အဂၤလိပ္စာအေျပာင္းအလဲမ်ား (English Moves Further by Julie Ho)

၁၅ ရာစု အကုန္မွာ အဂၤလိပ္ဘာသာစကားက ႏိုင္ငံသံုးဘာသာျဖစ္လာပါၿပီ။ စာလံုးေပါင္းသတ္ပံုေတြ ပိုၿပီး တစ္ေျပးညီျဖစ္လာပါတယ္။ သို႕ေသာ္ ယေန႕သံုးေနတဲ့ အဂၤလိပ္စာနဲ႕ တူလာတာကေတာ့ ၁၆ ရာစုက်မွပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

၁၅၂၄ ခုႏွစ္မွာ William Tyndale လို႕ေခၚတဲ့ ေအာက္စဖို႕ scholar ပညာရွင္တစ္ဦးက ႐ိုမန္ကက္သလစ္ ခရစ္ယာန္ဘုရားေက်ာင္းရဲ႕ တားျမစ္ခ်က္ကို ဆန္႕က်င္ၿပီး သမၼာက်မ္းကို အဂၤလိပ္ဘာသာနဲ႕ ပံုႏွိပ္ ထုတ္ေဝခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီ သမၼာက်မ္းမွာ ပထမဦးဆံုးေဖာ္ျပခဲ့တဲ အားေကာင္းတဲ့ စကားအသံုးအႏႈန္း အေတာ္မ်ားမ်ားကို အခုထက္ထိ အသံုးျပဳေနတုန္းျဖစ္ပါတယ္။ “the powers that be”, ၾသဇာအာဏာ ရွိသူမ်ား၊ “the apple of his eye”, ခ်စ္ခင္ႏွစ္သက္ေသာသူ၊ “a man after his own heart”, စိတ္သေဘာထားခ်င္းတိုက္ဆိုင္သူ၊ “the spirit is willing but the flesh is weak”, စိတ္ကေတာ့ ဆႏၵရွိေပမယ့္ ခႏၶကိုယ္က မလိုက္ႏိုင္၊ “broken-hearted”, အသည္းကြဲေနေသာ၊ “stumbling block”, ေရွ႕မတိုးႏိုင္ေအာင္ ပိတ္ေနေသာ အတားအဆီး ၊ “eat, drink and be merry”, စားေသာက္ၿပီး ေပ်ာ္ေပ်ာ္ေန ဆိုတာမ်ိဳးေတြျဖစ္ပါတယ္။

အဲဒီသမၼာက်မ္းဟာ အဂၤလိပ္စာအေရးအသား အေကာင္းဆံုးထဲမွာ ပါဝင္တယ္လို႕ ယူဆျခင္း ခံရပါတယ္။ ၁၆၁၁ ခုႏွစ္မွာ ထုတ္္တဲ့ “အသိအမွတ္ျပဳ” သမၼာက်မ္း လို႕ေခၚၾကတဲ့ ဂ်ိမ္းဘုရင္ရဲ႕ သမၼာက်မ္းအေပၚမွာ ၾသဇာလႊမ္းမႈမ်ားစြာရွိခဲ့ပါတယ္။

၁၅၈၈ ခုႏွစ္ ေနာက္ပိုင္းမွာ အဂၤလန္ႏိုင္ငံဟာ ျပင္ပကမၻာနဲ႕ ကုန္သြယ္မႈေတြ ပိုၿပီးေတာ့ ျပဳလုပ္လာပါတယ္။ ကုန္သြယ္ရင္း အဂၤလိပ္ဘာသာအတြင္းကို ေဝါဟာရ (၁ဝဝဝဝ) ကေန (၁၂ဝဝဝ) ေလာက္ ဝင္္ေရာက္လာပါတယ္။ မေလးဘာသာက “bamboo”, ဝါး ဆိုတဲ့စကားလံုး၊ တမီးလ္ဘာသာက “curry”, ဟင္း ဆိုတဲ့စကားလံုးနဲ႕၊ ဟင္ဒီဘာသာက “guru”, ဆရာႀကီးဆိုတဲ့ စကားလံုးေတြဘဲ ျဖစ္ပါတယ္။

