စာေမးပဲြဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ား (အပိုင္း ၇)

[Zawgyi]

အဖတ္စြမ္းရည္ကို စစ္ေဆးေသာ စာေမးပဲြမ်ား (Reading Exams)

ဒီက႑မွာေတာ့ reading exams မ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ ဒီအႀကံျပဳခ်က္ေတြကို ဖတ္ၿပီး ေပးထားတဲ့ ေလ့က်င့္ခန္းေတြကို လုပ္သြားမယ္ဆိုရင္ ေနာက္တစ္ခါ reading exam ေျဖဆိုရတဲ့အခါ သင့္အေနနဲ႔ အေကာင္းဆံုးျပင္ဆင္ၿပီးသားျဖစ္ေနပါလိမ့္မယ္။ စာကို လက္လွမ္းမွီသမွ် ဖတ္ႏိုင္သမွ် ဖတ္ျခင္းသည္ သင့္ရဲ႕စာဖတ္စြမ္းအားကို ျမင့္မားေစပါတယ္ဆိုတာကို မေမ့ပါႏွင့္။ ဒါေၾကာင့္ ၀က္(ဘ)စာမ်က္ႏွာေတြ (web pages)၊ မဂၢဇင္းေတြ၊ ကာတြန္းစာအုပ္ေတြ၊ ႐ုပ္ပံုပါတဲ့ ၀တၳဳစာအုပ္ေတြ (graphic novels) ႏွင့္ သီခ်င္းစာသား ေတြကို ဖတ္ျခင္းသည္ ေကာင္းေသာ ေလ့က်င့္မႈမ်ားျဖစ္ပါတယ္။

စာပိုဒ္ကို မဖတ္မီ (Before you read)

စာေမးပဲြထဲက စာပိုဒ္ေတြကို မဖတ္ခင္ကတည္းကပင္ အမွတ္ေကာင္းေကာင္း ရရွိႏိုင္ရန္အတြက္ ျပင္ဆင္ ထား ႏိုင္တဲ့အရာေတြအမ်ားႀကီးရွိပါတယ္။ ဒီအႀကံျပဳခ်က္ေတြကို ဖတ္ၿပီးရင္ေတာ့ စာေမးပဲြေျဖဆိုဖို႔ရာ ကိုယ့္ကိုယ္ ကို ယံုၾကည္မႈအျပည့္ႏွင့္ အဆင္သင့္ျဖစ္ေနမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

အခ်ိန္(Time)

စာေမးပဲြတိုင္းအတြက္ အေရးႀကီးတာကေတာ့ သင့္အခ်ိန္ကို စနစ္တက် စီစဥ္ျခင္းပါပဲ။ ေျဖဆိုရန္ အခ်ိန္ မေလာက္တဲ့အတြက္ စာေမးပဲြက်ရျခင္းေလာက္ ဆိုးရြားတဲ့အျဖစ္မရွိပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ စာေမးပဲြေျဖဖို႔ အခ်ိန္ ဘယ္ေလာက္ရတယ္ဆိုတာကို ေသေသခ်ာခ်ာ သိေအာင္ လုပ္ထားဖို႔ ေမ့ပါႏွင့္။

 • စာေမးပဲြအတြက္ အခ်ိန္ဘယ္ေလာက္ ရပါသလဲ?
 • စာပိုဒ္ဘယ္ႏွစ္ပိုဒ္ဖတ္ရမွာပါလဲ?
 • တပိုဒ္စီအတြက္ အခ်ိန္ဘယ္ေလာက္ေပးႏိုင္ပါသလဲ?
 • သင့္အေျဖေတြ ျပန္စစ္ေဆးဖို႔အတြက္ ေနာက္ဆံုးမွာ မိနစ္အနည္းငယ္ ခ်န္ထားပါ။


Aswers (အေျဖမ်ား)

