[Zawgyi]

လူ႕ေဘာင္ေလာကတြင္ နာမည္ဂုဏ္သတင္းသည္ အေရးႀကီးလွေပသည္။ စီးပြားေရး နယ္ပါယ္တစ္ခု၊ ပါတ္၀န္းက်င္တစ္ခုတြင္ နာမည္ပ်က္ သြားလ်င္ အလုပ္ဆက္လက္လုပ္ကိုင္ရန္ အဆင္မေျပေတာ့သည့္ အေျခအေနမ်ိဳး ေတြ႕ႀကံဳရသည္။ စီးပြားေရးေလာကတြင္ “လူေသလ်င္ေသ နာမည္မေသေစနဲ႔” ဟူေသာစကားတစ္ခြန္း ရိွေလသည္။ နာမည္ကို အသက္ထက္ပို၍တန္ဖိုးထားသင့္သည္ဟု ဆိုလိုျခင္းျဖစ္သည္။


ကုန္ပစၥည္းႏွင့္ အမွတ္တံဆိပ္

ထို႕ေၾကာင့္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းလုပ္ရာတြင္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားသည္ မိမိတို႕ ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ေသာ ကုန္ပစၥည္း၏ အရည္ အေသြးကို အထူးပင္ ဂရုစိုက္ၾကရသည္။ ကုန္ပစၥည္း အမွတ္တံဆိပ္တစ္ခု သည္ အခ်ိန္တစ္ခုတြင္ အေၾကာင္းတစ္စံုတရာ ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္ေၾကာင့္  အရည္အေသြး ညံ့ဖ်င္းခဲ့လ်င္ သံုးစြဲသူမ်ား အေနျဖင့္ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ ထို အမွတ္တံဆိပ္ ကုန္ပစၥည္းကို သံုးစြဲ ရန္ျငင္းဆန္ၾကေပလိမ့္မည္။ ထို႔ေၾကာင့္လည္း စက္ရံုႀကီးမ်ားတြင္ မိမိတို႔ ကုန္ပစၥည္းကို ေစ်းကြက္ အတြင္းသို႔မျဖန္႕ ခင္ အရည္အေသြးစစ္ေဆး ေသာ ဌာန (QC department) သီးသန္႔ထားရိွၾကျခင္းျဖစ္သည္။


ထင္ရွားေသာ ဥပမာတစ္ခု အေနျဖင့္ ျမန္မာျပည္တြင္ အသင့္ေဖ်ာ္ 3 in 1 ေကာ္ဖီထုတ္မ်ား စတင္ ၀င္ေရာက္ခ်ိန္က ကုမၸဏီ ႀကီးတစ္ခု မွ ထုတ္လုပ္ေသာ ေကာ္ဖီမစ္ထုတ္မ်ားသည္ ေစ်းကြက္အတြင္း နံပါတ္ ၁ ေနရာတြင္ ကာလ အတန္ၾကာေအာင္ ရပ္တည္ေနခဲ့ရာမွ တစ္ခ်ိန္တြင္ မူလ အရသာအတိုင္း မဟုတ္ေတာ့ပဲ အရည္အေသြးက်သြားခဲ့သည္။ ပိုမိုခါးသက္လာၿပီး အနံ႕အရသာဆိုးသြားျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုအခ်ိန္မွစ၍ ေသာက္သံုးသူအမ်ားစုသည္ ထိုအမွတ္တံဆိပ္ ေကာ္ဖီမ်ားကို မေသာက္သံုးၾကေတာ့။ အျခား အမွတ္တံဆိပ္ ကုမၸဏီတစ္ခု၊ ႏွစ္ခုက ေစ်းကြက္၏ထိပ္ဆံုး ေနရာေရာက္လာခဲ့သည္။  