အဲဒီအခ်ိန္မွာ ေဆးပညာကလည္း ဆထက္ထမ္းပိုး တိုးတက္လာပါတယ္။ အဂၤလိပ္ဘာသာေပၚမွာ လက္တင္ဘာသာရဲ႕ ၾသဇာသက္ေရာက္မႈ ရွိလာျပန္ပါတယ္။ ပညာရွင္ေတြက သူတို႕ရဲ႕ ရွာေဖြ ေတြ႕ရွိခ်က္ေတြကို အမည္ေပးရာမွာ လက္တင္ဘာသာအမည္ေတြ ေပးၾကပါတယ္။ “Thermometer”, သာမိုမီတာ၊ “capsule”, ေဆးေတာင့္၊ “tonic”, အားေဆး၊ “virus”, ဗိုင္းရပ္စ္ပိုး ဆိုတဲ့ ေဝါဟာရေတြ အဲဒီအခ်ိန္မွာ ေပၚလာခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

ကေန႕တိုင္ေအာင္ ေဆးပညာရဲ႕ နည္းပညာပိုင္းအတြက္ လက္တင္စကားလံုးေတြကို သံုးၾကပါတယ္။ “insulin”, အင္ဆူလင္၊ “internet”, အင္တာနက္၊ “audio, ေအာ္ဒီယို၊ “video”, ဗြီဒီယို ဆိုတာေတြ အားလံုး လက္တင္စကားလံုးေတြျဖစ္ပါတယ္။

ရွိတ္စပီးယားေၾကာင့္ ဘာသာစကားပိုင္း တိုးပြားခဲ့ျခင္းမ်ား

ယေန႕ ေျပာဆိုေနၾကတဲ့ ေဝါဟာရေတြထဲက (၂ဝဝဝ) ေက်ာ္ဟာ ရွိတ္စပီးယားရဲ႕ ျပဇာတ္ေတြ ကဗ်ာေတြမွာ ပထမဦးဆံုး မွတ္တမ္းတင္ ေဖာ္ျပခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ခ်ိဳ႕စကားလံုးေတြကေတာ့ အေထြေထြ သံုးေနၾကတဲ့ စကားလံုးေတြဆိုတာ ထင္ရွားပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ရွိတ္စပီးယားက ပထမဦးဆံုး စာေပေရးဖြဲ႕ရာမွာ သံုးခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ရွိတ္စပီးယား တီထြင္ခဲ့တဲ့ စကားလံုးေတြလည္း အမ်ားႀကီးရွိပါတယ္။ ရွိတ္စပီးယားရဲ႕ ေဝါဟာရ အသံုးျပဳမႈဟာ (၂၁ဝဝဝ) ေက်ာ္ပါတယ္။ ယေန႕ ပညာတတ္တစ္ေယာက္ဟာ (၁ဝဝဝဝ) ေလာက္ပဲ သံုးတာျဖစ္ပါတယ္။

