စာေမးပဲြဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ား (အပိုင္း ၅)

[Zawgyi]

အၾကားစြမ္းရည္စစ္ေဆးသည့္ စာေမးပဲြမ်ား (Listening Exams) - ယခင္ေဆာင္းပါးမွအဆက္


နားေထာင္ၿပီးေနာက္ (After you listen)

နားေထာင္ျခင္း အဆံုးသတ္သြားတဲ့အခါမွာ စာေမးပဲြၿပီးသြားၿပီလို႔ ထင္ေကာင္းထင္ႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့လည္း အမွတ္အနည္းငယ္ပိုရႏိုင္ရန္အတြက္ လုပ္ႏိုင္တဲ့ အခ်က္ေတြရွိေနပါေသးတယ္။

 

အေျဖမ်ား(Answers)


တခ်ိဳ႕တရား၀င္ listening exams ေတြမွာ အေျဖမ်ားကို အကၽြမ္းတ၀င္မရွိေသာနည္းျဖင့္ တင္ျပရတတ္ပါ တယ္။ စာေမးပဲြမစမီ ဒီအေၾကာင္းကို ႀကိဳသိေနေအာင္ လုပ္ထားဖို႔ရာ မေမ့ပါႏွင့္။

 • အေျဖေတြကို သီးျခားအေျဖလႊာစာရြက္ေပၚမွာ ေရးေပးဖို႔လိုပါသလား။ ဒါဆိုရင္ အေျဖေတြကို မွန္မွန္ ကန္ကန္ကူးေရးပါ။
 •  ေမးခြန္းမ်ားကို ေနာက္တစ္ႀကိမ္ျပန္ဖတ္ၿပီး အေျဖေတြဟာ ယုတၱိရွိမရွိကို ျပန္စစ္ေဆးပါ။
 • သဒၵါ၊ စာလံုးေပါင္း၊ ပုဒ္ျဖတ္ပုဒ္ရပ္တို႔ကို ေသခ်ာစြာ စစ္ေဆးပါ။

 

နားေထာင္ၿပီးရင္း နားေထာင္ပါ။ (Listen, listen, listen!)

Listening exam အတြက္ ျပင္ဆင္မႈေတြျပဳလုပ္ရတာ ေပ်ာ္စရာပါ။ အဂၤလိပ္စာကို ပို၍ပို၍ နားေထာင္ေလ အၾကားစြမ္းရည္စစ္ေဆးမႈမ်ားမွာ ပို၍ပို၍ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

 • စာသင္ခန္းျပင္ပမွာ အဂၤလိပ္စာကို နားေထာင္ႏိုင္သမွ် နားေထာင္ပါ။ သီခ်င္းေတြ၊ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားအစီအစဥ္ ေတြ၊ ဗီြဒီယိုေခြေတြ၊ ေရဒီယိုအစီအစဥ္ေတြ၊ podcast ကိုပဲျဖစ္ျဖစ္ လက္လွမ္းမီသမွ်ကို ဖမ္းယူနားေထာင္ပါ။
 • အဂၤလိပ္စာတန္းထိုးပါတဲ့ အဂၤလိပ္႐ုပ္ရွင္ကားေတြကို ၾကည့္ပါ။ အဂၤလိပ္စာကို တၿပိဳင္နက္ ဖတ္လည္းဖတ္၊ နားလည္ေထာင္မယ္ဆိုရင္ စကားလံုးတစ္လံုးရဲ႕ စာလံုးေပါင္းႏွင့္ အသံထြက္တို႔ရဲ႕ ျခားနားမႈကို သိျမင္လာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
 • သီခ်င္းေတြကို နားေထာင္ရင္းနဲ႔ သီခ်င္းစာသားေတြကို လိုက္ဖတ္ပါ။ Online မွာ သီခ်င္းကို နားေထာင္ရင္းနဲ႔ စာသားပါဖတ္လို႔ရတဲ့ website ေတြကို ၀င္ၾကည့္ပါ။

 

အၾကားစြမ္းရည္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ား (Listening Tasks)

Listening exam ေတြမွာ အသံုးျပဳတဲ့ လုပ္ငန္းပံုစံကို ရင္းႏွီးၿပီးသားျဖစ္ပါက စာေမးပဲြေျဖတဲ့အခါ အငိုက္မမိ ေတာ့ဘူးေပါ့။ ဒီက႑မွာေတာ့ ဒီလိုလုပ္ငန္းပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးကို ဘယ္လိုေျဖရွင္းရမလဲဆိုတာကို အႀကံျပဳသြားမွာပါ။

 

အမွား၊ အမွန္ေရြးခ်ယ္ျခင္း (True or False?)

