[Zawgyi]

အဂၤလိပ္ဘာသာမွာ 'ဆရာ' ဆိုတဲ့ ေဝၚဟာရ အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိပါတယ္။ ဆင္တူတယ္လို႕ ထင္ရေပမယ့္ သူ႕ေနရာနဲ႕ သူသုံးရတာပါ။ ေတြ႕ဖူးတဲ့ ေဝါဟာရေတြရွိသလို မေတြ႕ဖူးတာေတြလဲရွိမွာပါ။ 'ဆရာ' လို႕ဆိုလိုလာရင္ 'teacher' ဆိုတာကိုေတာ့ သိၾကမွာပါ။ ဒါေပမဲ့ 'sage'၊ 'pundit'၊ 'mastero' အစရွိတဲ့ ေဝါဟာရေတြကိုေရာ သိၾကပါလား။ အားလုံး ဗဟုသုတရျပီး မွန္မွန္ကန္ကန္ သုံးႏိုင္ေအာင္ ဒီေန႕ 'ဆရာ' ႏွင့္ဆိုင္ေသာ ေဝါဟာရမ်ားအေၾကာင္း တင္ဆက္လိုက္ပါတယ္။


၁။ teacher

ဆရာ ဆိုတဲ့ တိုက္႐ိုက္အဓိပၸါယ္ထြက္တဲ့ teacher နဲ႕ စလိုက္ရေအာင္။ Teacher ဆိုတာ တိုကင္ (token) နဲ႕ အဓိပါၸယ္ဆင္တဲ့ ေရွးေဟာင္း အဂၤလိပ္စကားလုံးတစ္လုံးပါ။ token ဆိုတာက အျဖစ္မွန္ကို ညႊန္ျပတယ္လို႕ အဓိပၸါယ္ေဆာင္ပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ teach ဆိုတာဟာလည္း "လမ္းညႊန္သည္၊ လမ္းျပသည္ စသည့္ အဓိပၸါယ္ေဆာင္ပါတယ္။ To teach ဆိုသည္မွာ "ပညာကို လက္ဆင့္ကမ္းျခင္း သို႕မဟုတ္ ညႊန္ၾကားသင္ျပျခင္း" လို႕ဆိုပါတယ္။


၂။ tutor

Latin က ဆင္းသက္လာတဲ့ tutor (နာမ္) ကေတာ့ "ေစာင့္ေရွာက္သည္ သို႕မဟုတ္ ကာကြယ္သည္" လို႕ အဓိပၸါယ္ရတဲ့ Latin စကားလုံး tutor (ၾကိယာ) ကေန လာတာပါ။ Tutor ဆိုတာ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သူေပါ့။ ေရာမ ဥပေဒမွာ tutor ဆိုတာ မသန္စြမ္းသူ တစ္ဦးရဲ့ အုပ္ထိမ္းသူလို႕ ဆိုပါတယ္။ အဂၤလိပ္စာလုံး အျဖစ္နဲ႕က "ဥစၥာပစၥည္းေစာင့္ေရွာက္သူ၊ ဘ႑ာထိန္း" စသည့္ အဓိပၸါယ္ႏွင့္ သုံးပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ tutor ကို အသုံးအမ်ားဆုံးကေတာ့ "ကေလး၊ လူငယ္တစ္ဦးကို အုပ္ထိန္းေသာသူ သို႕မဟုတ္ သင္ၾကားျပသသူ" လို႕ အဓိပၸါယ္ေဆာင္တဲ့ အသုံးျဖစ္ပါတယ္။ ေခတ္ေပၚ အေမရိကန္ အဂၤလိပ္မွာေတာ့ tutor ဆိုတာ တစ္ဦးခ်င္း သင္ၾကားေပးေသာ အေပ်ာ္တမ္း သို႕မဟုတ္ အခစားဆရာကို ဆိုပါတယ္။ tutor ကို ၾကိယာအေနနဲ႕လည္း သုံးပါတယ္။


