ေျခာက္ျပစ္ကင္း သဲလဲစင္ အလုပ္ေခၚစာမ်ားႏွင့္ အလုပ္ရွာၾကသူမ်ား

ယေန႔ေခတ္အလုပ္ေခၚစာေတြထဲမွာ တခ်ဳိ႕အလုပ္ေခၚစာေတြက အလုပ္ေလွ်ာက္သူကုိ ေျခာက္ျပစ္ကင္း သဲလဲစင္တဲ့သူေတြကုိ လုိခ်င္ၾကတာပါပဲ။ အလုပ္အတြက္ လုိအပ္ခ်က္ေတြက ေျခာက္ပစ္ကင္းသေလာက္ လစာ၊ ခံစားခြင့္ေတြကေကာ မက္ေလာက္စရာျဖစ္ပါရဲ႕လား။ ဒါမွမဟုတ္ ကုိယ့္ရဲ႕အရည္အခ်င္းနဲ႔ ရသင့္ရထုိက္နဲ႔ ခံစားခြင့္မ်ဳိး ရရွိခဲ့ပါသလား။


ဟုိတစ္ရက္က အလုပ္ေခၚေၾကာ္ျငာတစ္ခု ဖတ္မိတယ္။ အဲဒီမွာ ႐ုံး၀န္ထမ္းအမ်ဳိးသမီးေခၚထားတယ္။ ပထမအခ်က္ကေတာ့ ဘြဲ႕ရျဖစ္ရမယ္ဆုိၿပီးေျပာထားတယ္။ ေနာက္ထပ္အခ်က္ေတြကေတာ့ အသက္ ၂၅ႏွစ္ေအာက္၊ အပ်ုိျဖစ္ရမယ္၊ ႐ုပ္ရည္ေခ်ာေမာေျပျပစ္ရမယ္၊ အင္တာနက္၊အီးေမးလ္သုံးတတ္ရမယ္၊ အဂၤလိပ္စာအေရးအေျပာ အနည္းငယ္တတ္ကၽြမ္းရမယ္၊ အမိန္႔နာခံတတ္သူျဖစ္ရမယ္ စတဲ့အခ်က္ေတြနဲ႔ ေခၚထားတဲ့ အလုပ္ေနရာက ႐ုံး၀န္ထမ္းအမ်ဳိးသမီးပါတဲ့။ အလုပ္ေခၚစာေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ေပးတဲ့လစာကုိ ေဖာ္ျပၾကတာ အလြန္နည္းပါတယ္။ ျမန္မာျပည္ကကုမၸဏီအမ်ားစုေပါ့ေလ။ ႏုိင္ငံျခားကုမၸဏီေတြ၊ အင္ဂ်ီအုိအဖြဲ႔အစည္းေတြ၊ တျခားလူမႈအဖြဲ႔အစည္းေတြ ကေတာ့ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိတယ္ေခၚရမလားပဲ။ လုပ္ရမယ့္အလုပ္တာ၀န္ကုိအတိအက်ေရးထားၿပီး တစ္လကုိေတာ့ ဘယ္ေလာက္၊ တစ္ႏွစ္ကုိေတာ့ ဘယ္ေလာက္ေပးမယ္ဆုိတာမ်ဳိးေဖာ္ျပၾကပါတယ္။


