ေျခာက္ျပစ္ကင္း သဲလဲစင္ အလုပ္ေခၚစာမ်ားႏွင့္ အလုပ္ရွာၾကသူမ်ား

[Zawgyi]

ယေန႔ေခတ္အလုပ္ေခၚစာေတြထဲမွာ တခ်ဳိ႕အလုပ္ေခၚစာေတြက အလုပ္ေလွ်ာက္သူကုိ ေျခာက္ျပစ္ကင္း သဲလဲစင္တဲ့သူေတြကုိ လုိခ်င္ၾကတာပါပဲ။ အလုပ္အတြက္ လုိအပ္ခ်က္ေတြက ေျခာက္ပစ္ကင္းသေလာက္ လစာ၊ ခံစားခြင့္ေတြကေကာ မက္ေလာက္စရာျဖစ္ပါရဲ႕လား။ ဒါမွမဟုတ္ ကုိယ့္ရဲ႕အရည္အခ်င္းနဲ႔ ရသင့္ရထုိက္နဲ႔ ခံစားခြင့္မ်ဳိး ရရွိခဲ့ပါသလား။


ဟုိတစ္ရက္က အလုပ္ေခၚေၾကာ္ျငာတစ္ခု ဖတ္မိတယ္။ အဲဒီမွာ ႐ုံး၀န္ထမ္းအမ်ဳိးသမီးေခၚထားတယ္။ ပထမအခ်က္ကေတာ့ ဘြဲ႕ရျဖစ္ရမယ္ဆုိၿပီးေျပာထားတယ္။ ေနာက္ထပ္အခ်က္ေတြကေတာ့ အသက္ ၂၅ႏွစ္ေအာက္၊ အပ်ုိျဖစ္ရမယ္၊ ႐ုပ္ရည္ေခ်ာေမာေျပျပစ္ရမယ္၊ အင္တာနက္၊အီးေမးလ္သုံးတတ္ရမယ္၊ အဂၤလိပ္စာအေရးအေျပာ အနည္းငယ္တတ္ကၽြမ္းရမယ္၊ အမိန္႔နာခံတတ္သူျဖစ္ရမယ္ စတဲ့အခ်က္ေတြနဲ႔ ေခၚထားတဲ့ အလုပ္ေနရာက ႐ုံး၀န္ထမ္းအမ်ဳိးသမီးပါတဲ့။ အလုပ္ေခၚစာေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ေပးတဲ့လစာကုိ ေဖာ္ျပၾကတာ အလြန္နည္းပါတယ္။ ျမန္မာျပည္ကကုမၸဏီအမ်ားစုေပါ့ေလ။ ႏုိင္ငံျခားကုမၸဏီေတြ၊ အင္ဂ်ီအုိအဖြဲ႔အစည္းေတြ၊ တျခားလူမႈအဖြဲ႔အစည္းေတြ ကေတာ့ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိတယ္ေခၚရမလားပဲ။ လုပ္ရမယ့္အလုပ္တာ၀န္ကုိအတိအက်ေရးထားၿပီး တစ္လကုိေတာ့ ဘယ္ေလာက္၊ တစ္ႏွစ္ကုိေတာ့ ဘယ္ေလာက္ေပးမယ္ဆုိတာမ်ဳိးေဖာ္ျပၾကပါတယ္။