ယေန႕ အသံုးျပဳေနဆဲ စကားအခ်ိဳ႕အတြက္ ရွိတ္စပီးယားကို ေက်းဇူးတင္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ တစ္လက္မေတာင္မေရြ႕ဘူး “budge an inch”, တစ္လက္မေတာင္မေရြ႕ဘူး၊ “in one fell swoop”, တစ္ခ်ီတည္းႏွင့္အျပတ္၊ “vanish into thin air”, ေပ်ာက္ျခင္းမလွ ေပ်ာက္သြားသည္၊ “mind’s eye”, စိတ္ထဲမွာ ျမင္ေယာင္ၾကည့္ျခင္း၊ “cruel only to be kind”, ေစတနာနဲ႕ ရက္စက္တာ၊ “more in sorrow than in anger”, ေဒါသထက္ ၀မ္းနည္းတာက ပိုတယ္၊ “to be in a pickle”, အက်ဥ္းအက်ပ္မိေနၿပီ၊ “play fast and loose”, လစ္ရင္လစ္သလို ခ်ိဳးေဖာက္၊ “flesh and blood”, ေသြးနဲ႕သားနဲ႕၊ “tower of strength”, အားကိုးအားထားျပဳရသူ၊ “a foregone conclusion”, အေျဖေပၚၿပီးသား ကိစၥ၊ “there are more things in heaven and earth”, လူ႕ျပည္ႏွင့္ ေကာင္းကင္ဘံုမွာ အစံုရွိတယ္ဆိုတဲ့ အသံုးအႏႈန္းမ်ိဳးေတြ ျဖစ္ပါတယ္။

အေမရိကားသို႕

ပ႐ုိတက္စတင့္္ ခရစ္ယာန္ဂိုဏ္းက Pilgrim ဘုရားဖူး ခရစ္ယာန္ဘုန္းႀကီးေတြဟာ ၿဗိတိန္ ႏိုင္ငံမွာ ဘာသာေရး ႏွိပ္ကြပ္မႈကေန လြတ္ေျမာက္ဖို႕ ၁၆၂ဝ ခုႏွစ္မွာ အေမရိကတိုက္ကို ထြက္ေျပး လြတ္ေျမာက္ခဲ့ပါတယ္။ အဂၤလိပ္ဘာသာစကားလည္း အေမရိကတိုက္မွာ အျမစ္တြယ္လာခဲ့ပါတယ္။

အေမရိကတိုက္ကို ေရာက္သြားတဲ့ အဂၤလိပ္ဘာသာစကားအေပၚ ဇာတိျဖစ္တဲ့ အင္ဒီယန္း ဘာသာစကား ေတြရဲ႕ ၾသဇာသက္ေရာက္မႈကေတာ့ အံ့ၾသစရာေကာင္းေလာက္ေအာင္ အထူးနည္းပါးခဲ့ပါတယ္။ ေနရာအမည္နဲ႕ “moose”, “raccoon” and “skunk” စတဲ့ အခ်ိဳ႕ တိရစာၦန္္အမည္ေတြအတြက္ အေမရိကန္ အင္ဒီယန္း စကားလံုးေတြကို ဆက္သံုးပါတယ္။ စပိန္ဘာသာစကားေျပာတဲ့ အေျခခ်ေနထိုင္သူေတြထံက ေနာက္ထပ္စကားလံုးေတြ အဂၤလိပ္ဘာသာစကားထဲကို ဝင္ေရာက္လာတာရွိပါတယ္။ “barbecue”, ဘာဘီက်ဴ၊ “chocolate”, ေခ်ာကလက္၊ “plaza”, ပလာဇာ လို စကားလံုးေတြပါ။

အေမရိကန္ အဂၤလိပ္ဘာသာစကားဟာ တစ္ျဖည္းျဖည္းနဲ႕ ကိုယ္ပိုင္စ႐ိုက္လကၡဏာေတြ ေပၚေပါက္လာ ပါတယ္။ စကားလံုးအဓိပၸါယ္ေတြ ေျပာင္းလဲလာပါတယ္။ “lumber” ဆိုတဲ့ စကားလံုးဟာ တစ္ခါက လန္ဒန္မွာ “အမႈိက္” လို႕ အဓိပၸာယ္ ရခဲ့ေပမယ့္ အေမရိကန္မွာေတာ့ “သစ္သား” လို႕ အဓိပၸါယ္ရပါတယ္။