ဒီပံုစံကေတာ့ ေမးခြန္းတစ္ခုကို မွန္ဖို႔ အခြင့္အလမ္း ၅၀% ရွိတဲ့အတြက္ ေက်ာင္းသားအမ်ားစုရဲ႕ အႀကိဳက္ဆံုးပံုစံ တစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။

 • နားမေထာင္ခင္ ၀ါက်သည္ မွန္လား၊ မွားလားဆိုတာကို ႀကိဳတင္ခန္႔မွန္းၾကည္ပါ။ ခန္႔မွန္းခ်က္ကို အတည္ ျပဳဖို႔ နားေထာင္ပါ။
 • ၀ါက်ထဲမွာပါတဲ့ အဓိကစကားလံုးေတြ (သို႔) အခ်က္ေတြကို မ်ဥ္းသားပါ။
 • ၀ါက်ကို ေမးခြန္းပံုစံသို႔ ေျပာင္းၾကည့္ပါ။ မွန္ကန္တဲ့ အခ်က္အလက္ကို နားေထာင္ႏိုင္ရန္ အေထာက္အပံ့ရပါ လိမ့္မယ္။ ဥပမာ-
  True or False : Cassie likes extreme sports.
  ေမးခြန္းပံုစံသို႔ ေျပာင္းလိုက္ေသာအခါ - Does Cassie like-extreme sports? Yes or No?
  ၿပီးလွ်င္ အေျဖအတည္ျပဳႏိုင္ရန္အတြက္ အဓိက်တဲ့ အခ်က္ကို နားေထာင္ပါ။
 • အမ်ားအားျဖင့္ အဓိကအခ်က္ကို ဖိၿပီးရြတ္(stress)ေလ့ရွိပါတယ္။
 • မွားေသာ အေျဖအတြက္ အမွတ္ႏႈတ္ပါသလား? မႏႈတ္ဖူးဆိုရင္ေတာ့ ေမးခြန္းအားလံုးကို ေျဖပါ။ မွန္းဆတဲ့ အေျဖပဲျဖစ္ျဖစ္ ေျဖပါ။ မွန္ဖို႔ ၅၀% အခြင့္အလမ္းရွိပါတယ္။
 • မွန္ေနတဲ့ ၀ါက်ေတြကို အမွန္ျပင္ေပးရပါသလား။ ဒီလိုဆိုရင္ စာပိုဒ္ကို နားေထာင္ရင္းနဲ႔ မွတ္စုေရးပါ။ နားေထာင္ၿပီးရင္ေတာ့ ၀ါက်အမွန္ကို ေရးပါ။ နားေထာင္ၿပီးတဲ့အခါ သဒၵါ၊ စာလံုးေပါင္း၊ ပုဒ္ျဖတ္၊ ပုဒ္ရပ္တို႔ကို ေသေသခ်ာခ်ာျပန္စစ္ပါ။ နာေထာင္ေနရင္းနဲ႔ေတာ့ မလုပ္ပါႏွင့္။

 

ျဖစ္ႏိုင္ေသာ အေျဖမ်ားထဲမွ အမွန္ကို ေရြးခ်ယ္ျခင္း (Multiple choice)

ဒီေမးခြန္းပံုစံကလည္း အမ်ားႏွစ္သက္ေသာ ပံုစံျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့လည္း မၾကာခဏဆိုသလို ဆင္တူ႐ိုးမား ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိေသာ အေျဖ(၂)ခုပါတတ္တဲ့အတြက္ ခဲရာခဲဆစ္ႏိုင္တဲ့အခါလည္းရွိပါတယ္။