၃။ mentor

Mentor ဆိုတဲ့ စကားလုံးဟာ တစ္စံုတစ္ဦးရဲ့ နာမည္က ဆင္းသက္လာတယ္လို႕ ဆိုပါတယ္။ ဂရိသူရဲေကာင္း Odysseus က Trojan စစ္ပြဲမွာ ေရွ႕တန္းထြက္ေတာ့ သူ႕သားေလး Telemachus ကို သူ႕ပညာရွိ မိတ္ေဆြၾကီး Mentor ဆီမွာ အပ္ခဲ့တယ္။ တကယ္ေတာ့ Athena နတ္ဘုရားက ပညာရွိမိတ္ေဆြၾကီး Mentor အသြင္ေဆာင္ကာ Telemachus ကို သြန္သင္ကာ ေစာင့္ေရွာက္ခဲ့၏။ ဒါေၾကာင့္ Mentor ဆိုတာ တစ္စံုတစ္ေယာက္ (အထူးသျဖင့္ ငယ္ရြယ္သူတစ္ဦး) ကို လမ္းညႊန္အၾကံေပးသူလို႕ ေခၚပါတယ္။ အေမရိကန္ အဂၤလိပ္ အသုံးအႏွုန္းမွာေတာ့ mentor ဆိုတာ ကုမၸဏီတစ္ခုမွာ ဝန္ထမ္းသစ္ေတြကို ေလ့က်င့္ေပးျခင္း၊ အၾကံဥာဏ္ေပးျခင္းတို႕ကို လုပ္ရတဲ့ အေတြ႕အၾကဳံရင့္ပုဂိၢဳလ္ကို ေျပာတာပါ။ ေကာလိပ္ေက်ာင္းသားေတြကိုလည္း ေက်ာင္းသားဘဝေနသားက်သြားေအာင္ mentor ေတြနဲ႕ တြဲဖက္ကာ စာသင္ေနထိုင္ေစတာလည္း ၾကားဖူးၾကပါလိမ့္မည္။ Mentor ကို ၾကိယာအေနနဲ႕လည္း သုံးႏိုင္ပါတယ္။


၄။ sage

Sage ဆိုတာက အလြန္တရာ ပညာရွိေသာ ပုဂိၢဳလ္ကို ေခၚတယ္။ ဒီစကားလုံးကို "ပညာရွိ" လို႕ အဓိပၸါယ္ရတဲ့ Latin စကားလုံးက ရတာပါ။ Sage ရဲ့ ၾကိယာစကားလုံးျဖစ္တဲ့ 'sapiens' ဆိုတာလည္း ပညာရွိ လို႕ဆိုလိုတာပါဘဲ။ ဒါေပမဲ့ Sage (နာမ္) ဆိုတဲ့ စာလုံးကို ေန႕စဥ္သုံး အဂၤလိပ္စာမွာ သိပ္ျပီး သုံးေလ့သုံးထမရွိပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ sage (နာမဝိေသသန) ကိုေတာ့ မၾကာခဏသုံးတာ ေတြ႕ရပါတယ္။ ဥပမာ - "to offer sage advice" လိုေပါ့။


၅။ mastero

အဂၤလိပ္စာမွာ ဒီစာလုံးနဲ႕ တိုက္႐ိုက္ပတ္သက္တဲ့ 'master' ဆိုတဲ့ စကားလုံးရွိတယ္။ 'master' ေရာ 'mastero' ဆိုတာ အလုပ္တစ္ခုခုကို သို႕မဟုတ္ အတတ္ပညာ တစ္ခုခုကို တစ္ဖက္ကမ္းခတ္ ကြၽမ္းက်င္သူကို ေခၚပါတယ္။ ဒီစာလုံးကို အီတာလ်ံ စကားလုံးက ရယူထားတာျဖစ္ျပီး mastero (MY-stro လို႕ အသံထြက္) ဆိုတာ အထူးကြၽမ္းက်င္ေသာ ဂီတပညာရွင္ကို ေခၚပါတယ္။


မွတ္ခ်က္။ အဂၤလိပ္စာမွာ ပညာရွိလို႕ အဓိပၸါယ္ရတဲ့ ေမြးစားစကားလုံးေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားဟာ (guru အပါအဝင္) Sanskrit ဘာသာမွ လာတာျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီ စကားလုံးမ်ားကို ဟႏီၵဘာသာနဲ႕ ပါဠိ တို႕မွာလည္း ေတြ႕ရပါတယ္။


