[Zawgyi]

လက္ဆြဲႏႈတ္ဆက္ျခင္း  Handshake

ကၽြန္ေတာ္တို႔ တစ္ေယာက္ႏွင့္တစ္ေယာက္ ႏႈတ္ဆက္သည့္အခါ “ေနေကာင္းလား၊ အေျခအေနဘယ္လိုလဲ” စသည္ျဖင့္ ပါးစပ္ကေမး႐ုံသာမက ကိုယ္ထိလက္ေရာက္ ႏႈတ္ဆက္ၾကသည္မ်ိဳးလည္းရွိပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျမန္မာလူမ်ိဳး ရင္းႏွီးသည့္သူငယ္ခ်င္း အခ်င္းခ်င္းႏႈတ္ဆက္သည့္အခါ တစ္ေယာက္ႏွင့္တစ္ေယာက္ ပုခံုးပုတ္၊ လည္ပင္းဖက္ကာ ရယ္ေမာေမးျမန္းၾကသလို မိန္းကေလးမ်ားက်ျပန္ေတာ့ တစ္ေယာက္လက္တစ္ေယာက္ကိုင္၊ တစ္ေယာက္လက္ေမာင္း တစ္ေယာက္ကိုင္ကာ ေရာက္တတ္ရာရာ ေရပက္မ၀င္ေျပာတတ္ၾကသည္။ ဒါေပမယ့္ အလုပ္ထဲက လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္၊ မိသားစု၀င္ေတြက်ေတာ့ ဒီလိုမ်ိဳးမဟုတ္ျပန္။ ဒီလိုဆိုလွ်င္ ကမၻာ၏အျခားဘက္က လူသားတို႔သည္လည္း တစ္ေယာက္ႏွင့္တစ္ေယာက္ မည္သို႔ႏႈတ္ဆက္ၾက သနည္းဆိုသည္က စိတ္၀င္ စားစရာျဖစ္မည္။ ယဥ္ေက်းမႈအမ်ိဳးမ်ိဳးအလိုက္ ႏႈတ္ဆက္ပံုေတြလည္း အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိမည္မွာမလြဲ။ ေအာက္တြင္ေတာ့ အဂၤလိပ္စကားေျပာ ႏိုင္ငံတို႔၏ ထံုးစံ ႏႈတ္ဆက္ပံုေတြထဲက အေျခခံအက်ဆံုးႏွင့္အသံုးအ၀င္ဆံုး လက္ဆြဲႏႈတ္ဆက္ျခင္းဓေလ့ကို ေလ့လာႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ လက္ဆြဲႏႈတ္ဆက္ျခင္းဓေလ့အား ကၽြန္ေတာ္တို႔ သိထားသည္ႏွင့္ ဘယ္ေလာက္နီးစပ္သည္၊ ဘယ္ေလာက္ကြာျခားသည္ကို ႏႈိင္းယွဥ္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

လက္ဆြဲႏႈတ္ဆက္ျခင္း the Handshake

လက္ဆြဲႏႈတ္ဆက္ျခင္း handshake သည္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြ႕ဆံုမႈမ်ားတြင္ အလြန္အသံုးမ်ား သည့္ ႏႈတ္ဆက္ျခင္းပံုစံတစ္မ်ိဳးျဖစ္သည္။ ၄င္းသည္ လူတစ္ေယာက္အေပၚ ေရွးဦးထင္ျမင္ခ်က္ first impression ေပၚတြင္ႀကီးမားသည့္သက္ေရာက္မႈရွိသည္။ ေအာက္ပါပံုသည္ လက္ဆြဲႏႈတ္ဆက္ျခင္း မည္သို႔လုပ္ရမည္ကို သရုပ္ျပထားသည္။

တစ္ခါမွမဆံုဖူးသည့္ သူစိမ္းတစ္ေယာက္ႏွင့္ လက္ဆြဲႏႈတ္ဆက္ပံု အဆင့္ဆင့္မ်ား

1. Step Forward towards the other person.

တစ္ဖက္လူထံသို႔ ေျခလွမ္း တိုးလွမ္းပါ။

 

2. Extend your right hand.

ညာဘက္လက္ကိုကမ္းလိုက္ပါ။

 

3. Take the others person's right hand in your right hand.

တစ္ဘက္လူ၏ ညာလက္အား မိမိညာလက္အတြင္းဆုပ္ကိုင္ပါ။

 

4. Look the other person in the eyes, smile and say "How do you do?"  Then, say your name and surname: “I’m Brian Conrad."  

