သင္၏ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးပို႕ျပီး က်ပ္တစ္ေသာင္း တန္ဖိုးရွိ ဖုန္းေငြျဖည့္ကဒ္ရယူပါ

ဩဂုတ္လအတြက္ လူျပည့္သြားပါသျဖင့္ ဤအစီအစဥ္အား ခဏ ရပ္ဆိုင္းထားပါသည္။ ေနာက္လ အတြက္ ထင္ျမင္ခ်က္မ်ား လက္ခံလွ်င္ ျပန္လည္ အေၾကာင္းၾကားေပးပါမည္။

Views: 726

Reply to This

Replies to This Discussion

i wanna get lot of friends from here
how should i do?

Myanmar Network ကေန ေန႕စဥ္အဂၤလိပ္စာေတြကို အြန္လုိင္းကေန သင္ယူႏုိင္တဲ့အျပင္ ဘ၀တိုးတက္ေရးေဆာင္းပါးေတြပါ ဖတ္ရႈေလ့လာခြင့္ရပါတယ္..  ကြ်န္မတို႕လို နယ္ကလူေတြအတြက္ အရမ္းကိုေကာင္းတဲ့၊ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားေစတဲ့ ေနရာေလးတစ္ခုလို႕ထင္မိပါတယ္...

Attachments:

ထင္ျမင္ခ်က္ႏွင့္ ဓာတ္ပံုအား britishcouncil.marcomms@gmail.com သို႕ အီးေမးလ္ျဖင့္သာ ေပးပို႕ေပးပါ ma Tin Mar Win ။

RSS

Featured Discussions

© 2020   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service