တာ၀န္နဲ႔လုပ္ခလစာ


အေပၚမွာေျပာခဲ့တဲ့ အလုပ္ေခၚစာမွာလည္း ရွားရွားပါးပါး လစာကုိတစ္ပါတည္းေဖာ္ျပထားပါတယ္။ အဲဒီေဖာ္ျပထားတဲ့ လစာက လူအမ်ားေ၀ဖန္စရာျဖစ္ေတာ့တာပဲ။ အေပၚမွာေျပာခဲ့သလုိ ႐ုံး၀န္ထမ္းအမ်ဳိးသမီးအတြက္ လုိအပ္တဲ့အခ်က္ေတြက ေျခာက္ပစ္ကင္းသေလာက္ ေပးတဲ့လစာကေတာ့ တစ္သိန္းလုိ႔ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ ကေန႔ေခတ္မွာ စက္႐ုံအလုပ္အလုပ္႐ုံေတြမွာလုပ္ၾကတဲ့ အေျခခံလုပ္သားေတြေတာင္မွ တစ္ေန႔ကုိ အနည္းဆုံးလုပ္ခလစာ က်ပ္ ၃၆၀၀ ေပးေနၾကရတဲ့ ေခတ္ႀကီးမွာ ဘြဲ႕ရတစ္ေယာက္က တစ္လလုပ္ခ တစ္သိန္းဆုိတာ ျဖစ္သင့္ပါရဲ႕လား။ ေျခာက္ပစ္ကင္းသဲလဲစင္၀န္ထမ္းတစ္ေယာက္လုိခ်င္ၿပီး ေပးတဲ့လုပ္ခလစာက ျဖစ္သင့္ပါရဲ႕လား။ ဒီအခ်က္က အလုပ္ေခၚတဲ့ ကုမၸဏီရဲ႕ ေလာဘကုိ ကြက္ကြက္ကြင္းကြင္းျမင္ႏုိင္တာပါပဲ။


အိမ္ေထာင္မရွိသူျဖစ္ရမည္ဆုိတဲ့ ကန္႔သတ္ခ်က္


အလုပ္ေခၚစာေတြမွာ အိမ္ေထာင္မရွိသူျဖစ္ရမယ္ဆုိတဲ့ အခ်က္ကုိလည္း မၾကာမၾကာေတြ႕ရပါတယ္။ အိမ္ေထာင္က်ၿပီးသြားရင္ အလုပ္လုပ္လုိ႔မရေတာ့ဘူးလား။ ျမန္မာျပည္က ၀န္ထမ္းေတြအေနနဲ႔ ဒီလုိစိန္ေခၚမႈေတြလည္း မၾကာမၾကာႀကံဳေတြ႕ရင္ဆုိင္ေနရပါေသးတယ္။ ကုိယ့္မွာအရည္အခ်င္းေတြျပည့္စုံေနပါရက္နဲ႔ အိမ္ေထာင္ရွိေနတာတစ္ခု ထဲေၾကာင့္လည္း အလုပ္အကုိင္အခြင့္အလမ္းေတြ ဆုံးရႈံးေနရပါေသးတယ္။


ရုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာကန္႔သတ္ခ်က္


ကုမၸဏီတစ္ခုမွာ အလုပ္ေလွ်ာက္မယ့္သူက သူ႔ရဲ႕ပညာရပ္ပုိင္းဆုိင္ရာ ထူးခၽြန္ေနမႈတစ္ခုနဲ႔တင္ အလုပ္ေလွ်ာက္ လုိ႔မရဘူးလား။ ႐ုပ္ရည္ေခ်ာေမာေျပျပစ္ဖုိ႔ လုိအပ္ပါသလား။ ဘာအတြက္လဲလုိ႔ ျပန္ေမးရပါလိမ့္မယ္။ ကုမၸဏီမွာအလုပ္ ေလွ်ာက္တာက ေမာ္ဒယ္အလုပ္သြားေလွ်ာက္တာမွ မဟုတ္တာ။ ႐ုပ္ရွင္မင္းသမီးသြားေလွ်ာက္တာမွ မဟုတ္တာ။ ဘ၀ကုသုိလ္ကံအရ အေမေမြးလုိက္ကတည္းက ေခ်ာေခ်ာေလးေမြးလာတာရွိသလုိ၊ ႐ုပ္ရည္ရူပကာအားနည္းသူေတြ လည္းရွိပါတယ္။ ဒီေတာ့ ဒီလူေတြက ႐ုပ္ရည္မလွလုိ႔ဆုိတဲ့အခ်က္နဲ႔ပဲ ဘ၀ကုိအ႐ႈံးေပးလုိက္ရေတာ့မွာလား။ သူတုိ႔မွာ ႀကိဳးစားခြင့္ေတြ၊ အလုပ္အကုိင္အခြင့္အလမ္းေတြမရွိရေတာ့ဘူးတဲ့လား။ အလုပ္ေခၚတဲ့ကုမၸဏီေတြအေနနဲ႔ ကုိယ့္ကုမၸဏီ မွာတာ၀န္ထမ္းေဆာင္ဖုိ႔ အရည္အခ်င္းကုိဦးစားေပးမွာလား၊ ႐ုပ္ရည္ရူပကာကုိ ဦးစားေပးမွာလားဆုိတဲ့အခ်က္က စဥ္းစားဖုိ႔ လုိပါတယ္။