နာမည္ပ်က္သြားသည့္အတြက္ အလုပ္ဆက္လုပ္၍မရေတာ့ျခင္း ျဖစ္ေလသည္။ သင္သည္ ထိုင္ေနက် လက္ဘက္ရည္ဆိုင္တစ္ဆိုင္သို႕ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ မသြားေတာ့ရန္ ဆံုးျဖတ္မိေသာ အခ်ိန္သည္ ထိုဆိုင္မွ အစားေသာက္မ်ား မသန္႔ရွင္းေတာ့ေသာ၊ စားမေကာင္းေတာ့ေသာ အခ်ိန္ (သုိ႕မဟုတ္) ဆိုင္၀န္ထမ္းမ်ား၏ ၀န္ေဆာင္မႈက သင့္ကို သည္းခံမႈ အတိုင္းအတာ လြန္သည္အထိ ညံံ့ဖ်င္းသြားေသာအခ်ိန္ ျဖစ္ႏိုင္သည္။


သူေဌးႀကီး ေဟာင္း၀ပ္ဟူး ၏ သင္ခန္းစာ


အေမရိကန္မွ နာမည္ေက်ာ္ ေလယာဥ္ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းရွင္သူေဌးႀကီး ေဟာင္း၀ပ္ဟူး တြင္ ၄င္း၏ အေဖထံမွ ရရိွေသာ သင္ခန္းစာ တစ္ခုရိွေလသည္။ ေဟာင္း၀ပ္ဟူး ငယ္စဥ္က သူ၏ အေဖသည္ ၄င္း၏ စက္ရံုမွ ထြက္ေသာ ခဲယမ္းမ်ားအရည္ အေသြး မျပည့္မွီေသာေၾကာင့္ ေဒၚလာသန္းခ်ီတန္ေသာကုန္ပစၥည္း အားလံုးကို ပင္လယ္ထဲသို႕ စြန္႔ပစ္ရန္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ခဲ့သည္။ စက္ရံံုမွဴးက ေစ်းကို ထက္၀က္ေလ်ာ့ေရာင္းျခင္းျဖင့္ အရွဳံးကို သက္သာႏိုင္ေၾကာင္း အႀကံေပးရာ “ကုန္ပစၥည္းေတြက အကုန္ ကၽြန္ေတာ့္ နာမည္ နဲ႔ခ်ည္းပဲ ခင္ဗ်…။ ခင္ဗ်ားနာမည္ နဲ႔ တစ္ခုမွ မပါေတာ့ ခင္ဗ်ား ကဒီလိုေျပာႏိုင္မွာေပါ့” ဟု တုံ႔ျပန္ေျပာဆိုခဲ့သည္။ ထိုအခ်ိန္မွ စ၍ ေဟာင္း၀ပ္ဟူး သည္ သူလုပ္ေဆာင္ေသာ အလုပ္ဟူသမွ်ကို နာမည္မပ်က္ေအာင္ ဂရုစိုက္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး ေနာင္တစ္ခ်ိန္တြင္ သူ႕အေဖထက္ပင္ ေအာင္ျမင္မႈရခဲ့သည္။ (သူ႕အေၾကာင္းကို ဆရာ အေထာက္ေတာ္လွေအာင္ ဘာသာျပန္ဆိုေသာ “ရွစ္စပ္ကဂ်င္ေခ်လည္သူ” စာအုပ္တြင္ ဖတ္ရႈႏိုင္ပါသည္)


လုပ္ငန္းခြင္ေနရာတိုင္းတြင္ ထိုသေဘာတရား ရိွေလသည္။ မိမိက ကုန္ပစၥည္း တစ္ခုခု ကို ထုတ္လုပ္ျဖန္႕ခ်ိေနေသာ လုပ္ငန္းရွင္ႀကီး တစ္ဦး မဟုတ္ေသာ္လည္း မိမိ လုပ္ေသာအလုပ္တိုင္းတြင္ မိမိ နာမည္ ထင္က်န္ေနမည္ကိုေတာ့ သတိထားသင့္ေပသည္။


