စာေမးပဲြဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ား (အပိုင္း ၄)

[Zawgyi]

အၾကားစြမ္းရည္စစ္ေဆးသည့္ စာေမးပဲြမ်ား (Listening Exams) - ယခင္ေဆာင္းပါးမွအဆက္

နားေထာင္ေနစဥ္အတြင္း (While you listen)


စာပိုဒ္ကို နားေထာင္ေနတဲ့အခါ 100% အာ႐ံုစိုက္ဖို႔ လိုပါတယ္။ ဒီအခ်ိန္ဟာ ျပဴတင္းေပါက္အျပင္ဖက္ကို ေငးၾကည့္ဖို႔ (သို႔) ေန႔လယ္ထမင္းစားခ်ိန္မွာ ဘာစားရရင္ေကာင္းမလဲဆိုတာကို စဥ္းစားေနဖို႔ အခ်ိန္မဟုတ္ပါဘူး။ တကယ္နားေထာင္ရမဲ့ စာပိုဒ္ကို ဖြင့္ျပခ်ိန္သည္ လြန္စြာမွ တိုေတာင္းလွအတြက္ သင့္အာ႐ံုကို စာေမးပဲြေပၚမွာပဲ စူးစိုက္ထားရမွာျဖစ္ပါတယ္။

 

ဘယ္စကားလံုးေတြကို နားလည္ဖို႔လိုပါသလဲ? (Which words do I need to understand)


တိတ္ေခြထဲက စာပိုဒ္ကို နားေထာင္ေနတဲ့အခါ သင့္အေနျဖင့္ စကားလံုးတိုင္းကို နားလည္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ နားလည္ဖို႔လည္း မလိုပါ။ ဒါဟာ အမွန္ပါပဲ။ အေရးႀကီးတာက လုပ္ငန္းေတြကို ျပည့္ျပည့္စံုစံုလုပ္ႏိုင္ေအာင္ ဘယ္စကားလံုးေတြကို သင္နားလည္ဖို႔လိုအပ္သလဲဆိုတဲ့ အခ်က္ပါပဲ။

 • သင့္အေနနဲ႔ စကားလံုးတိုင္းကို နားလည္ဖို႔ မလိုပါ။ ဒါေၾကာင့္ အေၾကာင္းအရာ အားလံုးကို နားမလည္ခဲ့ရင္ ထိတ္လန္႔မသြားပါနဲ႔။
 • ပထမအႀကိမ္ နားေထာင္တဲ့အခါ အၾကမ္းဖ်ဥ္းသေဘာေပါက္ေအာင္သာ နားေထာင္ပါ။
 • အေရးႀကီး (သို႔) အဓိကက်တဲ့ စကားလံုးေတြကို အေလးထားၿပီး ဖိရြတ္ (stress) သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။
 • ဖိၿပီးရြတ္ဆိုျခင္းမရွိတဲ့ စကားလံုးေတြဟာ ဖိၿပီးရြတ္ဆိုသြားတဲ့ စကားလံုးေတြေလာက္ အေရးမႀကီးပါ။
 • အဓိကအားျဖင့္ အေရးႀကီးတဲ့ စကားလံုးေတြကိုသာ ဂ႐ုစိုက္နားေထာင္ပါ။ ေဒသခံ (native speakers)ေတြ ေတာင္မွ စကားလံုးတိုင္းကို နားမေထာင္ၾကပါဘူး။

 

အေရးႀကီးတဲ့ စကားလံုးတစ္လံုးလံုးကို နားမလည္ျခင္း (I don’t understand an important word)

ဒါဆိုရင္ စာပိုဒ္ကို နားေထာင္ေနတဲ့ အေတာအတြင္း အေရးပါတဲ့ စကားလံုးတစ္လံုးလံုးကို နားမလည္ပါက ဘာလုပ္ရပါမလဲ? ယခုေဖာ္ျပမဲ့ အႀကံျပဳခ်က္ေတြက အေထာက္အကူျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။