တာ၀န္နဲ႔လုပ္ခလစာ


အေပၚမွာေျပာခဲ့တဲ့ အလုပ္ေခၚစာမွာလည္း ရွားရွားပါးပါး လစာကုိတစ္ပါတည္းေဖာ္ျပထားပါတယ္။ အဲဒီေဖာ္ျပထားတဲ့ လစာက လူအမ်ားေ၀ဖန္စရာျဖစ္ေတာ့တာပဲ။ အေပၚမွာေျပာခဲ့သလုိ ႐ုံး၀န္ထမ္းအမ်ဳိးသမီးအတြက္ လုိအပ္တဲ့အခ်က္ေတြက ေျခာက္ပစ္ကင္းသေလာက္ ေပးတဲ့လစာကေတာ့ တစ္သိန္းလုိ႔ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ ကေန႔ေခတ္မွာ စက္႐ုံအလုပ္အလုပ္႐ုံေတြမွာလုပ္ၾကတဲ့ အေျခခံလုပ္သားေတြေတာင္မွ တစ္ေန႔ကုိ အနည္းဆုံးလုပ္ခလစာ က်ပ္ ၃၆၀၀ ေပးေနၾကရတဲ့ ေခတ္ႀကီးမွာ ဘြဲ႕ရတစ္ေယာက္က တစ္လလုပ္ခ တစ္သိန္းဆုိတာ ျဖစ္သင့္ပါရဲ႕လား။ ေျခာက္ပစ္ကင္းသဲလဲစင္၀န္ထမ္းတစ္ေယာက္လုိခ်င္ၿပီး ေပးတဲ့လုပ္ခလစာက ျဖစ္သင့္ပါရဲ႕လား။ ဒီအခ်က္က အလုပ္ေခၚတဲ့ ကုမၸဏီရဲ႕ ေလာဘကုိ ကြက္ကြက္ကြင္းကြင္းျမင္ႏုိင္တာပါပဲ။


အိမ္ေထာင္မရွိသူျဖစ္ရမည္ဆုိတဲ့ ကန္႔သတ္ခ်က္


အလုပ္ေခၚစာေတြမွာ အိမ္ေထာင္မရွိသူျဖစ္ရမယ္ဆုိတဲ့ အခ်က္ကုိလည္း မၾကာမၾကာေတြ႕ရပါတယ္။ အိမ္ေထာင္က်ၿပီးသြားရင္ အလုပ္လုပ္လုိ႔မရေတာ့ဘူးလား။ ျမန္မာျပည္က ၀န္ထမ္းေတြအေနနဲ႔ ဒီလုိစိန္ေခၚမႈေတြလည္း မၾကာမၾကာႀကံဳေတြ႕ရင္ဆုိင္ေနရပါေသးတယ္။ ကုိယ့္မွာအရည္အခ်င္းေတြျပည့္စုံေနပါရက္နဲ႔ အိမ္ေထာင္ရွိေနတာတစ္ခု ထဲေၾကာင့္လည္း အလုပ္အကုိင္အခြင့္အလမ္းေတြ ဆုံးရႈံးေနရပါေသးတယ္။


ရုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာကန္႔သတ္ခ်က္


ကုမၸဏီတစ္ခုမွာ အလုပ္ေလွ်ာက္မယ့္သူက သူ႔ရဲ႕ပညာရပ္ပုိင္းဆုိင္ရာ ထူးခၽြန္ေနမႈတစ္ခုနဲ႔တင္ အလုပ္ေလွ်ာက္ လုိ႔မရဘူးလား။ ႐ုပ္ရည္ေခ်ာေမာေျပျပစ္ဖုိ႔ လုိအပ္ပါသလား။ ဘာအတြက္လဲလုိ႔ ျပန္ေမးရပါလိမ့္မယ္။ ကုမၸဏီမွာအလုပ္ ေလွ်ာက္တာက ေမာ္ဒယ္အလုပ္သြားေလွ်ာက္တာမွ မဟုတ္တာ။ ႐ုပ္ရွင္မင္းသမီးသြားေလွ်ာက္တာမွ မဟုတ္တာ။ ဘ၀ကုသုိလ္ကံအရ အေမေမြးလုိက္ကတည္းက ေခ်ာေခ်ာေလးေမြးလာတာရွိသလုိ၊ ႐ုပ္ရည္ရူပကာအားနည္းသူေတြ လည္းရွိပါတယ္။ ဒီေတာ့ ဒီလူေတြက ႐ုပ္ရည္မလွလုိ႔ဆုိတဲ့အခ်က္နဲ႔ပဲ ဘ၀ကုိအ႐ႈံးေပးလုိက္ရေတာ့မွာလား။ သူတုိ႔မွာ ႀကိဳးစားခြင့္ေတြ၊ အလုပ္အကုိင္အခြင့္အလမ္းေတြမရွိရေတာ့ဘူးတဲ့လား။ အလုပ္ေခၚတဲ့ကုမၸဏီေတြအေနနဲ႔ ကုိယ့္ကုမၸဏီ မွာတာ၀န္ထမ္းေဆာင္ဖုိ႔ အရည္အခ်င္းကုိဦးစားေပးမွာလား၊ ႐ုပ္ရည္ရူပကာကုိ ဦးစားေပးမွာလားဆုိတဲ့အခ်က္က စဥ္းစားဖုိ႔ လုိပါတယ္။


