စာေမးပဲြဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ား (အပိုင္း ၁၈)

အေျပာစြမ္းရည္ကို စစ္ေဆးေသာ စာေမးပဲြမ်ား (Speaking Exams) - ယခင္အပိုင္းမွ အဆက္

သင္ နားမလည္ေသာအခါ (when you don’t understand)

 • I don’t understand. (ကၽြန္ေတာ္ နားမလည္ပါဘူး။)
 • Could you repeat that? (အဲဒါကို ထပ္ေျပာႏိုင္မလား?)
 • Could you say that again? (အဲဒါကို ေနာက္တစ္ႀကိမ္ျပန္ေျပာႏိုင္မလား?)
 • What do you mean, exactly? (တိတိက်က် ဘာကို ေျပာခ်င္တာလဲ?)
 • I’m not sure what you mean. (ခင္ဗ်ား ဘာကို ဆုိလိုတာလဲ ကၽြန္ေတာ္ မေသခ်ာဘူး။)
 • Can you explain that? (အဲဒါကို ရွင္းျပႏိုင္မလား?)

သင္ဆိုလိုတာကို ရွင္းျပျခင္း (Explain what you mean)

 • What I mean is…………………..(ကၽြန္ေတာ္ဆိုလိုတာကေတာ့…………………………)
 • In other words…………………..(တစ္နည္းေျပာရရင္ေတာ့……………………….)


အႀကံျပဳခ်က္မ်ား (Suggestions)

တခ်ိဳ႕ေသာ စကားေျပာဆိုင္ရာ လႈပ္ရွားမႈေတြ (Speaking activities) မွာ ကိုယ္က အႀကံျပဳရတာရွိသလို တဖက္လူရဲ႕ အႀကံျပဳခ်က္ကို တုံ႔ျပန္ရတာလည္း ရွိတတ္ပါတယ္။ ဒီလိုအခ်ိန္ေတြမွာ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ စကား အသံုး အႏႈန္းမ်ားကို အသံုးျပဳပါ။


အႀကံျပဳခ်က္မ်ားေပးျခင္း (Making suggestions)

 • Why don’t we………………..(………………………………..ၾကရေအာင္လား?)
 • Shall we……………………….(…………………………ၾကမလား?)
 • Would you like to…………………………(……………………..လိုပါသလား?)
 • Let’s……………………….(……………………………..ၾကရေအာင္)
 • What about……………………(……………………………ရင္ ဘယ္လိုလဲ?)
 • How about……………………..(………………………………ရင္ ဘယ္လိုလဲ?)


အႀကံျပဳခ်က္ေတြကို တံု႔ျပန္ျခင္း (Responding to suggestions)

 • Yes, Ok. (ဟုတ္ကဲ့၊ ေကာင္းပါၿပီ။)
 • That’s a good idea. (အဲဒါကေတာ့ ေကာင္းတဲ့အႀကံပဲ။)
 • That sounds great! (ၾကားရတာ အားရလိုက္တာ။)
 • No, I don’t think so. (ဟင့္အင္း အဲဒီလိုေတာ့ မထင္ဘူး)
 • I’m not sure about that. (အဲဒါကိုေတာ့ မေသခ်ာဘူး)
 • I’d prefer to……………………(………………………ရတာပိုႀကိဳက္ပါတယ္)


အလွည့္ယူျခင္း (Taking turns)

Speaking exam တစ္ခုမွာ သင္နဲ႔ သင့္အေဖာ္တို႔ဟာ (၂)ဦးစလံုး စကားေျပာရမွာျဖစ္တဲ့အတြက္ တစ္လွည့္စီ အလွည့္က်ေျပာရပါတယ္။ သင့္အလွည့္မွာ စကားကို လံုေလာက္ေသာ အခ်ိန္နဲ႔ ၾကာၾကာေလးေျပာႏိုင္ ရန္ႏွင့္ သင္ေျပာ ရမဲ့ အလွည့္ဟာ မတိုေတာင္းေစရန္ ဂ႐ုစိုက္ပါ။ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ စကားအသံုးအႏႈန္းတို႔ကို ေလ့လာၾကည့္ပါ။