မိမိအလုပ္မွာ နာမည္ေကာင္း တံဆိပ္ကပ္ၾကမယ္

ယေန႕ လူငယ္အမ်ားစုအေနျဖင့္ သင့္တင့္ေသာ ဘြဲ႕၊ ဒီဂရီမ်ား ရရိွၿပီးလ်င္ လုပ္ငန္းခြင္၀င္ၾကရသည္ျဖစ္ရာ ကိုယ္ပိုင္ စီးပြားေရး၊ ကုမၸဏီလုပ္ငန္း မထူေထာင္ႏိုင္ေသာ လူငယ္မ်ားအဖို႔ အျခား အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ကုမၸဏီမ်ားတြင္ ၀န္ထမ္းမ်ား၊ အလုပ္သမားမ်ား အျဖစ္၀င္ေရာက္လုပ္ကိုင္ၾကရသည္။ ထိုသို႔ လုပ္ငန္းခြင္ ၀င္ၾကရာတြင္ မိမိ တာ၀န္ယူရေသာ အလုပ္တာ၀န္မ်ားကို ေက်ပြန္မႈရိွ မရိွ၊ အခ်ိန္မွီ ၿပီးစီးမႈရိွ မရိွတို႔သည္ မိမိ အား ၀န္ထမ္းေကာင္းဟုတ္မဟုတ္ မိမိ အထက္အရာရိွ၊ လုပ္ငန္းရွင္သူေဌးက ဆံုးျဖတ္ရာတြင္ အေရးပါေသာ အခန္းက႑က ရပ္တည္ေနသည္။


မိမိ အားခိုင္းေစေသာ အလုပ္တာ၀န္ကို ေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ မိမိကထုတ္လုပ္လိုက္ေသာ မိမိ၏ ကုိယ္ပိုင္ ကုန္ပစၥည္းပင္ျဖစ္ေလသည္။  ထိုကုန္ပစၥည္းတြင္ မိမိ၏နာမည္ အမွတ္တံဆိပ္ေရးထိုးၿပီး ျဖစ္သြားသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ ၀န္ထမ္းမ်ား အေနျဖင့္ မိမိ အမည္တံဆိပ္ကပ္ေသာ မိမိ ၀န္ေဆာင္မႈမွန္သမွ်ကို အထူးအေလးထားလုပ္ေဆာင္သင့္သည္။ သင့္ကိုေပးအပ္ေသာ တာ၀န္တိုင္းကို အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ေကာင္းစြာ အခ်ိန္မွီ ၿပီးစီး ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ျခင္းသည္ သင္၏ အမည္ အမွတ္တံဆိပ္ႏွင့္ ကုန္ပစၥည္းကို လူႀကိဳက္မ်ားေအာင္ အေရာင္းျမွင့္တင္ေနျခင္းျဖစ္ပါသည္။


ေစ်းကြက္အတြင္းသို႕ ေနာက္မွ၀င္ေရာက္လာေသာ ကုန္ပစၥည္းတစ္ခုသည္ ၄င္း၏ အရည္အေသြးေၾကာင့္ အျခားေသာ ၿပိဳင္ဘက္မ်ားကိုေက်ာ္လြန္ကာ ေအာင္ျမင္မႈရေသာအျဖစ္မ်ား စီးပြားေရးေလာကတြင္ မ်ားစြာရိွေလသည္။ အလားတူပင္ လုပ္ငန္းခြင္သို႕ ေနာက္မွ ၀င္ေရာက္လာေသာ ၀န္ထမ္းအသစ္တစ္ဦးသည္ ၄င္း၏ အလုပ္အေပၚ ေစတနာထား ႀကိဳးစား ေဆာင္ရြက္မႈေၾကာင့္ ေရွ႕လူမ်ားကုိေက်ာ္လြန္ကာ ရာထူးအဆင့္ဆင့္ တက္သြားသည့္ သာဓက မ်ားလည္း မ်ားစြာရိွပါသည္။ ထိုသို႕ေသာ ၀န္ထမ္းမ်ား၏ နာမည္ ဂုဏ္သတင္းသည္ အျခားေသာ ကုမၸဏီ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသို႕လည္း ပ်ံ႕ႏွံ႕ေနတတ္ကာ အလုပ္အကိုင္ ေျပာင္းလိုလ်င္ပင္ လုပ္ငန္းရွင္တိုင္းက အလုပ္ခန္႔ရန္ အဆင္သင့္ ရိွေနတတ္ေလသည္။