တစ္ဘက္သား၏မ်က္လံုးကိုတည့္တည့္ၾကည့္ကာ ၿပံဳး၍ "How do you do?"  ေျပာပါ။

ထို႔ေနာက္တြင္ မိမိနာမည္ႏွင့္ မ်ိဳး႐ိုးအမည္ကိုေျပာပါ။

If the other person tells you their nameယ repeat it back (this will help you remember it).  အကယ္၍တစ္ဘက္လူမွ သူ႕နာမည္ေျပာျပလွ်င္ သံေယာင္လိုက္ ရြတ္ၾကည့္ပါ။ (သူ႔နာမည္အား မွတ္မိဖို႔အေထာက္အကူျပဳပါသည္။)

ဥပမာ-

A: How do you do? I'm Brian Conrad.

B: How do you do? Alexandra Scott.

A: Pleased to meet you, Alexandra.

 

** ဤတြင္ သတိထားရမည့္အခ်က္မွာ How do you do? ဟူသည့္ႏႈတ္ဆက္စကားအား How do you do? ဆိုသည့္ ခြန္းတုံ႕ စကားႏွင့္ပင္ တုံ႕ျပန္ရမည္ျဖစ္သည္။

 

5. Shake the other person's hand, moving it up and down once or twice. Use a good, solid firm, handshake (not too hard and definitely not limp ).

တစ္ဘက္သား၏လက္အား တစ္ႀကိမ္(သို႔မဟုတ္) ႏွစ္ႀကိမ္ အေပၚေအာက္ခါ၍ႏႈတ္ဆက္ပါ။ (အေမရိကန္တို႔က firm grip အားပါ၍ခိုင္မာေသာဆုပ္ကိုင္မႈကို သေဘာက် ၾကသည္ဟုဆိုသည္။ သို႔ရာတြင္ ျပဳတ္တူကဲ့သို႔လဲ မၾကမ္း၊ ေလ်ာ့တိေလ်ာ့ရဲလည္းမျဖစ္သင့္ပါ။)

6. Finally, take your hand back, and step back.

ေနာက္ဆံုးတြင္ လက္ျပန္႐ုတ္ကာ ေနာက္တစ္လွမ္းျပန္ဆုတ္ပါ။

 

တစ္ကယ္ေတာ့လည္း အဆင့္ေပါင္းမ်ားစြာခြဲေျပာေနရေသာ္လည္း ၄င္းတို႔သည္ တစ္ျပိဳင္နက္တည္းဆိုသလိုျဖစ္သြားရမည့္အရာျဖစ္သည္။

ေရွာင္ရန္မ်ား Things to avoid

 • Don’t move too much , invading the other person’s personal space!

တစ္ဘက္သား၏ ပိုင္နက္ကိုမက်ဴးလြန္မိရန္ သိပ္မေရႊြ႕ပါႏွင့္။

Personal space သည္ စကားေျပာဆိုရာတြင္ တစ္ေယာက္ႏွင့္တစ္ေယာက္ သက္ေတာင့္ သက္သာ အေနအထားျဖစ္သည့္ အကြာအေ၀းျဖစ္သည္။ ၄င္းသည္ ယဥ္ေက်းမႈအရ ကြာျခားမႈရွိႏိုင္သျဖင့္ သတိျပဳသင့္သည္။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ လက္တစ္ကမ္းအကြာအေ၀းသည္ စိတ္ခ်ရသည့္ အကြာအေ၀းျဖစ္သည္။

 

 • Don’t do more than three shakes.

သံုးႀကိမ္ထက္ပို မခါပါႏွင့္။

 

 • Don’t hold onto the other person’s  hand and refuse to let go!

တစ္ဘက္သား၏လက္ကိုဆြဲထားၿပီး သူ႔လက္ျပန္သိမ္းမရေအာင္ ကိုင္ထားျခင္းမျပဳပါႏွင့္။

 

 • Don’t offer your finger tips!.

အမ်ိဳးသမီးမ်ားသား သူတို႔၏လက္အစြန္အဖ်ားေလးမ်ားအား ကမ္းတတ္ၾကသည္။ ေယာက္်ားမ်ားက ေတာ့လုပ္ေလ့မရွိပါ။ သို႔ရာတြင္ က်ား/မ မေရြး မည္သူမွ်မလုပ္သင့္ပါ။

 

 • Don’t grasp the other person’s arm

     တစ္ဘက္သား၏လက္ေမာင္းကို ဆုပ္မကိုင္ထားရပါ။

 

 • Don’t hold onto the other person’s elbow or shoulder.