အလွည့္ယူျခင္း (Take turns)

 • You start. (မင္းစပါ။)
 • I’ll go first. (ကၽြန္ေတာ္ အရင္ေျပာမယ္။)
 • Shall I go first? (ကၽြန္ေတာ္ အရင္ေျပာရမလား?)
 • Do you want to begin? (ခင္ဗ်ားအရင္ စေျပာခ်င္လား?)


ဥပမာေပးျခင္းျဖင့္ သင့္အလွည့္ကို တာရွည္ေအာင္လုပ္ပါ။ (Make your turn longer by giving examples.)

 • What I mean is…………………………(ကၽြန္ေတာ္ဆိုလိုတာကေတာ့………………..)
 • So, in other words…………………..(ဒါေၾကာင့္ တစ္နည္းေျပာရရင္ေတာ့……………………)
 • For example…………………………..(ဥပမာအားျဖင့္…………………………..)
 • Such as …………………(…………………………ကဲ့သို႔……………………….)


တိတ္ဆိတ္ျခင္းကို ေရွာင္ၿပီး စဥ္းစားဖို႔အခ်ိန္ယူပါ။ (Avoid silence and get time to thimk)

 • So………………………..(ကဲ…………………………..)
 • Erm………………………….(အဲ……………………………..)
 • Well………………………………(အင္း………………………….)
 • Let me think…………………(ကၽြန္ေတာ္ စဥ္းစားပါရေစဦး……………………………)


အဂၤလိပ္စကားေျပာၾကတဲ့ ယဥ္ေက်းမႈေတြမွာ အခ်ိန္အၾကာႀကီးနားတာ၊ ရပ္တာေတြကို ေရွာင္ၾကပါတယ္။ တစ္ဖက္လူကို ၾကည့္ၿပီး သူ႕အလွည့္မွာ နားေထာင္ေနတယ္ဆိုတာကို ျပပါတယ္။


ေ၀ါဟာရ / အေျပာမပါေသာ ဘာသာစကား (Speak without words – non verbal language)

သင့္ရဲ႕လက္ဟန္ေျခဟန္နဲ႔ ကိုယ္အမူအရာတို႔က သင္ေျပာလိုတာကို ေဖာ္ျပမွာျဖစ္ပါတယ္။ ယခုေဖာ္ျပလိုက္ တဲ့ အႀကံျပဳခ်က္ေတြကေတာ့ အေျပာမပါဘဲ သင္ေျပာခ်င္တာကို ဆက္သြယ္ေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။

 • သင္ေျပာလိုတာကို ေျခဟန္လက္ဟန္ျဖင့္ သ႐ုပ္ေဖာ္ပါ။
 • ေခါင္းညိတ္ျခင္းျဖင့္ သင္နားလည္ေၾကာင္းျပပါ။
 • အဂၤလိပ္စကားေျပာၾကတဲ့ ယဥ္ေက်းမႈအသိုင္းအ၀ိုင္းမွာ သင္စကားေျပာေနတဲ့သူကို မ်က္လံုးခ်င္းဆိုင္ၾကည့္ျခင္း သည္ ယဥ္ေက်းေၾကာင္းျပရာေရာက္ပါတယ္ဆိုတာ မေမ့ပါႏွင့္။ ႐ိုင္းစိုင္းတာ မဟုတ္ပါ။
 • နားမလည္တဲ့အခါ စိတ္႐ႈပ္ပံုျပပါ။ ဒါဆိုရင္ တစ္ဖက္လူက သင့္အေနျဖင့္ ရွင္းလင္းခ်က္လိုအပ္ေၾကာင္းကို သိပါလိမ့္မယ္။