စာေမးပဲြမွာ အေျဖေတြကို ဘယ္လိုတင္ျပေပးရမယ္ဆိုတာကို ႀကိဳတင္သိထားဖို႔က အေရးႀကီးပါတယ္။ စာေမးပဲြစမေျဖခင္ သင့္ကိုယ္သင္ ေအာက္ပါေမးခြန္းမ်ားကို ေမးၾကည့္ပါ။

 • အေျဖေတြကို ဘယ္မွာ ေရးရမွာလဲ?
 • ေမးခြန္းလႊာေပၚမွာ ေရးရမွာလား?
 • အေျဖလႊာေပၚမွာ ေရးရမွာလား? အဲဒီလိုေရးရမွာဆိုရင္ အေျဖလႊာေပၚကို အေျဖေတြကူးယူဖို႔ အခ်ိန္လံုလံု ေလာက္ေလာက္ ခ်န္ထားပါ။


အမွတ္မ်ား (Points)

စာေမးပဲြတစ္ခုရဲ႕ အမွတ္ေပးစနစ္ကို နားလည္ထားျခင္းကလည္း အေရးႀကီးပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆို ေတာ့ တခ်ိဳ႕က႑ေတြက တျခားက႑ေတြထက္ အမွတ္ပိုရလို႔ပါပဲ။ ဒါေၾကာင့္ က႑တစ္ခုစီအတြက္ အခ်ိန္ကို ခဲြေ၀ေပးတဲ့အခါမွာ ဒီအခ်က္ကိုလည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားဖို႔လိုပါတယ္။

 • အေျဖတစ္ခုစီအတြက္ အမွတ္ဘယ္ႏွစ္မွတ္ေပးထားပါလဲ?
 • အမွတ္ပိုရတဲ့အေျဖအတြက္ အခ်ိန္ပိုယူပါ။
 • အမွတ္အနည္းငယ္သာရမဲ့ အေျဖေတြအတြက္ အခ်ိန္အမ်ားႀကီးအကုန္မခံပါႏွင့္။
 • အမ်ားထဲက အေျဖအမွန္ကို ေရြးရတဲ့ေလ့က်င့္ခန္းေတြမွာ အေျဖမွားလွ်င္အမွတ္ႏႈတ္ပါလား? ဒီလိုမဟုတ္ ဘူးဆိုရင္ အၿမဲပဲ ေမးခြန္းအားလံုးကို ေျဖဆိုပါ။ အေျဖကို မွန္းေျဖရတဲ့ ေမးခြန္းပဲျဖစ္ျဖစ္ ေျဖျဖစ္ေအာင္ေျဖပါ။


ေမးခြန္းေတြကို ေသေသခ်ာခ်ာ ဖတ္ပါ။ (Read the questions carefully)

ညႊန္ၾကားခ်က္ေတြနဲ႔ေမးခြန္းေတြကို ဖတ္တဲ့အခါ မေလာပါႏွင့္။ ကိုယ္ဘာလုပ္ရမယ္ဆိုတာကို တိတိက်က် နားလည္ႏိုင္ရန္အတြက္ အခ်ိန္ယူဖတ္ဖို႔ ေမ့ပါႏွင့္။

 • အၿမဲပဲ ေမးခြန္းေတြကို ေသေသခ်ာခ်ာဖတ္ပါ။
 • ကိုယ္ေျဖရမဲ့ အေျဖနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ အဓိကအခ်က္ကို မ်ဥ္းသားပါ။
 • ေျဖထားတဲ့ အေျဖေတြမွန္ မမွန္ျပန္စစ္ေဆးပါ။


မဖတ္ခင္ စဥ္းစားပါ။ (Think before you read)

Reading exam ေတြမွာ စာရြက္ေပၚမွာ ပါသမွ်ကို သင့္အတြက္ အက်ိဳးရွိေအာင္ အသံုးျပဳပါ။ ႐ုပ္ပံုေတြ၊ ေခါင္းစီးေတြ (headlines)နဲ႔ စာပိုဒ္ေခါင္းစဥ္ေတြမွာ တစ္ခါတစ္ရံက်ေတာ့ သဲလြန္စေတြပါတတ္ပါတယ္။