ေမတၱာျဖင့္စီးပြားရွာရင္း နာမည္ေကာင္းတံဆိပ္ကပ္ၾကမယ္


ေမတၱာရွင္ (ေရႊျပည္သာ) ဆရာေတာ္ ေရးသားေသာ “ေမတၱာျဖင့္ စီးပြားရွာနည္း”  စာအုပ္တြင္ နာမည္ေကာင္းျဖင့္ ေက်ာ္ၾကားေသာ အသုပ္ဆိုင္ေလး တစ္ဆိုင္အေၾကာင္း ထည့္သြင္းေရးသားထားသည္။ ဆိုင္ရွင္သည္ “မလွဴတတ္ေစ်းေရာင္း” ဟူေသာ အဆံုးအမကို ႏွလံုးသြင္းကာ လာေရာက္စားသံုးသူမ်ားကို ေစတနာ အျပည့္ထား၍ေရာင္းခ်ေလသည္။ အျမတ္အစြန္းနည္းနည္း ျဖင့္ စားသံုးသူ စိတ္ေက်နပ္မႈကို ဦးစားေပး၍ေရာင္းခ်ေလရာ ထိုအသုပ္ဆိုင္၏ နာမည္ဂုဏ္သတင္း မွာ အျခားရပ္ကြက္မ်ားသို႕တိုင္ ပ်ံ႕ႏွံ႕ၿပီး စားသံုးသူအမ်ားအျပားတိုးပြားလာခဲ့သည္။ သို႕ျဖင့္ ဆိုင္ရွင္သည္ အသုပ္ဆိုင္ေလးမွတဆင့္ ကုန္စံုဆိုင္ႀကီးအထိ တိုးခ်ဲ႕ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ခဲ့ေလသည္။ မိမိ အလုပ္ႏွင့္ စားသံုးသူအေပၚ ေစတနာထားျခင္း၊ ေမတၱာျဖင့္ စီးပြားရွာျခင္း အက်ိဳးေက်းဇူးကို မိမိေရာ စားသံုးသူပါခံစားရျခင္းျဖစ္သည္။


ထို႕အတူပင္လုပ္ငန္းခြင္၀င္ေရာက္ေနၾကေသာ ၀န္ထမ္းမ်ားသည္လည္း မိမိတို႕အလုပ္ကိုေစတနာထား၍လုပ္ေဆာင္ သင့္လွေပသည္။ မိမိရရိွမည့္ အက်ိဳးအျမတ္ လစာ ကို ပဓာနမထားပဲ မိမိ လုပ္လုိက္ေသာ အလုပ္ေၾကာင့္ ရရိွလာမည့္ အက်ိဳးကို တန္ဖိုးထား၍ လုပ္ေဆာင္ၾကလ်င္ လုပ္ငန္းခြင္တြင္ မိမိ နာမည္မွာ ေကာင္းသတင္းျဖင့္ ေက်ာ္ၾကားလာမည္ျဖစ္သည္။ မိမိအလုပ္ကို တာ၀န္ေက်ရံုမွ် သာမကပဲ ေစတနာအျပည့္ထားကာတတ္ႏိုင္သေရြ႕ၾကိဳးစားလုပ္ေဆာင္ျခင္း လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားအား မိမိတတ္ႏိုင္သည့္အေလ်ာက္ ကူညီေဆာင္ရြက္ ေပးျခင္းသည္လည္း ေမတၱာျဖင့္ စီးပြားရွာေနျခင္းပင္ျဖစ္ပါသည္။


ထိုသို႕ အလုပ္ကို ႀကိဳးစား၍ ေစနာထားလုပ္ကိုင္ရင္း၊ ေမတၱာျဖင့္စီးပြားရွာရင္းျဖင့္ မိမိနာမည္ဂုဏ္သတင္းမွာ တျဖည္းျဖည္း ေက်ာ္ၾကားၿပီး ရာထူးအဆင့္ဆင့္ တက္လွမ္းႏိုင္ကာ ေအာင္ျမင္ေသာ ဘ၀ကို ပိုင္ဆိုင္ႏိုင္မွာ ေသခ်ာလွေတာ့သည္။  