     တစ္ဘက္သား၏ တံေတာင္ဆစ္ကိုေသာ္လည္းေကာင္း၊ ပုခံုးကိုေသာ္လည္းေကာင္း မကိုင္ရ။

 

 • Don’t squeeze too hard.

     တစ္ဘက္သား၏လက္အား အရမ္းမညႇစ္ရ။

 

 • Don’t pull the other person towards you aggressively.

     တစ္ဘက္သားကို မိမိဘက္သို႔ အတင္းမဆြဲရ။

 

 • Don’t offer the other person a wet or sweaty hand- dry it first.

     တစ္ဘက္သားအား ေရစိုလက္၊ (သို႔မဟုတ္) ေခၽြးစိုလက္ႏွင့္ မႏႈတ္ဆက္ရ။ လက္ ေျခာက္ေအာင္ အရင္လုပ္ပါ။

 

 • Don’t twist your hand so that your hand is covering theirs in a bid to dominate them.

     တစ္ဘက္သားကို လႊမ္းမိုးရန္ႀကိဳးစားသည့္အေနႏွင့္ မိမိလက္အား သူတို႔လက္အေပၚအုပ္မိုး မိေစရန္ မလိမ္ပါႏွင့္။

 

 • Don’t pull your hand away too quickly.

မိမိလက္အား ခ်က္ျခင္းမ႐ုတ္လိုက္ပါႏွင့္။

 

 • Don’t wipe your hand on your clothes after shaking the other person’s hand.

     တစ္ဘက္သားလက္ကို ကိုင္ႏႈတ္ဆက္ၿပီးေနာက္ မိမိလက္အား အ၀တ္အစားႏွင့္မသုတ္ပါႏွင့္။

 

ေအာက္ပါစကားမ်ားသည္ တစ္ေယာက္ေယာက္အား ပထမဦးဆံုးအႀကိမ္ေတြ႕ဆံုသည့္အခါ မိတ္ဆက္ ေျပာဆုိသည့္စကားမ်ားျဖစ္သည္။

 • Hi, I'm Nicola Simmonds. It’s great to meet you. (ေတြ႕ရတာ၀မ္းသာပါတယ္။)
 • How do you do?
 • Pleased to meet you. (ေတြ႕ရတာ၀မ္းသာပါတယ္။)
 • {Amelia Best). It’s a pleasure to meet you.
 • It’s an honour to meet you. (ေတြ႕ခြင့္ရတာအထူးဂုဏ္ယူမိပါတယ္။)

 [to someone really important,  Famous, etc.]

 

ေအာက္ပါစကားမ်ားသည္ တစ္ေယာက္ေယာက္အား ခြဲခြာႏႈတ္ဆက္စကား ေျပာဆုိသည့္ စကားမ်ားျဖစ္သည္။

 

 • It was a pleasure to meet you. (ေတြ႕ရတာ၀မ္းသာပါတယ္။)
 • It’s been great talking to you.  (လူႀကီးမင္းနဲ႔စကားေျပာခြင့္ရတာ ေကာင္းလွပါတယ္။)
 • I look forward to doing business with you. (ခင္ဗ်ားနဲ႔လုပ္ငန္းလုပ္ဖို႔ေမွ်ာ္လင့္ေနပါတယ္)
 • Thank you so much for meeting with me. (ကၽြန္ေတာ့္ကိုေတြ႕တဲ့အတြက္ ေက်းဇူးအထူး တင္ပါတယ္။)
 • It was nice to meet you. (ေတြ႕ရတာ၀မ္းသာပါတယ္။)

 

 ကၽြန္ေတာ္ေရးထားသမွ်ကိုဖတ္ခ်င္လွ်င္ဒီမွာေလ့လာႏိုင္ပါသည္။

ဇာနည္(MyWay)

 

Broken English to Spoken English

09 448 033 674

[Unicode]

လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ခြင်း  Handshake


ကျွန်တော်တို့ တစ်ယောက်နှင့်တစ်ယောက် နှုတ်ဆက်သည့်အခါ “နေကောင်းလား၊ အခြေအနေဘယ်လိုလဲ” စသည်ဖြင့် ပါးစပ်ကမေးရုံသာမက ကိုယ်ထိလက်ရောက် နှုတ်ဆက်ကြသည်မျိုးလည်းရှိပါသည်။ ကျွန်တော်တို့ မြန်မာလူမျိုး ရင်းနှီးသည့်သူငယ်ချင်း အချင်းချင်းနှုတ်ဆက်သည့်အခါ တစ်ယောက်နှင့်တစ်ယောက် ပုခုံးပုတ်၊ လည်ပင်းဖက်ကာ ရယ်မောမေးမြန်းကြသလို မိန်းကလေးများကျပြန်တော့ တစ်ယောက်လက်တစ်ယောက်ကိုင်၊ တစ်ယောက်လက်မောင်း တစ်ယောက်ကိုင်ကာ ရောက်တတ်ရာရာ ရေပက်မဝင်ပြောတတ်ကြသည်။ ဒါပေမယ့် အလုပ်ထဲက လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်၊ မိသားစုဝင်တွေကျတော့ ဒီလိုမျိုးမဟုတ်ပြန်။ ဒီလိုဆိုလျှင် ကမ္ဘာ၏အခြားဘက်က လူသားတို့သည်လည်း တစ်ယောက်နှင့်တစ်ယောက် မည်သို့နှုတ်ဆက်ကြ သနည်းဆိုသည်က စိတ်ဝင် စားစရာဖြစ်မည်။ ယဉ်ကျေးမှုအမျိုးမျိုးအလိုက် နှုတ်ဆက်ပုံတွေလည်း အမျိုးမျိုးရှိမည်မှာမလွဲ။ အောက်တွင်တော့ အင်္ဂလိပ်စကားပြော နိုင်ငံတို့၏ ထုံးစံ နှုတ်ဆက်ပုံတွေထဲက အခြေခံအကျဆုံးနှင့်အသုံးအဝင်ဆုံး လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ခြင်းဓလေ့ကို လေ့လာနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ခြင်းဓလေ့အား ကျွန်တော်တို့ သိထားသည်နှင့် ဘယ်လောက်နီးစပ်သည်၊ ဘယ်လောက်ကွာခြားသည်ကို နှိုင်းယှဉ်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။

လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ခြင်း the Handshake


လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ခြင်း handshake သည် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေ့ဆုံမှုများတွင် အလွန်အသုံးများ သည့် နှုတ်ဆက်ခြင်းပုံစံတစ်မျိုးဖြစ်သည်။ ၄င်းသည် လူတစ်ယောက်အပေါ် ရှေးဦးထင်မြင်ချက် first impression ပေါ်တွင်ကြီးမားသည့်သက်ရောက်မှုရှိသည်။ အောက်ပါပုံသည် လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ခြင်း မည်သို့လုပ်ရမည်ကို သရုပ်ပြထားသည်။


တစ်ခါမှမဆုံဖူးသည့် သူစိမ်းတစ်ယောက်နှင့် လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ပုံ အဆင့်ဆင့်များ


1. Step Forward towards the other person.

တစ်ဖက်လူထံသို့ ခြေလှမ်း တိုးလှမ်းပါ။

 

2. Extend your right hand.

ညာဘက်လက်ကိုကမ်းလိုက်ပါ။

 

3. Take the others person's right hand in your right hand.

တစ်ဘက်လူ၏ ညာလက်အား မိမိညာလက်အတွင်းဆုပ်ကိုင်ပါ။

 

4. Look the other person in the eyes, smile and say "How do you do?"  Then, say your name and surname: “I’m Brian Conrad."  

တစ်ဘက်သား၏မျက်လုံးကိုတည့်တည့်ကြည့်ကာ ပြုံး၍ "How do you do?"  ပြောပါ။

ထို့နောက်တွင် မိမိနာမည်နှင့် မျိုးရိုးအမည်ကိုပြောပါ။

If the other person tells you their nameယ repeat it back (this will help you remember it).  အကယ်၍တစ်ဘက်လူမှ သူ့နာမည်ပြောပြလျှင် သံယောင်လိုက် ရွတ်ကြည့်ပါ။ (သူ့နာမည်အား မှတ်မိဖို့အထောက်အကူပြုပါသည်။)

ဥပမာ-

A: How do you do? I'm Brian Conrad.

B: How do you do? Alexandra Scott.

A: Pleased to meet you, Alexandra.

