အသံုးဝင္ေသာ အဂၤလိပ္စကားအသံုးအႏႈန္းမ်ား (Finger/Goes/Some/Imagine)

Fingers crossed! (ကံေကာင္းပါေစ)


ကံေကာင္းပါေစ finger crossed ကို တစ္စံုတစ္ခုအား သင္ျဖစ္ေစခ်င္လိုသည့္ အတိုင္းျဖစ္လာေစရန္ ေမွ်ာ္မွန္းရာတြင္ အသံုးျပဳသည္။

 • I'm being interviewed for a new job this morning. Fingers crossed!
  ဒီမနက္မွာပဲ အလုပ္အသစ္အတြက္ အင္တာဗ်ဴးေျဖရမွာျဖစ္တယ္။ ကံေကာင္းပါေစ!
 • I think I have a good chance of winning the competition. Fingers crossed!
  ဒီျပိဳင္ပြဲကို ႏိုင္ႏိုင္ေျခမ်ားတယ္လို႔ ငါထင္တယ္။ ကံေကာင္းပါေစ။
   


Here goes! (ကဲလာျပီေဟ့)

ကဲလာျပီေဟ့ here goes ကို အႏၱရာယ္ရွိသည့္၊ အေရးၾကီးသည့္၊ စိတ္လႈပ္ရွားဖြယ္ေကာင္းသည့္ စသည့္ ကိစၥတစ္ခုခုကို လုပ္ခါနီးတြင္ ေျပာသည္

 • Here goes! I've never ridden a motorbike before and I'm a bit nervous.
  ကဲလာျပီေဟ့၊ အရင္တုန္းက ဆုိင္ကယ္တစ္ခါမွ မစီးဖူးဘူး ျပီးေတာ့ ငါနည္နည္းေၾကာက္ေနတယ္
 • I promised my son that 1 would go windsurfing with him. Here goes!
  ငါ့သားကို ငါ သူနဲ႔တူတူ ေရလိႈင္းစီးမယ္လို႔ ကတိေပးထားတယ္။ ကဲလာျပီေဟ့
   


Some hope! (ျဖစ္ပါေစ)

 ျဖစ္ပါေစ some hope! ကုိ တစ္စံုတစ္ခုအား ျဖစ္လာႏိုင္စရာ အေၾကာင္းလံုး၀မရွိသည္ကို ေဖာ္ျပရာတြင္ အသံုးျပဳႏုိင္သည္။

 • 'Jack thinks that some of the shops in the town might still be open.'
  Jack က ျမိဳ႕ထဲကဆိုင္အခ်ိဳ႕ဖြင့္ထားတုန္းပဲလို႔ ထင္ေနတယ္။
  'Some hope! It's 6.30 and they close at 5.30.'
  ျဖစ္ပါေစကြာ။ ည ၆.၃၀ ရွိျပီ ျပီးေတာ့သူတို႔က ၅.၃၀ ဆိုပိတ္ျပီ
 • 'Sara and Anne are looking for a flat near the university.'
  Sara နဲ႔ Anne က တကၠသိုလ္နားမွာ အခန္းတစ္ခန္းရွာေနတယ္။
  'Some hope! All of them were rented right at the beginning of term. They're too late.'
  ျဖစ္ႏုိင္ပါေစ။ အခန္းအကုန္လံုးက စာသင္ႏွစ္အစကတည္းက ငွားထားတာ။ သူတို႔ အရမး္ေနာက္က်ေနျပီ။I can't imagine (စဥ္းစားလို႔ေတာင္မရဘူး)

စဥ္းစားလို႔ေတာင္မရဘူး (I can’t imagine)ကို တစ္စံုတစ္ခုက သင့္အား အံ့အားသင့္ေစျပီး သင္ကိုယ္တိုင္နားမလည္ႏိုင္ျဖစ္သည့္ အခါတြင္ အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။

 • I can't imagine why Amy married Jack. They are completely different from each other.
  ဘာလို႔ Amy က Jack ကို လက္ထပ္လဲဆိုတာ စဥ္းစားလို႔ေတာင္မရဘူး တစ္ေယာက္နဲ႕တစ္ေယာက္က အရမ္းကို ကြာျခားတာလား။
 • They're planning to visit Tom's parents, but I can't imagine how they think they'll get there.
  They don't have a car and there's no public transport to that part of the world.
  Tom ရဲ႕ မိဘေတြကို သြားလည္ဖို႔ စီစဥ္ေနတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဘယ္လိုေရာက္ေအာင္သြားမလဲ စဥ္းစားလို႔ေတာင္မရဘူး။ သူတို႔မွာ ကားလည္းမရွိဘူး ျပီးေတာ့ အဲ့ဒီဘက္ကို သြားတဲ႔ အမ်ားစီးယာဥ္လည္း မရွိဘူး။ 


                                      You can read other lessons posted by me here.

Click "Like" if you want to see more posts like this. Thanks.
Language Republic

Views: 4058

Reply to This

Replies to This Discussion

Thank you so much!

Thanks for sending me. It is very helpful for me.
They're very useful for us.

thank a lot !

Thanks.........

Thanks a lot for your loving kindness.

Thank a lot
thank you so much

I really like;;;

Like

Thanks for sharing knowledge.

thank

RSS

Featured Discussions

© 2020   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service