၆။ pundit (ပန္ဒစ္)

ဩဇာႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ မွတ္ခ်က္၊ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ႏိုင္စြမ္းရွိသူလို႕ အဓိပၸါယ္ရတဲ့ ဒီစကားလုံးဟာ 'ပညာရွင္၊ ကြၽမ္းက်င္သူ' လို႕ အဓိပၸါယ္ရတဲ့ Sanskrit ဘာသာမွ လာပါတယ္။ အႏၵိယမွာ pundit ဆိုတာ "ပညာရွင္ ဟႏၵဴဘုန္းၾကီး သို႕မဟုတ္ ဆရာသမား" ဟူ၍ ေခၚပါတယ္။ ေခတ္ေပၚ အေမရိကန္ အဂၤလိပ္မွာေတာ့ မ်က္ေမွာက္ေရးရာ (ႏိုင္ငံေရး၊ လူမႈေရး၊ စီးပြါးေရး) ကြၽမ္းက်င္သူမ်ားကို pundit လို႕ ခိုင္းႏိႈင္းေခၚဆိုပါတယ္။


၇။ guru (ဂု႐ု)|

မူလ အဓိပၸါယ္ျဖစ္တဲ့ "ျမင့္ျမတ္ျခင္း၊ တင့္တယ္ျခင္း၊ ဂုဏ္သေရရွိျခင္း" စသည္ျဖင့္ ရွိတဲ့ guru ကို အိႏိၵယ ဟိႏၵဴ ဘာသာေရးဆရာ၊ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္ကို ေခၚပါတယ္။ ေခတ္ေပၚ အေမရိကန္ အဂၤလိပ္အသုံးမွာေတာ့ guru ဆိုတာ တစ္စံုတစ္ရာ သို႕မဟုတ္ ပညာရပ္တစ္ခုကို ႏွံ႕ႏွံ႕စပ္စပ္သိသူမ်ားကို ရည္ညႊန္းေခၚဆိုပါတယ္။


၈။ swami (ဆြာမိ)

'အရွင္သခင္၊ မင္းသား၊ ဆရာ' လို႕ အဓိပၸါယ္ရတဲ့ ဒီဟိႏီၵစကားလုံးကို နာမည္ေရွ႕မွာ ဂုဏ္ေပးျပီး ကင္ပြန္းတပ္ေခၚဆိုရာမွာ သုံးပါတယ္။ Swami ကို ဟိႏၵဴဘုရားေက်ာင္း၊ ဆင္းတုေတာ္ သို႕မဟုတ္ ဘာသာေရးဆရာလို႕လည္း သုံးႏွုန္းၾကပါတယ္။


၉။ sadhu (ဆာဒူး)

Rudyard Kipling ေရးတဲ့ Kim ဝတၳဳကို ဖတ္ဖူးမယ္ဆိုရင္ အဲဒီထဲမွာ "saddhu" လို႕ စာလုံးေပါင္းထားတဲ့ sadhu စကားလုံးေတြ ေတြ႕ရမွာပါ။ Sadhu ဆိုတာ အႏၵိယ သူေတာ္စင္ကို ေခၚပါတယ္။ ဒီစကားလုံးကလည္း 'ထက္ျမတ္ျခင္း၊ မွန္ကန္ျခင္း၊ ေကာင္းမြန္ျခင္း' စတဲ့ အဓိပၸါယ္ေတြရွိျပီး Sanskrit ဘာသာ ကေနေမြးစားထားပါတယ္။


၁၀။ rishi (ရီရွီ)

ပညာရွိသူေတာ္စင္ အထူးသျဖင့္ ဘာသာေရး အဆုံးအမသြန္သင္မႈ ကဗ်ာစာေပေရးဖြဲ႕သူ သို႕မဟုတ္ ေဝဒ က်မ္းဂန္မ်ားျပဳစုသူ ပညာရွိကို ဆိုလိုတာပါ။


၁၁။ maharishi (မဟာရီရွီ)