အမိန္႔နာခံတတ္သူျဖစ္ရမယ္ဆုိတဲ့ ကန္႔သတ္ခ်က္


မွားယြင္းတဲ့ စီမံခန္႔ခြဲမႈေတြထဲမွာ ၀န္ထမ္းကုိအမိန္႔ေပးေစခုိင္းတာကလည္း တစ္ခုအပါအ၀င္ျဖစ္ပါတယ္။ အလုပ္ေခၚစာထဲမွာ အမိန္႔နာခံတတ္သူျဖစ္ရမယ္ဆုိတဲ့အခ်က္ထည့္လုိက္ကတည္းက အဲဒီကုမၸဏီ၊ အဲဒီအလုပ္က အာဏာရွင္ဆန္တဲ့အလုပ္တစ္ခုျဖစ္တယ္ဆုိတာ လူအမ်ားကုိေၾကာ္ျငာလုိက္တာပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေၾကာ္ျငာခ်က္က မိမိတုိ႔ကုမၸဏီရဲ႕ စီမံခန္႔ခြဲမႈည့ံဖ်င္းေၾကာင္းကုိဖြင့္ဟျပလုိက္တာနဲ႔တူတူပါပဲ။ အာဏာရွင္ဆုိတာ ႏုိင္ငံေတြမွာေတာင္ မရွိေတာ့ပါဘူး။ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္းက အာဏာရွင္ေတြကလည္း ထုိ႔နည္းအတူတူပါပဲ။ ကုိယ့္ရဲ႕၀န္ထမ္းေတြကုိ အလုပ္မွာၿမဲေအာင္၊ လုပ္ငန္းအဆင္ေျပေအာင္ အာဏာနဲ႔အမိန္႔ေပးၿပီး အုပ္ခ်ဳပ္လုိ႔မရပါဘူး။ ကေန႔ေခတ္မွာ “I” ဆုိတဲ့အသုံးအႏႈန္းအစား “We”လုိ႔ေျပာင္းလဲသုံးစြဲကုန္ၾကပါၿပီ။ အမိန္႔အာဏာနဲ႔အုပ္ခ်ဳပ္ေနရင္ေတာ့ တစ္ေန႔အဲဒီကုမၸဏီကုိ ေက်ာခုိင္းသြားမွာ အေသအခ်ာပါပဲ။


မွားယြင္းေနတဲ့ ကန္႔သတ္ခ်က္ေတြ


အေပၚမွာေျပာခဲ့သလုိ အလုပ္တစ္ခုမွာ လုိအပ္တဲ့အခ်င္း၊ အရည္အေသြးကုိ အဓိကဦးစားမေပးဘဲ လူတစ္ေယာက္ရဲ႕ ပုဂၢလိကအခ်က္ေတြကုိ ဦးတည္ေနမယ္ဆုိရင္ အဲဒီကုမၸဏီက လူမွန္ေနရာမွန္ ၀န္ထမ္းေကာင္းရမွာမဟုတ္ပါဘူး။ တစ္ခါတေလ အလုပ္ေခၚေၾကာ္ျငာေတြ ေၾကာ္ျငာသေလာက္ ၀န္ထမ္းမရဘူးလုိ႔ အလုပ္ရွင္တခ်ဳိ႕ညည္းၾကပါတယ္။ အလုပ္ေတြလာမေလွ်ာက္ၾကဘူးလုိ႔ဆုိၾကပါတယ္။ ကုိယ့္ရဲ႕အလုပ္ေခၚေၾကာ္ျငာေတြကုိ ဆန္းစစ္ၾကည့္ပါ။ မွ်တမႈရွိပါရဲ႕လား၊ တန္းတူညီမွ်ပါရဲ႕လား၊ ထုိက္တန္ပါရဲ႕လားဆုိတာေတြကုိ ကုိယ္တုိင္ေလ့လာဆန္းစစ္ ၾကည့္လုိက္ပါ။ ၀န္ထမ္းေကာင္းေတာ့လုိခ်င္တယ္။ ဒါေပမဲ့ ကုိယ္ရဲ႕အလုပ္ေခၚစာကုိက လြဲေနဦးမယ္ဆုိရင္ ပန္းတုိင္ေပ်ာက္ေနတဲ့ လူတစ္ေယာက္လုိ ဘယ္ေလာက္သြားသြား ခရီးမေရာက္ႏုိင္ပါဘူး။


