ၾကားဖူးနား၀ အဆိုစကားမ်ားနွင့္ ၎တို႔၏ အဓိပၸါယ္မ်ား (အပိုင္း ၁)

ေန႔စဥ္ အဂၤလိပ္ဘာသာကိုသံုးစြဲရာတြင္ကၽြန္ေတာ္တို႔ ရာေပါင္းမ်ားစြာေသာစကားလံုးမ်ား ၊ အဆိုမ်ားကိုအသံုးျပဳ၏။ ထိုကဲ့သို႔ သံုးစြဲစဥ္တြင္လည္း ၎စကားလံုးမ်ား၊ အဆိုအမိန္႔မ်ားမည္ကဲ့သို႔ ေပၚေပါက္လာသည္ မည္သည့္ အဓိပၸါယ္ရွိသည္ကို တစ္ခါတစ္ေလမ်ွပင္ စဥ္းစားမိမည္ မဟုတ္ေခ်။

ဘာသာစကားဆိုသည္မွာ ရွင္သန္ေနေသာ အရာတစ္ခုျဖစ္ျပီး အစဥ္အျမဲေျပာင္းလဲကာ တိုးပြားလ်ွက္ရွိသည္။ ေန႔စဥ္သံုးစြဲလ်ွက္ရွိေသာ ဘာသာစကားတြင္ စကားလံုးအသစ္မ်ား၊ စကားရပ္ အသစ္မ်ားအစဥ္ ေပၚထြက္လ်ွက္ ရွိသည္နွင့္ အတူအခ်ိဳ႕ေသာစကားလံုး ၊ စကားရပ္မ်ားသည္ လည္းေျပာင္းလဲ သြားေသာေခတ္နွင့္အတူ အသံုးနည္းသြားကာေန႔စဥ္ အသံုးမ်ားမွ ေမွးမွိန္ကြယ္ ေပ်ာက္ကာ Language History Dictionary မ်ားတြင္ ထာ၀ရ အနားယူသြားၾကေလသည္။

အဂၤလိပ္ဘာသာကို ေရးသားေျပာဆိုအသံုးျပဳရာတြင္ စာဖတ္သူတို႔ ၾကားဖူး ၊ ဖတ္ဖူး ေသာ စကားလံုးမ်ားႏွင့္ အဆိုအမိန္႔မ်ား common sayings မ်ားကိုမၾကာခဏသံုးေလ့ရွိရာ စိတ္၀င္စားဖြယ္ ေကာင္းမည္ထင္ေသာ familiar words and sayings အခ်ိဳ႕၏ ေနာက္ခံသမိုင္းနွင့္ ျဖစ္ေပၚလာပံု တို႔ကို ေလ့လာနိုင္ရန္ တင္ျပ လိုက္ပါသည္။

Above Board

‘To be above board’ ဆိုတာ ‘ ထင္သာျမင္သာရွိသည္’ ‘ရိုးသားပြင့္လင္းသည္’ လို႔ အဓိပၸါယ္ရျပီး ဖဲကစားသည့္ စားပြဲ card table (board) ကေန ျဖစ္ေပၚလာတဲ့ စကားရပ္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဖဲကစားရာမွာ ဖဲလိမ္ရိုက္သူေတြဟာ လက္ကိုစားပြဲေအာက္မွာထားေလ့ရွိျပီး ဖဲခ်ပ္လဲကာ ကလိမ္ကက်စ္ က်တတ္ပါတယ္။ မိမိလက္ကိုအမ်ားျမင္နုိင္ေအာင္ စားပြဲေပၚမွာဘဲ တင္ထားသူဟာ လိမ္လည္မႈ လုပ္သူမဟုတ္ဘဲ ရိုးသားသူ ျဖစ္ေၾကာင္းသက္ေသ ျပနိုင္ပါတယ္။

  • An arrangement or deal that is above board is legal and is being carried out openly and honestly.
  • She's been totally open and above board about it.
  • He didn't do anything improper; it was all above board.


Achilles Heel

ေရွးေဟာင္းဂရိပံုျပင္ တစ္ပုဒ္မွာ Trojan စစ္ပြဲရဲ့ သူရဲေကာင္း ျဖစ္လာမယ့္ Achilles ကို ေမြးကင္းစအရြယ္မွာ သူ႔ရဲ့ မိခင္ Thetis က သူ႔သားကို ေသေၾကပ်က္စီးျခင္း ကင္းရန္ အလို႔ငွာ Styx ျမစ္ထဲမွာ ကေလးကို ေရစိမ္ သတဲ့။ အဲဒီလိုေရစိမ္ (ေရနစ္) ရာမွာ ကေလးကိုေျခဖေနာင့္ တစ္ဖက္ကေန ဆုပ္ကိုင္ျပီး ေဇာက္ထိုးနွစ္တာျဖစ္လို႔ တကိုယ္လံုး ေရစိမ္ျပီးသား ျဖစ္သြားေပမဲ့လည္း အဲ့ဒီေျခဖေနာင့္ တစ္ဖက္ကေတာ့ ေရမထိဘဲက်န္ခဲ့သတဲ့။ အဲ့ဒီလိုနဲ႔ ဂရိသူရဲေကာင္းၾကီး Achilles ဟာေရမထိခဲ့တဲ့ ေျခဖေနာင့္ အားနည္းခ်က္ (weak spot) နဲ႔ အရြယ္ ေရာက္လာခဲ့တယ္။ ေနာက္ဆံုးေတာ့ တိုက္ပြဲတစ္ခုမွာ အဲ့ဒီေျခဖေနာင့္ကို မ်ွားမွန္ကာ ေသပဲြ၀င္ခဲ့ ရရွာတယ္။ ဒါေၾကာင့္ တစ္စံုတစ္ေယာက္ သို႔မဟုတ္ တစ္စံုတစ္ခုရဲ့ အားနည္းခ်က္ကို Achilles heel လို႔ တင္စားျပီးေျပာၾကတယ္။