 • ဖြင့္ျပထားတဲ့ စာပိုဒ္ကို နားေထာင္ေနရင္းကေန သင့္အေနနဲ႔ အေရးႀကီးတယ္လို႔ ထင္တဲ့ စကားလံုး တစ္လံုးကို နားမလည္လိုက္ပါက ၄င္း၏ ေရွ႕ေနာက္၌ရွိတဲ့ စကားလံုးေတြနဲ႔ ၄င္းဆက္စပ္ပံုအေျခအေနကို စဥ္းစားၾကည့္လိုက္ပါ။ အဲဒီစကားစပ္နဲ႔ ဆီေလ်ာ္မဲ့ သင္သိၿပီးသား အျခား စကားလံုးတစ္လံုးလံုးနဲ႔ သင္ နားမလည္လိုက္တဲ့ စကားလံုးက ဆင္တူေနပါသလား?
 • ဒီနားမလည္တဲ့ စကားလံုးႏွင့္ အခ်ိန္ကုန္မခံပါႏွင့္။ စာပိုဒ္ကို ဆက္ၿပီး နားေထာင္ပါ။ စာပိုဒ္ထဲက အေရးႀကီးတဲ့ ေနာက္ထပ္အခ်က္အလက္ေတြကို မၾကားလိုက္ရမျဖစ္ရေလေအာင္ စာပိုဒ္ကို ဆက္ၿပီး နားေထာင္ဖို႔က အေရးႀကီးပါတယ္။
 • တစ္ခါတစ္ရံက်ေတာ့ အဓိကစကားလံုးေတြနဲ႔ သေဘာထားေတြကို တိတ္ေခြရဲ႕ ေနာက္ပိုင္းမွာ ထပ္ေက်ာ့ ေပးတတ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ၄င္းစကးလံုးေတြကို ေနာက္ထပ္တစ္ႀကိမ္မွာ ၾကားလိုက္ရေအာင္ ေသေသ ခ်ာခ်ာ နားကို စြင့္ထားပါ။
 • တစ္ခါတေလက်ေတာ့ သင္သိတဲ့ စကားလံုးကို ၾကားလိုက္ေပမဲ့ အသံထြက္ကို မမွတ္မိတာမ်ိဳးလည္း ျဖစ္တတ္ပါတယ္။ ထိုအခါမ်ိဳးက်ရင္ အဲဒီစကားအားလံုးဟာ ဘာစကားလံုးလဲလို႔ သိႏိုင္ဖို႔အတြက္ စကားစပ္ကို အသံုးျပဳပါ။ သတိျပဳရမဲ့ ေနာက္အခ်က္တစ္ခ်က္ကေတာ့ လူေတြဟာ စကားျမန္ျမန္ေျပာရင္ ၾကားရခက္တဲ့ တိုးညႇင္းတဲ့ အသံကို အသံုးျပဳၾကၿပီး တစ္ခါတစ္ေလက်ေတာ့လည္း စကားလံုးက အသံတစ္သံကို ျဖဳတ္ခ်ပစ္ခဲ့ၾကတယ္ဆိုတာပါပဲ။
 • နားေထာင္ျခင္းကို မရပ္ပစ္လိုက္ပါနဲ႔။ နားေထာင္ရင္းနဲ႔ နားမလည္တဲ့အပိုင္းပါလာရင္လဲ မထိတ္လန္႔သြားပါ နဲ႔။ ေနာက္အပိုင္းကို ဆက္ၿပီးေတာ့သာ နားေထာင္ပါ။ ဒါဟာ အင္မတန္မွ အေရးႀကီးပါတယ္။ အခက္အခဲနဲ႔ ေတြ႕ႀကံဳရေပမဲ့လည္း ေရွ႕ဆက္ၿပီး နားေထာင္တတ္ေအာင္ ေလ့က်င့္ထားပါ။

 

စကားစပ္ (Context)

စကားစပ္ (context) ဆုိတာကေတာ့ သင္ နားေထာင္ရမဲ့ စာပိုဒ္ရဲ႕ အေျခအေနပါပဲ။ ဒီအေျခအေနကပဲ စာေမးပဲြမွာ အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစမဲ့ အခ်က္အလက္ေတြကို အပိုေဆာင္းၿပီး ေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အေျခအေနကို ပိုနားလည္ေလ ဇာတ္ကြက္ကို စိတ္မွန္းနဲ႔ ပံုေဖာ္ၾကည့္ရတာ လြယ္ကူေလ ျဖစ္ပါတယ္။

 • စကားေျပာေနတဲ့ သူေတြဟာ ဘာေတြေျပာေနလဲဆိုတာကို စကားစပ္ကေနၿပီး သိႏိုင္ပါတယ္။ ဒါဆိုရင္ စာပိုဒ္ရဲ႕ အေျခအေနနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ သင္ ဘာသိပါသလဲ?
 • သင္နားမလည္တဲ့ စကားလံုးတစ္လံုးလံုးကို ၾကားလိုက္တဲ့အခါ စကားစပ္ကေန ဆက္စပ္ၿပီး စဥ္းစားရယူပါ။
 • အေျဖတစ္ခုခုကို မေသခ်ာပါက သင့္ရဲ႕ သဘာ၀က်က် စဥ္းစားႏိုင္စြမ္း (common sense) ကို အသံုးျပဳပါ။ စကားစပ္ထဲမွာ ဘာက အဓိပၸါယ္ရွိေနလဲ?
 • စကားေျပာေနတဲ့ သူေတြက ဘယ္မွာရွိေနတာလဲ? ေနာက္ခံအသံဗလံေတြက ေနၿပီး အခ်က္အလက္အပို ေဆာင္းေပးေနပါသလား။

 

စာလံုးေပါင္း၊ ဂဏန္း၊ ေန႔စဲြႏွင့္ အခ်ိန္ (Spelling, numbers, date and time)

အၾကား စြမ္းရည္ စစ္ေဆးမႈေတြမွာ မၾကာခဏဆိုသလို စာလံုးေပါင္းျခင္း၊ ကိန္းဂဏန္းေတြ၊ ေန႔စဲြေတြ၊ အခ်ိန္ေတြကို နားလည္ရမဲ့ စစ္ေဆးမႈေတြပါ ပါ၀င္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ၄င္းအခ်က္ေတြနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ အဆင္ေျပရန္ အတြက္ ေအာက္ပါတို႔ကို ေလ့လာပါ။

