အစားအစာႏွင့္ ခ်င့္ခ်ိန္ေဘာင္ခတ္၍ စားရေသာ အစားအစာဆိုင္ရာ အဂၤလိပ္ ေဝါဟာရမ်ား

အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ အစားအစာ၊ ခ်က္ျပဳတ္သည့္နည္းလမ္းႏွင့္ diet အေၾကာင္း သင္ေျပာဆိုရာတြင္ အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစမည့္ စကားလံုး အသံုးအႏႈန္း အခ်ိဳ႕ကို ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။အစားအစာ အမ်ိးအစားမ်ား

 • meat (or "red meat") (အသား (သို႕) ႏို႕တိုက္သတၱ၀ါတို႕၏ အသား) = lamb, pork or beef (သိုးသား၊ ၀က္သား (သို႕) အမဲသား)
 • poultry (or "white meat") (ျခံေမြးငွက္ သတၱ၀ါ (၎ တုိ႕၏ အသား))= chicken, turkey, goose, duck (ၾကက္၊ ၾကက္ဆင္၊ ငန္း၊ ဘဲ)
 • game ("wild" meat) (ေတာေကာင္သား (ေတာရိုင္းတိရိစာၦန္သား)) = rabbit, hare, partridge, pheasant (ယုန္၊ ေတာယုန္၊ ခါငွက္၊ ရစ္ငွက္)
 • fish (ငါး) = salt water fish / sea fish or fresh water fish (ေရငန္ငါး ၊ ပင္လယ္ငါး (သို႕) ေရခ်ိဳငါး)
 • seafood (ပင္လယ္စာ) = prawns, shrimps, lobster, scallops, mussels, crab (ပုစြန္တုပ္၊ ပုစြန္ဆိတ္၊ ေက်ာက္ပုစြန္၊ ခံုးေကာင္၊ ေယာက္သြားေကာင္၊ ဂဏန္း)
 • vegetables (ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ား) = leafy vegetables (such as broccoli or spinach), root vegetables (such as carrots and onions) etc (အရြက္မ်ားေသာ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ (ဥပမာ - ပန္းေဂၚဖီစိမ္း (သို႕) ေဒါက္ခြရြက္) ၊ အျမစ္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ (ဥပမာ - မုန္လာဥ၀ါ (သို႕) ၾကက္သြန္နီ))
 • fruit (အသီးအႏွံမ်ား) = soft fruit (such as plums and peaches); berry fruit (such as strawberries or raspberries) etc (အေစ့ၾကီးမပါေသာ အသီး (မက္မန္းသီး ႏွင့္ မက္မြန္သီးကဲ့သို႕ေသာအသီးမ်ား)၊ ဘယ္ရီသီး (စေတာ္ဘယ္ရီ (သို႕) ရတ္စဘယ္ရီသီး ကဲ့သို႕ေသာ အသီမး်ား) အစရွိသည္)အစားအစာအုပ္စုအမ်ိဳးမ်ိဳးမ်ား အေၾကာင္းကိုလည္း ေျပာႏိုင္ပါေသးသည္ - fats and oils အဆီႏွင့္ ဆီမ်ား (သံလြင္ဆီ၊ ေထာပတ္ အစရွိသည္တို႕)၊ fruit အသီးအႏွံ၊ vegetables ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ား၊ protein အသားဓါတ္ (အသား အစရွိသည္)၊ dairy ႏို႕ထြက္ပစၥည္းမ်ား (ႏြားႏို႕၊ ဒိန္ခဲႏွင့္ ဒိန္ခ်ဥ္ အစရွိသည္တို႕)၊ grains ႏွံစားပင္မ်ား (ဂ်ံဳ (သို႕) ေျပာင္း အစရွိသည္တို႕) ႏွင့္ သၾကား။)အစားအစာကို ခ်က္ျပဳတ္နည္းစနစ္မ်ား

 • boiled - ဆူပြက္ေနသည့္ေရထဲတြင္ ခ်က္ျပဳတ္ထားသည္
 • steamed - ဆူပြက္ေနသည့္ေရထည့္ထားသည့္ လက္ကိုင္ဒယ္ထဲတြင္ ခ်က္ျပဳတ္ထားသည္
 • fried / sauteed - အေၾကာ္ဒယ္ျပားထဲတြင္ ဆီႏွင့္ ေၾကာ္ထားသည္
 • stir-fried - ဆီပူထဲတြင္ ျမန္ျမန္ေၾကာ္သည္
 • pan-fried - လက္တိုဒယ္ျပား (frying pan) ျဖင့္ ေၾကာ္သည္
 • roasted - ဖို (oven) ထဲတြင္ ဆီႏွင့္ ကင္သည္
 • grilled - အထက္မီးေပး၍ ခ်က္သည္ (သို႕) ကင္ပ်စ္အိုး (ridged pan) ျဖင့္ ခ်က္သည္
 • baked- ဖို (oven) ထဲတြင္ ဖုတ္ထားသည္
 • stewed – မီးနည္းနည္းျဖင့္ အခ်ိန္ၾကာၾကာ ခ်က္သည္
 • casseroled – juices (အသားစိမ္းမွထြက္သာ အရည္မ်ာ) တြင္ ျဖည္းျဖည္းခ်င္း ခ်က္သည္ဟင္းပြဲမ်ား


