စာေမးပဲြဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ား (အပိုင္း ၁၆)

အေျပာစြမ္းရည္ကို စစ္ေဆးေသာ စာေမးပဲြမ်ား (Speaking Exams)

ဒီက႑မွာေတာ့ ေက်ာင္းသားအမ်ားစုက ေၾကာက္ၾကတဲ့ အေျပာစြမ္းရည္ကို စစ္ေဆးတဲ့ စာေမးပဲြမ်ား (Speaking exams) ေျဖဆိုႏိုင္ရန္ ျပင္ဆင္ရာတြင္ အေထာက္အပ့့ံျဖစ္ေစမဲ့ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို တင္ျပမွာျဖစ္ပါ တယ္။ ဒီအႀကံ ျပဳခ်က္ေတြဟာ သင့္ကို ဘယ္ speaking exam မွာ မဆို ျဖစ္ႏိုင္သမွ် အေကာင္းဆံုး စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ရန္ အကူအညီေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ လူတိုင္းဟာ စာေမးပဲြေတြမွာ အထူးသျဖင့္ ႏႈတ္ေျဖစာေမးပဲြေတြမွာ စိတ္လႈပ္ရွား တတ္ၾကတာ ဓမၼတာပါ။ ယခုေဖာ္ျပမဲ့ အႀကံျပဳခ်က္ေတြကေတာ့ ႏႈတ္ေျဖ ေျဖတဲ့အခါ သင့္ကိုယ္သင္ ပိုၿပီး ယံုၾကည္ခ်က္ရွိေအာင္ ကူညီေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။

 • အဂၤလိပ္စကားကို တတ္ႏိုင္သမွ် နားေထာင္ျခင္းသည္ သင့္ရဲ႕အေျပာစြမ္းရည္ကို တိုးတက္ေစပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အဂၤလိပ္သီခ်င္းေတြ၊ podcast ေတြ၊ ရုပ္ရွင္ေတြ၊ ရုပ္ျမင္သင္ၾကား အစီအစဥ္ေတြ၊ ဇာတ္လမ္းတဲြ ေတြ၊ ဗီြဒီယိုေခြေတြကို ၾကည့္ျခင္းျဖင့္ စကားေျပာတဲ့အခါ ယံုၾကည္ခ်က္ပိုရွိေစပါတယ္။
 • စာသင္ခန္းထဲမွာ English လို တတ္ႏိုင္သမွ် ေျပာပါ။ အတန္းထဲမွာ English ကို မွန္မွန္ေျပာသြားတဲ့အတြက္ စာေမးပဲြေရာက္ရင္ ေျပာရတာလြယ္ကူပါလိမ့္မည္။
 • ၿပိဳင္ပဲြမဟုတ္တဲ့အတြက္ ေျဖးေျဖးေျပာပါ။ မေျပာခင္ ဘာေျပာရမလဲဆိုတာကို ေသေသခ်ာခ်ာ စဥ္းစားၿပီး ပံုမွန္ထက္ပိုၿပီး ေျဖးေျဖးေျပာပါ။
 • မွန္တယ္လို႔ သင္ သိထားတဲ့ အသံုးအႏႈန္းကို သံုးပါ။ ယခင္က သင္ေျပာခဲ့ဖူးတဲ့ စကားလံုးေတြ၊ အသံုးအႏႈန္းေတြကို သံုးပါ။
 • စကားလံုးတစ္လံုးကို သိေပမဲ့ မမွတ္မိဘူးဆိုရင္ တျခားနည္းျဖင့္ေျပာပါ။ ဥပမာ - သင့္အေနျဖင့္ “expensive” ဆိုတဲ့ စကားလံုးကို သိေပမဲ့ “cheap” ကို မသိရင္ ေအာက္ပါကဲ့သို႔ေသာ တျခားနည္းျဖင့္ ေျပာပါ။