 • အဂၤလိပ္အကၡရာေတြကို သိပါသလား? အဂၤလိပ္စာလံုးေပါင္းေတြကို ေလ့က်င့္ထားပါ။
 • အဂၤလိပ္လို ကိန္းဂဏန္းေတြကို ရြတ္ဆိုတတ္ပါသလား? ဒါဆိုရင္ ဖုန္းနံပါတ္ေတြ၊ ကိန္းဂဏန္းႀကီးေတြ၊ အပိုင္းကိန္းေတြကို ေျပာတတ္ေအာင္ ေလ့က်င့္ထားပါ။
 • အဂၤလိပ္လို အခ်ိန္ကို ေျပာတတ္ပါသလား? အခ်ိန္ေျပာနည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးကို ေလ့က်င့္ထားပါ။

 

အတိုခ်ံဳ႕စကားလံုးမ်ား (Contractions)

အတိုခ်ံဳ႕ထားေသာ စကားလံုးေတြ (contractions)နဲ႔ စကားလံုးေတြရဲ႕ အတိုေကာက္ (short forms)ေတြကို သိထားျခင္းသည္ အၾကားစြမ္းရည္စစ္ေဆးမႈမ်ားတြင္ မ်ားစြာ အသံုး၀င္ပါသည္။

 • အဂၤလိပ္စကားေျပာမွာ အတိုခ်ံဳ႕ထားေသာ စကားလံုးေတြ အသံုးမ်ားပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ‘d, ‘s, ‘ll, ‘ve အစရွိတဲ့ အသံေတြကို ၾကားရေအာင္ ေသေသခ်ာခ်ာ နားစြင့္ထားပါ။ အသံေလးတစ္သံဟာ စကားလံုးတစ္လံုးရဲ႕ အဓိပၸါယ္ကို ေျပာင္းလဲေစတဲ့အခ်က္ကေတာ့ အံ့ၾသစရာ ေကာင္းပါတယ္။ ဥပမာအား ျဖင့္ I’ll go ႏွင့္ I’d go တို႔သည္ အဓိပၸါယ္ မတူပါ။ I’ll go သည္ “ကၽြႏု္ပ္သြားမယ္”ဟု အဓိပၸါယ္ရပါသည္။ I’d go ကေတာ့ “ေျပာသူက အျခားတစ္ေယာက္ေယာက္ကို သြားဖို႔ အႀကံျပဳေနျခင္း”ျဖစ္ပါတယ္။
 • ဘယ္အတိုခ်ံဳ႕ထားတဲ့ စကားလံုးကို အသံုးျပဳရမလဲဆိုတာကို စကားစပ္ကေန သိႏိုင္ပါတယ္။ ဥပမာအားျဖင့္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြ၊ အိပ္မက္ေတြအေၾကာင္း ေျပာေနတာဆိုရင္ (would)ကို အတိုခ်ံဳ႕ထားတဲ့ 'd ကို အသံုးမ်ားပါတယ္။
 •  ေမးခြန္းထဲက အတိုခ်ံဳ႕ထားတဲ့ စကားလံုးေတြကို ေသေသခ်ာခ်ာ ရွာၾကည့္ပါ။
 • အတိုခ်ံဳ႕ထားတဲ့ စကားလံုးေတြပါတဲ့ ၀ါက်ေတြနဲ႔ မပါတဲ့ ၀ါက်ေတြကို နားေထာင္ၿပီး ႏိႈင္းယွဥ္ၾကည့္တတ္ရန္ အတြက္ ဆရာ့ကို အပိုေလ့က်င့္မႈေတြ ျပဳလုပ္ေပးဖို႔ ေတာင္းဆိုပါ။

အသံအတက္အက်ႏွင့္ စိတ္ခံစားမႈမ်ား (Intonation and Emotions)

အေၾကာင္းအရာတစ္ခုခုကို ေျပာပံုေျပာနည္းႏွင့္ ေျပာသူရဲ႕ ေလယူေလသိမ္းတို႔မွတဆင့္ အခ်က္အလက္ အမ်ားႀကီး ရရွိႏိုင္ပါတယ္။

 •  ေျပာသူရဲ႕ ေလယူေလသိမ္းကို နားေထာင္ျခင္းျဖင့္ ထိုသူရဲ႕ စိတ္ခံစားခ်က္ကို သိရွိႏိုင္ပါတယ္။
 • စကားေျပာေနသူသည္ ေပ်ာ္ေနတာလား? ၀မ္းနည္းေနတာလား? စိတ္ပူေနတာလား? ေၾကာက္ရြံ႕ေနတာ လား? ဒါမွမဟုတ္ စိတ္အေႏွာက္အယွက္ျဖစ္ေနတာလား? ဆိုတာေတြကို သိႏိုင္ပါတယ္။
 • စိတ္လႈပ္ရွားျခင္း၊ ၀မ္းသာျခင္း၊ ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္း (သို႔) စိတ္အေႏွာက္အယွက္ျဖစ္ျခင္း အစရွိတဲ့ အားျပင္း ေသာ စိတ္ခံစားခ်က္ေဖာ္ျပရာတြင္ ေျပာသူရဲ႕ အသံသည္ ျမင့္တက္ေနပါတယ္။
 • ၿငီးေငြ႕ျခင္း၊ စိတ္၀င္စားမႈမရွိျခင္းတို႔ကို ေဖာ္ျပတဲ့အခါ နိမ့္တဲ့အသံကို အသံုးျပဳပါတယ္။
 • စကားေျပာေနသူတို႔ရဲ႕ စိတ္ခံစားခ်က္ကို နားလည္ပါက ထိုသူတို႔ ဘာေတြေျပာေနလဲဆိုတာကိုပါ နားလည္ မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

