ၾကားဖူးနား၀ အဆိုစကားမ်ားနွင့္ ၎တို႔၏ အဓိပၸါယ္မ်ား (အပိုင္း ၂)

ေန႔စဥ္ အဂၤလိပ္ဘာသာကိုသံုးစြဲရာတြင္ကၽြန္ေတာ္တို႔ ရာေပါင္းမ်ားစြာေသာစကားလံုးမ်ား ၊ အဆိုမ်ားကိုအသံုးျပဳ၏။ ထိုကဲ့သို႔ သံုးစြဲစဥ္တြင္လည္း ၎စကားလံုးမ်ား၊ အဆိုအမိန္႔မ်ားမည္ကဲ့သို႔ ေပၚေပါက္လာသည္ မည္သည့္ အဓိပၸါယ္ရွိသည္က ိုတစ္ခါတစ္ေလမ်ွပင္ စဥ္းစားမိမည္ မဟုတ္ေခ်။

ဘာသာစကားဆိုသည္မွာ ရွင္သန္ေနေသာ အရာတစ္ခုျဖစ္ျပီး အစဥ္အျမဲေျပာင္းလဲကာ တိုးပြားလ်ွက္ရွိသည္။ ေန႔စဥ္သံုးစြဲလ်ွက္ရွိေသာ ဘာသာစကားတြင္ စကားလံုးအသစ္မ်ား၊ စကားရပ္ အသစ္မ်ားအစဥ္ ေပၚထြက္လ်ွက္ ရွိသည္နွင့္ အတူအခ်ိဳ႕ေသာစကားလံုး ၊ စကားရပ္မ်ားသည္ လည္းေျပာင္းလဲ သြားေသာေခတ္နွင့္အတူ အသံုးနည္းသြားကာေန႔စဥ္ အသံုးမ်ားမွ ေမွးမွိန္ကြယ္ ေပ်ာက္ကာ Language History Dictionary မ်ားတြင္ ထာ၀ရ အနားယူသြားၾကေလသည္။

အဂၤလိပ္ဘာသာကို ေရးသားေျပာဆိုအသံုးျပဳရာတြင္ စာဖတ္သူတို႔ ၾကားဖူး ၊ ဖတ္ဖူး ေသာ စကားလံုးမ်ားႏွင့္ အဆိုအမိန္႔မ်ား common sayings မ်ားကိုမၾကာခဏသံုးေလ့ရွိရာ စိတ္၀င္စားဖြယ္ ေကာင္းမည္ထင္ေသာ familiar words and sayings အခ်ိဳ႕၏ ေနာက္ခံသမိုင္းနွင့္ ျဖစ္ေပၚလာပံု တို႔ကို ေလ့လာနိုင္ရန္ တင္ျပ လိုက္ပါသည္။

ဒီေန႕ အပိုင္း (၂) မွာေတာ့ Apple ပါေသာ စကားလုံး၊ အသုံးအႏွုန္းမ်ား၏ အဓိပၸါယ္၊ သမိုင္းႏွင့္ ဥပမာမ်ားကို ဖတ္႐ႈရမွာပါ။

Adam's Apple

ေယာက်ၤား ေတြရဲ့ လည္ဇလုပ္ (အသံအိုး) ဘယ္ကျဖစ္လာသလဲ ဆိုေတာ့ Bible သမၼာက်မ္းစာ ထဲက အာဒမ္ရဲ့ ပံုျပင္ထဲ မွာ ဘုရားက တားျမစ္ထားတဲ့ ဧဒင္ဥယဥ္ထဲက အသီးကို အာဒမ္က စားမိလိုက္လို႕ သူရဲ့ လည္မ်ိဳမွာ လည္စိ(ေစ့) ၾကီးျဖစ္သြားရတယ္ေပါ့။ ဒီပံုျပင္အရဆိုရင္ အာဒမ္ကို ဧဝက ေႂကြးလိုက္တဲ့ ပန္းသီးရဲ့ အေစ့က သူ႕လည္မ်ိဳမွာ နင္သြား ရာက စျပီး ယေန႕တိုင္ ေယာက်ၤား ေတြရဲ့ လည္မ်ိဳဟာ အဲဒီပံုစံအတိုင္း ျဖစ္ေနေရာတဲ့။ အဂၤလိပ္စာမွာ ေယာက်ၤား ေတြရဲ့ လည္ဇလုပ္ (အသံအိုး) ကို adam's apple လို႕တင္စားျပီး ေခၚပါတယ္။

  • The thyroid gland is located under the Adam's apple in the front part of the neck.
  • Her gaze traveled along the curve of his neck, over his Adam's apple to his jaw line, as he tilted his head back to drain the rest of the bottle.
  • To make sure you're not confusing the thyroid gland with your Adam's apple, repeat the test.


Apple of his eye

Bible သမၼာက်မ္းစာ ေပၚထြက္လာတဲ့ေခတ္တုန္းက လူ႕ခႏၶာကိုယ္မွာ အလြန္တန္ဖိုး ရွိတဲ့ အစိတ္အပိုင္း တစ္ခုက မ်က္စိ သူငယ္အိမ္ လို႕ဆိုပါတယ္။ သူငယ္အိမ္က ပန္းသီးတစ္လုံးကဲ့သို႕ ဝိုင္းစက္ျပီး မ်က္စံရဲ့ အလည္တဲ့တဲ့မွာ တည္ရွိေနတယ္။ မ်က္စိ ဆိုတာက အျမင္အာ႐ံုကို ေဖာ္ေပးတဲ့ အေရးၾကီး အဂၤါအစိတ္အပိုင္း မဟုတ္ပါလား။ ဒါေၾကာင့္လည္း မ်က္ခြံ၊ မ်က္ေတာင္၊ မ်က္ခုံး စတာေတြနဲ႕ သူ႕ကိုကာကြယ္ေပးထားတယ္ မဟုတ္္လား ။ ဒီအခ်က္ကို အစြဲျပဳျပီး အဂၤလိပ္စာမွာ တန္ဖိုးရွိျပီး ေသေသျခာျခာ ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းရမည့္ အရာမွန္သမွ်ကို apple of one's eye နဲ႕တင္စား ေရးသား ေျပာဆို ၾကပါတယ္။

If you say that someone is the apple of your eye, you mean that they are very important to you and you are extremely fond of them.