အမိန္႔နာခံတတ္သူျဖစ္ရမယ္ဆုိတဲ့ ကန္႔သတ္ခ်က္


မွားယြင္းတဲ့ စီမံခန္႔ခြဲမႈေတြထဲမွာ ၀န္ထမ္းကုိအမိန္႔ေပးေစခုိင္းတာကလည္း တစ္ခုအပါအ၀င္ျဖစ္ပါတယ္။ အလုပ္ေခၚစာထဲမွာ အမိန္႔နာခံတတ္သူျဖစ္ရမယ္ဆုိတဲ့အခ်က္ထည့္လုိက္ကတည္းက အဲဒီကုမၸဏီ၊ အဲဒီအလုပ္က အာဏာရွင္ဆန္တဲ့အလုပ္တစ္ခုျဖစ္တယ္ဆုိတာ လူအမ်ားကုိေၾကာ္ျငာလုိက္တာပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေၾကာ္ျငာခ်က္က မိမိတုိ႔ကုမၸဏီရဲ႕ စီမံခန္႔ခြဲမႈည့ံဖ်င္းေၾကာင္းကုိဖြင့္ဟျပလုိက္တာနဲ႔တူတူပါပဲ။ အာဏာရွင္ဆုိတာ ႏုိင္ငံေတြမွာေတာင္ မရွိေတာ့ပါဘူး။ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္းက အာဏာရွင္ေတြကလည္း ထုိ႔နည္းအတူတူပါပဲ။ ကုိယ့္ရဲ႕၀န္ထမ္းေတြကုိ အလုပ္မွာၿမဲေအာင္၊ လုပ္ငန္းအဆင္ေျပေအာင္ အာဏာနဲ႔အမိန္႔ေပးၿပီး အုပ္ခ်ဳပ္လုိ႔မရပါဘူး။ ကေန႔ေခတ္မွာ “I” ဆုိတဲ့အသုံးအႏႈန္းအစား “We”လုိ႔ေျပာင္းလဲသုံးစြဲကုန္ၾကပါၿပီ။ အမိန္႔အာဏာနဲ႔အုပ္ခ်ဳပ္ေနရင္ေတာ့ တစ္ေန႔အဲဒီကုမၸဏီကုိ ေက်ာခုိင္းသြားမွာ အေသအခ်ာပါပဲ။


