လူ႕ေဘာင္ေလာကတြင္ နာမည္ဂုဏ္သတင္းသည္ အေရးႀကီးလွေပသည္။ စီးပြားေရး နယ္ပါယ္တစ္ခု၊ ပါတ္၀န္းက်င္တစ္ခုတြင္ နာမည္ပ်က္ သြားလ်င္ အလုပ္ဆက္လက္လုပ္ကိုင္ရန္ အဆင္မေျပေတာ့သည့္ အေျခအေနမ်ိဳး ေတြ႕ႀကံဳရသည္။ စီးပြားေရးေလာကတြင္ “လူေသလ်င္ေသ နာမည္မေသေစနဲ႔” ဟူေသာစကားတစ္ခြန္း ရိွေလသည္။ နာမည္ကို အသက္ထက္ပို၍တန္ဖိုးထားသင့္သည္ဟု ဆိုလိုျခင္းျဖစ္သည္။


ကုန္ပစၥည္းႏွင့္ အမွတ္တံဆိပ္

ထို႕ေၾကာင့္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းလုပ္ရာတြင္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားသည္ မိမိတို႕ ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ေသာ ကုန္ပစၥည္း၏ အရည္ အေသြးကို အထူးပင္ ဂရုစိုက္ၾကရသည္။ ကုန္ပစၥည္း အမွတ္တံဆိပ္တစ္ခု သည္ အခ်ိန္တစ္ခုတြင္ အေၾကာင္းတစ္စံုတရာ ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္ေၾကာင့္  အရည္အေသြး ညံ့ဖ်င္းခဲ့လ်င္ သံုးစြဲသူမ်ား အေနျဖင့္ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ ထို အမွတ္တံဆိပ္ ကုန္ပစၥည္းကို သံုးစြဲ ရန္ျငင္းဆန္ၾကေပလိမ့္မည္။ ထို႔ေၾကာင့္လည္း စက္ရံုႀကီးမ်ားတြင္ မိမိတို႔ ကုန္ပစၥည္းကို ေစ်းကြက္ အတြင္းသို႔မျဖန္႕ ခင္ အရည္အေသြးစစ္ေဆး ေသာ ဌာန (QC department) သီးသန္႔ထားရိွၾကျခင္းျဖစ္သည္။


ထင္ရွားေသာ ဥပမာတစ္ခု အေနျဖင့္ ျမန္မာျပည္တြင္ အသင့္ေဖ်ာ္ 3 in 1 ေကာ္ဖီထုတ္မ်ား စတင္ ၀င္ေရာက္ခ်ိန္က ကုမၸဏီ ႀကီးတစ္ခု မွ ထုတ္လုပ္ေသာ ေကာ္ဖီမစ္ထုတ္မ်ားသည္ ေစ်းကြက္အတြင္း နံပါတ္ ၁ ေနရာတြင္ ကာလ အတန္ၾကာေအာင္ ရပ္တည္ေနခဲ့ရာမွ တစ္ခ်ိန္တြင္ မူလ အရသာအတိုင္း မဟုတ္ေတာ့ပဲ အရည္အေသြးက်သြားခဲ့သည္။ ပိုမိုခါးသက္လာၿပီး အနံ႕အရသာဆိုးသြားျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုအခ်ိန္မွစ၍ ေသာက္သံုးသူအမ်ားစုသည္ ထိုအမွတ္တံဆိပ္ ေကာ္ဖီမ်ားကို မေသာက္သံုးၾကေတာ့။ အျခား အမွတ္တံဆိပ္ ကုမၸဏီတစ္ခု၊ ႏွစ္ခုက ေစ်းကြက္၏ထိပ္ဆံုး ေနရာေရာက္လာခဲ့သည္။  


နာမည္ပ်က္သြားသည့္အတြက္ အလုပ္ဆက္လုပ္၍မရေတာ့ျခင္း ျဖစ္ေလသည္။ သင္သည္ ထိုင္ေနက် လက္ဘက္ရည္ဆိုင္တစ္ဆိုင္သို႕ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ မသြားေတာ့ရန္ ဆံုးျဖတ္မိေသာ အခ်ိန္သည္ ထိုဆိုင္မွ အစားေသာက္မ်ား မသန္႔ရွင္းေတာ့ေသာ၊ စားမေကာင္းေတာ့ေသာ အခ်ိန္ (သုိ႕မဟုတ္) ဆိုင္၀န္ထမ္းမ်ား၏ ၀န္ေဆာင္မႈက သင့္ကို သည္းခံမႈ အတိုင္းအတာ လြန္သည္အထိ ညံံ့ဖ်င္းသြားေသာအခ်ိန္ ျဖစ္ႏိုင္သည္။


