမွာ ဆားေလးေတြနဲ႔ သံပုရာသီးစိတ္ကေလးတစ္စိတ္စိုက္ထားတဲ့ ခြက္ကေလးျမင္ၾကည့္လိုက္ပါဦး။

ေလ့လာထားရမည့္ expressions မ်ား

First, take a cocktail shaker. ပထမဦးစြာ ေကာက္ေတးလႈပ္တဲ့ဘူးကိုယူပါ။

Cocktail shaker ဆိုတာ ေကာ္ဖီဘူးလိုရွည္ရွည္ေမ်ာေမ်ာနဲ႔သတၱဳဘူးကေလးျဖစ္ပါတယ္။ သူ႔ထည္ကို အမည္အမ်ိဳးအစား ingredients ေတြထည့္ၿပီးလက္နဲ႔လႈပ္ရမ္းေမႊေပးရတာမ်ိဳးပါ။

Fill it with crushed ice. အတံုးေသးေသးေလးေတြျဖစ္ေအာင္ခြဲထားတဲ့ေရခဲနဲ႔ျဖည့္ပါ။

Next, pour in one measure of tequila. တကီလာအရက္ ၁ ပက္ထည့္ပါ။

Then add a dash of lime juice. အဲဒီေနာက္ သံပုရာရည္နည္းနည္းထည့္ပါ။

a pinch of salt နဲ႔ a dash of lemon ဆိုတဲ့အသံုးေတြဟာ ပမာဏနည္းနည္းကိုေျပာတာပါ။ တစ္တို႔၊ တစ္ညိဳ၊ တစ္ေပါက္၊ တစ္ဆုပ္ စသည္ျဖင့္သံုးသလိုပါပဲ။ website တစ္ခုမွာရွင္းျပထားတာကေတာ့ baking terms အရဆိုရင္ a dash ဟာ 1/8 teaspoon လက္ဖက္ရည္ဇြန္းရဲ႕ရွစ္ပံုတစ္ပံုလို႔ဆိုပါတယ္။

Pinch ဆိုတာ လက္မနဲ႔လက္ညွိဳးသံုးၿပီးဆြဲလိမ္၊ ဆြဲဆိတ္တာပါ။ ဒီေတာ့ ေျခာက္ေသြ႔တဲ့အမႈန္႔ေတြနဲ႔ သံုးေလ့ရွိပါတယ္။ လက္ညွိဳးနဲ႔လက္မၾကားမွာပါသေလာက္ပမာဏေပါ့။ take something with a pinch of salt ဆုိတဲ့အသံုးတစ္ခုရွိတယ္။ သံသယနဲ႔နားေထာင္၊ ခ်င့္ယံုလို႔ဆိုခ်င္တာပါ။ You have to take everything she says with a pinch of salt.

Shake well = နာနာလႈပ္ခါပါ။

Then put some ice cubes into a salt-rimmed glass. ၿပီးရင္ ႏႈတ္ခမ္းသားကိုဆားလူးထားတဲ့ဖန္ခြက္ထဲကိုေရခဲတံုးေတြထည့္ပါ။

Garnish with a slice of lime. သံပုရာသီးတစ္စိတ္နဲ႔အလွဆင္ပါ။

 

ေလ့လာထားရမည့္ေ၀ါဟာရမ်ား

bar spoon = ဘားမွာသံုးသည့္ဇြန္း၊ (အ႐ိုးရွည္သည္။ အရည္မ်ားေမႊရာမွာသံုးသည္။)

caster sugar = အလြန္ႏူးညံ့ကာအပြင့္မႈန္သည့္သၾကား (အေမရိကန္တြင္ superfine sugar ဟုေခၚသည္)

cherry = ခ်ယ္ရီသီး

chill = အေအးခံသည္

cocktail glass = ေကာက္ေတးဖန္ခြက္

fresh = လတ္ဆတ္ေသာ

half = တစ္၀က္

quarter = ေလးပံုတစ္ပံု

liquid = အရည္

mix = ေရာစပ္သည္

olive = သံလြင္သီး

squeeze = ၫွစ္သည္။

stir = ေမႊသည္။ ခေလာက္သည္။

strain= အရည္စစ္သည္။

triple sec = လိေမၼာ္သီးအခ်ိဳ၊ အခါး တို႔၏အခြံေျခာက္မွျပဳလုပ္ထားေသာအရက္ခ်ိဳ

 

ေလ့လာထားရမည့္ ၀ါက်တည္ေဆာက္ပံုမ်ား

ၫႊန္ၾကားခ်က္ေတြကို verb ရဲ႕base form နဲ႔စၿပီးေျပာေလ့ရွိပါတယ္။ ၀ါက်တိုင္းမွာ subject ရွိရမယ္လို႔ေလ့လာထားခဲ့တာမွာဒီလို imperative sentence ေတြမွာ subject ကိုေဖ်ာက္ထားေလ့ရွိပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆုိေတာ့ခိုင္းတဲ့သူကကိုယ့္ကိုေျပာတာမွန္းသိေနတဲ့ အတြက္ေၾကာင့္ထည့္မေျပာတာပါ။