 • စာပိုဒ္ကို နားမေထာင္မီ ေရြးခ်ယ္စရာ အေျဖအားလံုးကို ေသေသခ်ာခ်ာဖတ္ၿပီး အဓိကက်ေသာ စကားလံုးမ်ားကို မ်ဥ္းသားပါ။
 •  ေရြးခ်ယ္စရာေတြထဲမွာ ကိန္းဂဏန္းေတြ (သို႔) ေန႔စဲြေတြပါေနပါက နားမေထာင္ခင္ ကိုယ္ဖာသာကိုယ္ ရြတ္ဆိုၾကည့္ ျခင္းျဖင့္ ၄င္းစကားလံုးမ်ားဟာ ဘယ္လိုလဲဆိုတာကို စဥ္းစားၾကည့္ပါ။
 •  ျဖစ္ႏိုင္ေခ်မရွိေသာ အေျဖမ်ားကို သဘာ၀က်က် စဥ္းစား (common sense)ၿပီးေတာ့ ပယ္ပစ္ပါ။
 • A, B, C တပ္ထားတဲ့ ေရြးခ်ယ္စရာေတြက မရွင္းပါက ေမးခြန္းကို ကိုယ့္စကားနဲ႔ကိုယ္ဆိုရင္ ဘယ္လိုေျဖ မလဲဆိုတာကို စဥ္းစားၾကည္ပါ။ ၿပီးလွ်င္ ေရြးခ်ယ္စရာ အေျဖေတြထဲက ဘယ္တစ္ခုက သင္ စဥ္းစားထား တာနဲ႔တူသလဲဆိုတာကို ႏိႈင္းယွဥ္ၾကည့္ပါ။
 • သင့္အေျဖကို အတည္ျပဳရန္အတြက္ အဓိကက်တဲ့ အခ်က္ေတြကို နားေထာင္ပါ။ ထံုးစံအတိုင္းပါပဲ။ အဓိကက်တဲ့ အခ်က္ေတြကို ဖိၿပီးရြတ္ထားပါတယ္။
 • တစ္ခါတရံက်ေတာ့ စာပိုဒ္ထဲက စကားေျပာသူေတြဟာ ေရြးခ်ယ္စရာေတြ (options)အားလံုးရဲ႕ အေၾကာင္းကို ေျပာၾကပါတယ္။ တိတ္ေခြထဲက စာပိုဒ္ကို အစအဆံုးနားေထာင္ၿပီးမွ အေျဖမွန္ကို ေရြးပါ။ ပထမ စစျခင္း ၾကားတဲ့ option ကို မေရြးပါႏွင့္။
 • နားေထာင္ၿပီးတဲ့အခါမွ ေရြးစရာေတြကို ျပန္ဖတ္ပါ။ မွားတယ္လို႔ အေသအခ်ာသိတဲ့အေျဖေတြကို ပယ္လိုက္ပါ။
 • အေျဖမွားရင္ အမွတ္ႏႈတ္ပါသလား? မႏႈတ္ရင္ေတာ့ ေမးခြန္းအားလံုးကို အၿမဲေျဖပါ။ မွန္းဆၿပီး ေျဖရတဲ့ ေမးခြန္းပဲျဖစ္ျဖစ္ ေျဖေပးလိုက္ပါ။

   

ကန္႔သတ္မထားေသာ အေျဖမ်ား (Open answers)

ကန္႔သတ္ထားျခင္းမရွိတဲ့ အေျဖမ်ား (open answers)ကို ေတာင္းဆိုထားေသာ ေမးခြန္းမ်ားသည္ ခက္ခဲႏိုင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အႀကံျပဳခ်က္ေတြက ထိုအခက္အခဲကို ေက်ာ္လႊားႏိုင္ေအာင္ အေထာက္အပံ့ျပဳပါလိမ့္မည္။

 •  ေမးခြန္းကို ဖတ္ၿပီး သင္နားေထာင္ရမဲ့ အဓိကက်တဲ့ အခ်က္ကို မ်ဥ္းသားပါ။
 • စာပိုဒ္ကို နားမေထာင္ခင္ ေမးခြန္းေတြအတြက္ အမွတ္စဥ္ေရးခ်ပါ။ သင္ေရးထားတဲ့ အမွတ္စဥ္ေတြေဘးမွာ မွတ္စုလိုက္ေရးပါ။
 • အဓိကစကားလံုးေတြကိုသာ ေရးပါ။ နားေထာင္ရင္းနဲ႔ ၿပီးျပည့္စံုတဲ့ ၀ါက်ေတြကို ေရးဖို႔ မႀကိဳးစားပါႏွင့္။
 • အဓိကစာလံုးေတြေရးတဲ့အခါမွာလည္း ျမန္ျမန္လိုက္ေရးပါ။ မျပည့္စံုရင္ေနပါေစ။
 • စာလံုးအျပည့္အစံုမဟုတ္ဘဲ အတိုေကာက္စာလံုး (abbreviations) ေတြကိုပဲ ေရးပါ။ ဥပမာ information  အစား info, English အစား Eng လို႔ ေရးပါ။
 • နားေထာင္ေနစဥ္အတြင္းမွာေတာ့ စာလံုးေပါင္းမွန္ မမွန္ကို စိတ္မပူပါႏွင့္။ စာလုံးေပါင္းကို ေနာက္မွာ ျပင္လည္းရပါတယ္။
 • နားေထာင္ရတဲ့အခ်ိန္ဆိုတာက ကိုယ္ဘာၾကားရမလဲဆိုတာကို အာ႐ံုစိုက္ၿပီး နားေထာင္ဖို႔ပဲျဖစ္ပါတယ္။ အေရးကို အာ႐ံုစိုက္ဖို႔မဟုတ္ပါ။

 

စာတိုေလးတစ္ပုဒ္ကို ၿပီးျပည့္စံုေအာင္ ျဖည့္စြက္ျခင္း (Complete the notes)