သူေဌးႀကီး ေဟာင္း၀ပ္ဟူး ၏ သင္ခန္းစာ


အေမရိကန္မွ နာမည္ေက်ာ္ ေလယာဥ္ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းရွင္သူေဌးႀကီး ေဟာင္း၀ပ္ဟူး တြင္ ၄င္း၏ အေဖထံမွ ရရိွေသာ သင္ခန္းစာ တစ္ခုရိွေလသည္။ ေဟာင္း၀ပ္ဟူး ငယ္စဥ္က သူ၏ အေဖသည္ ၄င္း၏ စက္ရံုမွ ထြက္ေသာ ခဲယမ္းမ်ားအရည္ အေသြး မျပည့္မွီေသာေၾကာင့္ ေဒၚလာသန္းခ်ီတန္ေသာကုန္ပစၥည္း အားလံုးကို ပင္လယ္ထဲသို႕ စြန္႔ပစ္ရန္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ခဲ့သည္။ စက္ရံံုမွဴးက ေစ်းကို ထက္၀က္ေလ်ာ့ေရာင္းျခင္းျဖင့္ အရွဳံးကို သက္သာႏိုင္ေၾကာင္း အႀကံေပးရာ “ကုန္ပစၥည္းေတြက အကုန္ ကၽြန္ေတာ့္ နာမည္ နဲ႔ခ်ည္းပဲ ခင္ဗ်…။ ခင္ဗ်ားနာမည္ နဲ႔ တစ္ခုမွ မပါေတာ့ ခင္ဗ်ား ကဒီလိုေျပာႏိုင္မွာေပါ့” ဟု တုံ႔ျပန္ေျပာဆိုခဲ့သည္။ ထိုအခ်ိန္မွ စ၍ ေဟာင္း၀ပ္ဟူး သည္ သူလုပ္ေဆာင္ေသာ အလုပ္ဟူသမွ်ကို နာမည္မပ်က္ေအာင္ ဂရုစိုက္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး ေနာင္တစ္ခ်ိန္တြင္ သူ႕အေဖထက္ပင္ ေအာင္ျမင္မႈရခဲ့သည္။ (သူ႕အေၾကာင္းကို ဆရာ အေထာက္ေတာ္လွေအာင္ ဘာသာျပန္ဆိုေသာ “ရွစ္စပ္ကဂ်င္ေခ်လည္သူ” စာအုပ္တြင္ ဖတ္ရႈႏိုင္ပါသည္)


လုပ္ငန္းခြင္ေနရာတိုင္းတြင္ ထိုသေဘာတရား ရိွေလသည္။ မိမိက ကုန္ပစၥည္း တစ္ခုခု ကို ထုတ္လုပ္ျဖန္႕ခ်ိေနေသာ လုပ္ငန္းရွင္ႀကီး တစ္ဦး မဟုတ္ေသာ္လည္း မိမိ လုပ္ေသာအလုပ္တိုင္းတြင္ မိမိ နာမည္ ထင္က်န္ေနမည္ကိုေတာ့ သတိထားသင့္ေပသည္။