 

ထင္ျမင့္ခ်က္မ်ား (Opinions)

 • အၾကားစြမ္းရည္ကို စစ္ေဆးတဲ့အခါမွာ နားေထာင္ရတဲ့ စာပိုဒ္ထဲမွာပါတဲ့ စကားေျပာသူရဲ႕ ထင္ျမင္ခ်က္နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ေမးခြန္မ်ားကိုလည္း ေမးတတ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ စာပိုဒ္ကို နားေထာင္တဲ့အခါမွာ ထင္ျမင္ခ်က္ကို ေဖာ္ျပတဲ့ အသံုးအႏႈန္းေတြကို ဂ႐ုစိုက္ၿပီး နားေထာင္ပါ။
 • ထင္ျမင္ခ်က္ကို ေဖာ္ျပတဲ့ စကားအသံုးအႏႈန္းကို နားေထာင္ပါ။ ဥပမာအားျဖင့္ In my view……, I believe……., I think………., I disagree that…………., I can’t stand………, I’m keen on………. အစရွိသည္တို႔ျဖစ္ပါတယ္။
 • ထင္ျမင္ခ်က္ေတြကို နားလည္ႏိုင္ရန္အတြက္ တံု႔ျပန္ခ်က္ (reactions)ေတြကို နားေထာင္ပါ။ ဥပမာ- You’re absolutely right! You’re wrong! How awful! That’s fantastic!  ၄င္းတုန္႔ျပန္ခ်က္ေတြကို အသံျမႇင့္၍ ေျပာတတ္ပါတယ္။

 

နားေထာင္ေနစဥ္ ေလ့က်င့္ခန္းမ်ား (while you listen exercises)

စာေမးပဲြအတြင္း စာပိုဒ္ကို နားေထာင္ေနစဥ္ ဘာလုပ္ရမလဲဆိုတာႏွင့္ပတ္သက္တဲ့ အႀကံျပဳခ်က္ေတြကို ေလ့လာၿပီးလွ်င္ သင္ ဘယ္ေလာက္အထိ မွတ္မိေနလဲဆိုတာကို သိရွိရန္ ေလ့က်င့္ခန္းမ်ားေျဖၾကည့္ပါ။

Read more:

စာေမးပဲြဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ား (အပိုင္း ၁)

စာေမးပဲြဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ား (အပိုင္း ၂)

စာေမးပဲြဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ား (အပိုင္း ၃)

စာေမးပဲြဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ား (အပိုင္း ၄)

စာေမးပဲြဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ား (အပိုင္း ၅)

စာေမးပဲြဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ား (အပိုင္း ၆)

စာေမးပဲြဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ား (အပိုင္း ၇)

စာေမးပဲြဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ား (အပိုင္း ၈)

စာေမးပဲြဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ား (အပိုင္း ၉)

စာေမးပဲြဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ား (အပိုင္း ၁၀)

စာေမးပဲြဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ား (အပိုင္း ၁၁)

စာေမးပဲြဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ား (အပိုင္း ၁၂)

စာေမးပဲြဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ား (အပိုင္း ၁၃)

စာေမးပဲြဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ား (အပိုင္း ၁၄)

စာေမးပဲြဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ား (အပိုင္း ၁၅)

စာေမးပဲြဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ား (အပိုင္း ၁၆)

စာေမးပဲြဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ား (အပိုင္း ၁၇)

စာေမးပဲြဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ား (အပိုင္း ၁၈)

စာေမးပဲြဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ား (အပိုင္း ၁၉)

စာေမးပဲြဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ား (အပိုင္း ၂၀)

အျခားသင္ခန္းစာမ်ား ဖတ္႐ႈ ေလ့လာရန္ link - http://www.myanmar-network.net/page/index-of-articles-and-english-lessons

[Unicode]

အကြားစွမ်းရည်စစ်ဆေးသည့် စာမေးပွဲများ (Listening Exams) - ယခင်ဆောင်းပါးမှအဆက်
နားထောင်နေစဉ်အတွင်း (While you listen)