 • စာပိုဒ္က ဘာအေၾကာင္းလဲဆိုတာကို ႀကိဳတင္ခန္႔မွန္းၾကည့္ပါ။ ဒီအေၾကာင္းအရာ (topic) (သို႔)ဘာသာရပ္ (subject)အေၾကာင္း သင္ သိထားၿပီးတာ ဘာရွိလဲ? သင့္မွာ ရွိၿပီးသား ဗဟုသုတအခံက စာပိုဒ္ကို နားလည္ေအာင္ အေထာက္အကူျပဳပါလိမ့္မယ္။
 • စာပိုဒ္ကို နားလည္ရန္အတြက္ ေခါင္းစဥ္၊ ေခါင္းစီးႏွင့္ ႐ုပ္ပံုေတြကို ေသေသခ်ာခ်ာ ၾကည့္ပါ။
 • စာပိုဒ္အမ်ိဳးအစားကို ေဖာ္ထုတ္ပါ။ သတင္းစာေဆာင္းပါး (newspaper article) လား? ၀က္(ဘ) စာမ်က္ႏွာလား? ေၾကာ္ျငာ (advertisement)လား? (သို႔) ဇာတ္လမ္း (story)လား? ေပးထားတဲ့ စာပိုဒ္ဟာ ဘယ္အမ်ိဳးအစားလဲဆို တာကို သိထားျခင္းသည္လည္း ၄င္းကိုနားလည္ဖို႔ အကူအညီရပါတယ္။

Read more:

စာေမးပဲြဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ား (အပိုင္း ၁)

စာေမးပဲြဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ား (အပိုင္း ၂)

စာေမးပဲြဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ား (အပိုင္း ၃)

စာေမးပဲြဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ား (အပိုင္း ၄)

စာေမးပဲြဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ား (အပိုင္း ၅)

စာေမးပဲြဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ား (အပိုင္း ၆)

စာေမးပဲြဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ား (အပိုင္း ၇)

စာေမးပဲြဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ား (အပိုင္း ၈)

စာေမးပဲြဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ား (အပိုင္း ၉)

စာေမးပဲြဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ား (အပိုင္း ၁၀)

စာေမးပဲြဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ား (အပိုင္း ၁၁)

စာေမးပဲြဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ား (အပိုင္း ၁၂)

စာေမးပဲြဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ား (အပိုင္း ၁၃)

စာေမးပဲြဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ား (အပိုင္း ၁၄)

စာေမးပဲြဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ား (အပိုင္း ၁၅)

စာေမးပဲြဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ား (အပိုင္း ၁၆)

စာေမးပဲြဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ား (အပိုင္း ၁၇)

စာေမးပဲြဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ား (အပိုင္း ၁၈)

စာေမးပဲြဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ား (အပိုင္း ၁၉)

စာေမးပဲြဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ား (အပိုင္း ၂၀)

အျခားသင္ခန္းစာမ်ား ဖတ္႐ႈ ေလ့လာရန္ link - http://www.myanmar-network.net/page/index-of-articles-and-english-lessons

[Unicode]

အဖတ်စွမ်းရည်ကို စစ်ဆေးသော စာမေးပွဲများ (Reading Exams)

ဒီကဏ္ဍမှာတော့ reading exams များနှင့် သက်ဆိုင်သော အကြံပြုချက်များကို ဖော်ပြထားပါတယ်။ ဒီအကြံပြုချက်တွေကို ဖတ်ပြီး ပေးထားတဲ့ လေ့ကျင့်ခန်းတွေကို လုပ်သွားမယ်ဆိုရင် နောက်တစ်ခါ reading exam ဖြေဆိုရတဲ့အခါ သင့်အနေနဲ့ အကောင်းဆုံးပြင်ဆင်ပြီးသားဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်။ စာကို လက်လှမ်းမှီသမျှ ဖတ်နိုင်သမျှ ဖတ်ခြင်းသည် သင့်ရဲ့စာဖတ်စွမ်းအားကို မြင့်မားစေပါတယ်ဆိုတာကို မမေ့ပါနှင့်။ ဒါကြောင့် ဝက်(ဘ)စာမျက်နှာတွေ (web pages)၊ မဂ္ဂဇင်းတွေ၊ ကာတွန်းစာအုပ်တွေ၊ ရုပ်ပုံပါတဲ့ ဝတ္ထုစာအုပ်တွေ (graphic novels) နှင့် သီချင်းစာသား တွေကို ဖတ်ခြင်းသည် ကောင်းသော လေ့ကျင့်မှုများဖြစ်ပါတယ်။