ဒီေနရာမွာ အလုပ္ေလွ်ာက္သူေတြကုိ အႀကံျပဳခ်က္တဲ့အခ်က္ကေတာ့ ကုိယ့္ရဲ႕အရည္အခ်င္းအေပၚ ပညာမာနထားပါ။ အလုပ္တစ္ခုအျမန္လုိေနလုိ႔ ရရာအလုပ္တစ္ခ ု(ကုိယ္နဲ႔လုံးလုံးမွ မသက္ဆုိင္တဲ့အလုပ္)ကုိ ၀င္မလုပ္လုိက္ပါနဲ႔။ ဦးတည္ခ်က္ခုိင္မာေအာင္ထားပါ။ ေျခာက္ပစ္ကင္းသဲလဲစင္အလုပ္ေခၚစာမ်ဳိးကုိ ေရွာင္ပါ။ ကုိယ့္ရဲ႕တန္ဖုိးကုိ သိေအာင္လုပ္ပါ။ ေမွ်ာ္မွန္းလစာေတာင္းတဲ့အလုပ္ေတြမွာ ကုိယ့္ရဲ႕အရည္အခ်င္းနဲ႔ရသင့္ရထုိက္တဲ့ တိက်တဲ့ ပမာဏကုိေတာင္းတတ္ပါေစ။ တျခားသူတန္ဖုိးျဖတ္တာကုိ မခံဘဲ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိယ္တန္ဖုိးျဖတ္ႏုိင္တဲ့ အလုပ္ေလွ်ာက္သူေတြျဖစ္ဖုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္မိပါတယ္။


ေက်ာ့ေကခိုင္

[Unicode]

ယနေ့ခေတ်အလုပ်ခေါ်စာတွေထဲမှာ တချို့အလုပ်ခေါ်စာတွေက အလုပ်လျှောက်သူကို ခြောက်ပြစ်ကင်း သဲလဲစင်တဲ့သူတွေကို လိုချင်ကြတာပါပဲ။ အလုပ်အတွက် လိုအပ်ချက်တွေက ခြောက်ပစ်ကင်းသလောက် လစာ၊ ခံစားခွင့်တွေကကော မက်လောက်စရာဖြစ်ပါရဲ့လား။ ဒါမှမဟုတ် ကိုယ့်ရဲ့အရည်အချင်းနဲ့ ရသင့်ရထိုက်နဲ့ ခံစားခွင့်မျိုး ရရှိခဲ့ပါသလား။