တိက်မႈ၊ မွန္ကန္မႈႏွင့္ လြယ္လြယ္ကူကူ သြက္သြက္လက္လက္ ေျပာႏိုင္ျခင္း (Accuracy and fluency)

အဂၤလိပ္စကားကို အဆင့္ျမင့္တဲ့ တိက်မွန္ကန္မႈႏွင့္ ေျပာႏိုင္လွ်င္ သင္ဟာ မွန္ကန္တဲ့ အဂၤလိပ္စကားကို အမွားနည္းနည္းႏွင့္ ေျပာႏိုင္တာျဖစ္ပါတယ္။ အဂၤလိပ္စကားကို Fluently ေျပာႏိုင္တယ္ဆိုရင္ေတာ့ သင္ဟာ ၄င္း ဘာသာစကားကို ရပ္နားျခင္း သိပ္မရွိဘဲ လြယ္လြယ္ကူကူနဲ႔ သြက္သြက္လက္လက္ေျပာ ႏိုင္တာျဖစ္ပါတယ္။
အေကာင္းတကာ့ အေကာင္းဆံုးကေတာ့ အဂၤလိပ္စကားကို တိက်မွန္ကန္စြာနဲ႔ သြက္လက္စြာ ေျပာႏိုင္ဖို႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ သို႔ေသာ္လည္း ဒီလိုအေျခအေနကေတာ့ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေလ့က်င့္ၿပီးမွ ရႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီက႑ မွာေတာ့ သင့္ကို အဂၤလိပ္စကားကို ပိုၿပီး တိက်မွန္ကန္စြာႏွင့္ သြက္သြက္လက္လက္ ေျပာေစႏိုင္မဲ့ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ျပမွာျဖစ္ပါတယ္။ အေရးႀကီးတာကေတာ့ ဒီ accuracy နဲ႔ fluency ၾကားမွာ ဟန္ခ်က္ညီေအာင္ ဖန္တီး ေပးဖို႔ပါပဲ။


တိက်မွန္ကန္မႈ (Accuracy)

အဂၤလိပ္စကားကို အဆင့္ျမင့္တဲ့ တိက်မွန္ကန္မႈနဲ႔ ေျပာႏိုင္ျခင္းဆိုတာကေတာ့ အမွားနည္းနည္းနဲ႔ ေျပာႏိုင္ျခင္း လို႔ အဓိပၸါယ္ရပါတယ္။ ဒါကလည္း အေျပာသာ လြယ္ေပမဲ့ လက္ေတြ႕က်ေတာ့ ခက္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အဂၤလိပ္စကား ေျပာတဲ့အခါမွာ သင့္ရဲ႕ တိက်မွန္ကန္မႈ အဆင့္တိုးတက္လာရေအာင္ ဘာေတြ လုပ္ႏိုင္ပါသလဲ?
ေဒသခံဘာသာစကားေျပာတဲ့ သူေတြေတာင္မွ သူတို႔ဘာသာစကားကို သူတို႔ကိုယ္တိုင္ေျပာတဲ့အခါ အမွား မကင္း ၾကပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ သူတို႔ဟာ အၿမဲပဲ သူတို႔ကိုယ္သူတို႔ နားေထာင္ေနၿပီး အမွားကို ျပင္ၾကပါတယ္။ အဂၤလိပ္ စကားကို မွန္မွန္ကန္ကန္ေျပာႏိုင္ဖို႔ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားေဖာ္ျပလိုက္ပါတယ္။
အမွားပါသြားရင္ စိတ္မပူပါနဲ႔၊ အဲဒါကေတာ့ ပံုမွန္ပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့…..