  It’s not expensive. (ဒါကေတာ့ ေစ်းမႀကီးပါ။)
  It’s a good price. (ေစ်းႏႈန္းသင့္တင့္ပါတယ္။)
  It’s not a lot of money. (ေငြအမ်ားႀကီး မက်ပါဘူး။)
 • စကားေျပာရင္းနဲ႔ သင့္ကိုယ္သင္ နားေထာင္ပါ။ အမွားပါသြားရင္ ျပင္ပါ။ ေဒသခံ စကားေျပာသူ ေတြေတာင္မွ အမွားလုပ္ၾကၿပီး အၿမဲပဲ ျပင္ေနၾကရတာပါ။
 • စကားေျပာတဲ့အခါ စာစစ္သူရဲ႕ (သို႔) တစ္ဖက္က ေက်ာင္းသားရဲ႕မ်က္ႏွာကို ၾကည့္ေျပာပါ။ သူတို႔ သင္ေျပာေနတာေတြကို နားလည္ရဲ႕လား? မလည္ဘူးဆိုရင္ တျခားစကားလံုးေတြ သံုးၿပီးေနာက္တစ္ႀကိမ္ ျပန္ေျပာပါ။
 • ေမးခြန္း (သို႔) သင္ဘာလုပ္ရမည္ ကို နားမလည္ပါက ဆရာကို ေမးပါ။ ေမးတဲ့အခါမွာ “Could you repeat that, please?” (ေက်းဇူးျပဳၿပီးေနာက္တစ္ခါ ျပန္ေျပာျပပါလား?) ဆိုတဲ့ အသံုးအႏႈန္းကို သံုးႏိုင္ပါတယ္။
 • “Yes” (သို႔) “No”လို႔ပဲ တံုးတိမေျဖပါႏွင့္။ က်ိဳးေၾကာင္း ဆက္စပ္ၿပီးေျဖပါ။ “Yes, I agree because….” (ဟုတ္ကဲ့………ေၾကာင့္ သေဘာတူပါတယ္လို႔ ေျပာပါ။)
 • သင့္အေနနဲ႔ ေမးခြန္း (သို႔) အေၾကာင္းအရာကို ေရြးခ်ယ္ခြင့္ရမယ္ဆိုရင္ သင္သိၿပီးသားအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပတ္သက္တာကို ေရြးပါ။ ကိုယ္သတိထားတဲ့အေၾကာင္းအရာကို ေျပာရတာက ပိုၿပီး လြယ္ကူပါတယ္။
 • စစ္ေဆးသူၾကားႏိုင္ေအာင္ စကားကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္းေျပာပါ။ ဒီလိုေျပာရတာ ခက္ေနမယ္ဆိုရင္ အိမ္မွာ သူငယ္ခ်င္းတစ္ေယာက္ေယာက္နဲ႔ ေလ့က်င့္ပါ။ အခန္းတစ္ခန္းရဲ႕ ဟိုဘက္၊ ဒီဘက္မွာ ရပ္ၿပီး အခ်င္းခ်င္း အဂၤလိပ္လို ေျပာပါ။ (သို႔) ကြန္ပ်ဴတာကေနတဆင့္ အခ်င္းခ်င္း အဂၤလိပ္လိုေျပာပါ။
 • စာေမးပဲြ မတိုင္ခင္ ဘာေတြကို ျပင္ဆင္ထားႏိုင္သလဲ? ဆရာ့အား ေမးပါ။ ဥပမာ-ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ အခ်က္အလက္ေတြနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ ေမးခြန္းေတြ။ ဘာေျပာရမလဲဆိုတာကို အိမ္မွာ ေလ့က်င့္ပါ။ သူငယ္ခ်င္း တစ္ေယာက္ေယာက္နဲ႔ပဲျဖစ္ျဖစ္၊ မွန္ေရွ႕မွာပဲျဖစ္ျဖစ္ ဒါမွမဟုတ္ လက္ကိုင္ဖုန္း (သို႔) ကြန္ပ်ဴတာထဲမွာ အသံ သြင္းတာပဲျဖစ္ျဖစ္လုပ္ပါ။
 • တခ်ိဳ႕ စာေမးပဲြေတြမွာ စစ္ေဆးသူ (၂)ဦးပါတတ္ပါတယ္။ သင့္ကို ေမးျမန္းသူ တစ္ဦးနဲ႔ သင့္အေျပာကို နားေထာင္သူ တစ္ဦးတို႔ျဖစ္ပါတယ္။ အ၀င္မွာ “hello” နဲ႔ အျပန္မွာ “good-bye”ဆိုတဲ့ စကားေတြနဲ႔ (၂)ဦးစလံုးကို ႏႈတ္ဆက္ရမွာျဖစ္ေပမဲ့ စာေမးပဲြေျဖဆိုေနစဥ္အတြင္းမွာေတာ့ သင့္ကို ေမးျမန္းေနတဲ့သူကိုပဲ အာရံုစိုက္ပါ။
 • ဒီအခ်ိန္ဟာ သင္သိထားတာေတြကို စစ္ေဆးသူအား ျပသႏိုင္တဲ့ အခြင့္အေရးျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သင့္ရဲ႕ အေကာင္းဆံုး စကားအသံုးအႏႈန္းေတြနဲ႔ အသံထြက္ေတြကို အသံုးျပဳၿပီး ေျဖဆိုပါ။
 • စာေမးပဲြေျဖရတဲ့အခါ စိတ္မလႈပ္ရွားတဲ့ သူဆိုတာ မရွိပါဘူး။ ဒါ့ေၾကာင့္ စာေမးပဲြ မေျဖခင္ အသက္ကို ျပင္းျပင္း ၄-၅ ခါ ရႈသြင္းၿပီး စိတ္ကို ႀကိဳးစားၿပီး ေလ်ာ့ထားပါ။
 • မွတ္ထားရမဲ့ ေနာက္ဆံုးအခ်က္တစ္ခ်က္ကေတာ့ စာစစ္သူေတြဟာ ၿဂိဳဟ္သား (aliens) ေတြ မဟုတ္ဘဲ သာမာန္လူသားေတြျဖစ္တယ္ဆိုတာပါပဲ။