  • He adored her, she was the apple of his eye and she loved her dad.
  • Your child is quite rightly the apple of your eye.
  • And I know that to every mummy and daddy, they are the apple of their eye, the perfect centre of their Universe.


Apple-pie Order

တစ္စုံ တစ္ခုက apple-pie order နဲ႕ရွိေနမယ္ဆိုရင္ သူ႕ေနရာႏွင့္သူ စံနစ္တစ္က် သပ္သပ္ ရပ္ရပ္ ခင္းက်င္း စီမံထားတယ္လို႕ ေျပာတာပါ။ အရသာရွိလွတဲ့ apple pie ကို စီမံခ်က္ျပဳတ္ တာနဲ႕ ဒီအဆိုက ဘာမွ မပတ္သက္ပါဘူး။ ဒီစကားရဲ့ ဇစ္ျမစ္က ျပင္သစ္ စကားလုံး ၂ လုံးက ေန ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ေျခ ရွိပါတယ္။ ေရွးေဟာင္း ျပင္သစ္ စကားမွာ cap 'a pied ဆိုတဲ့ ေခါင္းအစ ေျခအဆုံး လက္နက္ တပ္ဆင္ထားသည္လို႕ အဓိပၸါယ္ ရတဲ့ medieval ေခတ္ စစ္္သုံး ေဝါဟာရ တစ္ခုရွိပါတယ္။ ေနာက္တစ္ခုက ေသျခာ သပ္ရပ္စြာ ေခါက္ထားေသာ ပိတ္စ သို႕မဟုတ္ ေသသပ္စြာ ျပန္႕ေနေအာင္ မီးပူတိုက္ျပီး ေခါက္ထားတဲ့ အိပ္ယာခင္း၊ ေစာင္၊ ကန္႕လန္႕ကာစ၊ စားပြဲခင္း စသည္ျဖင့္ အဓိပၸါယ္ ရတဲ့ nappes pli'ees တို႕ရွိခဲ့ပါတယ္။ ဒီျပင္သစ္ expression ၂ ခုစလုံးကို အသံထြက္ရင္ အဂၤလိပ္ နားထဲမွာ apple pie လို႕ ၾကားျပီး အဲဒီ စကားလုံး နဲ႕ေျပာင္းလဲ ေမြးစားျပီး သုံးရာကေန အဂၤလိပ္စာေပထဲမွာ apple-pie order ရယ္လို႕ တစ္ခု ထပ္တိုးလာတာေနမွာေပါ့။

  • His apple pie order was just over the top.
  • Whether or not you use an accountant or bookkeeper to help you with your accounts and tax, you must keep all your business records in apple-pie order.
  • And each evening, just before retiring, he is likewise compelled ‘to arrange his materials for work’ the next morning ‘in apple-pie order upon a commodious table’ across from his bed.


Lock Stock & Barrel: familiar sayings and their meanings စာအုပ္မွ ကိုးကားဘာသာျပန္ထားျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

LESSONS FROM OUR ARCHIVE


အျခားသင္ခန္းစာမ်ား ဖတ္႐ႈ ေလ့လာရန္ link - 
http://www.myanmar-network.net/page/index-of-articles-and-english-lessons


Myanmar Network အသင္းဝင္ထားျခင္းျဖင့္ ရရွိမည့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ]

- အဂၤလိပ္စာသင္ခန္းစာႏွင့္ အလုပ္ေခၚစာအသစ္မ်ား၊ UK စာေမးပြဲ သတင္းမ်ား ႏွင့္ အဂၤလိပ္စာသင္တန္း သတင္းမ်ားကို အသင္းဝင္မ်ားထံသာလွ်င္ e-mail ျဖင့္ အေၾကာင္းၾကားေပးမွာ ျဖစ္ပါသည္။
- ျဗိတိသွ်ေကာင္စီမွ ၾကီးမႉးက်င္းပေသာ ပြဲမ်ားကို အသင္းဝင္မ်ားသာ ၾကိဳတင္သိရွိျပီး အသင္းဝင္မဟုတ္သူမ်ားထက္ေစာ၍ စာရင္းေပးသြင္းႏိုင္ပါသည္။
- Myanmar Network ဝက္ဆိုက္ဒ္တြင္ အသင္းဝင္မ်ားသာလွ်င္ like ႏွင့္ comment ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။
- စကားဝိုင္းမ်ား (Forum မ်ားတြင္)ႏွင့္ အလုပ္ေခၚစာမ်ားကိုလည္း ကိုယ္တိုင္ဝင္ေရာက္ေရးသားႏိုင္ပါသည္။
- အသင္းဝင္မ်ားတြင္ ကိုယ္ပိုင္ Profile Page ရွိမည္ျဖစ္ျပီး မိမိ၏ ဓာတ္ပံု၊ မိမိကိုယ္တိုင္႐ိုက္ထားေသာ ဓာတ္ပံုမ်ားႏွင့္ ဗီဒီယိုမ်ားလည္း တင္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

- Join us now at - www.myanmar-network.net/main/authorization/signUp

 

Views: 892

Reply to This

Featured Discussions

© 2019   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service