 • အဂၤလိပ္စကားေျပာတဲ့အခါ သင့္ကိုယ္သင္ နားေထာင္ပါ။ အမွားကို သတိျပဳမိတဲ့အခါ ျပင္လိုက္ပါ။ အမွားေတြကို သတိမျပဳမိရင္လည္း ကိစၥမရွိပါဘူး။
 • သင့္ရဲ႕ မွတ္စုစာအုပ္ထဲမွာ “ကၽြႏု္ပ္၏ ပံုမွန္ အမွားမ်ား” ဆိုတဲ့ ေခါင္းစဥ္နဲ႔ ေနရာထားပါ။ သင္ မၾကာခဏမွားေလ့ ရွိတဲ့အမွားမ်ားကို ေရးခ်ၿပီး စကားေျပာတဲ့အခါမွာ ထိုအမွားမ်ားကို ၾကားရေအာင္ နားစြင့္ထားပါ။ သင့္အေနျဖင့္ “I must to go.” လို႔ အၿမဲပဲ ေျပာတတ္ရင္၊ ၄င္းကို ၀ါက် အမွန္ျဖစ္တဲ့ “I must go.” ရဲ႕ ေဘးမွာ ေရးခ်ၿပီး စကားေျပာတဲ့အခါ ထိုအမွားကို ဂ႐ုတစိုက္ႏွင့္ နားေထာင္ပါ။
 • သင္သိတဲ့ သဒၵါကို အသံုးျပဳပါ။ စာေမးပဲြမွာ သင္မသိတဲ့ သဒၵါကို ပထမအႀကိမ္အျဖစ္ အသံုးျပဳပါက အမွား ပိုလုပ္ႏိုင္ပါတယ္။ အမွန္ကိုျပင္ဖို႔ရာလည္း ပိုခက္ခဲပါလိမ့္မည္။
 • သင္သိၿပီးသား ေ၀ါဟာရေတြကိုသာ အသံုးျပဳပါ။ စာသင္ခန္းထဲမွာ သင္ခဲ့ရတဲ့ ေ၀ါဟာရေတြကို ျပန္လွန္ ေလ့က်င့္ၿပီး ေ၀ါဟာရအသစ္ေတြကိုေတာ့ မွတ္မိႏိုင္ရန္အတြက္ ထပ္၍ အသံုးျပဳၾကည့္ပါ။ စကားလံုး တစ္လံုးလံုးကို တိတိက်က် မသိပါက သင္သိတဲ့ အျခားစကားလံုးတစ္လံုးကို သံုးပါ။
 • သင္စကားေျပာေနတာကို အသံသြင္းထားၿပီး ျပန္နားေထာင္ပါ။ အမွားေတြကို ျပင္ၿပီး မွန္ကန္တဲ့ စကား အသံုးအႏႈန္းကိုေတာ့ ေနာက္ျပန္သံုးႏိုင္ေအာင္ မွတ္သားထားပါ။
 • စကားေျပာတဲ့အခါ အခ်ိန္ယူစဥ္းစားၿပီး ေျပာပါ။ စကားအသံုးအႏႈန္းအေၾကာင္း မစဥ္းစားဘဲ စကားကို ျမန္ျမန္ ေျပာပါက အမွားမ်ားျပဳလုပ္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့လည္း အရမ္းေႏွးေႏွးေလးေတာ့ မေျပာပါနဲ႔။ စက္႐ုပ္နဲ႔ တူသြားႏိုင္တယ္။


လြယ္လြယ္ကူကူႏွင့္သြက္သြက္လက္လက္ေျပာဆိုျခင္း (Fluency)