ဆက္သြယ္ေရးနည္းလမ္းမ်ား (Communication Strategies)

ဒီက႑မွာေတာ့ speaking exam အတြက္ ျပင္ဆင္မႈျပဳလုပ္တဲ့အခါမွာ အေထာက္အကူျဖစ္ေစမဲ့ လက္ေတြ႕က်တဲ့ အႀကံျပဳခ်က္ေတြနဲ႔ စကားအသံုးအႏႈန္းတို႔ကို ေဖာ္ျပသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ စာစစ္သူအေနျဖင့္ စာေမးပဲြ ေျဖဆိုတဲ့အခါမွာ သင့္အေျပာစြမ္းရည္သည္ အျပစ္ေျပာစရာ မရွိေအာင္ ေကာင္းေနမယ္ (သို႔) စာေမးပဲြ ေျဖႏိုင္ဖို႔ အတြက္ သိသင့္တဲ့ စကားလံုးအားလံုးကို သိထားလိမ့္မယ္ဆိုၿပီး ေမွ်ာ္လင့္ထားမွာ မဟုတ္ပါ။

သို႔ရာတြင္ သိသင့္တဲ့ စကားလံုးအားလံုးကို မသိထားရင္ေတာ့လည္း ဒီလိုအေျခအေနမွာ အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစမဲ့ စကားအသံုးအႏႈန္းကို ေျပာႏိုင္ဖို႔ ႀကိဳတင္စီစဥ္မႈေတာ့ ရွိထားသင့္ပါတယ္။


စကားလံုးအတိအက်ကို မသိေသာအခါ (When you don’t know an exact word)

တိက်တဲ့ စကားလံုးတစ္လံုးကို မသိတဲ့အခါ မမွတ္မိႏိုင္တဲ့အခါ စိတ္မပူပါႏွင့္။ ဒီစကားလံုးမပါဘဲ ဆက္သြယ္ႏိုင္တဲ့ အျခားနည္းလမ္းေတြရွိပါေသးတယ္။ အခုေဖာ္ျပမဲ့ နည္းလမ္းေတြက အသံုး၀င္ၿပီး ေဒသခံစကားေျပာသူေတြကေတာင္မွ အသံုးျပဳၾကပါတယ္။


ယဘုယ်က်ေသာ စကားလံုးမ်ား(General words)

