အေနာက္ အာဖရိကတိုက္က ေၾကာက္စရာ ေကာင္းတဲ့ အီဘိုလာ ဗိုင္းရပ္က ေန႕စဥ္သတင္းစာေတြနဲ႕ အြန္လိုင္း သတင္း ဆိုဒ္ ေတြက သတင္းေခါင္းစဥ္ၾကီး ေနရာမွာ ထိပ္ဆံုးမွာ ေနရာယူထားပါတယ္။ 


အဲ႔ဒီ သတင္းေခါင္းစဥ္ နမူနာ တစ္ခ်ိဳ႕ကို ေလ့လာရေအာင္။

 • Ebola Epidemic Ravages West Africa
 • Leave endemic Ebola zones- Germany tells nationals
 • Americans fear pandemic as Ebola patients evacuate to Atlanta


အဲ႔ဒီ သတင္းေခါင္းစဥ္ ၃ခုမွာ epidemic, endemic ႏွင့္ pandemic ဆိုတဲ့ စကားလံုး ၃ လံုးကို သံုးသြားတယ္။ အဲ႔ဒီ စကားလံုး ေတြထဲမွာ ပါတဲ့ "dem" ဆိုတဲ့ အစိတ္ အပိုင္းက လူအမ်ား (people)၊ ေဒသ (district) လို႕ အဓိပၸါယ္ ရတဲ့ ေရွးေဟာင္း ဂရိ စကား "demos" ကေနလာပါတယ္။ အဲ႔ဒီ စကားလံုး ေတြရဲ့ ေရွ႕က ေပါင္းထားတဲ့ "epi" "en" ႏွင့္ "pan" တို႕မွာ ဒီလို အဓိပၸါယ္ ေတြရွိၾကပါတယ္။

 • epi = among
 • en= in
 • pan= all


အဲဒီေတာ့-

 • epi (among) + demos = epidemic
 • an (in) + demos= endemic
 • pan (all) + demos= pandemic ဆိုတာျဖစ္လာၾကတယ္။


ကဲ အခု ဒီစကားလံုး တစ္လံုးခ်င္း ကို ေလ့လာၾကရေအာင္။


(1) Epidemic ဆိုတာ အခ်ိန္တစ္ခုအတြင္း ေနရာေဒသတစ္ခုမွာ ကူးစက္ေရာဂါ ျပန္႕ပြါး ျဖစ္ေပၚတာ ကိုဆိုလိုတာပါ။

epidemic ကိုဘယ္လို သံုးသလဲ ဆိုတာကို ေအာက္ပါ စာေၾကာင္း ေတြမွာေလ့လာရေအာင္။

 • Annual influenza epidemics follow a winter seasonal pattern in the United States with typical activity peaking during late December and early February.
 • An intense flu epidemic spreading across the nation has already taken a tragic toll in Michigan.
 • H1N1 Flu Epidemic Fills up Texas Hospital Beds and ERs


ဒီ ဥပမာ စာေၾကာင္းေတြမွာ epidemic ကိုသုံးသြားတာ ကူးစက္ေရာဂါ၊ ေနရာေဒသ၊ အခ်ိန္ စသည္တို႔ကို ေဖာ္ျပထားတာကို ေတြ႕ရတယ္ေနာ္။


(2) Endemic ကေတာ႔ adjective ျဖစ္ျပီး ေနရာေဒသ တစ္ခုရွိ ျပည္သူ/ လူအခ်ိဳ႕ မွာ ျဖစ္ေပၚခံစားေနရတဲ့ ကပ္ေရာဂါ အေျခအေနကို အထူးျပဳ ေဖာ္ျပပါတယ္။


ေအာက္မွာေဖာ္ျပထားတဲ့ စာေၾကာင္းေတြ ကိုေလ့လာရေအာင္။

 • In many malaria-endemic countries, malaria transmission does not occur in all parts of the country.
 • Polio remains endemic in three countries: Afghanistan, Nigeria and Pakistan.
 • Pertussis is endemic worldwide, even in areas with high vaccination rates.


ဒါေတြအားလံုးက ကူးစက္ေရာဂါ အေျခအေနကို endemic (adj) နဲ႕အထူးျပဳ ေဖာ္ျပထားတာပါ။


(3) Pandemic ကို ဘယ္မွာသုံးသလဲဆိုေတာ့ ေရာဂါတစ္ခုခုက ေဒသတစ္ခုခုကိုေက်ာ္လြန္ျပီး ကမၻာ အရပ္ရပ္ရွိ လူသားမ်ားဆီသို႔ ကူးစက္လာတဲ႔အခါ သုံးပါတယ္။

ေအာက္ပါ ဥပမာကိုၾကည့္ပါ။

 • The Black Death was one of the worst pandemics in human history, killing at least 75 million people on three continents.
 • The Franco-Prussian War triggered a smallpox pandemic of 1870-1875 that claimed 500,000 lives.
 • The 1918 Spanish influenza pandemic (is) estimated as being responsible for the deaths of approximately 50 million people or more.