Listening exam မွာ တစ္ခါတရံက်ေတာ့ စာတိုေလးတစ္ပုဒ္ကို ၿပီးျပည့္စံုေအာင္ ျဖည့္စြက္ခိုင္းတတ္ပါ တယ္။ ဒါကေတာ့ ကြက္လပ္ျဖည့္ရတဲ့ ပံုစံတစ္မ်ိဳးပါပဲ။ ကြက္လပ္ျဖည့္ရတဲ့ ေမးခြန္းမ်ိဳးကို အေကာင္းဆံုး ေျဖဆိုႏိုင္ရန္အတြက္ ေအာက္ပါတို႔ကို အႀကံျပဳလိုက္ပါတယ္။

 • စာပိုဒ္ကို နားမေထာင္ခင္ စာတိုေလးကို ဖတ္ၾကည့္ပါ။ ကြက္လပ္ေတြမွာ ဘာေတြလိုအပ္ေနပါသလဲ? နာမ္(noun)လား? ႀကိယာ(verb)လား? ကိန္းဂဏန္း(number)လား? ေန႔စဲြ(date)လား? အမည္တစ္ခုခု (name)လား?။
 • လိုအပ္တဲ့ အခ်က္အလက္ကို သင့္အေနနဲ႔ ႀကိဳတင္ခန္႔မွန္းထားၿပီး နားေထာင္တဲ့အခါ ထိုခန္႔မွန္းခ်က္ကို အတည္ျပဳပါ။
 • နားေထာင္ေနစဥ္ စကားလံုးတိုင္းကို မေရးဘဲ အဓိကက်တဲ့ စကားလံုးေတြကိုသာ ေရးပါ။
 • နားေထာင္ေနစဥ္အတြင္း ျပည့္စံုတဲ့ ၀ါက်ေတြကို မေရးဘဲ မွတ္စုတိုေတြကိုသာ ေရးပါ။
 • အဓိကစကားလံုးေတြကို ျမန္ျမန္ေရးခ်ပါ။
 • စကားလံုးအျပည့္အစံုမဟုတ္ဘဲ အတိုေကာက္ကိုသာ ေရးပါ။ ဥပမာ information အစာ “info”, English အစား “Eng”
 • နားေထာင္ေနစဥ္အတြင္း စာလံုးေပါင္းမွန္ မမွန္ကို စိတ္မပူပါႏွင့္။ စာလံုးေပါင္းကို ေနာက္မွ ျပင္ႏိုင္ပါတယ္။

Read more:

စာေမးပဲြဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ား (အပိုင္း ၁)

စာေမးပဲြဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ား (အပိုင္း ၂)

စာေမးပဲြဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ား (အပိုင္း ၃)

စာေမးပဲြဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ား (အပိုင္း ၄)

စာေမးပဲြဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ား (အပိုင္း ၅)

စာေမးပဲြဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ား (အပိုင္း ၆)

စာေမးပဲြဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ား (အပိုင္း ၇)

စာေမးပဲြဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ား (အပိုင္း ၈)

စာေမးပဲြဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ား (အပိုင္း ၉)

စာေမးပဲြဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ား (အပိုင္း ၁၀)

စာေမးပဲြဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ား (အပိုင္း ၁၁)

စာေမးပဲြဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ား (အပိုင္း ၁၂)

စာေမးပဲြဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ား (အပိုင္း ၁၃)

စာေမးပဲြဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ား (အပိုင္း ၁၄)

စာေမးပဲြဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ား (အပိုင္း ၁၅)

စာေမးပဲြဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ား (အပိုင္း ၁၆)

စာေမးပဲြဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ား (အပိုင္း ၁၇)

စာေမးပဲြဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ား (အပိုင္း ၁၈)

စာေမးပဲြဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ား (အပိုင္း ၁၉)

စာေမးပဲြဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ား (အပိုင္း ၂၀)

အျခားသင္ခန္းစာမ်ား ဖတ္႐ႈ ေလ့လာရန္ link - http://www.myanmar-network.net/page/index-of-articles-and-english-lessons

[Unicode]

အကြားစွမ်းရည်စစ်ဆေးသည့် စာမေးပွဲများ (Listening Exams) - ယခင်ဆောင်းပါးမှအဆက်

နားထောင်ပြီးနောက် (After you listen)

နားထောင်ခြင်း အဆုံးသတ်သွားတဲ့အခါမှာ စာမေးပွဲပြီးသွားပြီလို့ ထင်ကောင်းထင်နိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့လည်း အမှတ်အနည်းငယ်ပိုရနိုင်ရန်အတွက် လုပ်နိုင်တဲ့ အချက်တွေရှိနေပါသေးတယ်။