အကယ္၍ သင့္အေနနဲ႔ surgeon (ခဲြစိတ္ဆရာ၀န္)ဆိုတဲ့ စကားလံုးကို မမွတ္မိပါက ပိုၿပီး ေယဘုယ်က်တဲ့ doctor (ဆရာ၀န္) ဆိုတာကို အသံုးျပဳႏိုင္ပါတယ္။ အကယ္၍ cutlery (စားပဲြတင္ဇြန္း၊ ခက္ရင္း၊ ပန္းကန္ျပား စသည္) တို႔ကို ေမ့ေနရင္ ၄င္းအစား knife (ဓါး)၊ fork (ခက္ရင္း) ႏွင့္ spoon (ဇြန္း) ဆိုၿပီး တစ္ခုခ်င္းစီရဲ႕ အမည္ စကားလံုးေတြကို အသံုးျပဳႏိုင္ပါတယ္။


သရုပ္ေဖာ္ေရးသားႏိုင္ေသာ ျပန္ညႊန္း၀ါက်က႑မ်ား (Relative clauses to give a description)

 • It’s a person who…………(အဲဒါကေတာ့ ……. ေသာလူျဖစ္ပါတယ္)
 • It’s a thing……….(အဲဒါကေတာ့ ……ေသာအရာ၀တၳဳျဖစ္ပါတယ္)
 • It’s a place………….(အဲဒါကေတာ့………ေသာ ေနရာျဖစ္ပါတယ္)


အစရွိေသာ ၀ါက်ပံုစံေတြကို သံုးၿပီး သင္ေျပာလိုတဲ့ စကားလံုးကို သရုပ္ေဖာ္ေျပာဆိုႏိုင္ပါတယ္။
ဥပမာ - သင့္အေနနဲ႔ briefcase (ရံုးသံုးလက္စဲြအိတ္)ဆိုတဲ့ စကားလံုးကို ေမ့ေနပါက “It’s a thing that people use to carry papers to work” (အဲဒါကေတာ့ စာရြက္စာတမ္းေတြထည့္ၿပီး ရံုးကို သယ္သြားတဲ့အရာ ၀တၳဳျဖစ္ပါတယ္)လို႔ ေျပာႏိုင္ပါတယ္။


အသံုး၀င္မႈကို ေဖာ္ျပျခင္း (Describe the purpose or function)

သင့္အေနျဖင့္ “scissors” (ကတ္ေၾကး) ဆိုတဲ့ စကားလံုးကို မသိပါက ေအာက္ပါ ၀ါက်ပံုစံျဖင့္ သရုပ္ေဖာ္ေျပာျပ ႏိုင္ပါတယ္။

 • “They are used to cut paper” (သို႔) “They are used for cutting paper.” (၄င္းတို႔ကို စကၠဴညႇပ္ရန္ အတြက္ အသံုးျပဳပါတယ္။)


ဒီနည္းကေတာ့ တိက်တဲ့ အသံုး၀င္မႈရွိတဲ့ ပစၥည္းေတြအတြက္ အသံုး၀င္ပါတယ္။


ေၾကာင္းတူ သံကဲြမ်ား (Synonyms)

“Tiny” (အလြန္ေသးေကြးေသာ) ဆိုတဲ့ စကားလံုးကို ေမ့ေနပါက “very small" (အလြန္ေသးငယ္ေသာ) ဟူ၍ သံုးႏိုင္ပါတယ္။ ဒီနည္းကေတာ့ နာမ္ (nouns) ေတြႏွင့္ နာမ၀ိေသသနမ်ား (adjectives) အတြက္ အလြန္သင့္ေတာ္ ပါတယ္။


ဆန္႔က်င္ဖက္ စကားလံုးမ်ား (Antonyms)

Weak (အားနည္းေသာ) ဆိုတဲ့ စကားလံုးကို မသိပါက “not strong” (မသန္မာေသာ)ဟု ေျပာႏိုင္ပါတယ္။ ဒီနည္း ကလည္း adjectives ေတြနဲ႔ အထူးဆီေလ်ာ္ပါတယ္။


အနီးစပ္ဆံုး ခန္႔မွန္းခ်က္မ်ား (Approximations)