စာပိုဒ်ကို နားထောင်နေတဲ့အခါ 100% အာရုံစိုက်ဖို့ လိုပါတယ်။ ဒီအချိန်ဟာ ပြူတင်းပေါက်အပြင်ဖက်ကို ငေးကြည့်ဖို့ (သို့) နေ့လယ်ထမင်းစားချိန်မှာ ဘာစားရရင်ကောင်းမလဲဆိုတာကို စဉ်းစားနေဖို့ အချိန်မဟုတ်ပါဘူး။ တကယ်နားထောင်ရမဲ့ စာပိုဒ်ကို ဖွင့်ပြချိန်သည် လွန်စွာမှ တိုတောင်းလှအတွက် သင့်အာရုံကို စာမေးပွဲပေါ်မှာပဲ စူးစိုက်ထားရမှာဖြစ်ပါတယ်။

ဘယ်စကားလုံးတွေကို နားလည်ဖို့လိုပါသလဲ? (Which words do I need to understand)

တိတ်ခွေထဲက စာပိုဒ်ကို နားထောင်နေတဲ့အခါ သင့်အနေဖြင့် စကားလုံးတိုင်းကို နားလည်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ နားလည်ဖို့လည်း မလိုပါ။ ဒါဟာ အမှန်ပါပဲ။ အရေးကြီးတာက လုပ်ငန်းတွေကို ပြည့်ပြည့်စုံစုံလုပ်နိုင်အောင် ဘယ်စကားလုံးတွေကို သင်နားလည်ဖို့လိုအပ်သလဲဆိုတဲ့ အချက်ပါပဲ။

သင့်အနေနဲ့ စကားလုံးတိုင်းကို နားလည်ဖို့ မလိုပါ။ ဒါကြောင့် အကြောင်းအရာ အားလုံးကို နားမလည်ခဲ့ရင် ထိတ်လန့်မသွားပါနဲ့။
ပထမအကြိမ် နားထောင်တဲ့အခါ အကြမ်းဖျဉ်းသဘောပေါက်အောင်သာ နားထောင်ပါ။
အရေးကြီး (သို့) အဓိကကျတဲ့ စကားလုံးတွေကို အလေးထားပြီး ဖိရွတ် (stress) သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဖိပြီးရွတ်ဆိုခြင်းမရှိတဲ့ စကားလုံးတွေဟာ ဖိပြီးရွတ်ဆိုသွားတဲ့ စကားလုံးတွေလောက် အရေးမကြီးပါ။
အဓိကအားဖြင့် အရေးကြီးတဲ့ စကားလုံးတွေကိုသာ ဂရုစိုက်နားထောင်ပါ။ ဒေသခံ (native speakers)တွေ တောင်မှ စကားလုံးတိုင်းကို နားမထောင်ကြပါဘူး။

အရေးကြီးတဲ့ စကားလုံးတစ်လုံးလုံးကို နားမလည်ခြင်း (I don’t understand an important word)

ဒါဆိုရင် စာပိုဒ်ကို နားထောင်နေတဲ့ အတောအတွင်း အရေးပါတဲ့ စကားလုံးတစ်လုံးလုံးကို နားမလည်ပါက ဘာလုပ်ရပါမလဲ? ယခုဖော်ပြမဲ့ အကြံပြုချက်တွေက အထောက်အကူဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
ဖွင့်ပြထားတဲ့ စာပိုဒ်ကို နားထောင်နေရင်းကနေ သင့်အနေနဲ့ အရေးကြီးတယ်လို့ ထင်တဲ့ စကားလုံး တစ်လုံးကို နားမလည်လိုက်ပါက ၎င်း၏ ရှေ့နောက်၌ရှိတဲ့ စကားလုံးတွေနဲ့ ၎င်းဆက်စပ်ပုံအခြေအနေကို စဉ်းစားကြည့်လိုက်ပါ။ အဲဒီစကားစပ်နဲ့ ဆီလျော်မဲ့ သင်သိပြီးသား အခြား စကားလုံးတစ်လုံးလုံးနဲ့ သင် နားမလည်လိုက်တဲ့ စကားလုံးက ဆင်တူနေပါသလား?
ဒီနားမလည်တဲ့ စကားလုံးနှင့် အချိန်ကုန်မခံပါနှင့်။ စာပိုဒ်ကို ဆက်ပြီး နားထောင်ပါ။ စာပိုဒ်ထဲက အရေးကြီးတဲ့ နောက်ထပ်အချက်အလက်တွေကို မကြားလိုက်ရမဖြစ်ရလေအောင် စာပိုဒ်ကို ဆက်ပြီး နားထောင်ဖို့က အရေးကြီးပါတယ်။
တစ်ခါတစ်ရံကျတော့ အဓိကစကားလုံးတွေနဲ့ သဘောထားတွေကို တိတ်ခွေရဲ့ နောက်ပိုင်းမှာ ထပ်ကျော့ ပေးတတ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ၎င်းစကးလုံးတွေကို နောက်ထပ်တစ်ကြိမ်မှာ ကြားလိုက်ရအောင် သေသေ ချာချာ နားကို စွင့်ထားပါ။
တစ်ခါတလေကျတော့ သင်သိတဲ့ စကားလုံးကို ကြားလိုက်ပေမဲ့ အသံထွက်ကို မမှတ်မိတာမျိုးလည်း ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ထိုအခါမျိုးကျရင် အဲဒီစကားအားလုံးဟာ ဘာစကားလုံးလဲလို့ သိနိုင်ဖို့အတွက် စကားစပ်ကို အသုံးပြုပါ။ သတိပြုရမဲ့ နောက်အချက်တစ်ချက်ကတော့ လူတွေဟာ စကားမြန်မြန်ပြောရင် ကြားရခက်တဲ့ တိုးညှင်းတဲ့ အသံကို အသုံးပြုကြပြီး တစ်ခါတစ်လေကျတော့လည်း စကားလုံးက အသံတစ်သံကို ဖြုတ်ချပစ်ခဲ့ကြတယ်ဆိုတာပါပဲ။
နားထောင်ခြင်းကို မရပ်ပစ်လိုက်ပါနဲ့။ နားထောင်ရင်းနဲ့ နားမလည်တဲ့အပိုင်းပါလာရင်လဲ မထိတ်လန့်သွားပါ နဲ့။ နောက်အပိုင်းကို ဆက်ပြီးတော့သာ နားထောင်ပါ။ ဒါဟာ အင်မတန်မှ အရေးကြီးပါတယ်။ အခက်အခဲနဲ့ တွေ့ကြုံရပေမဲ့လည်း ရှေ့ဆက်ပြီး နားထောင်တတ်အောင် လေ့ကျင့်ထားပါ။