စာပိုဒ်ကို မဖတ်မီ (Before you read)

စာမေးပွဲထဲက စာပိုဒ်တွေကို မဖတ်ခင်ကတည်းကပင် အမှတ်ကောင်းကောင်း ရရှိနိုင်ရန်အတွက် ပြင်ဆင် ထား နိုင်တဲ့အရာတွေအများကြီးရှိပါတယ်။ ဒီအကြံပြုချက်တွေကို ဖတ်ပြီးရင်တော့ စာမေးပွဲဖြေဆိုဖို့ရာ ကိုယ့်ကိုယ် ကို ယုံကြည်မှုအပြည့်နှင့် အဆင်သင့်ဖြစ်နေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။

အချိန်(Time)

စာမေးပွဲတိုင်းအတွက် အရေးကြီးတာကတော့ သင့်အချိန်ကို စနစ်တကျ စီစဉ်ခြင်းပါပဲ။ ဖြေဆိုရန် အချိန် မလောက်တဲ့အတွက် စာမေးပွဲကျရခြင်းလောက် ဆိုးရွားတဲ့အဖြစ်မရှိပါဘူး။ ဒါကြောင့် စာမေးပွဲဖြေဖို့ အချိန် ဘယ်လောက်ရတယ်ဆိုတာကို သေသေချာချာ သိအောင် လုပ်ထားဖို့ မေ့ပါနှင့်။
စာမေးပွဲအတွက် အချိန်ဘယ်လောက် ရပါသလဲ?
စာပိုဒ်ဘယ်နှစ်ပိုဒ်ဖတ်ရမှာပါလဲ?
တပိုဒ်စီအတွက် အချိန်ဘယ်လောက်ပေးနိုင်ပါသလဲ?
သင့်အဖြေတွေ ပြန်စစ်ဆေးဖို့အတွက် နောက်ဆုံးမှာ မိနစ်အနည်းငယ် ချန်ထားပါ။

Aswers (အဖြေများ)

စာမေးပွဲမှာ အဖြေတွေကို ဘယ်လိုတင်ပြပေးရမယ်ဆိုတာကို ကြိုတင်သိထားဖို့က အရေးကြီးပါတယ်။ စာမေးပွဲစမဖြေခင် သင့်ကိုယ်သင် အောက်ပါမေးခွန်းများကို မေးကြည့်ပါ။
အဖြေတွေကို ဘယ်မှာ ရေးရမှာလဲ?
မေးခွန်းလွှာပေါ်မှာ ရေးရမှာလား?
အဖြေလွှာပေါ်မှာ ရေးရမှာလား? အဲဒီလိုရေးရမှာဆိုရင် အဖြေလွှာပေါ်ကို အဖြေတွေကူးယူဖို့ အချိန်လုံလုံ လောက်လောက် ချန်ထားပါ။

အမှတ်များ (Points)