အဖြေများ(Answers)

တချို့တရားဝင် listening exams တွေမှာ အဖြေများကို အကျွမ်းတဝင်မရှိသောနည်းဖြင့် တင်ပြရတတ်ပါ တယ်။ စာမေးပွဲမစမီ ဒီအကြောင်းကို ကြိုသိနေအောင် လုပ်ထားဖို့ရာ မမေ့ပါနှင့်။
အဖြေတွေကို သီးခြားအဖြေလွှာစာရွက်ပေါ်မှာ ရေးပေးဖို့လိုပါသလား။ ဒါဆိုရင် အဖြေတွေကို မှန်မှန် ကန်ကန်ကူးရေးပါ။
မေးခွန်းများကို နောက်တစ်ကြိမ်ပြန်ဖတ်ပြီး အဖြေတွေဟာ ယုတ္တိရှိမရှိကို ပြန်စစ်ဆေးပါ။
သဒ္ဒါ၊ စာလုံးပေါင်း၊ ပုဒ်ဖြတ်ပုဒ်ရပ်တို့ကို သေချာစွာ စစ်ဆေးပါ။

နားထောင်ပြီးရင်း နားထောင်ပါ။ (Listen, listen, listen!)

Listening exam အတွက် ပြင်ဆင်မှုတွေပြုလုပ်ရတာ ပျော်စရာပါ။ အင်္ဂလိပ်စာကို ပို၍ပို၍ နားထောင်လေ အကြားစွမ်းရည်စစ်ဆေးမှုများမှာ ပို၍ပို၍ စွမ်းဆောင်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
စာသင်ခန်းပြင်ပမှာ အင်္ဂလိပ်စာကို နားထောင်နိုင်သမျှ နားထောင်ပါ။ သီချင်းတွေ၊ ရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ် တွေ၊ ဗွီဒီယိုခွေတွေ၊ ရေဒီယိုအစီအစဉ်တွေ၊ podcast ကိုပဲဖြစ်ဖြစ် လက်လှမ်းမီသမျှကို ဖမ်းယူနားထောင်ပါ။
အင်္ဂလိပ်စာတန်းထိုးပါတဲ့ အင်္ဂလိပ်ရုပ်ရှင်ကားတွေကို ကြည့်ပါ။ အင်္ဂလိပ်စာကို တပြိုင်နက် ဖတ်လည်းဖတ်၊ နားလည်ထောင်မယ်ဆိုရင် စကားလုံးတစ်လုံးရဲ့ စာလုံးပေါင်းနှင့် အသံထွက်တို့ရဲ့ ခြားနားမှုကို သိမြင်လာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
သီချင်းတွေကို နားထောင်ရင်းနဲ့ သီချင်းစာသားတွေကို လိုက်ဖတ်ပါ။ Online မှာ သီချင်းကို နားထောင်ရင်းနဲ့ စာသားပါဖတ်လို့ရတဲ့ website တွေကို ဝင်ကြည့်ပါ။

အကြားစွမ်းရည်နှင့်ပတ်သက်သော လုပ်ငန်းများ (Listening Tasks)

Listening exam တွေမှာ အသုံးပြုတဲ့ လုပ်ငန်းပုံစံကို ရင်းနှီးပြီးသားဖြစ်ပါက စာမေးပွဲဖြေတဲ့အခါ အငိုက်မမိ တော့ဘူးပေါ့။ ဒီကဏ္ဍမှာတော့ ဒီလိုလုပ်ငန်းပုံစံအမျိုးမျိုးကို ဘယ်လိုဖြေရှင်းရမလဲဆိုတာကို အကြံပြုသွားမှာပါ။

အမှား၊ အမှန်ရွေးချယ်ခြင်း (True or False?)