ဘာသာစကားတစ္ခုကို fluently ေျပာႏိုင္ျခင္းဆိုတာကေတာ့ ရပ္တာေတြ၊ နားတာေတြ အမ်ားႀကီးမလုပ္ရဘဲနဲ႕ ၄င္းဘာသာစကားကို လြယ္လြယ္ႏွင့္ အသင့္အတင့္ ျမန္ျမန္ေျပာဆိုႏိုင္ျခင္းပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဘာသာစကား တစ္ခုကို လြယ္ကူသြက္လက္စြာ ေျပာႏိုင္ဖို႔ဆိုတာကေတာ့ ႏွစ္နဲ႔ခ်ီၾကာပါတယ္။ ယခုေဖာ္ျပလိုက္တဲ့ အႀကံျပဳခ်က္ေတြ ကေတာ့ သင့္ကို speaking exam ေတြမွာ အတတ္ႏိုင္ဆံုး သဘာ၀က်က် ေျပာႏိုင္ေအာင္ အေထာက္အကူျပဳမွာျဖစ္ပါတယ္။
စကားေျပာေကာင္းသူေတြဟာ သူတို႔အသိေပးလိုတဲ့ အေၾကာင္းအရာကို ဆက္သြယ္မႈေကာင္းေကာင္းႏွင့္ တစ္ဖက္လူစီကို (အမွားပါေနရင္ေတာင္မွ) အဆင္ေျပေျပ အေရာက္ပို႔ေပးႏိုင္ပါတယ္။ ဆက္သြယ္ေရးသည္ စကားေျပာရာ တြင္ အေရးႀကီးပါသည္။ ဒါေၾကာင့္ သင့္အေတြးအေခၚေတြကို ျဖစ္ႏိုင္သမွ် သဘာ၀က်က် ဆက္သြယ္ ေပးပို႔ႏိုင္ဖို႔ အေရးႀကီးပါတယ္။ စကားကို ပိုၿပီး သြက္လက္စြာ ေျပာႏိုင္ေအာင္ ေအာက္ပါအခ်က္တို႔ကို အႀကံျပဳလိုက္ပါတယ္။

 • စာသင္ခန္းထဲမွာ ရသမွ်အခြင့္အေရးကို အသံုးခ်ၿပီး အဂၤလိပ္စကားကို ေျပာပါ။ သင့္အတန္းေဖာ္ေတြနဲ႔ ဆရာကို အဂၤလိပ္လိုပဲေျပာပါ။ အဂၤလိပ္စကားကို ေျပာေလေလ စကားေျပာတဲ့အခါ ပို၍ လြယ္ကူေလေလ ျဖစ္ပါတယ္။
 • အဂၤလိပ္စကားေျပာတဲ့အခါ ယံုၾကည္မႈရွိပါ။ သင့္အေနျဖင့္ အဂၤလိပ္စကားကို အမ်ားႀကီး သိထားၿပီးသားျဖစ္ပါ တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီအဂၤလိပ္စကားကို အသံုးျပဳၿပီး သင္ဘာေတြ သိထားတယ္ဆိုတာကို စာစစ္သူအား ျပလိုက္ပါ။
 • သင္ အသိေပးဖို႔လိုတဲ့အေၾကာင္းအရာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ရွင္းလင္းျပတ္သားမႈရွိပါေစ။ ထိုသို႔ ျပဳလုပ္ႏိုင္ျခင္းသည္ သင့္ရဲ႕ ပန္းတိုင္ပဲျဖစ္ပါတယ္။
 • အမွားပါသြားမွာ မစိုးရိမ္ပါႏွင့္။ အဓိကကေတာ့ သင္ေျပာခ်င္တာ တစ္ဖက္လူဆီ ဆက္သြယ္ႏိုင္ဖို႔ပါပဲ။
 • အိမ္မွာ စကားေျပာတဲ့ ကစားနည္းတစ္ခုခု (speaking game)ႏွင့္ ေလ့က်င့္ပါ။ “…….အေၾကာင္း မနားဘဲ တစ္မိနစ္ေျပာၾကည့္ပါ။” ဆိုတဲ့ေခါင္းစဥ္တစ္ခုခုကို ေရြးပါ။ ဥပမာ - video games လို႔ ေရြးၿပီး video games အေၾကာင္းကို အဂၤလိပ္လို တစ္မိနစ္ခန္႔ မရပ္မနားဘဲ ေျပာၾကည့္ပါ။
 • သင္ ဘာေျပာရရင္ ေကာင္းမလဲလို႔ စဥ္းစားေနတဲ့အခိုက္မွာေတာ့ Er, Erm ကဲ့သို႔ေသာ အာေမဋိတ္ စကားလံုး ေလးေတြကို အသံုးျပဳပါ။
 • သင့္အဂၤလိပ္စကားေျပာသံပိုၿပီး သဘာ၀က်ေစရန္အတြက္ ဆက္သြယ္ေရးနည္းလမ္းေတြကို အသံုးျပဳပါ။