စာမေးပွဲတစ်ခုရဲ့ အမှတ်ပေးစနစ်ကို နားလည်ထားခြင်းကလည်း အရေးကြီးပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆို တော့ တချို့ကဏ္ဍတွေက တခြားကဏ္ဍတွေထက် အမှတ်ပိုရလို့ပါပဲ။ ဒါကြောင့် ကဏ္ဍတစ်ခုစီအတွက် အချိန်ကို ခွဲဝေပေးတဲ့အခါမှာ ဒီအချက်ကိုလည်း ထည့်သွင်းစဉ်းစားဖို့လိုပါတယ်။
အဖြေတစ်ခုစီအတွက် အမှတ်ဘယ်နှစ်မှတ်ပေးထားပါလဲ?
အမှတ်ပိုရတဲ့အဖြေအတွက် အချိန်ပိုယူပါ။
အမှတ်အနည်းငယ်သာရမဲ့ အဖြေတွေအတွက် အချိန်အများကြီးအကုန်မခံပါနှင့်။
အများထဲက အဖြေအမှန်ကို ရွေးရတဲ့လေ့ကျင့်ခန်းတွေမှာ အဖြေမှားလျှင်အမှတ်နှုတ်ပါလား? ဒီလိုမဟုတ် ဘူးဆိုရင် အမြဲပဲ မေးခွန်းအားလုံးကို ဖြေဆိုပါ။ အဖြေကို မှန်းဖြေရတဲ့ မေးခွန်းပဲဖြစ်ဖြစ် ဖြေဖြစ်အောင်ဖြေပါ။

မေးခွန်းတွေကို သေသေချာချာ ဖတ်ပါ။ (Read the questions carefully)

ညွှန်ကြားချက်တွေနဲ့မေးခွန်းတွေကို ဖတ်တဲ့အခါ မလောပါနှင့်။ ကိုယ်ဘာလုပ်ရမယ်ဆိုတာကို တိတိကျကျ နားလည်နိုင်ရန်အတွက် အချိန်ယူဖတ်ဖို့ မေ့ပါနှင့်။
အမြဲပဲ မေးခွန်းတွေကို သေသေချာချာဖတ်ပါ။
ကိုယ်ဖြေရမဲ့ အဖြေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ အဓိကအချက်ကို မျဉ်းသားပါ။
ဖြေထားတဲ့ အဖြေတွေမှန် မမှန်ပြန်စစ်ဆေးပါ။

မဖတ်ခင် စဉ်းစားပါ။ (Think before you read)

Reading exam တွေမှာ စာရွက်ပေါ်မှာ ပါသမျှကို သင့်အတွက် အကျိုးရှိအောင် အသုံးပြုပါ။ ရုပ်ပုံတွေ၊ ခေါင်းစီးတွေ (headlines)နဲ့ စာပိုဒ်ခေါင်းစဉ်တွေမှာ တစ်ခါတစ်ရံကျတော့ သဲလွန်စတွေပါတတ်ပါတယ်။
စာပိုဒ်က ဘာအကြောင်းလဲဆိုတာကို ကြိုတင်ခန့်မှန်းကြည့်ပါ။ ဒီအကြောင်းအရာ (topic) (သို့)ဘာသာရပ် (subject)အကြောင်း သင် သိထားပြီးတာ ဘာရှိလဲ? သင့်မှာ ရှိပြီးသား ဗဟုသုတအခံက စာပိုဒ်ကို နားလည်အောင် အထောက်အကူပြုပါလိမ့်မယ်။
စာပိုဒ်ကို နားလည်ရန်အတွက် ခေါင်းစဉ်၊ ခေါင်းစီးနှင့် ရုပ်ပုံတွေကို သေသေချာချာ ကြည့်ပါ။
စာပိုဒ်အမျိုးအစားကို ဖော်ထုတ်ပါ။ သတင်းစာဆောင်းပါး (newspaper article) လား? ဝက်(ဘ) စာမျက်နှာလား? ကြော်ငြာ (advertisement)လား? (သို့) ဇာတ်လမ်း (story)လား? ပေးထားတဲ့ စာပိုဒ်ဟာ ဘယ်အမျိုးအစားလဲဆို တာကို သိထားခြင်းသည်လည်း ၎င်းကိုနားလည်ဖို့ အကူအညီရပါတယ်။

Read more:

စာမေးပွဲဆိုင်ရာအကြံပြုချက်များ (အပိုင်း ၁)

စာမေးပွဲဆိုင်ရာအကြံပြုချက်များ (အပိုင်း ၂)

စာမေးပွဲဆိုင်ရာအကြံပြုချက်များ (အပိုင်း ၃)