အနီးစပ္ဆံုးခန္႔မွန္းေျပာတဲ့အခါ ေအာက္ပါ၀ါက်ပံုစံမ်ားကို သံုးႏိုင္ပါတယ္။

 • It’s a kind of ………(…………..ကဲ့သို႔ေသာ အမ်ိဳးအစားျဖစ္ပါတယ္)
 • It’s a sort of……………….(………………….ကဲ့သို႔ေသာ အမ်ိဳးအစားျဖစ္ပါတယ္။)


ဥပမာ bungalow (တစ္ထပ္အိမ္)ဆိုတဲ့ စကားလံုးကို အစေဖာ္မရပါက
“It’s a kind of a house.” (အိမ္ကဲ့သို႔ေသာ အမ်ိဳးအစားျဖစ္ပါတယ္)ဟူ၍ ေျပာႏိုင္ပါတယ္။

Read more:

စာေမးပဲြဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ား (အပိုင္း ၁)

စာေမးပဲြဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ား (အပိုင္း ၂)

စာေမးပဲြဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ား (အပိုင္း ၃)

စာေမးပဲြဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ား (အပိုင္း ၄)

စာေမးပဲြဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ား (အပိုင္း ၅)

စာေမးပဲြဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ား (အပိုင္း ၆)

စာေမးပဲြဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ား (အပိုင္း ၇)

စာေမးပဲြဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ား (အပိုင္း ၈)

စာေမးပဲြဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ား (အပိုင္း ၉)

စာေမးပဲြဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ား (အပိုင္း ၁၀)

စာေမးပဲြဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ား (အပိုင္း ၁၁)

စာေမးပဲြဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ား (အပိုင္း ၁၂)

စာေမးပဲြဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ား (အပိုင္း ၁၃)

စာေမးပဲြဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ား (အပိုင္း ၁၄)

စာေမးပဲြဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ား (အပိုင္း ၁၅)

စာေမးပဲြဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ား (အပိုင္း ၁၆)

စာေမးပဲြဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ား (အပိုင္း ၁၇)

စာေမးပဲြဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ား (အပိုင္း ၁၈)

စာေမးပဲြဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ား (အပိုင္း ၁၉)

စာေမးပဲြဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ား (အပိုင္း ၂၀)

အျခားသင္ခန္းစာမ်ား ဖတ္႐ႈ ေလ့လာရန္ link - http://www.myanmar-network.net/page/index-of-articles-and-english-lessons


[ Myanmar Network အသင္းဝင္ထားျခင္းျဖင့္ ရရွိမည့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ]

- အဂၤလိပ္စာသင္ခန္းစာႏွင့္ အလုပ္ေခၚစာအသစ္မ်ား၊ UK စာေမးပြဲ သတင္းမ်ား ႏွင့္ အဂၤလိပ္စာသင္တန္း သတင္းမ်ားကို အသင္းဝင္မ်ားထံသာလွ်င္ e-mail ျဖင့္ အေၾကာင္းၾကားေပးမွာ ျဖစ္ပါသည္။
- ျဗိတိသွ်ေကာင္စီမွ ၾကီးမႉးက်င္းပေသာ ပြဲမ်ားကို အသင္းဝင္မ်ားသာ ၾကိဳတင္သိရွိျပီး အသင္းဝင္မဟုတ္သူမ်ားထက္ေစာ၍ စာရင္းေပးသြင္းႏိုင္ပါသည္။
- Myanmar Network ဝက္ဆိုက္ဒ္တြင္ အသင္းဝင္မ်ားသာလွ်င္ like ႏွင့္ comment ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။
- စကားဝိုင္းမ်ား (Forum မ်ားတြင္)ႏွင့္ အလုပ္ေခၚစာမ်ားကိုလည္း ကိုယ္တိုင္ဝင္ေရာက္ေရးသားႏိုင္ပါသည္။
- အသင္းဝင္မ်ားတြင္ ကိုယ္ပိုင္ Profile Page ရွိမည္ျဖစ္ျပီး မိမိ၏ ဓာတ္ပံု၊ မိမိကိုယ္တိုင္႐ိုက္ထားေသာ ဓာတ္ပံုမ်ားႏွင့္ ဗီဒီယိုမ်ားလည္း တင္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

- Join us now at - www.myanmar-network.net/main/authorization/signUp

Views: 1097

Reply to This

Featured Discussions

© 2020   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service