  • His Achilles heel is, he likes his food too much.
  • This is my one weakness, my Achilles heel, if you will.
  • A misbehaving minister is regarded as a government's Achilles heel and is expected to resign.


Acid Test

ေခတ္ေပၚ အသံုးအနႈန္းမွာေတာ့ တစ္စံုတစ္ခုရဲ့ ခိုင္မာမႈ၊ မွန္ကန္မႈ စသည္ ကိုစမ္းသပ္တာကို တင္စားထားတာပါ။ ဒီစကားရပ္က ဘယ္ကလာသလဲဆိုတာကေတာ့ ခန္႔မွန္းရလြယ္ပါတယ္။ သတၳဳတစ္စကို ေရႊ ဟုတ္မဟုတ္ သိခ်င္ရင္ အက္စစ္နဲ႔ စိမ္ၾကည့္ ရပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ေရႊစစ္ရင္ အက္စစ္က မစားနိုင္လို႔ပါ။ Medieval ေခတ္တုန္းက အက္စစ္ကို Latin နာမည္ Aqua Regia နဲဲ႔လည္းေခၚၾကတယ္။ အဓိပၸါယ္ကေတာ့ ‘royal water’ ေခၚတဲ့ ေရဘုရင္ ၊ ေရဧကရာဇ္ လို႔ဘဲေျပာမလား။ သတၳဳအားလံုးကိုအရည္ေဖ်ာ္ျပစ္နိုင္တဲ့ သတၱိရွိလို႔ေလ။

  • The case is an acid test of the justice system.
  • The state of the economy is usually the acid test of any government's success.
  • Can you pass the acid test?


Lock Stock & Barrel: familiar sayings and their meanings စာအုပ္မွ ကိုးကားဘာသာျပန္ထားျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

LESSONS FROM OUR ARCHIVE


အျခားသင္ခန္းစာမ်ား ဖတ္႐ႈ ေလ့လာရန္ link - 
http://www.myanmar-network.net/page/index-of-articles-and-english-lessons


Myanmar Network အသင္းဝင္ထားျခင္းျဖင့္ ရရွိမည့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ]

- အဂၤလိပ္စာသင္ခန္းစာႏွင့္ အလုပ္ေခၚစာအသစ္မ်ား၊ UK စာေမးပြဲ သတင္းမ်ား ႏွင့္ အဂၤလိပ္စာသင္တန္း သတင္းမ်ားကို အသင္းဝင္မ်ားထံသာလွ်င္ e-mail ျဖင့္ အေၾကာင္းၾကားေပးမွာ ျဖစ္ပါသည္။
- ျဗိတိသွ်ေကာင္စီမွ ၾကီးမႉးက်င္းပေသာ ပြဲမ်ားကို အသင္းဝင္မ်ားသာ ၾကိဳတင္သိရွိျပီး အသင္းဝင္မဟုတ္သူမ်ားထက္ေစာ၍ စာရင္းေပးသြင္းႏိုင္ပါသည္။
- Myanmar Network ဝက္ဆိုက္ဒ္တြင္ အသင္းဝင္မ်ားသာလွ်င္ like ႏွင့္ comment ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။
- စကားဝိုင္းမ်ား (Forum မ်ားတြင္)ႏွင့္ အလုပ္ေခၚစာမ်ားကိုလည္း ကိုယ္တိုင္ဝင္ေရာက္ေရးသားႏိုင္ပါသည္။
- အသင္းဝင္မ်ားတြင္ ကိုယ္ပိုင္ Profile Page ရွိမည္ျဖစ္ျပီး မိမိ၏ ဓာတ္ပံု၊ မိမိကိုယ္တိုင္႐ိုက္ထားေသာ ဓာတ္ပံုမ်ားႏွင့္ ဗီဒီယိုမ်ားလည္း တင္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

- Join us now at - www.myanmar-network.net/main/authorization/signUp

Views: 2248

Reply to This

Replies to This Discussion

Thank
thank
Notable!

RSS

Featured Discussions

© 2019   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service