စာမေးပွဲဆိုင်ရာအကြံပြုချက်များ (အပိုင်း ၄)

စာမေးပွဲဆိုင်ရာအကြံပြုချက်များ (အပိုင်း ၅)

စာမေးပွဲဆိုင်ရာအကြံပြုချက်များ (အပိုင်း ၆)

စာမေးပွဲဆိုင်ရာအကြံပြုချက်များ (အပိုင်း ၇)

စာမေးပွဲဆိုင်ရာအကြံပြုချက်များ (အပိုင်း ၈)

စာမေးပွဲဆိုင်ရာအကြံပြုချက်များ (အပိုင်း ၉)

စာမေးပွဲဆိုင်ရာအကြံပြုချက်များ (အပိုင်း ၁၀)

စာမေးပွဲဆိုင်ရာအကြံပြုချက်များ (အပိုင်း ၁၁)

စာမေးပွဲဆိုင်ရာအကြံပြုချက်များ (အပိုင်း ၁၂)

စာမေးပွဲဆိုင်ရာအကြံပြုချက်များ (အပိုင်း ၁၃)

စာမေးပွဲဆိုင်ရာအကြံပြုချက်များ (အပိုင်း ၁၄)

စာမေးပွဲဆိုင်ရာအကြံပြုချက်များ (အပိုင်း ၁၅)

စာမေးပွဲဆိုင်ရာအကြံပြုချက်များ (အပိုင်း ၁၆)

စာမေးပွဲဆိုင်ရာအကြံပြုချက်များ (အပိုင်း ၁၇)

စာမေးပွဲဆိုင်ရာအကြံပြုချက်များ (အပိုင်း ၁၈)

စာမေးပွဲဆိုင်ရာအကြံပြုချက်များ (အပိုင်း ၁၉)

စာမေးပွဲဆိုင်ရာအကြံပြုချက်များ (အပိုင်း ၂၀)

အခြားသင်ခန်းစာများ ဖတ်ရှု လေ့လာရန် link - http://www.myanmar-network.net/page/index-of-articles-and-english-l...


[ Myanmar Network အသင္းဝင္ထားျခင္းျဖင့္ ရရွိမည့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ]

- အဂၤလိပ္စာသင္ခန္းစာႏွင့္ အလုပ္ေခၚစာအသစ္မ်ား၊ UK စာေမးပြဲ သတင္းမ်ား ႏွင့္ အဂၤလိပ္စာသင္တန္း သတင္းမ်ားကို အသင္းဝင္မ်ားထံသာလွ်င္ e-mail ျဖင့္ အေၾကာင္းၾကားေပးမွာ ျဖစ္ပါသည္။
- ျဗိတိသွ်ေကာင္စီမွ ၾကီးမႉးက်င္းပေသာ ပြဲမ်ားကို အသင္းဝင္မ်ားသာ ၾကိဳတင္သိရွိျပီး အသင္းဝင္မဟုတ္သူမ်ားထက္ေစာ၍ စာရင္းေပးသြင္းႏိုင္ပါသည္။
- Myanmar Network ဝက္ဆိုက္ဒ္တြင္ အသင္းဝင္မ်ားသာလွ်င္ like ႏွင့္ comment ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။
- စကားဝိုင္းမ်ား (Forum မ်ားတြင္)ႏွင့္ အလုပ္ေခၚစာမ်ားကိုလည္း ကိုယ္တိုင္ဝင္ေရာက္ေရးသားႏိုင္ပါသည္။
- အသင္းဝင္မ်ားတြင္ ကိုယ္ပိုင္ Profile Page ရွိမည္ျဖစ္ျပီး မိမိ၏ ဓာတ္ပံု၊ မိမိကိုယ္တိုင္႐ိုက္ထားေသာ ဓာတ္ပံုမ်ားႏွင့္ ဗီဒီယိုမ်ားလည္း တင္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

- Join us now at - www.myanmar-network.net/main/authorization/signUp

Views: 1021

Reply to This

Featured Discussions

© 2020   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service