စကားစပ် (Context)

စကားစပ် (context) ဆိုတာကတော့ သင် နားထောင်ရမဲ့ စာပိုဒ်ရဲ့ အခြေအနေပါပဲ။ ဒီအခြေအနေကပဲ စာမေးပွဲမှာ အထောက်အပံ့ဖြစ်စေမဲ့ အချက်အလက်တွေကို အပိုဆောင်းပြီး ပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အခြေအနေကို ပိုနားလည်လေ ဇာတ်ကွက်ကို စိတ်မှန်းနဲ့ ပုံဖော်ကြည့်ရတာ လွယ်ကူလေ ဖြစ်ပါတယ်။
စကားပြောနေတဲ့ သူတွေဟာ ဘာတွေပြောနေလဲဆိုတာကို စကားစပ်ကနေပြီး သိနိုင်ပါတယ်။ ဒါဆိုရင် စာပိုဒ်ရဲ့ အခြေအနေနဲ့ ပတ်သက်လို့ သင် ဘာသိပါသလဲ?
သင်နားမလည်တဲ့ စကားလုံးတစ်လုံးလုံးကို ကြားလိုက်တဲ့အခါ စကားစပ်ကနေ ဆက်စပ်ပြီး စဉ်းစားရယူပါ။
အဖြေတစ်ခုခုကို မသေချာပါက သင့်ရဲ့ သဘာဝကျကျ စဉ်းစားနိုင်စွမ်း (common sense) ကို အသုံးပြုပါ။ စကားစပ်ထဲမှာ ဘာက အဓိပ္ပါယ်ရှိနေလဲ?
စကားပြောနေတဲ့ သူတွေက ဘယ်မှာရှိနေတာလဲ? နောက်ခံအသံဗလံတွေက နေပြီး အချက်အလက်အပို ဆောင်းပေးနေပါသလား။

စာလုံးပေါင်း၊ ဂဏန်း၊ နေ့စွဲနှင့် အချိန် (Spelling, numbers, date and time)

အကြား စွမ်းရည် စစ်ဆေးမှုတွေမှာ မကြာခဏဆိုသလို စာလုံးပေါင်းခြင်း၊ ကိန်းဂဏန်းတွေ၊ နေ့စွဲတွေ၊ အချိန်တွေကို နားလည်ရမဲ့ စစ်ဆေးမှုတွေပါ ပါဝင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ၎င်းအချက်တွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ အဆင်ပြေရန် အတွက် အောက်ပါတို့ကို လေ့လာပါ။
အင်္ဂလိပ်အက္ခရာတွေကို သိပါသလား? အင်္ဂလိပ်စာလုံးပေါင်းတွေကို လေ့ကျင့်ထားပါ။
အင်္ဂလိပ်လို ကိန်းဂဏန်းတွေကို ရွတ်ဆိုတတ်ပါသလား? ဒါဆိုရင် ဖုန်းနံပါတ်တွေ၊ ကိန်းဂဏန်းကြီးတွေ၊ အပိုင်းကိန်းတွေကို ပြောတတ်အောင် လေ့ကျင့်ထားပါ။
အင်္ဂလိပ်လို အချိန်ကို ပြောတတ်ပါသလား? အချိန်ပြောနည်းအမျိုးမျိုးကို လေ့ကျင့်ထားပါ။

အတိုချုံ့စကားလုံးများ (Contractions)