(ေနရာေဒသ တစ္ခုတည္း လူတစ္စုတည္း မဟုတ္ေတာ႔ဘဲ ေနရာအႏွံ႕ ျဖစ္ေနျပီ ဆိုတာကိုေျပာတာ။)


Epidemic ကို ေရာဂါနဲ႕ မသက္ဆိုင္တဲ့ အျခား မႏွစ္ျမိဳ႕ဖြယ္ရာ အေျခအေန ေတြကို ေဖာ္ညြန္း ရာမွာလဲ သုးံပါတယ္။ ေအာက္မွာ ဥပမာ တစ္ခ်ိဳ႕ ေဖာ္ျပ ေပးလိုက္ ပါတယ္။

 • Teen Prescription Drug Abuse: A National Epidemic
 • Don't panic, the teenage pregnancy epidemic is over.
 • Factors Contributing to the Youth Violence Epidemic
 • An Epidemic of Stupidity is Sweeping across America


အခုေလာက္ဆို epidemic (n) endemic (adj) pandemic (n) တို႔ရဲ႕ အသုံး ေတြကို အေျခခံေလာက္ေတာ႔ သေဘာေပါက္ေလာက္ပါ ျပီေနာ္။


Dailywritingtips.com မွ Maeve Maddox ၏ Epidemic vs. Pandemic vs. Endemic ကို ကိုးကားဘာသာျပန္ဆိုထားတာျဖစ္ပါတယ္။

LESSONS FROM OUR ARCHIVEျဗိတိသွ်ေကာင္စီ (ရန္ကုန္) တြင္ အဂၤလိပ္စာသင္တန္းသစ္မ်ားကို ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၉ ရက္ေန ့တြင္ စတင္ဖြင့္လွစ္မည္

ျဗိတိသွ်ေကာင္စီ (ရန္ကုန္) တြင္ General English (4 skills) အဂၤလိပ္စာသင္တန္းသစ္မ်ားကို ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၉ ရက္ေန ့တြင္ စတင္ဖြင့္လွစ္မည္ျဖစ္ပါသည္။


ဝင္ခြင့္စာေမးပြဲမ်ားကို ၂၁ဝ၄ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလတြင္ က်င္းပသြားမည္ျဖစ္သျဖင့္ (အသက္ ၇ ႏွစ္ႏွင့္အထက္ မည္သူမဆို) သင္တန္းတက္ေရာက္လိုသူမ်ား လာေရာက္ေျဖဆိုႏိုင္ပါသည္။


ဝင္ခြင့္စာေမးပြဲေၾကးမွာ တစ္ေသာင္းက်ပ္ျဖစ္ျပီး မွတ္ပံုတင္ကဒ္ျပား (သို့မဟုတ္) သန္းေခါင္စာရင္း/ေမြးစာရင္း မူရင္းမ်ားယူေဆာင္၍ တနၤလာေန ့မွ ေသာၾကာေန ့နံနက္ (၈:၃ဝ) မွ ညေန (၅:ဝဝ) အတြင္း စေနေန ့ နံနက္ (၈:၃ဝ) မွ ေန ့လည္ (၁၂:ဝဝ) အတြင္း ေအာက္ပါအတိုင္း ဦးရာလူစနစ္ျဖင့္ လာေရာက္ စာရင္းေပးသြင္းႏိုင္ပါျပီ။


အသက္ (၁၈) ႏွစ္ႏွင့္အထက္ - စက္တင္ဘာ ၈ ရက္ မွ ၁၃ ရက္
အသက္ (၁၃) ႏွစ္ မွ (၁၇) ႏွစ္ - စက္တင္ဘာ ၁၅ ရက္ မွ ၂ဝ ရက္
အသက္ (၇) ႏွစ္ မွ (၁၂) ႏွစ္ - စက္တင္ဘာ ၂၂ ရက္ မွ ၂၇ ရက္


သင္တန္းေၾကးမွာ က်ပ္ ၃၃၀,၀၀၀ (က်ပ္ ၂၀,၀၀၀ တန္ဖိုးရွိေသာ ျဗိတိသွ်ေကာင္စီစာၾကည့္တိုက္တြင္ တစ္ႏွစ္ အသင္းဝင္ခြင့္ပါ ပါျပီး) ျဖစ္ျပီး စုစုေပါင္းသင္ၾကားခ်ိန္မွာ နာရီ ၆၀ ျဖစ္ပါသည္။


အေသးစိတ္သိရွိလိုပါက British Council Customer Service & Sales Department ဖုန္းနံပါတ္ ၂၅၆၂၉ဝ ၊ ၂၅၆၂၉၁ (လိုင္းခြဲ - ၃၁၀၆, ၃၃၁၇) သို႕ တနလၤာေန႕မွ စေနေန႕ နံနက္ (၈:၃ဝ) မွ ညေန (၆: ၀ဝ) အတြင္း ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏိုင္ျပီး enquiries@mm.britishcouncil.org သို႕ အီးေမးလ္ပို႕၍ျဖစ္ေစ www.facebook.com/BritishCouncilMyanmar မွ message ေပးပို႕၍ျဖစ္ေစ ဤ call back form အားျဖည့္၍ျဖစ္ေစ စုံစမ္းေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။


Call back form ျဖည့္ပါက British Council မွဖုံးျပန္ဆက္ေပးပါမည္။

Views: 1147

Reply to This

Featured Discussions

© 2020   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service