 

၀ိုင္းခ်စ္ေအာင္


ကိုးကား- ေမတၱာျဖင့္ စီးပြားရွာျခင္း (ေမတၱာရွင္ ေရႊျပည္သာ)

            ရွစ္စပ္က ဂ်င္ေခ်လည္သူ (အေထာက္ေတာ္ လွေအာင္)

[Unicode]

လူ့ဘောင်လောကတွင် နာမည်ဂုဏ်သတင်းသည် အရေးကြီးလှပေသည်။ စီးပွားရေး နယ်ပါယ်တစ်ခု၊ ပါတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုတွင် နာမည်ပျက် သွားလျင် အလုပ်ဆက်လက်လုပ်ကိုင်ရန် အဆင်မပြေတော့သည့် အခြေအနေမျိုး တွေ့ကြုံရသည်။ စီးပွားရေးလောကတွင် “လူသေလျင်သေ နာမည်မသေစေနဲ့” ဟူသောစကားတစ်ခွန်း ရှိလေသည်။ နာမည်ကို အသက်ထက်ပို၍တန်ဖိုးထားသင့်သည်ဟု ဆိုလိုခြင်းဖြစ်သည်။


ကုန်ပစ္စည်းနှင့် အမှတ်တံဆိပ်


ထို့ကြောင့် စီးပွားရေး လုပ်ငန်းလုပ်ရာတွင် လုပ်ငန်းရှင်များသည် မိမိတို့ ထုတ်လုပ်ရောင်းချသော ကုန်ပစ္စည်း၏ အရည် အသွေးကို အထူးပင် ဂရုစိုက်ကြရသည်။ ကုန်ပစ္စည်း အမှတ်တံဆိပ်တစ်ခု သည် အချိန်တစ်ခုတွင် အကြောင်းတစ်စုံတရာ ချို့ယွင်းချက်ကြောင့်  အရည်အသွေး ညံ့ဖျင်းခဲ့လျင် သုံးစွဲသူများ အနေဖြင့် နောက်တစ်ကြိမ် ထို အမှတ်တံဆိပ် ကုန်ပစ္စည်းကို သုံးစွဲ ရန်ငြင်းဆန်ကြပေလိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့်လည်း စက်ရုံကြီးများတွင် မိမိတို့ ကုန်ပစ္စည်းကို ဈေးကွက် အတွင်းသို့မဖြန့် ခင် အရည်အသွေးစစ်ဆေး သော ဌာန (QC department) သီးသန့်ထားရှိကြခြင်းဖြစ်သည်။


ထင်ရှားသော ဥပမာတစ်ခု အနေဖြင့် မြန်မာပြည်တွင် အသင့်ဖျော် 3 in 1 ကော်ဖီထုတ်များ စတင် ဝင်ရောက်ချိန်က ကုမ္ပဏီ ကြီးတစ်ခု မှ ထုတ်လုပ်သော ကော်ဖီမစ်ထုတ်များသည် ဈေးကွက်အတွင်း နံပါတ် ၁ နေရာတွင် ကာလ အတန်ကြာအောင် ရပ်တည်နေခဲ့ရာမှ တစ်ချိန်တွင် မူလ အရသာအတိုင်း မဟုတ်တော့ပဲ အရည်အသွေးကျသွားခဲ့သည်။ ပိုမိုခါးသက်လာပြီး အနံ့အရသာဆိုးသွားခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုအချိန်မှစ၍ သောက်သုံးသူအများစုသည် ထိုအမှတ်တံဆိပ် ကော်ဖီများကို မသောက်သုံးကြတော့။ အခြား အမှတ်တံဆိပ် ကုမ္ပဏီတစ်ခု၊ နှစ်ခုက ဈေးကွက်၏ထိပ်ဆုံး နေရာရောက်လာခဲ့သည်။  