Read more:

စာေမးပဲြဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ား (အပိုင္း ၁)

စာေမးပဲြဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ား (အပိုင္း ၂)

စာေမးပဲြဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ား (အပိုင္း ၃)

စာေမးပဲြဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ား (အပိုင္း ၄)

စာေမးပဲြဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ား (အပိုင္း ၅)

စာေမးပဲြဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ား (အပိုင္း ၆)

စာေမးပဲြဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ား (အပိုင္း ၇)

စာေမးပဲြဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ား (အပိုင္း ၈)

စာေမးပဲြဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ား (အပိုင္း ၉)

စာေမးပဲြဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ား (အပိုင္း ၁၀)

စာေမးပဲြဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ား (အပိုင္း ၁၁)

စာေမးပဲြဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ား (အပိုင္း ၁၂)

စာေမးပဲြဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ား (အပိုင္း ၁၃)

စာေမးပဲြဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ား (အပိုင္း ၁၄)

စာေမးပဲြဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ား (အပိုင္း ၁၅)

စာေမးပဲြဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ား (အပိုင္း ၁၆)

စာေမးပဲြဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ား (အပိုင္း ၁၇)

စာေမးပဲြဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ား (အပိုင္း ၁၈)

စာေမးပဲြဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ား (အပိုင္း ၁၉)

စာေမးပဲြဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ား (အပိုင္း ၂၀)

အျခားသင္ခန္းစာမ်ား ဖတ္႐ႈ ေလ့လာရန္ link - http://www.myanmar-network.net/page/index-of-articles-and-english-lessons


[ Myanmar Network အသင္းဝင္ထားျခင္းျဖင့္ ရရွိမည့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ]

- အဂၤလိပ္စာသင္ခန္းစာႏွင့္ အလုပ္ေခၚစာအသစ္မ်ား၊ UK စာေမးပြဲ သတင္းမ်ား ႏွင့္ အဂၤလိပ္စာသင္တန္း သတင္းမ်ားကို အသင္းဝင္မ်ားထံသာလွ်င္ e-mail ျဖင့္ အေၾကာင္းၾကားေပးမွာ ျဖစ္ပါသည္။
- ျဗိတိသွ်ေကာင္စီမွ ၾကီးမႉးက်င္းပေသာ ပြဲမ်ားကို အသင္းဝင္မ်ားသာ ၾကိဳတင္သိရွိျပီး အသင္းဝင္မဟုတ္သူမ်ားထက္ေစာ၍ စာရင္းေပးသြင္းႏိုင္ပါသည္။
- Myanmar Network ဝက္ဆိုက္ဒ္တြင္ အသင္းဝင္မ်ားသာလွ်င္ like ႏွင့္ comment ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။
- စကားဝိုင္းမ်ား (Forum မ်ားတြင္)ႏွင့္ အလုပ္ေခၚစာမ်ားကိုလည္း ကိုယ္တိုင္ဝင္ေရာက္ေရးသားႏိုင္ပါသည္။
- အသင္းဝင္မ်ားတြင္ ကိုယ္ပိုင္ Profile Page ရွိမည္ျဖစ္ျပီး မိမိ၏ ဓာတ္ပံု၊ မိမိကိုယ္တိုင္႐ိုက္ထားေသာ ဓာတ္ပံုမ်ားႏွင့္ ဗီဒီယိုမ်ားလည္း တင္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

- Join us now at - www.myanmar-network.net/main/authorization/signUp

Views: 396

Reply to This

Featured Discussions

© 2020   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service