စားေသာက္ဆိုင္၏ ဟင္းလ်ာစာရင္းတြင္ ေတြ႕ျမင္ႏိုင္ေသာ ဟင္းပြဲအမည္အခ်ိဳ႕ကို ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္

 • starter / hors d'oeuvre / appetiser = ဟင္းအမည္အျပည့္အစံု တည္ခင္းဧည့္ခံေသာ ထမင္းစားပြဲ (formal meal) တြင္ ပထမဆံုး စားရေသာ ဟင္းအမည္ (အျမည္း)
 • main course = မ်ားေသာအားျဖင့္ အသား၊ ငါး (သို႕) သတ္သတ္လြတ္ဟင္းပြဲ (အဓိက ဟင္းပြဲ)
 • dessert / pudding = အစားစားျပီးေနာက္ဆံုးတြင္ ရွိေသာ အခ်ိဳပြဲ။ ဒိန္ခဲ (သို႕) အသီးအႏွံမ်ား ကိုလည္း ေတြ႕ရရွိႏိုင္သည္။ (အခ်ိဳပြဲ ၊ ပူတင္း)စားေသာက္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ စကားလံုး၊ စကားစုမ်ား


အကယ္၍ သင္သည္ ရွိသင့္သည့္ ကိုယ္အေလးခ်ိန္ထက္ ပိုေန (သို႕) အလြန္အမင္း အ၀လြႏ္ေနပါက သင္၏ ဆရာ၀န္သည္ သင့္အား အစားအေသာက္ပံုစံ ေျပာင္းလဲရန္ အၾကံျပဳပါလိမ့္မည္။ ေအာက္တြင္ စားေသာက္သည့္ပံုစံမ်ား ေျပာင္းလဲျခင္းအတြက္ ေျပာဆုိသည့္အခါတြင္ အသံုးျပဳသည့္ စကားလံုးမ်ားႏွင့္ စာေၾကာင္းမ်ားကို ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

 • watch what you eat = သင္စားေသာက္သည့္အရာႏွင့္ ပမာဏကုိ ဂရုစိုက္ပါ
 • watch your figure = ခႏၶာကိုယ္ သြယ္လ်ေစခ်င္သည့္အတြက္ အခ်ိဳ႕ေသာ အစားအစာမ်ားကို ျငင္းပယ္သည္
 • go on a crash diet = လ်င္ျမန္စြာ ကိုယ္အေလးခ်ိန္ေလ်ာ့က်ေစရန္အတြက္ ျပင္းထန္ေသာ diet (radical diet) ကို အစျပဳသည္။
 • count the calories / a calorie-controlled diet = သင္စားေသာက္သည့္ အစားအေသာက္ တစ္ခုျခင္းဆီ၏ ကယ္လိုရီကို တိုင္းတာေသာ diet
 • snack between meals = ထမင္းစားခ်ိန္တစ္ခ်ိန္ႏွင့္ တစ္ခ်ိန္ၾကား၌ စားေသာက္ျခင္း၊ (diet လုပ္ေနပါက ဤသို႕ စားေသာက္ျခင္းကို ေရွာင္ပါ
 • cut out = (ေပါင္မုန္႕ (သို႕) အီတလီေခါက္ဆြဲေျခာက္ကဲ့သုိ႕ေသာ) အခ်ိဳ႕ေသာ အစားအစာမ်ားကို လံုး၀ မစားေတာ့ျခင္း
 • cut down on = ( ဥပမာအေနျဖင့္ အဆီ (သို႕) သၾကားဓါတ္မ်ာသည့္ အစာမ်ား) ကို ေလွ်ာ့ခ်သည္ခႏၶာကိုယ္ အရြယ္အစာႏွင့္ အေလးခ်ိန္ တိုးလားျခင္းဆိုင္ရာ အသုံးအႏွုန္းမ်ား

