ၾကားဘူးနား၀ အဆိုစကားမ်ားနွင့္ ၎တို႔၏ အဓိပၸါယ္မ်ား (အပိုင္း ၆)

ေန႔စဥ္ အဂၤလိပ္ဘာသာကိုသံုးစြဲရာတြင္ကၽြန္ေတာ္တို႔ ရာေပါင္းမ်ားစြာေသာစကားလံုးမ်ား ၊ အဆိုမ်ားကိုအသံုးျပဳ၏။ ထိုကဲ့သို႔ သံုးစြဲစဥ္တြင္လည္း ၎စကားလံုးမ်ား၊ အဆိုအမိန္႔မ်ားမည္ကဲ့သို႔ ေပၚေပါက္လာသည္ မည္သည့္ အဓိပၸါယ္ရွိသည္က ိုတစ္ခါတစ္ေလမ်ွပင္ စဥ္းစားမိမည္ မဟုတ္ေခ်။

ဘာသာစကားဆိုသည္မွာ ရွင္သန္ေနေသာ အရာတစ္ခုျဖစ္ျပီး အစဥ္အျမဲေျပာင္းလဲကာ တိုးပြားလ်ွက္ရွိသည္။ ေန႔စဥ္သံုးစြဲလ်ွက္ရွိေသာ ဘာသာစကားတြင္ စကားလံုးအသစ္မ်ား၊ စကားရပ္ အသစ္မ်ားအစဥ္ ေပၚထြက္လ်ွက္ ရွိသည္နွင့္ အတူအခ်ိဳ႕ေသာစကားလံုး ၊ စကားရပ္မ်ားသည္ လည္းေျပာင္းလဲ သြားေသာေခတ္နွင့္အတူ အသံုးနည္းသြားကာေန႔စဥ္ အသံုးမ်ားမွ ေမွးမွိန္ကြယ္ ေပ်ာက္ကာ Language History Dictionary မ်ားတြင္ ထာ၀ရ အနားယူသြားၾကေလသည္။

အဂၤလိပ္ဘာသာကို ေရးသားေျပာဆိုအသံုးျပဳရာတြင္ စာဖတ္သူတို႔ ၾကားဖူး ၊ ဖတ္ဖူး ေသာ စကားလံုးမ်ားႏွင့္ အဆိုအမိန္႔မ်ား common sayings မ်ားကိုမၾကာခဏသံုးေလ့ရွိရာ စိတ္၀င္စားဖြယ္ ေကာင္းမည္ထင္ေသာ familiar words and sayings အခ်ိဳ႕၏ ေနာက္ခံသမိုင္းနွင့္ ျဖစ္ေပၚလာပံု တို႔ကို ေလ့လာနိုင္ရန္ တင္ျပ လိုက္ပါသည္။

ဒီေန႕ အပိုင္း (၆) မွာေတာ့ bald as a coot, bare-faced, bank holiday ႏွင့္ barbecue တို႕၏ အဓိပၸါယ္၊ သမိုင္းႏွင့္ ဥပမာမ်ားကို ဖတ္႐ႈရမွာပါ။

Bald as a coot

ထိပ္ေျပာင္တဲ့ သူေတြကို သရုပ္ေဖၚတဲ့အခါ bald as a coot လို႔ ေျပာၾကပါတယ္။ coot ဆိုတာ ေရၾကက္တစ္မ်ိဳး ျဖစ္ျပီး နႈတ္သီးအျဖဴေရာင္ရွိကာ ဦးေခါင္းအေရွ႕ပိုင္းမွာ shield လုိမ်ိဳး အကြက္ၾကီးတစ္ခုရိွေတာ့ ၾကည့္လိုက္ရင္ အေမႊးမေပါက္ဘဲ ထိပ္ေျပာင္တဲ့ ပံုထြက္ေနတာေပါ့။ ဒါေၾကာင့္ ‘as bald as a coot’ ဆိုရင္ လံုးဝ ထိပ္ေျပာင္တယ္လို႔ ဆိုလိုတာေပါ့ေနာ္။ ဒီစကားက ၁၅ ရာစု ေလာက္ကတည္းက ေပၚလာခဲ့တာပါ။ ဒါေပမဲ့ လူတစ္ေယာက္ရဲ့ အသြင္အျပင္(အထူးသျဖင့္ အားနည္းခ်က္) ကိုဒီလိုမ်ိဳး coot နဲ႔ နိႈင္းယွဥ္ သရုပ္ေဖၚ ေျပာတာကေတာ့ ေလွာင္ေျပာင္တဲ့ သေဘာသက္ေရာက္တာမို႔ ရင္းနွီးတဲ့ မိတ္ေဆြ အခ်င္းခ်င္းကလြဲရင္ အျခားသူေတြ အေပၚ မသံုးဖို႔ေတာ့ တုိက္တြန္းလိုပါတယ္။ စကားေျပာရာမွာကိုယ္သံုးရမဲ့ အသံုးကိုမေသခ်ာရင္ေတာ့ bald ကိုဘဲတစ္လံုးထဲသံုးပါေလ။

 • When he took off his hat, we saw that he was as bald as a coot!
 • My grandfather is as bald as a coot.