(You) get me some water.
(You) leave the cat alone.
(You) go to the store for me.
(You) Bring me some ice.

instruction မွာ sequence marker ေတြျဖစ္တဲ့ first, next, then, finally ေတြနဲ႔ဘာၿပီးရင္ဘာဆိုတာ အစီအစဥ္က်ေအာင္တြဲသံုးတဲ့အခါ နားေထာင္ရတာ ေထာက္မေနေတာ့ ဘူးေပါ့။ ေအာက္ပါဥပမာကိုေလ့လာၾကည့္ပါ။

To make a Bloody Mary, first, take a glass. Next, add some ice. Pour in two measures of vodka. Then fill the glass with tomato juice. Then add a dash of Worcester sauce, and Tabasco sauce. To make a Bloody Mary, first, take a glass. Next, add some ice. Pour in two measures of vodka. Then fill the glass with tomato juice. Then add a dash of Worcester sauce, and Tabasco sauce. Finally, stir with a bar spoon and garnish with a slice of lemon.

 

ေလ့က်င့္ခန္း

၁။ ေအာက္ပါတို႔ကို sequence markers မ်ားသံုး၍ညႊန္ၾကားခ်က္ေရးပါ။

1. Make a cafetière of coffee:

  • put/coffee/cafetiere
  • boil/water
  • fill/cafetière

2. Send an email:

  • writer/email address
  • write/information
  • send

3. Register a guest:

  • give/registration card
  • ask/guest/fill in
  • ask/passport
  • give/key card

၂။ မွန္သည့္ႀကိယာကိုမ်ဥ္းသားပါ။

1. Mix/Squeeze the liquids with a bar spoon.

2. Stir/Squeeze some fresh lemon juice.

3. Shake/Strain the liquid into a glass.

4. Fill/Shake the cocktail shaker with crushed ice.

5. Add/Serve 1 1/2 measures of tequila.

6. Squeeze/pour the cocktail into a glass.

7. Serve/Chill with a straw.

8. Strain/Stir with a bar spoon.

9. Shake/Pour well to chill the liquids.

10. Stir/Garnish with cherry.

၃။ ေအာက္ပါပံုကိုၾကည့္၍ Daiquiri cocktail ေဖာ္စပ္ရန္ညႊန္ၾကားခ်က္ေရးပါ။

 

 ဇာနည္(MyWay!)

Read more:

English for Hotel and Catering Industry (Unit 1 Taking a phone call)
English for Hotel and Catering Industry (Unit 2 - Giving Information)
English for Hotel and Catering Industry (Unit 3 - Taking Reservation)
English for Hotel and Catering Industry (Unit 4 Taking Restaurant B...
English for Hotel and Catering Industry (Unit 5 - Polite Explanatio...
English for Hotel and Catering Industry (Unit 6 - Receiving Guests)
English for Hotel and Catering Industry (Unit 7 Serving in the bar)
English for Hotel and Catering Industry (Unit 8 - Instructions)
English for Hotel and Catering Industry (Unit 9 - Taking a food order)
English for Hotel and Catering Industry(Unit 10 Desserts and Cheese)
English for Hotel and Catering Industry (Unit 11 - Talking about Wine)
English for Hotel and Catering Industry(Unit 12 Dealing with request)
English for Hotel and Catering Industry (Unit 13 - Describing dishes )
English for Hotel and Catering Industry (Unit 14 - Dealing with Com...
English for Hotel and Catering Industry (Unit 15 - Jobs and Workpla...
English for Hotel and Catering Industry (Unit 16 - Explaining and I...
English for Hotel and Catering Industry (Unit 17 - Taking telephone...
English for Hotel and Catering Industry(Unit 18 Taking difficult ph...
English for Hotel and Catering Industry (Unit 19 - Health and safet...
English for Hotel and Catering Industry (Unit 20 Giving directions ...
English for Hotel and Catering Industry (Unit 21 - Giving direction...
English for Hotel and Catering Industry (Unit 22 Facilities for Business Travellers)
English for Hotel and Catering Industry (Unit 23 Offering Help and ...
English for Hotel and Catering Industry (Unit 24 Dealing with Probl...
English for Hotel and Catering Industry (Unit 25 Paying Bills)
English for Hotel and Catering Industry (Unit 26 Payment Queries)
English for Hotel and Catering Industry (Unit 27 - Applying for a Job)
English for Hotel and Catering Industry (Unit 28 - The Interview)

Views: 1655

Reply to This

Replies to This Discussion

Thanks a lot Ko Zarni

RSS

Featured Discussions

© 2020   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service