ဒီေန႕သင္ခန္းစာကေတာ့ "Giving Directions - လမ္းညႊန္ေပးျခင္း" ပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဧည့္သည္ျဖစ္တဲ့ June (A) ကို Rosa (B) က သူတို႕ရုံးကိုဘယ္လိုလာရမယ္ဆိုတာေျပာျပတဲ့ စကားအခ်ီအခ်ေျပာဟန္ ကိုေလ့လာၾကည့္ပါ။

 

A. Hi, Rosa. It’s June here. I’m in the town centre outside the bus station. Could you tell me how to get to your office from here? (ဟိုင္း ႐ုိစာ။ ဂြ်န္ပါ။ ငါ ကားဂိတ္ရဲ႕အျပင္ဘက္ ျမိဳ႕လယ္ေခါင္မွာ ေရာက္ေနတယ္။ဒီကေန ရွင့္႐ံုးကို ဘယ္လိုလာရမလဲဆိုတာကိုေျပာျပေပးႏိုင္မလား?)

 

လမ္းေမးရာတြင္ ေအာက္ပါအသံုးအႏႈန္းမ်ားကိုလည္း အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။

  • Can you tell me the way to …? (…………. ကိုသြားတဲ့လမ္းကို ေျပာျပႏိုင္မလား?)
  • How do I get to…? (… ကို ဘယ္လိုသြားရမလဲ?)
  • Excuse me, where is the main office? (တစ္ဆိတ္ေလာက္ခင္ဗ်ာ။ ႐ံုးခ်ဳပ္က ဘယ္နားမွာလဲ?)}

 

B. Sure. Follow the signs for Frankfurt. After about two kilometres, you’ll see a garage on your right. Carry on for another 200 metres and then turn left. Our office is on the left-hand side, just before a railway bridge. When you arrive, park in one of the visitors’ spaces just outside the main building. (ရပါတယ္။ ဖရင့္ဖြတ္ ကို ညႊန္တဲ့ လမ္းျပဆိုင္းဘုတ္ေတြအတိုင္းလိုက္လာခဲ့ပါ။  ကီလိုမီတာေလာက္ သြားျပီးရင္ မင္းရဲ႕ညာဘက္မွာ ကားဂိုေဒါင္တစ္ခုေတြ႕လိမ့္မယ္။ ေနာက္ထပ္ မီတာ ၂၀၀ ေလာက္ ဆက္သြားျပီးရင္ ဘယ္ဘက္ကို ေကြ႕လိုက္။ ငါတို႔႐ံုးက ဘယ္ဘက္အျခမ္းမွာ ရွိတယ္။ မီးရထားဂုံးေက်ာ္တံတားနားမေရာက္ ခင္ေလးတင္။ မင္းေရာက္လာရင္ပင္မအေဆာက္အဦးရဲ႕ အျပင္ဘက္မွာရွိတဲ့ ဧည့္သည္မ်ား ယာဥ္ရပ္နားရန္ ေနရာ တစ္ေနရာမွာ ကားရပ္ခဲ့လိုက္။)

 

A. Thanks, Rosa. See you soon. (ေက်းဇူးပဲ ႐ိုစာေရ။ မၾကာခင္ေတြ႕ၾကတာေပါ့။)


အျခားသိသာထင္ရွားသည့္ အမွတ္အသားမ်ား အားေဖာ္ျပရာတြင္အသုံးျပဳေသာဝါက်အသုံးအႏႈန္းမ်ား

  • You’ll pass some shops. (ဆိုင္အခ်ိဳ႕ကို ျဖတ္လာရလိမ့္မယ္။)
  • Then you’ll see a large red building in front of you. (အဲ့ဒီေနာက္ မင္းရဲ႕ေရွ႕မွာ အနီေရာင္ အေဆာက္အဦးတစ္ခုကို ေတြ႕လိမ့္မယ္။)
  • Keep going and you’ll come to the entrance gate. (ဆက္သြားလိုက္ပါ ျပီးရင္ အ၀င္ဂိတ္၀ကို ေရာက္လာ လိမ့္မယ္။)

 

ကားရပ္နားျခင္း­ ဆိုင္ရာ ဝါက်အသုံးအႏႈန္းမ်ား­

  • I’ve left my car in a reserved space. (ကြ်န္ေတာ့္ကားကို သီးသန္႕ေနရာမွာ ထားခဲ့တယ္။)
  • There are some spaces reserved for visitors. (ဧည့္သည္ေတြအတြက္ သတ္မွတ္ထားတဲ့ ေနရာအခ်ိဳ႕ရွိတယ္။)
  • Can I park here? (ဒီမွာ ကားရပ္လို႕ရလား?)
  • Is this space reserved? (ဒီေနရာကုိ သီးသန္႕ထားထားတာလား?) }

 

 

ဒီေန႕ေတာ့ဒီေလာက္ပါပဲ။

 

Views: 3583

Reply to This

Replies to This Discussion

Thanks

RSS

Featured Discussions

© 2019   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service