အေမရိကန္အဂၤလိပ္ဘာသာစကားကို အေမရိကန္ေတြက အထူးဂုဏ္ယူၾကပါတယ္။ “The American Declaration of Independence”, အေမရိကန္ လြတ္လပ္ေရးေၾကျငာစာတမ္း (၁၇၇၆ခုႏွစ္) ကို အဂၤလိပ္ ဘာသာစကား အေရးအသားပိုင္းမွာ ပါရဂူေျမာက္တဲ့ စာေပလက္ရာလို႕ ယူဆၾကပါတယ္။ “We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain inalienable Rights, that among these are: Life, Liberty and the pursuit of Happiness”. “လူသားအားလံုးကို (ဘုရားသခင္က) ညီတူညီမွ် ဖန္ဆင္းထားေၾကာင္း၊ လူသားအားလံုးတြင္ ဖန္ဆင္းသူဘုရားသခင္က ေပးအပ္ထားသည့္ ပယ္ဖ်က္၍ မရေသာ အခြင့္အေရးမ်ား ႐ွိေၾကာင္း၊ ယင္း အခြင့္အေရးမ်ားတြင္ အသက္ရွင္ေနထုိင္ခြင့္၊ လြတ္လပ္ခြင့္၊ ေပ်ာ္ရႊင္မႈရရွိေရး ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ခြင့္ တို႕ပါ ဝင္္ေၾကာင္း ဤအမွန္တရားမ်ားမွာ သိသာထင္ရွားသည္ဟု ကြၽႏု္ုပ္တို႕ယူဆသည္” ဆိုတဲ့ အေရးအသားေတြ ျဖစ္ပါတယ္။

တကယ္ေတာ့ အဲဒီအခ်ိန္မွာ ကြၽန္စနစ္ တည္ရွိေနဆဲမို႕ လူသားအားလံုး ညီမွ်မႈမရွိပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ အဂၤလိပ္ဘာသာစကားဟာ အာဖရိကတိုက္က ကြၽန္ေတြနဲ႕ ထိေတြ႕တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ အမ်ားႀကီး ႀကြယ္ ဝသြားခဲ့ပါတယ္။ အာဖရိကတိုက္က ေရာက္လာသူေတြနဲ႕ သူတို႕ရဲ႕ မ်ိဳးဆက္ေတြ ေက်းဇူးေၾကာင့္ “samba”, ဆမ္ဘာအက၊ “nitty gritty”, အေသးစိတ္ကေလးေတြ၊ “badmouth”, မေကာင္းေျပာတယ္၊ “jazz”, ဂ်က္ဇ္ေတးဂီတ၊ “rap” ရက္ပ္ေတးဂီတ၊ “hip” ေခတ္ဆန္တယ္၊ “chick” မိန္းကေလး ဆိုတဲ့ ေခတ္ဆန္တဲ့စကားလံုးေတြ ရ႐ွိလာျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

အဂၤလိပ္ဘာသာစကားဟာ အေမရိကတိုက္ကို ေရာက္ရွိလာၿပီး ႏွစ္ေပါင္း ၂ဝဝ အၾကာမွာ Noah Webster ဆိုတဲ့ စာလံုးေပါင္းသတ္ပံုကို အထူးစိတ္ ဝင္စားသူ ေက်ာင္းဆရာတစ္ဦးက အဂၤလိပ္ဘာသာ စာလံုးေပါင္းသတ္ပံုကို ေၾကာင္းက်ိဳးဆီေလ်ာ္ေအာင္ လုပ္မယ္ဆိုၿပီးေတာ့ ျပဳျပင္ခဲ့ပါတယ္။ ၁၈၂၈ခုႏွစ္မွာ သူ႕ရဲ႕ နာမည္ႀကီးထင္ရွားတဲ့ အဘိဓာန္ကို ပံုႏွိပ္ထုတ္ေဝခဲ့ပါတယ္။ “colour” နဲ႕ “honour” လို စကားလံုးေတြမွာ “u” ျဖဳတ္ၿပီး စာလံုးေပါင္းခဲ့တာမ်ိဳး၊ “plough” ကို “plow” လို႕ေျပာင္းလဲခဲ့တာမ်ိဳး၊ “theatre” နဲ႕ “centre” ကို “theater” နဲ႕ “center”လို႕ ေရးတာမ်ိဳးေတြ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။