အတိုချုံ့ထားသော စကားလုံးတွေ (contractions)နဲ့ စကားလုံးတွေရဲ့ အတိုကောက် (short forms)တွေကို သိထားခြင်းသည် အကြားစွမ်းရည်စစ်ဆေးမှုများတွင် များစွာ အသုံးဝင်ပါသည်။
အင်္ဂလိပ်စကားပြောမှာ အတိုချုံ့ထားသော စကားလုံးတွေ အသုံးများပါတယ်။ ဒါကြောင့် ‘d, ‘s, ‘ll, ‘ve အစရှိတဲ့ အသံတွေကို ကြားရအောင် သေသေချာချာ နားစွင့်ထားပါ။ အသံလေးတစ်သံဟာ စကားလုံးတစ်လုံးရဲ့ အဓိပ္ပါယ်ကို ပြောင်းလဲစေတဲ့အချက်ကတော့ အံ့သြစရာ ကောင်းပါတယ်။ ဥပမာအား ဖြင့် I’ll go နှင့် I’d go တို့သည် အဓိပ္ပါယ် မတူပါ။ I’ll go သည် “ကျွနု်ပ်သွားမယ်”ဟု အဓိပ္ပါယ်ရပါသည်။ I’d go ကတော့ “ပြောသူက အခြားတစ်ယောက်ယောက်ကို သွားဖို့ အကြံပြုနေခြင်း”ဖြစ်ပါတယ်။
ဘယ်အတိုချုံ့ထားတဲ့ စကားလုံးကို အသုံးပြုရမလဲဆိုတာကို စကားစပ်ကနေ သိနိုင်ပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့် မျှော်လင့်ချက်တွေ၊ အိပ်မက်တွေအကြောင်း ပြောနေတာဆိုရင် (would)ကို အတိုချုံ့ထားတဲ့ 'd ကို အသုံးများပါတယ်။
မေးခွန်းထဲက အတိုချုံ့ထားတဲ့ စကားလုံးတွေကို သေသေချာချာ ရှာကြည့်ပါ။
အတိုချုံ့ထားတဲ့ စကားလုံးတွေပါတဲ့ ဝါကျတွေနဲ့ မပါတဲ့ ဝါကျတွေကို နားထောင်ပြီး နှိုင်းယှဉ်ကြည့်တတ်ရန် အတွက် ဆရာ့ကို အပိုလေ့ကျင့်မှုတွေ ပြုလုပ်ပေးဖို့ တောင်းဆိုပါ။


အသံအတက်အကျနှင့် စိတ်ခံစားမှုများ (Intonation and Emotions)

အကြောင်းအရာတစ်ခုခုကို ပြောပုံပြောနည်းနှင့် ပြောသူရဲ့ လေယူလေသိမ်းတို့မှတဆင့် အချက်အလက် အများကြီး ရရှိနိုင်ပါတယ်။
ပြောသူရဲ့ လေယူလေသိမ်းကို နားထောင်ခြင်းဖြင့် ထိုသူရဲ့ စိတ်ခံစားချက်ကို သိရှိနိုင်ပါတယ်။
စကားပြောနေသူသည် ပျော်နေတာလား? ဝမ်းနည်းနေတာလား? စိတ်ပူနေတာလား? ကြောက်ရွံ့နေတာ လား? ဒါမှမဟုတ် စိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်နေတာလား? ဆိုတာတွေကို သိနိုင်ပါတယ်။
စိတ်လှုပ်ရှားခြင်း၊ ဝမ်းသာခြင်း၊ ကြောက်ရွံ့ခြင်း (သို့) စိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်ခြင်း အစရှိတဲ့ အားပြင်း သော စိတ်ခံစားချက်ဖော်ပြရာတွင် ပြောသူရဲ့ အသံသည် မြင့်တက်နေပါတယ်။
ငြီးငွေ့ခြင်း၊ စိတ်ဝင်စားမှုမရှိခြင်းတို့ကို ဖော်ပြတဲ့အခါ နိမ့်တဲ့အသံကို အသုံးပြုပါတယ်။
စကားပြောနေသူတို့ရဲ့ စိတ်ခံစားချက်ကို နားလည်ပါက ထိုသူတို့ ဘာတွေပြောနေလဲဆိုတာကိုပါ နားလည် မှာ ဖြစ်ပါတယ်။

ထင်မြင့်ချက်များ (Opinions)

အကြားစွမ်းရည်ကို စစ်ဆေးတဲ့အခါမှာ နားထောင်ရတဲ့ စာပိုဒ်ထဲမှာပါတဲ့ စကားပြောသူရဲ့ ထင်မြင်ချက်နဲ့ ပတ်သက်တဲ့မေးခွန်များကိုလည်း မေးတတ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့လို့ စာပိုဒ်ကို နားထောင်တဲ့အခါမှာ ထင်မြင်ချက်ကို ဖော်ပြတဲ့ အသုံးအနှုန်းတွေကို ဂရုစိုက်ပြီး နားထောင်ပါ။
ထင်မြင်ချက်ကို ဖော်ပြတဲ့ စကားအသုံးအနှုန်းကို နားထောင်ပါ။ ဥပမာအားဖြင့် In my view……, I believe……., I think………., I disagree that…………., I can’t stand………, I’m keen on………. အစရှိသည်တို့ဖြစ်ပါတယ်။
ထင်မြင်ချက်တွေကို နားလည်နိုင်ရန်အတွက် တုံ့ပြန်ချက် (reactions)တွေကို နားထောင်ပါ။ ဥပမာ- You’re absolutely right! You’re wrong! How awful! That’s fantastic! ၎င်းတုန့်ပြန်ချက်တွေကို အသံမြှင့်၍ ပြောတတ်ပါတယ်။