Maharishi ဆိုတာ မဟာပညာရွိၾကီး ဟိႏၵဴသူေတာ္စင္ၾကီးေပါ့။ ၁၉၆၀ ႏွင့္ ၁၉၇၀ ပတ္ဝန္းက်င္တုန္းက အဲဒီေခတ္ရဲ့ ဂီတဘုရင္ Beatles အဖြဲ႕ရဲ့ အကိုးကြယ္ခံအျဖစ္ Mahesh Yogi ဆိုတဲ့ maharishi တစ္ပါးဟာ ကမာၻေက်ာ္ျဖစ္ခဲ့ေသးတယ္ေလ။


ကဲ...ဒီေန႕ သင္ခန္းစာကေတာ့ ဒီေလာက္ပါပဲ။ အေပၚမွာ ရွင္းျပထားတာ မဟုတ္ဘဲ 'ဆရာ' လို႕ အဓိပၸါယ္ရတဲ့ အဂၤလိပ္စကားလုံးေတြ ရွိေကာင္းရွိပါလိမ့္မယ္။ သင္သိတယ္ဆိုရင္ ေအာက္မွာ comment ေရးေပးခဲ့ပါ။


Dailywritingtips.com မွ Maeve Maddox ၏ Gurus and other Teachers ကို ကိုးကားဘာသာျပန္ထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။

[Unicode]

အင်္ဂလိပ်ဘာသာမှာ 'ဆရာ' ဆိုတဲ့ ဝေါ်ဟာရ အမျိုးမျိုးရှိပါတယ်။ ဆင်တူတယ်လို့ ထင်ရပေမယ့် သူ့နေရာနဲ့ သူသုံးရတာပါ။ တွေ့ဖူးတဲ့ ဝေါဟာရတွေရှိသလို မတွေ့ဖူးတာတွေလဲရှိမှာပါ။ 'ဆရာ' လို့ဆိုလိုလာရင် 'teacher' ဆိုတာကိုတော့ သိကြမှာပါ။ ဒါပေမဲ့ 'sage'၊ 'pundit'၊ 'mastero' အစရှိတဲ့ ဝေါဟာရတွေကိုရော သိကြပါလား။ အားလုံး ဗဟုသုတရပြီး မှန်မှန်ကန်ကန် သုံးနိုင်အောင် ဒီနေ့ 'ဆရာ' နှင့်ဆိုင်သော ဝေါဟာရများအကြောင်း တင်ဆက်လိုက်ပါတယ်။

၁။ teacher

ဆရာ ဆိုတဲ့ တိုက်ရိုက်အဓိပ္ပါယ်ထွက်တဲ့ teacher နဲ့ စလိုက်ရအောင်။ Teacher ဆိုတာ တိုကင် (token) နဲ့ အဓိပါ္ပယ်ဆင်တဲ့ ရှေးဟောင်း အင်္ဂလိပ်စကားလုံးတစ်လုံးပါ။ token ဆိုတာက အဖြစ်မှန်ကို ညွှန်ပြတယ်လို့ အဓိပ္ပါယ်ဆောင်ပါတယ်။ အဲဒီတော့ teach ဆိုတာဟာလည်း "လမ်းညွှန်သည်၊ လမ်းပြသည် စသည့် အဓိပ္ပါယ်ဆောင်ပါတယ်။ To teach ဆိုသည်မှာ "ပညာကို လက်ဆင့်ကမ်းခြင်း သို့မဟုတ် ညွှန်ကြားသင်ပြခြင်း" လို့ဆိုပါတယ်။

၂။ tutor

Latin က ဆင်းသက်လာတဲ့ tutor (နာမ်) ကတော့ "စောင့်ရှောက်သည် သို့မဟုတ် ကာကွယ်သည်" လို့ အဓိပ္ပါယ်ရတဲ့ Latin စကားလုံး tutor (ကြိယာ) ကနေ လာတာပါ။ Tutor ဆိုတာ ကာကွယ်စောင့်ရှောက်သူပေါ့။ ရောမ ဥပဒေမှာ tutor ဆိုတာ မသန်စွမ်းသူ တစ်ဦးရဲ့ အုပ်ထိမ်းသူလို့ ဆိုပါတယ်။ အင်္ဂလိပ်စာလုံး အဖြစ်နဲ့က "ဥစ္စာပစ္စည်းစောင့်ရှောက်သူ၊ ဘဏ္႑ာထိန်း" စသည့် အဓိပ္ပါယ်နှင့် သုံးပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ tutor ကို အသုံးအများဆုံးကတော့ "ကလေး၊ လူငယ်တစ်ဦးကို အုပ်ထိန်းသောသူ သို့မဟုတ် သင်ကြားပြသသူ" လို့ အဓိပ္ပါယ်ဆောင်တဲ့ အသုံးဖြစ်ပါတယ်။ ခေတ်ပေါ် အမေရိကန် အင်္ဂလိပ်မှာတော့ tutor ဆိုတာ တစ်ဦးချင်း သင်ကြားပေးသော အပျော်တမ်း သို့မဟုတ် အခစားဆရာကို ဆိုပါတယ်။ tutor ကို ကြိယာအနေနဲ့လည်း သုံးပါတယ်။