နာမည်ပျက်သွားသည့်အတွက် အလုပ်ဆက်လုပ်၍မရတော့ခြင်း ဖြစ်လေသည်။ သင်သည် ထိုင်နေကျ လက်ဘက်ရည်ဆိုင်တစ်ဆိုင်သို့ နောက်တစ်ကြိမ် မသွားတော့ရန် ဆုံးဖြတ်မိသော အချိန်သည် ထိုဆိုင်မှ အစားသောက်များ မသန့်ရှင်းတော့သော၊ စားမကောင်းတော့သော အချိန် (သို့မဟုတ်) ဆိုင်ဝန်ထမ်းများ၏ ဝန်ဆောင်မှုက သင့်ကို သည်းခံမှု အတိုင်းအတာ လွန်သည်အထိ ညံံ့ဖျင်းသွားသောအချိန် ဖြစ်နိုင်သည်။


သူဌေးကြီး ဟောင်းဝပ်ဟူး ၏ သင်ခန်းစာ


အမေရိကန်မှ နာမည်ကျော် လေယာဉ်ထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းရှင်သူဌေးကြီး ဟောင်းဝပ်ဟူး တွင် ၎င်း၏ အဖေထံမှ ရရှိသော သင်ခန်းစာ တစ်ခုရှိလေသည်။ ဟောင်းဝပ်ဟူး ငယ်စဉ်က သူ၏ အဖေသည် ၎င်း၏ စက်ရုံမှ ထွက်သော ခဲယမ်းများအရည် အသွေး မပြည့်မှီသောကြောင့် ဒေါ်လာသန်းချီတန်သောကုန်ပစ္စည်း အားလုံးကို ပင်လယ်ထဲသို့ စွန့်ပစ်ရန်ဆုံးဖြတ်ချက်ချခဲ့သည်။ စက်ရံုံမှူးက ဈေးကို ထက်ဝက်လျော့ရောင်းခြင်းဖြင့် အရှုံးကို သက်သာနိုင်ကြောင်း အကြံပေးရာ “ကုန်ပစ္စည်းတွေက အကုန် ကျွန်တော့် နာမည် နဲ့ချည်းပဲ ခင်ဗျ…။ ခင်ဗျားနာမည် နဲ့ တစ်ခုမှ မပါတော့ ခင်ဗျား ကဒီလိုပြောနိုင်မှာပေါ့” ဟု တုံ့ပြန်ပြောဆိုခဲ့သည်။ ထိုအချိန်မှ စ၍ ဟောင်းဝပ်ဟူး သည် သူလုပ်ဆောင်သော အလုပ်ဟူသမျှကို နာမည်မပျက်အောင် ဂရုစိုက်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး နောင်တစ်ချိန်တွင် သူ့အဖေထက်ပင် အောင်မြင်မှုရခဲ့သည်။ (သူ့အကြောင်းကို ဆရာ အထောက်တော်လှအောင် ဘာသာပြန်ဆိုသော “ရှစ်စပ်ကဂျင်ချေလည်သူ” စာအုပ်တွင် ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်)


လုပ်ငန်းခွင်နေရာတိုင်းတွင် ထိုသဘောတရား ရှိလေသည်။ မိမိက ကုန်ပစ္စည်း တစ်ခုခု ကို ထုတ်လုပ်ဖြန့်ချိနေသော လုပ်ငန်းရှင်ကြီး တစ်ဦး မဟုတ်သော်လည်း မိမိ လုပ်သောအလုပ်တိုင်းတွင် မိမိ နာမည် ထင်ကျန်နေမည်ကိုတော့ သတိထားသင့်ပေသည်။