မိမိအလုပ္မွာ နာမည္ေကာင္း တံဆိပ္ကပ္ၾကမယ္

ယေန႕ လူငယ္အမ်ားစုအေနျဖင့္ သင့္တင့္ေသာ ဘြဲ႕၊ ဒီဂရီမ်ား ရရိွၿပီးလ်င္ လုပ္ငန္းခြင္၀င္ၾကရသည္ျဖစ္ရာ ကိုယ္ပိုင္ စီးပြားေရး၊ ကုမၸဏီလုပ္ငန္း မထူေထာင္ႏိုင္ေသာ လူငယ္မ်ားအဖို႔ အျခား အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ကုမၸဏီမ်ားတြင္ ၀န္ထမ္းမ်ား၊ အလုပ္သမားမ်ား အျဖစ္၀င္ေရာက္လုပ္ကိုင္ၾကရသည္။ ထိုသို႔ လုပ္ငန္းခြင္ ၀င္ၾကရာတြင္ မိမိ တာ၀န္ယူရေသာ အလုပ္တာ၀န္မ်ားကို ေက်ပြန္မႈရိွ မရိွ၊ အခ်ိန္မွီ ၿပီးစီးမႈရိွ မရိွတို႔သည္ မိမိ အား ၀န္ထမ္းေကာင္းဟုတ္မဟုတ္ မိမိ အထက္အရာရိွ၊ လုပ္ငန္းရွင္သူေဌးက ဆံုးျဖတ္ရာတြင္ အေရးပါေသာ အခန္းက႑က ရပ္တည္ေနသည္။


မိမိ အားခိုင္းေစေသာ အလုပ္တာ၀န္ကို ေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ မိမိကထုတ္လုပ္လိုက္ေသာ မိမိ၏ ကုိယ္ပိုင္ ကုန္ပစၥည္းပင္ျဖစ္ေလသည္။  ထိုကုန္ပစၥည္းတြင္ မိမိ၏နာမည္ အမွတ္တံဆိပ္ေရးထိုးၿပီး ျဖစ္သြားသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ ၀န္ထမ္းမ်ား အေနျဖင့္ မိမိ အမည္တံဆိပ္ကပ္ေသာ မိမိ ၀န္ေဆာင္မႈမွန္သမွ်ကို အထူးအေလးထားလုပ္ေဆာင္သင့္သည္။ သင့္ကိုေပးအပ္ေသာ တာ၀န္တိုင္းကို အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ေကာင္းစြာ အခ်ိန္မွီ ၿပီးစီး ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ျခင္းသည္ သင္၏ အမည္ အမွတ္တံဆိပ္ႏွင့္ ကုန္ပစၥည္းကို လူႀကိဳက္မ်ားေအာင္ အေရာင္းျမွင့္တင္ေနျခင္းျဖစ္ပါသည္။


ေစ်းကြက္အတြင္းသို႕ ေနာက္မွ၀င္ေရာက္လာေသာ ကုန္ပစၥည္းတစ္ခုသည္ ၄င္း၏ အရည္အေသြးေၾကာင့္ အျခားေသာ ၿပိဳင္ဘက္မ်ားကိုေက်ာ္လြန္ကာ ေအာင္ျမင္မႈရေသာအျဖစ္မ်ား စီးပြားေရးေလာကတြင္ မ်ားစြာရိွေလသည္။ အလားတူပင္ လုပ္ငန္းခြင္သို႕ ေနာက္မွ ၀င္ေရာက္လာေသာ ၀န္ထမ္းအသစ္တစ္ဦးသည္ ၄င္း၏ အလုပ္အေပၚ ေစတနာထား ႀကိဳးစား ေဆာင္ရြက္မႈေၾကာင့္ ေရွ႕လူမ်ားကုိေက်ာ္လြန္ကာ ရာထူးအဆင့္ဆင့္ တက္သြားသည့္ သာဓက မ်ားလည္း မ်ားစြာရိွပါသည္။ ထိုသို႕ေသာ ၀န္ထမ္းမ်ား၏ နာမည္ ဂုဏ္သတင္းသည္ အျခားေသာ ကုမၸဏီ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသို႕လည္း ပ်ံ႕ႏွံ႕ေနတတ္ကာ အလုပ္အကိုင္ ေျပာင္းလိုလ်င္ပင္ လုပ္ငန္းရွင္တိုင္းက အလုပ္ခန္႔ရန္ အဆင္သင့္ ရိွေနတတ္ေလသည္။