ဟိုတစ်ရက်က အလုပ်ခေါ်ကြော်ငြာတစ်ခု ဖတ်မိတယ်။ အဲဒီမှာ ရုံးဝန်ထမ်းအမျိုးသမီးခေါ်ထားတယ်။ ပထမအချက်ကတော့ ဘွဲ့ရဖြစ်ရမယ်ဆိုပြီးပြောထားတယ်။ နောက်ထပ်အချက်တွေကတော့ အသက် ၂၅နှစ်အောက်၊ အပျိုဖြစ်ရမယ်၊ ရုပ်ရည်ချောမောပြေပြစ်ရမယ်၊ အင်တာနက်၊အီးမေးလ်သုံးတတ်ရမယ်၊ အင်္ဂလိပ်စာအရေးအပြော အနည်းငယ်တတ်ကျွမ်းရမယ်၊ အမိန့်နာခံတတ်သူဖြစ်ရမယ် စတဲ့အချက်တွေနဲ့ ခေါ်ထားတဲ့ အလုပ်နေရာက ရုံးဝန်ထမ်းအမျိုးသမီးပါတဲ့။ အလုပ်ခေါ်စာတော်တော်များများမှာ ပေးတဲ့လစာကို ဖော်ပြကြတာ အလွန်နည်းပါတယ်။ မြန်မာပြည်ကကုမ္ပဏီအများစုပေါ့လေ။ နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီတွေ၊ အင်ဂျီအိုအဖွဲ့အစည်းတွေ၊ တခြားလူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေ ကတော့ ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိတယ်ခေါ်ရမလားပဲ။ လုပ်ရမယ့်အလုပ်တာဝန်ကိုအတိအကျရေးထားပြီး တစ်လကိုတော့ ဘယ်လောက်၊ တစ်နှစ်ကိုတော့ ဘယ်လောက်ပေးမယ်ဆိုတာမျိုးဖော်ပြကြပါတယ်။


တာဝန်နဲ့လုပ်ခလစာ


အပေါ်မှာပြောခဲ့တဲ့ အလုပ်ခေါ်စာမှာလည်း ရှားရှားပါးပါး လစာကိုတစ်ပါတည်းဖော်ပြထားပါတယ်။ အဲဒီဖော်ပြထားတဲ့ လစာက လူအများဝေဖန်စရာဖြစ်တော့တာပဲ။ အပေါ်မှာပြောခဲ့သလို ရုံးဝန်ထမ်းအမျိုးသမီးအတွက် လိုအပ်တဲ့အချက်တွေက ခြောက်ပစ်ကင်းသလောက် ပေးတဲ့လစာကတော့ တစ်သိန်းလို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ ကနေ့ခေတ်မှာ စက်ရုံအလုပ်အလုပ်ရုံတွေမှာလုပ်ကြတဲ့ အခြေခံလုပ်သားတွေတောင်မှ တစ်နေ့ကို အနည်းဆုံးလုပ်ခလစာ ကျပ် ၃၆၀၀ ပေးနေကြရတဲ့ ခေတ်ကြီးမှာ ဘွဲ့ရတစ်ယောက်က တစ်လလုပ်ခ တစ်သိန်းဆိုတာ ဖြစ်သင့်ပါရဲ့လား။ ခြောက်ပစ်ကင်းသဲလဲစင်ဝန်ထမ်းတစ်ယောက်လိုချင်ပြီး ပေးတဲ့လုပ်ခလစာက ဖြစ်သင့်ပါရဲ့လား။ ဒီအချက်က အလုပ်ခေါ်တဲ့ ကုမ္ပဏီရဲ့ လောဘကို ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းမြင်နိုင်တာပါပဲ။


အိမ်ထောင်မရှိသူဖြစ်ရမည်ဆိုတဲ့ ကန့်သတ်ချက်


အလုပ်ခေါ်စာတွေမှာ အိမ်ထောင်မရှိသူဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့ အချက်ကိုလည်း မကြာမကြာတွေ့ရပါတယ်။ အိမ်ထောင်ကျပြီးသွားရင် အလုပ်လုပ်လို့မရတော့ဘူးလား။ မြန်မာပြည်က ဝန်ထမ်းတွေအနေနဲ့ ဒီလိုစိန်ခေါ်မှုတွေလည်း မကြာမကြာကြုံတွေ့ရင်ဆိုင်နေရပါသေးတယ်။ ကိုယ့်မှာအရည်အချင်းတွေပြည့်စုံနေပါရက်နဲ့ အိမ်ထောင်ရှိနေတာတစ်ခု ထဲကြောင့်လည်း အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းတွေ ဆုံးရှုံးနေရပါသေးတယ်။


ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကန့်သတ်ချက်


ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှာ အလုပ်လျှောက်မယ့်သူက သူ့ရဲ့ပညာရပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ထူးချွန်နေမှုတစ်ခုနဲ့တင် အလုပ်လျှောက် လို့မရဘူးလား။ ရုပ်ရည်ချောမောပြေပြစ်ဖို့ လိုအပ်ပါသလား။ ဘာအတွက်လဲလို့ ပြန်မေးရပါလိမ့်မယ်။ ကုမ္ပဏီမှာအလုပ် လျှောက်တာက မော်ဒယ်အလုပ်သွားလျှောက်တာမှ မဟုတ်တာ။ ရုပ်ရှင်မင်းသမီးသွားလျှောက်တာမှ မဟုတ်တာ။ ဘဝကုသိုလ်ကံအရ အမေမွေးလိုက်ကတည်းက ချောချောလေးမွေးလာတာရှိသလို၊ ရုပ်ရည်ရူပကာအားနည်းသူတွေ လည်းရှိပါတယ်။ ဒီတော့ ဒီလူတွေက ရုပ်ရည်မလှလို့ဆိုတဲ့အချက်နဲ့ပဲ ဘဝကိုအရှုံးပေးလိုက်ရတော့မှာလား။ သူတို့မှာ ကြိုးစားခွင့်တွေ၊ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းတွေမရှိရတော့ဘူးတဲ့လား။ အလုပ်ခေါ်တဲ့ကုမ္ပဏီတွေအနေနဲ့ ကိုယ့်ကုမ္ပဏီ မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ဖို့ အရည်အချင်းကိုဦးစားပေးမှာလား၊ ရုပ်ရည်ရူပကာကို ဦးစားပေးမှာလားဆိုတဲ့အချက်က စဉ်းစားဖို့ လိုပါတယ်။


အမိန့်နာခံတတ်သူဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့ ကန့်သတ်ချက်


မှားယွင်းတဲ့ စီမံခန့်ခွဲမှုတွေထဲမှာ ဝန်ထမ်းကိုအမိန့်ပေးစေခိုင်းတာကလည်း တစ်ခုအပါအဝင်ဖြစ်ပါတယ်။ အလုပ်ခေါ်စာထဲမှာ အမိန့်နာခံတတ်သူဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့အချက်ထည့်လိုက်ကတည်းက အဲဒီကုမ္ပဏီ၊ အဲဒီအလုပ်က အာဏာရှင်ဆန်တဲ့အလုပ်တစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတာ လူအများကိုကြော်ငြာလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကြော်ငြာချက်က မိမိတို့ကုမ္ပဏီရဲ့ စီမံခန့်ခွဲမှုညံ့ဖျင်းကြောင်းကိုဖွင့်ဟပြလိုက်တာနဲ့တူတူပါပဲ။ အာဏာရှင်ဆိုတာ နိုင်ငံတွေမှာတောင် မရှိတော့ပါဘူး။ လုပ်ငန်းခွင်အတွင်းက အာဏာရှင်တွေကလည်း ထို့နည်းအတူတူပါပဲ။ ကိုယ့်ရဲ့ဝန်ထမ်းတွေကို အလုပ်မှာမြဲအောင်၊ လုပ်ငန်းအဆင်ပြေအောင် အာဏာနဲ့အမိန့်ပေးပြီး အုပ်ချုပ်လို့မရပါဘူး။ ကနေ့ခေတ်မှာ “I” ဆိုတဲ့အသုံးအနှုန်းအစား “We”လို့ပြောင်းလဲသုံးစွဲကုန်ကြပါပြီ။ အမိန့်အာဏာနဲ့အုပ်ချုပ်နေရင်တော့ တစ်နေ့အဲဒီကုမ္ပဏီကို ကျောခိုင်းသွားမှာ အသေအချာပါပဲ။