၃။ mentor

Mentor ဆိုတဲ့ စကားလုံးဟာ တစ်စုံတစ်ဦးရဲ့ နာမည်က ဆင်းသက်လာတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဂရိသူရဲကောင်း Odysseus က Trojan စစ်ပွဲမှာ ရှေ့တန်းထွက်တော့ သူ့သားလေး Telemachus ကို သူ့ပညာရှိ မိတ်ဆွေကြီး Mentor ဆီမှာ အပ်ခဲ့တယ်။ တကယ်တော့ Athena နတ်ဘုရားက ပညာရှိမိတ်ဆွေကြီး Mentor အသွင်ဆောင်ကာ Telemachus ကို သွန်သင်ကာ စောင့်ရှောက်ခဲ့၏။ ဒါကြောင့် Mentor ဆိုတာ တစ်စုံတစ်ယောက် (အထူးသဖြင့် ငယ်ရွယ်သူတစ်ဦး) ကို လမ်းညွှန်အကြံပေးသူလို့ ခေါ်ပါတယ်။ အမေရိကန် အင်္ဂလိပ် အသုံးအနှုန်းမှာတော့ mentor ဆိုတာ ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှာ ဝန်ထမ်းသစ်တွေကို လေ့ကျင့်ပေးခြင်း၊ အကြံဉာဏ်ပေးခြင်းတို့ကို လုပ်ရတဲ့ အတွေ့အကြုံရင့်ပုဂိ္ဂုလ်ကို ပြောတာပါ။ ကောလိပ်ကျောင်းသားတွေကိုလည်း ကျောင်းသားဘဝနေသားကျသွားအောင် mentor တွေနဲ့ တွဲဖက်ကာ စာသင်နေထိုင်စေတာလည်း ကြားဖူးကြပါလိမ့်မည်။ Mentor ကို ကြိယာအနေနဲ့လည်း သုံးနိုင်ပါတယ်။

၄။ sage

Sage ဆိုတာက အလွန်တရာ ပညာရှိသော ပုဂိ္ဂုလ်ကို ခေါ်တယ်။ ဒီစကားလုံးကို "ပညာရှိ" လို့ အဓိပ္ပါယ်ရတဲ့ Latin စကားလုံးက ရတာပါ။ Sage ရဲ့ ကြိယာစကားလုံးဖြစ်တဲ့ 'sapiens' ဆိုတာလည်း ပညာရှိ လို့ဆိုလိုတာပါဘဲ။ ဒါပေမဲ့ Sage (နာမ်) ဆိုတဲ့ စာလုံးကို နေ့စဉ်သုံး အင်္ဂလိပ်စာမှာ သိပ်ပြီး သုံးလေ့သုံးထမရှိပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ sage (နာမဝိသေသန) ကိုတော့ မကြာခဏသုံးတာ တွေ့ရပါတယ်။ ဥပမာ - "to offer sage advice" လိုပေါ့။

၅။ mastero

အင်္ဂလိပ်စာမှာ ဒီစာလုံးနဲ့ တိုက်ရိုက်ပတ်သက်တဲ့ 'master' ဆိုတဲ့ စကားလုံးရှိတယ်။ 'master' ရော 'mastero' ဆိုတာ အလုပ်တစ်ခုခုကို သို့မဟုတ် အတတ်ပညာ တစ်ခုခုကို တစ်ဖက်ကမ်းခတ် ကျွမ်းကျင်သူကို ခေါ်ပါတယ်။ ဒီစာလုံးကို အီတာလျံ စကားလုံးက ရယူထားတာဖြစ်ပြီး mastero (MY-stro လို့ အသံထွက်) ဆိုတာ အထူးကျွမ်းကျင်သော ဂီတပညာရှင်ကို ခေါ်ပါတယ်။