မိမိအလုပ်မှာ နာမည်ကောင်း တံဆိပ်ကပ်ကြမယ်


ယနေ့ လူငယ်အများစုအနေဖြင့် သင့်တင့်သော ဘွဲ့၊ ဒီဂရီများ ရရှိပြီးလျင် လုပ်ငန်းခွင်ဝင်ကြရသည်ဖြစ်ရာ ကိုယ်ပိုင် စီးပွားရေး၊ ကုမ္ပဏီလုပ်ငန်း မထူထောင်နိုင်သော လူငယ်များအဖို့ အခြား အဖွဲ့အစည်းများ ကုမ္ပဏီများတွင် ဝန်ထမ်းများ၊ အလုပ်သမားများ အဖြစ်ဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်ကြရသည်။ ထိုသို့ လုပ်ငန်းခွင် ဝင်ကြရာတွင် မိမိ တာဝန်ယူရသော အလုပ်တာဝန်များကို ကျေပွန်မှုရှိ မရှိ၊ အချိန်မှီ ပြီးစီးမှုရှိ မရှိတို့သည် မိမိ အား ဝန်ထမ်းကောင်းဟုတ်မဟုတ် မိမိ အထက်အရာရှိ၊ လုပ်ငန်းရှင်သူဌေးက ဆုံးဖြတ်ရာတွင် အရေးပါသော အခန်းကဏ္ဍက ရပ်တည်နေသည်။


မိမိ အားခိုင်းစေသော အလုပ်တာဝန်ကို ဆောင်ရွက်ခြင်းသည် မိမိကထုတ်လုပ်လိုက်သော မိမိ၏ ကိုယ်ပိုင် ကုန်ပစ္စည်းပင်ဖြစ်လေသည်။  ထိုကုန်ပစ္စည်းတွင် မိမိ၏နာမည် အမှတ်တံဆိပ်ရေးထိုးပြီး ဖြစ်သွားသည်။ ထို့ကြောင့် ဝန်ထမ်းများ အနေဖြင့် မိမိ အမည်တံဆိပ်ကပ်သော မိမိ ဝန်ဆောင်မှုမှန်သမျှကို အထူးအလေးထားလုပ်ဆောင်သင့်သည်။ သင့်ကိုပေးအပ်သော တာဝန်တိုင်းကို အကျိုးသက်ရောက်မှု ကောင်းစွာ အချိန်မှီ ပြီးစီး အောင် ဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်းသည် သင်၏ အမည် အမှတ်တံဆိပ်နှင့် ကုန်ပစ္စည်းကို လူကြိုက်များအောင် အရောင်းမြှင့်တင်နေခြင်းဖြစ်ပါသည်။


ဈေးကွက်အတွင်းသို့ နောက်မှဝင်ရောက်လာသော ကုန်ပစ္စည်းတစ်ခုသည် ၎င်း၏ အရည်အသွေးကြောင့် အခြားသော ပြိုင်ဘက်များကိုကျော်လွန်ကာ အောင်မြင်မှုရသောအဖြစ်များ စီးပွားရေးလောကတွင် များစွာရှိလေသည်။ အလားတူပင် လုပ်ငန်းခွင်သို့ နောက်မှ ဝင်ရောက်လာသော ဝန်ထမ်းအသစ်တစ်ဦးသည် ၎င်း၏ အလုပ်အပေါ် စေတနာထား ကြိုးစား ဆောင်ရွက်မှုကြောင့် ရှေ့လူများကိုကျော်လွန်ကာ ရာထူးအဆင့်ဆင့် တက်သွားသည့် သာဓက များလည်း များစွာရှိပါသည်။ ထိုသို့သော ဝန်ထမ်းများ၏ နာမည် ဂုဏ်သတင်းသည် အခြားသော ကုမ္ပဏီ အဖွဲ့အစည်းများသို့လည်း ပျံ့နှံ့နေတတ်ကာ အလုပ်အကိုင် ပြောင်းလိုလျင်ပင် လုပ်ငန်းရှင်တိုင်းက အလုပ်ခန့်ရန် အဆင်သင့် ရှိနေတတ်လေသည်။