 • You are what you eat! = သင့္ခႏၶာကိုယ္ အခ်ိဳးအစားသည္ သင္စားလိုက္သည့္ အစားအစာ (သို႕) ပမာဏႏွင့္ တိုက္ရိုက္အခ်ိဳးက်သည္ဟု အဓိပၸါယ္ရသည့္ အသံုးမ်ားေသာ အသံုးအႏႈန္းျဖစ္သည္
 • middle-age spread = အထူးသျဖင့္ သင့္ ခါးႏွင့္ တင္ပါးတစ္၀ိုက္တြင္ အေလးခ်ိန္တိုးလာျခင္းကို ဆိုလို္သည္ (ဗိုက္ရႊဲလာျခင္း)
 • put on / gain weight = ပုိမို ေလးလံလာသည္
 • pinch an inch = သင့္ခါးတြင္ အဆီထု တစ္လက္မခန္႕ တိုင္းတာႏုိင္ျခင္း။ (တစ္လက္မသည္ ခန္႕မွန္းေျခ ၂.၅ စင္တီမီတာ ရွိသည္။
 • pile on the pounds = အေလးခ်ိန္ မ်ားစြာ တိုးလာသည္ (၁ ေပါင္သည္ အၾကမ္းဖ်ဥ္းအားျဖင့္ ကီလို၀က္ ရွိသည္
 • lose / shed weight = အေလးခ်ိန္ေလ်ာ့လာသည္
 • go up a size = ဆိုက္ (size) တစ္ဆိုက္ ပိုၾကီးလာျခင္း (ဆန္႕က်င္ဘက္ အသံုးအႏႈန္း - drop a size = ဆိုက္ တစ္ဆိုက္ ပိုေသးသြားျခင္း)အျခားအေထြေထြ အသံုးအႏႈံးမ်ား

 • have a sweet tooth = ခ်ိဳေသာ (သို႕) သၾကားပါသည့္ အစားအစာမ်ားျဖစ္သည့္ ကိတ္မုန္႕၊ သၾကားလံုး (သို႕) ေခ်ာကလက္မ်ား စားရျခင္းကို ႏွစ္သက္သည္
 • eat sensibly = အစားအေသာက္ပမာဏကို သင့္တင့္သည့္ ပမာဏသာ စားျပီး က်န္းမာေရးႏွင့္ မသင့္ေတာ္သည့္ အစားအေသာက္မ်ားကို အလြန္အက်ဴး မစားေသာက္ျခင္း
 • five a day = အသီးအႏံႈ (သို႕) အသီးအရြက္မ်ားကို ေန႕တိုင္း တစ္ေယာက္စာပမာဏ (၅) ပံုစားျခင္းEnglish-at-home.com မွ English food and diet vocabulary ကို ကိုးကားဘာသာျပန္ဆိုထားျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

မူရင္းေဆာင္းပါးကို ဤေနရာတြင္ ဖတ္႐ႈႏိုင္ပါတယ္။


အျခားသင္ခန္းစာမ်ား ဖတ္႐ႈ ေလ့လာရန္ link - http://www.myanmar-network.net/page/index-of-articles-and-english-lessons


[ Myanmar Network အသင္းဝင္ထားျခင္းျဖင့္ ရရွိမည့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ]

- အဂၤလိပ္စာသင္ခန္းစာႏွင့္ အလုပ္ေခၚစာအသစ္မ်ား၊ UK စာေမးပြဲ သတင္းမ်ား ႏွင့္ အဂၤလိပ္စာသင္တန္း သတင္းမ်ားကို အသင္းဝင္မ်ားထံသာလွ်င္ e-mail ျဖင့္ အေၾကာင္းၾကားေပးမွာ ျဖစ္ပါသည္။
- ျဗိတိသွ်ေကာင္စီမွ ၾကီးမႉးက်င္းပေသာ ပြဲမ်ားကို အသင္းဝင္မ်ားသာ ၾကိဳတင္သိရွိျပီး အသင္းဝင္မဟုတ္သူမ်ားထက္ေစာ၍ စာရင္းေပးသြင္းႏိုင္ပါသည္။
- Myanmar Network ဝက္ဆိုက္ဒ္တြင္ အသင္းဝင္မ်ားသာလွ်င္ like ႏွင့္ comment ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။
- စကားဝိုင္းမ်ား (Forum မ်ားတြင္)ႏွင့္ အလုပ္ေခၚစာမ်ားကိုလည္း ကိုယ္တိုင္ဝင္ေရာက္ေရးသားႏိုင္ပါသည္။
- အသင္းဝင္မ်ားတြင္ ကိုယ္ပိုင္ Profile Page ရွိမည္ျဖစ္ျပီး မိမိ၏ ဓာတ္ပံု၊ မိမိကိုယ္တိုင္႐ိုက္ထားေသာ ဓာတ္ပံုမ်ားႏွင့္ ဗီဒီယိုမ်ားလည္း တင္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

- Join us now at - www.myanmar-network.net/main/authorization/signUp

Views: 1952

Reply to This

Replies to This Discussion

I haven't eaten japanese food.Are you?
Thank you
Thank you so much
It's a nice post, thank u so much
Really helpful to me

RSS

Featured Discussions

© 2020   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service