မှားယွင်းနေတဲ့ ကန့်သတ်ချက်တွေ


အပေါ်မှာပြောခဲ့သလို အလုပ်တစ်ခုမှာ လိုအပ်တဲ့အချင်း၊ အရည်အသွေးကို အဓိကဦးစားမပေးဘဲ လူတစ်ယောက်ရဲ့ ပုဂ္ဂလိကအချက်တွေကို ဦးတည်နေမယ်ဆိုရင် အဲဒီကုမ္ပဏီက လူမှန်နေရာမှန် ဝန်ထမ်းကောင်းရမှာမဟုတ်ပါဘူး။ တစ်ခါတလေ အလုပ်ခေါ်ကြော်ငြာတွေ ကြော်ငြာသလောက် ဝန်ထမ်းမရဘူးလို့ အလုပ်ရှင်တချို့ညည်းကြပါတယ်။ အလုပ်တွေလာမလျှောက်ကြဘူးလို့ဆိုကြပါတယ်။ ကိုယ့်ရဲ့အလုပ်ခေါ်ကြော်ငြာတွေကို ဆန်းစစ်ကြည့်ပါ။ မျှတမှုရှိပါရဲ့လား၊ တန်းတူညီမျှပါရဲ့လား၊ ထိုက်တန်ပါရဲ့လားဆိုတာတွေကို ကိုယ်တိုင်လေ့လာဆန်းစစ် ကြည့်လိုက်ပါ။ ဝန်ထမ်းကောင်းတော့လိုချင်တယ်။ ဒါပေမဲ့ ကိုယ်ရဲ့အလုပ်ခေါ်စာကိုက လွဲနေဦးမယ်ဆိုရင် ပန်းတိုင်ပျောက်နေတဲ့ လူတစ်ယောက်လို ဘယ်လောက်သွားသွား ခရီးမရောက်နိုင်ပါဘူး။


ဒီနေရာမှာ အလုပ်လျှောက်သူတွေကို အကြံပြုချက်တဲ့အချက်ကတော့ ကိုယ့်ရဲ့အရည်အချင်းအပေါ် ပညာမာနထားပါ။ အလုပ်တစ်ခုအမြန်လိုနေလို့ ရရာအလုပ်တစ်ခ ု(ကိုယ်နဲ့လုံးလုံးမှ မသက်ဆိုင်တဲ့အလုပ်)ကို ဝင်မလုပ်လိုက်ပါနဲ့။ ဦးတည်ချက်ခိုင်မာအောင်ထားပါ။ ခြောက်ပစ်ကင်းသဲလဲစင်အလုပ်ခေါ်စာမျိုးကို ရှောင်ပါ။ ကိုယ့်ရဲ့တန်ဖိုးကို သိအောင်လုပ်ပါ။ မျှော်မှန်းလစာတောင်းတဲ့အလုပ်တွေမှာ ကိုယ့်ရဲ့အရည်အချင်းနဲ့ရသင့်ရထိုက်တဲ့ တိကျတဲ့ ပမာဏကိုတောင်းတတ်ပါစေ။ တခြားသူတန်ဖိုးဖြတ်တာကို မခံဘဲ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်တန်ဖိုးဖြတ်နိုင်တဲ့ အလုပ်လျှောက်သူတွေဖြစ်ဖို့ မျှော်လင့်မိပါတယ်။


ကျော့ကေခိုင်

Views: 3117

Reply to This

Replies to This Discussion

ကောင်းတယ်ဗျာ...

မြန်မာပြည်က လုပ်ငန်းခွင် အများစုရဲ့ အားနည်းချက်တွေကို ချက်ကျကျ သုံးသပ်ပြထားတာ တွေ့ရပါတယ်...

ကျေးဇူးပါ...

ေဆြးေႏြးသြားတဲ့အခ်က္ေတြအားလံုးေကာင္းပါတယ္။ အဲလိုအလုပ္ေတြလည္းမ်ားေသာအားျဖင့္ေတြ႕ရပါတယ္။ အၾကံျပဳခ်က္ေတြအတြက္ေက်းဇူးတင္ပါတယ္

သူတို႕လိုခ်င္တဲ့ skill လည္းရွိရမယ္။ ေနာက္ၿပီး လစာက်လည္း နည္းနည္းပဲေပးခ်င္တဲ့။ အလုပ္ interview ေတြကို ေတြ႕ရွိခဲ့ရပါတယ္။ ေတာင္းတဲ့ လစာအတိုင္းမေပးခ်င္ၾကပါဘူး။

thanks

Nice!

Thank

RSS

Featured Discussions

© 2020   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service