ဒီပုံစံကတော့ မေးခွန်းတစ်ခုကို မှန်ဖို့ အခွင့်အလမ်း ၅၀% ရှိတဲ့အတွက် ကျောင်းသားအများစုရဲ့ အကြိုက်ဆုံးပုံစံ တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။
နားမထောင်ခင် ဝါကျသည် မှန်လား၊ မှားလားဆိုတာကို ကြိုတင်ခန့်မှန်းကြည်ပါ။ ခန့်မှန်းချက်ကို အတည် ပြုဖို့ နားထောင်ပါ။
ဝါကျထဲမှာပါတဲ့ အဓိကစကားလုံးတွေ (သို့) အချက်တွေကို မျဉ်းသားပါ။
ဝါကျကို မေးခွန်းပုံစံသို့ ပြောင်းကြည့်ပါ။ မှန်ကန်တဲ့ အချက်အလက်ကို နားထောင်နိုင်ရန် အထောက်အပံ့ရပါ လိမ့်မယ်။ ဥပမာ-
True or False : Cassie likes extreme sports.
မေးခွန်းပုံစံသို့ ပြောင်းလိုက်သောအခါ - Does Cassie like-extreme sports? Yes or No?
ပြီးလျှင် အဖြေအတည်ပြုနိုင်ရန်အတွက် အဓိကျတဲ့ အချက်ကို နားထောင်ပါ။
အများအားဖြင့် အဓိကအချက်ကို ဖိပြီးရွတ်(stress)လေ့ရှိပါတယ်။
မှားသော အဖြေအတွက် အမှတ်နှုတ်ပါသလား? မနှုတ်ဖူးဆိုရင်တော့ မေးခွန်းအားလုံးကို ဖြေပါ။ မှန်းဆတဲ့ အဖြေပဲဖြစ်ဖြစ် ဖြေပါ။ မှန်ဖို့ ၅၀% အခွင့်အလမ်းရှိပါတယ်။
မှန်နေတဲ့ ဝါကျတွေကို အမှန်ပြင်ပေးရပါသလား။ ဒီလိုဆိုရင် စာပိုဒ်ကို နားထောင်ရင်းနဲ့ မှတ်စုရေးပါ။ နားထောင်ပြီးရင်တော့ ဝါကျအမှန်ကို ရေးပါ။ နားထောင်ပြီးတဲ့အခါ သဒ္ဒါ၊ စာလုံးပေါင်း၊ ပုဒ်ဖြတ်၊ ပုဒ်ရပ်တို့ကို သေသေချာချာပြန်စစ်ပါ။ နာထောင်နေရင်းနဲ့တော့ မလုပ်ပါနှင့်။

ဖြစ်နိုင်သော အဖြေများထဲမှ အမှန်ကို ရွေးချယ်ခြင်း (Multiple choice)

ဒီမေးခွန်းပုံစံကလည်း အများနှစ်သက်သော ပုံစံဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့လည်း မကြာခဏဆိုသလို ဆင်တူရိုးမား ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသော အဖြေ(၂)ခုပါတတ်တဲ့အတွက် ခဲရာခဲဆစ်နိုင်တဲ့အခါလည်းရှိပါတယ်။
စာပိုဒ်ကို နားမထောင်မီ ရွေးချယ်စရာ အဖြေအားလုံးကို သေသေချာချာဖတ်ပြီး အဓိကကျသော စကားလုံးများကို မျဉ်းသားပါ။
ရွေးချယ်စရာတွေထဲမှာ ကိန်းဂဏန်းတွေ (သို့) နေ့စွဲတွေပါနေပါက နားမထောင်ခင် ကိုယ်ဖာသာကိုယ် ရွတ်ဆိုကြည့် ခြင်းဖြင့် ၎င်းစကားလုံးများဟာ ဘယ်လိုလဲဆိုတာကို စဉ်းစားကြည့်ပါ။
ဖြစ်နိုင်ချေမရှိသော အဖြေများကို သဘာဝကျကျ စဉ်းစား (common sense)ပြီးတော့ ပယ်ပစ်ပါ။
A, B, C တပ်ထားတဲ့ ရွေးချယ်စရာတွေက မရှင်းပါက မေးခွန်းကို ကိုယ့်စကားနဲ့ကိုယ်ဆိုရင် ဘယ်လိုဖြေ မလဲဆိုတာကို စဉ်းစားကြည်ပါ။ ပြီးလျှင် ရွေးချယ်စရာ အဖြေတွေထဲက ဘယ်တစ်ခုက သင် စဉ်းစားထား တာနဲ့တူသလဲဆိုတာကို နှိုင်းယှဉ်ကြည့်ပါ။
သင့်အဖြေကို အတည်ပြုရန်အတွက် အဓိကကျတဲ့ အချက်တွေကို နားထောင်ပါ။ ထုံးစံအတိုင်းပါပဲ။ အဓိကကျတဲ့ အချက်တွေကို ဖိပြီးရွတ်ထားပါတယ်။
တစ်ခါတရံကျတော့ စာပိုဒ်ထဲက စကားပြောသူတွေဟာ ရွေးချယ်စရာတွေ (options)အားလုံးရဲ့ အကြောင်းကို ပြောကြပါတယ်။ တိတ်ခွေထဲက စာပိုဒ်ကို အစအဆုံးနားထောင်ပြီးမှ အဖြေမှန်ကို ရွေးပါ။ ပထမ စစခြင်း ကြားတဲ့ option ကို မရွေးပါနှင့်။
နားထောင်ပြီးတဲ့အခါမှ ရွေးစရာတွေကို ပြန်ဖတ်ပါ။ မှားတယ်လို့ အသေအချာသိတဲ့အဖြေတွေကို ပယ်လိုက်ပါ။
အဖြေမှားရင် အမှတ်နှုတ်ပါသလား? မနှုတ်ရင်တော့ မေးခွန်းအားလုံးကို အမြဲဖြေပါ။ မှန်းဆပြီး ဖြေရတဲ့ မေးခွန်းပဲဖြစ်ဖြစ် ဖြေပေးလိုက်ပါ။