Bare-faced

မ်က္နွာေျပာင္တုိက္တယ္လို႔ အဓိပၸါယ္ရတဲ့ bare-faced ဆိုတဲ့ စကားလံုးဟာ ယေန႔ေခတ္မွာေတာ့ negative meaning ရွိျပီး ၾကီးက်ယ္သူ၊ မညွာတာတတ္သူ ၊ ကပ္ဖားတတ္သူေတြကိုသရုပ္ေဖၚဖို႔ သံုးပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အံ့ၾသစရာကေတာ့ bare-faced ရဲ့ေရွးေရွးတုန္းက မူလအဓိပၸါယ္ကေတာ့ လံုးဝက ိုpositive meaning ရွိျပီး ရိုးသားပြင့္လင္းမႈ ရွိတယ္လို႔ ဆိုလိုခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေရွးတုန္းက လူတစ္ေယာက္ရဲ့ မ်က္နွာမွာ နႈတ္ခမ္းေမႊး၊ မုတ္ဆိတ္ေမြးတို႔ ကင္းစင္ျပီး plain ျဖစ္ေနတဲ့အခါ မ်က္နွာကို ဘာနဲ႔မွ ဖံုးကြယ္ထားတာမ်ိဳး မရွိသလို ျဖစ္တဲ့အတြက္ ပြင့္လင္းမႈရွိတယ္ဆိုတဲ့ အဓိပၸါယ္မ်ိဳး သက္ေရာက္ တာေပါ့ေနာ္။ စကားတစ္လံုးရဲ့ အဓိပၸါယ္ဟာ ေခတ္ကိုလုိက္ျပီး ဆန္႔က်င္ဘက္ကို ေျပာင္းသြားနုိင္တယ္ဆိုတာ မွတ္သားစရာဘဲေနာ္။

 • We make things too easy for ourselves if we regard such a statement as a barefaced lie.
 • That's a barefaced lie!
 • Mornings were a time of barefaced lies and outrageous excuses.


Bank Holiday

Bank Holiday ဆိုတာအမ်ားျပည္သူရံုးပိတ္ရက္ေခၚတဲ့ public holiday ဆိုတာေတြ မသတ္မွတ္ခင္က ေပၚေပါက္ခဲ့ပါတယ္။ အေမရိကန္ကေတာ့ National holiday လို႔ေခၚပါတယ္။ ၁၈၃၀ မတိုင္ခင္အထိိ the Bank of England က တစ္နွစ္ကို တရားဝင္ အားလပ္ရက္ေပါင္း ရက္၄၀ အထိ သတ္မွတ္ခဲ့ပါတယ္။ ေနာက္ပိုင္း အျခားေသာ အမ်ားျပည္သူ ရံုးပိတ္ရက္ေတြ သတ္မွတ္ခဲ့ျပီးတဲ့ ေနာက္ပိုင္းBank Holidayကို ၁၈ ရက္အထိေလ်ွာ့ခ်ခဲ့ျပီး ၁၈၃၄ ခုနွစ္မွာေတာ့ ေလးရက္သာ ျဖစ္သြားခဲ့ပါတယ္။ အဲ့ဒီအခ်ိန္ေနာက္ပုိင္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ နည္းနည္းပါးပါးလုပ္ခဲ့ျပီးအမ်ားျပည္သူရံုးပိတ္ရက္အျဖစ္ ဆက္လက္တည္ျမဲခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

 • I took the box number to report the problem but the post office customer service line was closed due to the bank holiday.
 • Analysts said volumes were more like a bank holiday than a working day.
 • A bank holiday is a day on which the banks are on holiday, but on everyone else has to go to work.

Barbecue

ဒီအဂၤလိပ္စကားလံုး barbecue ဟာ West Indies မွာယေန႔တိုင္ သံုးစြဲေနတဲ့ စပိန္စကား barbacoa လို႔ေခၚတ့ဲ တုိင္ေလးတိုင္ေပၚမွာ ဆင္ထားတဲ့ သစ္သားေဘာင္ ကေနလာတာပါ။ အဲ့ဒီ idea ကေနျပီးေတာ့ သစ္သား ကုတင္ကိုလည္း ဒီအတိုင္းဘဲေခၚသလို သံေဘာင္နဲ႔ ျပဳလုပ္ထား ျပီးဲ့ ၾကီးမားတဲ့ သားေကာင္ကို ကင္လို႔ ရေအာင္လုပ္ထားတဲ့ မီးေသြးမီးဖိုကို ပါေခၚပါတယ္။ ခ်က္ျပဳတ္ေရးဆိုင္ရာ cooking device ေတြထဲက barbecue ဟာ အိ္မ္အျပင္မွာ ျပဳလုပ္တဲ့ outdoor ပါတီေတြမွာ ခ်က္ျပဳတ္ စီမံစားေသာက္တဲ့ device တစ္ခုအျဖစ္ တြင္က်ယ္ေနပါတယ္။

 • On my last day in Australia, my parents cooked me a barbecue in their backyard barbecue area.
 • He made some salads to have with the barbecue.
 • Real, slow-cooked barbecue takes time, but this dish is truly worth it.


Lock Stock & Barrel: familiar sayings and their meanings စာအုပ္မွ ကိုးကားဘာသာျပန္ထားျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

Views: 1617

Reply to This

Replies to This Discussion

Thank you very much
That makes my skill improved so thank a lot!
thanks to know
Thanks
I'd like to suggest you that I need some political words to understand this transitional period in our country ...thanks sir...
regards with Zarni Lin.
Thanks
Thanks.
Meanings of the familier words and sayings come to be known clearer than ever .Many thanks!
thanks.
thanks

RSS

Featured Discussions

© 2019   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service