မှတ်ချက်။ အင်္ဂလိပ်စာမှာ ပညာရှိလို့ အဓိပ္ပါယ်ရတဲ့ မွေးစားစကားလုံးတော်တော်များများဟာ (guru အပါအဝင်) Sanskrit ဘာသာမှ လာတာဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီ စကားလုံးများကို ဟနီ္ဒဘာသာနဲ့ ပါဠိ တို့မှာလည်း တွေ့ရပါတယ်။

၆။ pundit (ပန်ဒစ်)

ဩဇာနှင့် ပြည့်စုံသော မှတ်ချက်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်များ ချမှတ်နိုင်စွမ်းရှိသူလို့ အဓိပ္ပါယ်ရတဲ့ ဒီစကားလုံးဟာ 'ပညာရှင်၊ ကျွမ်းကျင်သူ' လို့ အဓိပ္ပါယ်ရတဲ့ Sanskrit ဘာသာမှ လာပါတယ်။ အန္ဒိယမှာ pundit ဆိုတာ "ပညာရှင် ဟန္ဒူဘုန်းကြီး သို့မဟုတ် ဆရာသမား" ဟူ၍ ခေါ်ပါတယ်။ ခေတ်ပေါ် အမေရိကန် အင်္ဂလိပ်မှာတော့ မျက်မှောက်ရေးရာ (နိုင်ငံရေး၊ လူမှုရေး၊ စီးပွါးရေး) ကျွမ်းကျင်သူများကို pundit လို့ ခိုင်းနှိုင်းခေါ်ဆိုပါတယ်။

၇။ guru (ဂုရု)|

မူလ အဓိပ္ပါယ်ဖြစ်တဲ့ "မြင့်မြတ်ခြင်း၊ တင့်တယ်ခြင်း၊ ဂုဏ်သရေရှိခြင်း" စသည်ဖြင့် ရှိတဲ့ guru ကို အိနိ္ဒယ ဟိန္ဒူ ဘာသာရေးဆရာ၊ ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်ကို ခေါ်ပါတယ်။ ခေတ်ပေါ် အမေရိကန် အင်္ဂလိပ်အသုံးမှာတော့ guru ဆိုတာ တစ်စုံတစ်ရာ သို့မဟုတ် ပညာရပ်တစ်ခုကို နှံ့နှံ့စပ်စပ်သိသူများကို ရည်ညွှန်းခေါ်ဆိုပါတယ်။

၈။ swami (ဆွာမိ)

'အရှင်သခင်၊ မင်းသား၊ ဆရာ' လို့ အဓိပ္ပါယ်ရတဲ့ ဒီဟိနီ္ဒစကားလုံးကို နာမည်ရှေ့မှာ ဂုဏ်ပေးပြီး ကင်ပွန်းတပ်ခေါ်ဆိုရာမှာ သုံးပါတယ်။ Swami ကို ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း၊ ဆင်းတုတော် သို့မဟုတ် ဘာသာရေးဆရာလို့လည်း သုံးနှုန်းကြပါတယ်။

၉။ sadhu (ဆာဒူး)

Rudyard Kipling ရေးတဲ့ Kim ဝတၳုကို ဖတ်ဖူးမယ်ဆိုရင် အဲဒီထဲမှာ "saddhu" လို့ စာလုံးပေါင်းထားတဲ့ sadhu စကားလုံးတွေ တွေ့ရမှာပါ။ Sadhu ဆိုတာ အန္ဒိယ သူတော်စင်ကို ခေါ်ပါတယ်။ ဒီစကားလုံးကလည်း 'ထက်မြတ်ခြင်း၊ မှန်ကန်ခြင်း၊ ကောင်းမွန်ခြင်း' စတဲ့ အဓိပ္ပါယ်တွေရှိပြီး Sanskrit ဘာသာ ကနေမွေးစားထားပါတယ်။