ကန့်သတ်မထားသော အဖြေများ (Open answers)

ကန့်သတ်ထားခြင်းမရှိတဲ့ အဖြေများ (open answers)ကို တောင်းဆိုထားသော မေးခွန်းများသည် ခက်ခဲနိုင်ပါသည်။ သို့သော် အောက်ဖော်ပြပါ အကြံပြုချက်တွေက ထိုအခက်အခဲကို ကျော်လွှားနိုင်အောင် အထောက်အပံ့ပြုပါလိမ့်မည်။
မေးခွန်းကို ဖတ်ပြီး သင်နားထောင်ရမဲ့ အဓိကကျတဲ့ အချက်ကို မျဉ်းသားပါ။
စာပိုဒ်ကို နားမထောင်ခင် မေးခွန်းတွေအတွက် အမှတ်စဉ်ရေးချပါ။ သင်ရေးထားတဲ့ အမှတ်စဉ်တွေဘေးမှာ မှတ်စုလိုက်ရေးပါ။
အဓိကစကားလုံးတွေကိုသာ ရေးပါ။ နားထောင်ရင်းနဲ့ ပြီးပြည့်စုံတဲ့ ဝါကျတွေကို ရေးဖို့ မကြိုးစားပါနှင့်။
အဓိကစာလုံးတွေရေးတဲ့အခါမှာလည်း မြန်မြန်လိုက်ရေးပါ။ မပြည့်စုံရင်နေပါစေ။
စာလုံးအပြည့်အစုံမဟုတ်ဘဲ အတိုကောက်စာလုံး (abbreviations) တွေကိုပဲ ရေးပါ။ ဥပမာ information အစား info, English အစား Eng လို့ ရေးပါ။
နားထောင်နေစဉ်အတွင်းမှာတော့ စာလုံးပေါင်းမှန် မမှန်ကို စိတ်မပူပါနှင့်။ စာလုံးပေါင်းကို နောက်မှာ ပြင်လည်းရပါတယ်။
နားထောင်ရတဲ့အချိန်ဆိုတာက ကိုယ်ဘာကြားရမလဲဆိုတာကို အာရုံစိုက်ပြီး နားထောင်ဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ အရေးကို အာရုံစိုက်ဖို့မဟုတ်ပါ။

စာတိုလေးတစ်ပုဒ်ကို ပြီးပြည့်စုံအောင် ဖြည့်စွက်ခြင်း (Complete the notes)

Listening exam မှာ တစ်ခါတရံကျတော့ စာတိုလေးတစ်ပုဒ်ကို ပြီးပြည့်စုံအောင် ဖြည့်စွက်ခိုင်းတတ်ပါ တယ်။ ဒါကတော့ ကွက်လပ်ဖြည့်ရတဲ့ ပုံစံတစ်မျိုးပါပဲ။ ကွက်လပ်ဖြည့်ရတဲ့ မေးခွန်းမျိုးကို အကောင်းဆုံး ဖြေဆိုနိုင်ရန်အတွက် အောက်ပါတို့ကို အကြံပြုလိုက်ပါတယ်။
စာပိုဒ်ကို နားမထောင်ခင် စာတိုလေးကို ဖတ်ကြည့်ပါ။ ကွက်လပ်တွေမှာ ဘာတွေလိုအပ်နေပါသလဲ? နာမ်(noun)လား? ကြိယာ(verb)လား? ကိန်းဂဏန်း(number)လား? နေ့စွဲ(date)လား? အမည်တစ်ခုခု (name)လား?။
လိုအပ်တဲ့ အချက်အလက်ကို သင့်အနေနဲ့ ကြိုတင်ခန့်မှန်းထားပြီး နားထောင်တဲ့အခါ ထိုခန့်မှန်းချက်ကို အတည်ပြုပါ။
နားထောင်နေစဉ် စကားလုံးတိုင်းကို မရေးဘဲ အဓိကကျတဲ့ စကားလုံးတွေကိုသာ ရေးပါ။
နားထောင်နေစဉ်အတွင်း ပြည့်စုံတဲ့ ဝါကျတွေကို မရေးဘဲ မှတ်စုတိုတွေကိုသာ ရေးပါ။
အဓိကစကားလုံးတွေကို မြန်မြန်ရေးချပါ။
စကားလုံးအပြည့်အစုံမဟုတ်ဘဲ အတိုကောက်ကိုသာ ရေးပါ။ ဥပမာ information အစာ “info”, English အစား “Eng”
နားထောင်နေစဉ်အတွင်း စာလုံးပေါင်းမှန် မမှန်ကို စိတ်မပူပါနှင့်။ စာလုံးပေါင်းကို နောက်မှ ပြင်နိုင်ပါတယ်။