မွားယြင္းေနတဲ့ ကန္႔သတ္ခ်က္ေတြ


အေပၚမွာေျပာခဲ့သလုိ အလုပ္တစ္ခုမွာ လုိအပ္တဲ့အခ်င္း၊ အရည္အေသြးကုိ အဓိကဦးစားမေပးဘဲ လူတစ္ေယာက္ရဲ႕ ပုဂၢလိကအခ်က္ေတြကုိ ဦးတည္ေနမယ္ဆုိရင္ အဲဒီကုမၸဏီက လူမွန္ေနရာမွန္ ၀န္ထမ္းေကာင္းရမွာမဟုတ္ပါဘူး။ တစ္ခါတေလ အလုပ္ေခၚေၾကာ္ျငာေတြ ေၾကာ္ျငာသေလာက္ ၀န္ထမ္းမရဘူးလုိ႔ အလုပ္ရွင္တခ်ဳိ႕ညည္းၾကပါတယ္။ အလုပ္ေတြလာမေလွ်ာက္ၾကဘူးလုိ႔ဆုိၾကပါတယ္။ ကုိယ့္ရဲ႕အလုပ္ေခၚေၾကာ္ျငာေတြကုိ ဆန္းစစ္ၾကည့္ပါ။ မွ်တမႈရွိပါရဲ႕လား၊ တန္းတူညီမွ်ပါရဲ႕လား၊ ထုိက္တန္ပါရဲ႕လားဆုိတာေတြကုိ ကုိယ္တုိင္ေလ့လာဆန္းစစ္ ၾကည့္လုိက္ပါ။ ၀န္ထမ္းေကာင္းေတာ့လုိခ်င္တယ္။ ဒါေပမဲ့ ကုိယ္ရဲ႕အလုပ္ေခၚစာကုိက လြဲေနဦးမယ္ဆုိရင္ ပန္းတုိင္ေပ်ာက္ေနတဲ့ လူတစ္ေယာက္လုိ ဘယ္ေလာက္သြားသြား ခရီးမေရာက္ႏုိင္ပါဘူး။


ဒီေနရာမွာ အလုပ္ေလွ်ာက္သူေတြကုိ အႀကံျပဳခ်က္တဲ့အခ်က္ကေတာ့ ကုိယ့္ရဲ႕အရည္အခ်င္းအေပၚ ပညာမာနထားပါ။ အလုပ္တစ္ခုအျမန္လုိေနလုိ႔ ရရာအလုပ္တစ္ခ ု(ကုိယ္နဲ႔လုံးလုံးမွ မသက္ဆုိင္တဲ့အလုပ္)ကုိ ၀င္မလုပ္လုိက္ပါနဲ႔။ ဦးတည္ခ်က္ခုိင္မာေအာင္ထားပါ။ ေျခာက္ပစ္ကင္းသဲလဲစင္အလုပ္ေခၚစာမ်ဳိးကုိ ေရွာင္ပါ။ ကုိယ့္ရဲ႕တန္ဖုိးကုိ သိေအာင္လုပ္ပါ။ ေမွ်ာ္မွန္းလစာေတာင္းတဲ့အလုပ္ေတြမွာ ကုိယ့္ရဲ႕အရည္အခ်င္းနဲ႔ရသင့္ရထုိက္တဲ့ တိက်တဲ့ ပမာဏကုိေတာင္းတတ္ပါေစ။ တျခားသူတန္ဖုိးျဖတ္တာကုိ မခံဘဲ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိယ္တန္ဖုိးျဖတ္ႏုိင္တဲ့ အလုပ္ေလွ်ာက္သူေတြျဖစ္ဖုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္မိပါတယ္။


ေက်ာ့ေကခိုင္

Views: 2569

Reply to This

Replies to This Discussion

ကောင်းတယ်ဗျာ...

မြန်မာပြည်က လုပ်ငန်းခွင် အများစုရဲ့ အားနည်းချက်တွေကို ချက်ကျကျ သုံးသပ်ပြထားတာ တွေ့ရပါတယ်...

ကျေးဇူးပါ...

ေဆြးေႏြးသြားတဲ့အခ်က္ေတြအားလံုးေကာင္းပါတယ္။ အဲလိုအလုပ္ေတြလည္းမ်ားေသာအားျဖင့္ေတြ႕ရပါတယ္။ အၾကံျပဳခ်က္ေတြအတြက္ေက်းဇူးတင္ပါတယ္

သူတို႕လိုခ်င္တဲ့ skill လည္းရွိရမယ္။ ေနာက္ၿပီး လစာက်လည္း နည္းနည္းပဲေပးခ်င္တဲ့။ အလုပ္ interview ေတြကို ေတြ႕ရွိခဲ့ရပါတယ္။ ေတာင္းတဲ့ လစာအတိုင္းမေပးခ်င္ၾကပါဘူး။

thanks

Nice!

Thank

RSS

Featured Discussions

© 2018   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service