၁၀။ rishi (ရီရှီ)

ပညာရှိသူတော်စင် အထူးသဖြင့် ဘာသာရေး အဆုံးအမသွန်သင်မှု ကဗျာစာပေရေးဖွဲ့သူ သို့မဟုတ် ဝေဒ ကျမ်းဂန်များပြုစုသူ ပညာရှိကို ဆိုလိုတာပါ။

၁၁။ maharishi (မဟာရီရှီ)

Maharishi ဆိုတာ မဟာပညာရှိကြီး ဟိန္ဒူသူတော်စင်ကြီးပေါ့။ ၁၉၆၀ နှင့် ၁၉၇၀ ပတ်ဝန်းကျင်တုန်းက အဲဒီခေတ်ရဲ့ ဂီတဘုရင် Beatles အဖွဲ့ရဲ့ အကိုးကွယ်ခံအဖြစ် Mahesh Yogi ဆိုတဲ့ maharishi တစ်ပါးဟာ ကမ္ဘာကျော်ဖြစ်ခဲ့သေးတယ်လေ။

ကဲ...ဒီနေ့ သင်ခန်းစာကတော့ ဒီလောက်ပါပဲ။ အပေါ်မှာ ရှင်းပြထားတာ မဟုတ်ဘဲ 'ဆရာ' လို့ အဓိပ္ပါယ်ရတဲ့ အင်္ဂလိပ်စကားလုံးတွေ ရှိကောင်းရှိပါလိမ့်မယ်။ သင်သိတယ်ဆိုရင် အောက်မှာ comment ရေးပေးခဲ့ပါ။


Dailywritingtips.com မှ Maeve Maddox ၏ Gurus and other Teachers ကို ကိုးကားဘာသာပြန်ထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။

LESSONS FROM OUR ARCHIVE
British Council Library (Yangon) တြင္ ဩဂုတ္လ၌ IELTS အစမ္းစာေမးပြဲ က်င္းပမည္ (အသင္းဝင္မ်ားအတြက္သာ)


IELTS စာေမးပြဲေျဖဆိုရန္ ျပင္ဆင္ေနသူမ်ားအတြက္ စာေမးပြဲအေတြ႔အႀကံဳ ရရွိရန္ႏွင့္ မိမိ၏ အရည္အခ်င္း ကို ႀကိဳတင္ အကဲျဖတ္ႏိုင္ရန္ British Council Library ႏွင့္ Exams Services မွ ပူးေပါင္း ျပီး IELTS စာေမးပြဲကို အခမဲ႔အစမ္းေျဖဆိုႏိုင္ရန္ စီစဥ္ေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။ အဆိုပါ IELTS Pre-test ေမးခြန္းမ်ားကို Cambridge ESOL Exams မွ ျပဳစုကာေျဖဆိုၿပီးေသာအခါတြင္လည္း ယူေက တြင္ အကဲျဖတ္ၿပီး result ထုတ္ေပး မည္ျဖစ္ပါသည္။


ေျဖဆိုရမည္႔ component မ်ားမွာ Academic Module မွ Listening ႏွင့္ Reading တို႕ျဖစ္သည္။ ေအာက္ေဖာ္ျပပါအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီသူ မည္သူမဆို British Council Library တြင္ ႐ံုးခ်ိန္အတြင္း လာေရာက္ စာရင္း ေပးသြင္းႏုိင္ပါသည္။


စာေမးပြဲက်င္းပမည္႔ ရက္၊ အခ်ိန္ႏွင့္ ေနရာ

ေန႔ရက္ - ဩဂုတ္လ (၂၄)ရက္ ေန႕ ၂၀၁၄ တနဂၤေႏြေန့
အခ်ိန္ - ေန႔လည္ ၁ နာရီ
ေနရာ - British Council Library, ၇၈ ကမ္းနားလမ္း, ရန္ကုန္


အေသးစိတ္ ဖတ္႐ႈရန္ link - http://www.myanmar-network.net/forum/topics/ielts-pretest-august-2014

Views: 6654

Reply to This

Replies to This Discussion

Thank you very much

RSS

Featured Discussions

© 2019   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service