ေမတၱာျဖင့္စီးပြားရွာရင္း နာမည္ေကာင္းတံဆိပ္ကပ္ၾကမယ္


ေမတၱာရွင္ (ေရႊျပည္သာ) ဆရာေတာ္ ေရးသားေသာ “ေမတၱာျဖင့္ စီးပြားရွာနည္း”  စာအုပ္တြင္ နာမည္ေကာင္းျဖင့္ ေက်ာ္ၾကားေသာ အသုပ္ဆိုင္ေလး တစ္ဆိုင္အေၾကာင္း ထည့္သြင္းေရးသားထားသည္။ ဆိုင္ရွင္သည္ “မလွဴတတ္ေစ်းေရာင္း” ဟူေသာ အဆံုးအမကို ႏွလံုးသြင္းကာ လာေရာက္စားသံုးသူမ်ားကို ေစတနာ အျပည့္ထား၍ေရာင္းခ်ေလသည္။ အျမတ္အစြန္းနည္းနည္း ျဖင့္ စားသံုးသူ စိတ္ေက်နပ္မႈကို ဦးစားေပး၍ေရာင္းခ်ေလရာ ထိုအသုပ္ဆိုင္၏ နာမည္ဂုဏ္သတင္း မွာ အျခားရပ္ကြက္မ်ားသို႕တိုင္ ပ်ံ႕ႏွံ႕ၿပီး စားသံုးသူအမ်ားအျပားတိုးပြားလာခဲ့သည္။ သို႕ျဖင့္ ဆိုင္ရွင္သည္ အသုပ္ဆိုင္ေလးမွတဆင့္ ကုန္စံုဆိုင္ႀကီးအထိ တိုးခ်ဲ႕ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ခဲ့ေလသည္။ မိမိ အလုပ္ႏွင့္ စားသံုးသူအေပၚ ေစတနာထားျခင္း၊ ေမတၱာျဖင့္ စီးပြားရွာျခင္း အက်ိဳးေက်းဇူးကို မိမိေရာ စားသံုးသူပါခံစားရျခင္းျဖစ္သည္။


ထို႕အတူပင္လုပ္ငန္းခြင္၀င္ေရာက္ေနၾကေသာ ၀န္ထမ္းမ်ားသည္လည္း မိမိတို႕အလုပ္ကိုေစတနာထား၍လုပ္ေဆာင္ သင့္လွေပသည္။ မိမိရရိွမည့္ အက်ိဳးအျမတ္ လစာ ကို ပဓာနမထားပဲ မိမိ လုပ္လုိက္ေသာ အလုပ္ေၾကာင့္ ရရိွလာမည့္ အက်ိဳးကို တန္ဖိုးထား၍ လုပ္ေဆာင္ၾကလ်င္ လုပ္ငန္းခြင္တြင္ မိမိ နာမည္မွာ ေကာင္းသတင္းျဖင့္ ေက်ာ္ၾကားလာမည္ျဖစ္သည္။ မိမိအလုပ္ကို တာ၀န္ေက်ရံုမွ် သာမကပဲ ေစတနာအျပည့္ထားကာတတ္ႏိုင္သေရြ႕ၾကိဳးစားလုပ္ေဆာင္ျခင္း လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားအား မိမိတတ္ႏိုင္သည့္အေလ်ာက္ ကူညီေဆာင္ရြက္ ေပးျခင္းသည္လည္း ေမတၱာျဖင့္ စီးပြားရွာေနျခင္းပင္ျဖစ္ပါသည္။


ထိုသို႕ အလုပ္ကို ႀကိဳးစား၍ ေစနာထားလုပ္ကိုင္ရင္း၊ ေမတၱာျဖင့္စီးပြားရွာရင္းျဖင့္ မိမိနာမည္ဂုဏ္သတင္းမွာ တျဖည္းျဖည္း ေက်ာ္ၾကားၿပီး ရာထူးအဆင့္ဆင့္ တက္လွမ္းႏိုင္ကာ ေအာင္ျမင္ေသာ ဘ၀ကို ပိုင္ဆိုင္ႏိုင္မွာ ေသခ်ာလွေတာ့သည္။  

 

၀ိုင္းခ်စ္ေအာင္


ကိုးကား- ေမတၱာျဖင့္ စီးပြားရွာျခင္း (ေမတၱာရွင္ ေရႊျပည္သာ)

            ရွစ္စပ္က ဂ်င္ေခ်လည္သူ (အေထာက္ေတာ္ လွေအာင္)

Views: 447

Reply to This

Replies to This Discussion

facebook မွာ ဒီပို႕စ္ေလး share လို႕ရရင္ေကာင္းမယ္ေနာ္

RSS

Featured Discussions

© 2019   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service