နားထောင်နေစဉ် လေ့ကျင့်ခန်းများ (while you listen exercises)

စာမေးပွဲအတွင်း စာပိုဒ်ကို နားထောင်နေစဉ် ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာနှင့်ပတ်သက်တဲ့ အကြံပြုချက်တွေကို လေ့လာပြီးလျှင် သင် ဘယ်လောက်အထိ မှတ်မိနေလဲဆိုတာကို သိရှိရန် လေ့ကျင့်ခန်းများဖြေကြည့်ပါ။

Read more:

စာမေးပွဲဆိုင်ရာအကြံပြုချက်များ (အပိုင်း ၁)

စာမေးပွဲဆိုင်ရာအကြံပြုချက်များ (အပိုင်း ၂)

စာမေးပွဲဆိုင်ရာအကြံပြုချက်များ (အပိုင်း ၃)

စာမေးပွဲဆိုင်ရာအကြံပြုချက်များ (အပိုင်း ၄)

စာမေးပွဲဆိုင်ရာအကြံပြုချက်များ (အပိုင်း ၅)

စာမေးပွဲဆိုင်ရာအကြံပြုချက်များ (အပိုင်း ၆)

စာမေးပွဲဆိုင်ရာအကြံပြုချက်များ (အပိုင်း ၇)

စာမေးပွဲဆိုင်ရာအကြံပြုချက်များ (အပိုင်း ၈)

စာမေးပွဲဆိုင်ရာအကြံပြုချက်များ (အပိုင်း ၉)

စာမေးပွဲဆိုင်ရာအကြံပြုချက်များ (အပိုင်း ၁၀)

စာမေးပွဲဆိုင်ရာအကြံပြုချက်များ (အပိုင်း ၁၁)

စာမေးပွဲဆိုင်ရာအကြံပြုချက်များ (အပိုင်း ၁၂)

စာမေးပွဲဆိုင်ရာအကြံပြုချက်များ (အပိုင်း ၁၃)

စာမေးပွဲဆိုင်ရာအကြံပြုချက်များ (အပိုင်း ၁၄)

စာမေးပွဲဆိုင်ရာအကြံပြုချက်များ (အပိုင်း ၁၅)

စာမေးပွဲဆိုင်ရာအကြံပြုချက်များ (အပိုင်း ၁၆)

စာမေးပွဲဆိုင်ရာအကြံပြုချက်များ (အပိုင်း ၁၇)

စာမေးပွဲဆိုင်ရာအကြံပြုချက်များ (အပိုင်း ၁၈)

စာမေးပွဲဆိုင်ရာအကြံပြုချက်များ (အပိုင်း ၁၉)

စာမေးပွဲဆိုင်ရာအကြံပြုချက်များ (အပိုင်း ၂၀)

အခြားသင်ခန်းစာများ ဖတ်ရှု လေ့လာရန် link - http://www.myanmar-network.net/page/index-of-articles-and-english-l...


[ Myanmar Network အသင္းဝင္ထားျခင္းျဖင့္ ရရွိမည့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ]

- အဂၤလိပ္စာသင္ခန္းစာႏွင့္ အလုပ္ေခၚစာအသစ္မ်ား၊ UK စာေမးပြဲ သတင္းမ်ား ႏွင့္ အဂၤလိပ္စာသင္တန္း သတင္းမ်ားကို အသင္းဝင္မ်ားထံသာလွ်င္ e-mail ျဖင့္ အေၾကာင္းၾကားေပးမွာ ျဖစ္ပါသည္။
- ျဗိတိသွ်ေကာင္စီမွ ၾကီးမႉးက်င္းပေသာ ပြဲမ်ားကို အသင္းဝင္မ်ားသာ ၾကိဳတင္သိရွိျပီး အသင္းဝင္မဟုတ္သူမ်ားထက္ေစာ၍ စာရင္းေပးသြင္းႏိုင္ပါသည္။
- Myanmar Network ဝက္ဆိုက္ဒ္တြင္ အသင္းဝင္မ်ားသာလွ်င္ like ႏွင့္ comment ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။
- စကားဝိုင္းမ်ား (Forum မ်ားတြင္)ႏွင့္ အလုပ္ေခၚစာမ်ားကိုလည္း ကိုယ္တိုင္ဝင္ေရာက္ေရးသားႏိုင္ပါသည္။
- အသင္းဝင္မ်ားတြင္ ကိုယ္ပိုင္ Profile Page ရွိမည္ျဖစ္ျပီး မိမိ၏ ဓာတ္ပံု၊ မိမိကိုယ္တိုင္႐ိုက္ထားေသာ ဓာတ္ပံုမ်ားႏွင့္ ဗီဒီယိုမ်ားလည္း တင္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

- Join us now at - www.myanmar-network.net/main/authorization/signUp

Views: 1355

Reply to This

Replies to This Discussion

THANKS IN ADVANCE

RSS

Featured Discussions

© 2020   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service