Read more:

စာမေးပွဲဆိုင်ရာအကြံပြုချက်များ (အပိုင်း ၁)

စာမေးပွဲဆိုင်ရာအကြံပြုချက်များ (အပိုင်း ၂)

စာမေးပွဲဆိုင်ရာအကြံပြုချက်များ (အပိုင်း ၃)

စာမေးပွဲဆိုင်ရာအကြံပြုချက်များ (အပိုင်း ၄)

စာမေးပွဲဆိုင်ရာအကြံပြုချက်များ (အပိုင်း ၅)

စာမေးပွဲဆိုင်ရာအကြံပြုချက်များ (အပိုင်း ၆)

စာမေးပွဲဆိုင်ရာအကြံပြုချက်များ (အပိုင်း ၇)

စာမေးပွဲဆိုင်ရာအကြံပြုချက်များ (အပိုင်း ၈)

စာမေးပွဲဆိုင်ရာအကြံပြုချက်များ (အပိုင်း ၉)

စာမေးပွဲဆိုင်ရာအကြံပြုချက်များ (အပိုင်း ၁၀)

စာမေးပွဲဆိုင်ရာအကြံပြုချက်များ (အပိုင်း ၁၁)

စာမေးပွဲဆိုင်ရာအကြံပြုချက်များ (အပိုင်း ၁၂)

စာမေးပွဲဆိုင်ရာအကြံပြုချက်များ (အပိုင်း ၁၃)

စာမေးပွဲဆိုင်ရာအကြံပြုချက်များ (အပိုင်း ၁၄)

စာမေးပွဲဆိုင်ရာအကြံပြုချက်များ (အပိုင်း ၁၅)

စာမေးပွဲဆိုင်ရာအကြံပြုချက်များ (အပိုင်း ၁၆)

စာမေးပွဲဆိုင်ရာအကြံပြုချက်များ (အပိုင်း ၁၇)

စာမေးပွဲဆိုင်ရာအကြံပြုချက်များ (အပိုင်း ၁၈)

စာမေးပွဲဆိုင်ရာအကြံပြုချက်များ (အပိုင်း ၁၉)

စာမေးပွဲဆိုင်ရာအကြံပြုချက်များ (အပိုင်း ၂၀)

အခြားသင်ခန်းစာများ ဖတ်ရှု လေ့လာရန် link - http://www.myanmar-network.net/page/index-of-articles-and-english-l...


[ Myanmar Network အသင္းဝင္ထားျခင္းျဖင့္ ရရွိမည့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ]

- အဂၤလိပ္စာသင္ခန္းစာႏွင့္ အလုပ္ေခၚစာအသစ္မ်ား၊ UK စာေမးပြဲ သတင္းမ်ား ႏွင့္ အဂၤလိပ္စာသင္တန္း သတင္းမ်ားကို အသင္းဝင္မ်ားထံသာလွ်င္ e-mail ျဖင့္ အေၾကာင္းၾကားေပးမွာ ျဖစ္ပါသည္။
- ျဗိတိသွ်ေကာင္စီမွ ၾကီးမႉးက်င္းပေသာ ပြဲမ်ားကို အသင္းဝင္မ်ားသာ ၾကိဳတင္သိရွိျပီး အသင္းဝင္မဟုတ္သူမ်ားထက္ေစာ၍ စာရင္းေပးသြင္းႏိုင္ပါသည္။
- Myanmar Network ဝက္ဆိုက္ဒ္တြင္ အသင္းဝင္မ်ားသာလွ်င္ like ႏွင့္ comment ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။
- စကားဝိုင္းမ်ား (Forum မ်ားတြင္)ႏွင့္ အလုပ္ေခၚစာမ်ားကိုလည္း ကိုယ္တိုင္ဝင္ေရာက္ေရးသားႏိုင္ပါသည္။
- အသင္းဝင္မ်ားတြင္ ကိုယ္ပိုင္ Profile Page ရွိမည္ျဖစ္ျပီး မိမိ၏ ဓာတ္ပံု၊ မိမိကိုယ္တိုင္႐ိုက္ထားေသာ ဓာတ္ပံုမ်ားႏွင့္ ဗီဒီယိုမ်ားလည္း တင္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

- Join us now at - www.myanmar-network.net/main/authorization/signUp

Views: 1183

Reply to This

Featured Discussions

© 2020   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service