မေတ္တာဖြင့်စီးပွားရှာရင်း နာမည်ကောင်းတံဆိပ်ကပ်ကြမယ်


မေတ္တာရှင် (ရွှေပြည်သာ) ဆရာတော် ရေးသားသော “မေတ္တာဖြင့် စီးပွားရှာနည်း”  စာအုပ်တွင် နာမည်ကောင်းဖြင့် ကျော်ကြားသော အသုပ်ဆိုင်လေး တစ်ဆိုင်အကြောင်း ထည့်သွင်းရေးသားထားသည်။ ဆိုင်ရှင်သည် “မလှူတတ်ဈေးရောင်း” ဟူသော အဆုံးအမကို နှလုံးသွင်းကာ လာရောက်စားသုံးသူများကို စေတနာ အပြည့်ထား၍ရောင်းချလေသည်။ အမြတ်အစွန်းနည်းနည်း ဖြင့် စားသုံးသူ စိတ်ကျေနပ်မှုကို ဦးစားပေး၍ရောင်းချလေရာ ထိုအသုပ်ဆိုင်၏ နာမည်ဂုဏ်သတင်း မှာ အခြားရပ်ကွက်များသို့တိုင် ပျံ့နှံ့ပြီး စားသုံးသူအများအပြားတိုးပွားလာခဲ့သည်။ သို့ဖြင့် ဆိုင်ရှင်သည် အသုပ်ဆိုင်လေးမှတဆင့် ကုန်စုံဆိုင်ကြီးအထိ တိုးချဲ့ဖွင့်လှစ်နိုင်ခဲ့လေသည်။ မိမိ အလုပ်နှင့် စားသုံးသူအပေါ် စေတနာထားခြင်း၊ မေတ္တာဖြင့် စီးပွားရှာခြင်း အကျိုးကျေးဇူးကို မိမိရော စားသုံးသူပါခံစားရခြင်းဖြစ်သည်။


ထို့အတူပင်လုပ်ငန်းခွင်ဝင်ရောက်နေကြသော ဝန်ထမ်းများသည်လည်း မိမိတို့အလုပ်ကိုစေတနာထား၍လုပ်ဆောင် သင့်လှပေသည်။ မိမိရရှိမည့် အကျိုးအမြတ် လစာ ကို ပဓာနမထားပဲ မိမိ လုပ်လိုက်သော အလုပ်ကြောင့် ရရှိလာမည့် အကျိုးကို တန်ဖိုးထား၍ လုပ်ဆောင်ကြလျင် လုပ်ငန်းခွင်တွင် မိမိ နာမည်မှာ ကောင်းသတင်းဖြင့် ကျော်ကြားလာမည်ဖြစ်သည်။ မိမိအလုပ်ကို တာဝန်ကျေရုံမျှ သာမကပဲ စေတနာအပြည့်ထားကာတတ်နိုင်သရွေ့ကြိုးစားလုပ်ဆောင်ခြင်း လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များအား မိမိတတ်နိုင်သည့်အလျောက် ကူညီဆောင်ရွက် ပေးခြင်းသည်လည်း မေတ္တာဖြင့် စီးပွားရှာနေခြင်းပင်ဖြစ်ပါသည်။


ထိုသို့ အလုပ်ကို ကြိုးစား၍ စေနာထားလုပ်ကိုင်ရင်း၊ မေတ္တာဖြင့်စီးပွားရှာရင်းဖြင့် မိမိနာမည်ဂုဏ်သတင်းမှာ တဖြည်းဖြည်း ကျော်ကြားပြီး ရာထူးအဆင့်ဆင့် တက်လှမ်းနိုင်ကာ အောင်မြင်သော ဘဝကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်မှာ သေချာလှတော့သည်။  

 

ဝိုင်းချစ်အောင်


ကိုးကား- မေတ္တာဖြင့် စီးပွားရှာခြင်း (မေတ္တာရှင် ရွှေပြည်သာ)

            ရှစ်စပ်က ဂျင်ချေလည်သူ (အထောက်တော် လှအောင်)

Views: 673

Reply to This

Replies to This Discussion

facebook မွာ ဒီပို႕စ္ေလး share လို႕ရရင္ေကာင္းမယ္ေနာ္

RSS

Featured Discussions

© 2019   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service