အေမရိကန္အဂၤလိပ္စကားဆိုတိုင္း ၿဗိတိသွ်အဂၤလိပ္စကားကို ေခတ္မီေအာင္ ျပဳလုပ္ထားတာ မဟုတ္ပါဘူး။ autumn ေဆာင္းကူးရာသီကို အေမရိကန္ေတြက “fall” လို႕ ေျပာပါတယ္။ ေ႐ွးက အဂၤလိပ္ေတြ သံုးခဲ့တဲ့အတိုင္း သံုးႏႈန္းတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ၿဗိတိန္မွာ “got” လို႕ ေျပာင္းသံုးေနေပမယ့္ အေမရိကန္ေတြကေတာ့ “gotten” လို႕ အရင္အတိုင္းပဲ သံုးပါတယ္။ ေခ်ာ္ဆာ သံုးခဲ့တဲ့ “I guess”, ထင္တာဘဲ ဆိုတဲ့အသံုးကိုလည္း အေမရိကန္ေတြက ဆက္ၿပီး သံုးေနပါတယ္။

ယခုအခါမွာ ၿဗိတိသွ်အဂၤလိပ္ဘာသာနဲ႕ အေမရိကန္အဂၤလိပ္ဘာသာတို႕မွာ ေဝါဟာရ (၄ဝဝဝ) ေလာက္ အသံုးျပဳပံု မတူဘူးလို႕ ခန္႕မွန္းၾကပါတယ္။ “lift/elevator”, ဓါတ္ေလွကား၊ “dustbin/garbage can”, အမႈိက္ပံုး၊ “biscuit/cookie”, ဘီစကြတ္၊ “cot/crib”, ကေလးအိပ္တဲ့ကုတင္၊ “skive/loaf”, လက္ေက်ာမတင္း၊ “full stop/period”, ပုဒ္မခ် လို ေဝါဟာရေတြျဖစ္ပါတယ္။ ေကာင္းမြန္တဲ့ အဘိဓာန္ဆိုရင္ စကားလံုးရဲ႕ေနာက္မွာ ကြင္းခတ္ၿပီးေတာ့ (AmE) အေမရိကန္သံုး အဂၤလိပ္ သို႕မဟုတ္ (BrE) ၿဗိတိသွ်သံုး အဂၤလိပ္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပၾကပါတယ္။  

 


(Julie Ho ၏ English Moves Further အားဆီေလ်ာ္သလို ဘာသာျပန္ဆိုထားပါသည္။ အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင္ ေရးသားထားေသာ မူလေဆာင္းပါးႏွင့္ အျခားစိတ္ဝင္စားဖြယ္ ေဆာင္းပါးမ်ားအား ဤေနရာတြင္ ဖတ္႐ႈႏိုင္ပါသည္။)

အထက္ပါ ေဆာင္းပါးအားကူးယူ၍ အျခား website ႏွင့္ blog မ်ားတြင္ တင္မည္ဆိုပါက www.myanmar-network.net/forum/topics/english-moves-further-by မွကူးယူေၾကာင္း ထည့္သြင္းေဖာ္ျပေပးပါရန္။


 

Views: 905

Reply to This

Replies to This Discussion

thank u for your mail.please sent to me like this mails.
ေက်းဇူးပါဗ်ိဳ႕..
thanks a lot...
ေကာင္းပါတယ္ရွင့္
I like this
I like this
Appreciated. Please keep up your good work.

Appreciated. Please keep up your good work.

 

i got a few knowledge . thank a lot for that . i will try whatever i can
Thanks!
Thanks a lot.
I like a lot!

RSS

Featured Discussions

© 2020   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service