 

** ဤတွင် သတိထားရမည့်အချက်မှာ How do you do? ဟူသည့်နှုတ်ဆက်စကားအား How do you do? ဆိုသည့် ခွန်းတုံ့ စကားနှင့်ပင် တုံ့ပြန်ရမည်ဖြစ်သည်။

 

5. Shake the other person's hand, moving it up and down once or twice. Use a good, solid firm, handshake (not too hard and definitely not limp ).

တစ်ဘက်သား၏လက်အား တစ်ကြိမ်(သို့မဟုတ်) နှစ်ကြိမ် အပေါ်အောက်ခါ၍နှုတ်ဆက်ပါ။ (အမေရိကန်တို့က firm grip အားပါ၍ခိုင်မာသောဆုပ်ကိုင်မှုကို သဘောကျ ကြသည်ဟုဆိုသည်။ သို့ရာတွင် ပြုတ်တူကဲ့သို့လဲ မကြမ်း၊ လျော့တိလျော့ရဲလည်းမဖြစ်သင့်ပါ။)

6. Finally, take your hand back, and step back.

နောက်ဆုံးတွင် လက်ပြန်ရုတ်ကာ နောက်တစ်လှမ်းပြန်ဆုတ်ပါ။

 

တစ်ကယ်တော့လည်း အဆင့်ပေါင်းများစွာခွဲပြောနေရသော်လည်း ၄င်းတို့သည် တစ်ပြိုင်နက်တည်းဆိုသလိုဖြစ်သွားရမည့်အရာဖြစ်သည်။

ရှောင်ရန်များ Things to avoid

Don’t move too much , invading the other person’s personal space!
တစ်ဘက်သား၏ ပိုင်နက်ကိုမကျူးလွန်မိရန် သိပ်မရွွှေ့ပါနှင့်။

Personal space သည် စကားပြောဆိုရာတွင် တစ်ယောက်နှင့်တစ်ယောက် သက်တောင့် သက်သာ အနေအထားဖြစ်သည့် အကွာအဝေးဖြစ်သည်။ ၄င်းသည် ယဉ်ကျေးမှုအရ ကွာခြားမှုရှိနိုင်သဖြင့် သတိပြုသင့်သည်။ ယေဘုယျအားဖြင့် လက်တစ်ကမ်းအကွာအဝေးသည် စိတ်ချရသည့် အကွာအဝေးဖြစ်သည်။

 

Don’t do more than three shakes.
သုံးကြိမ်ထက်ပို မခါပါနှင့်။

 

Don’t hold onto the other person’s  hand and refuse to let go!
တစ်ဘက်သား၏လက်ကိုဆွဲထားပြီး သူ့လက်ပြန်သိမ်းမရအောင် ကိုင်ထားခြင်းမပြုပါနှင့်။

 

Don’t offer your finger tips!.
အမျိုးသမီးများသား သူတို့၏လက်အစွန်အဖျားလေးများအား ကမ်းတတ်ကြသည်။ ယောက်ျားများက တော့လုပ်လေ့မရှိပါ။ သို့ရာတွင် ကျား/မ မရွေး မည်သူမျှမလုပ်သင့်ပါ။

 

Don’t grasp the other person’s arm
     တစ်ဘက်သား၏လက်မောင်းကို ဆုပ်မကိုင်ထားရပါ။

 

Don’t hold onto the other person’s elbow or shoulder.
     တစ်ဘက်သား၏ တံတောင်ဆစ်ကိုသော်လည်းကောင်း၊ ပုခုံးကိုသော်လည်းကောင်း မကိုင်ရ။

 

Don’t squeeze too hard.
     တစ်ဘက်သား၏လက်အား အရမ်းမညှစ်ရ။

 

Don’t pull the other person towards you aggressively.
     တစ်ဘက်သားကို မိမိဘက်သို့ အတင်းမဆွဲရ။

 

Don’t offer the other person a wet or sweaty hand- dry it first.
     တစ်ဘက်သားအား ရေစိုလက်၊ (သို့မဟုတ်) ချွေးစိုလက်နှင့် မနှုတ်ဆက်ရ။ လက် ခြောက်အောင် အရင်လုပ်ပါ။

 

Don’t twist your hand so that your hand is covering theirs in a bid to dominate them.
     တစ်ဘက်သားကို လွှမ်းမိုးရန်ကြိုးစားသည့်အနေနှင့် မိမိလက်အား သူတို့လက်အပေါ်အုပ်မိုး မိစေရန် မလိမ်ပါနှင့်။

 

Don’t pull your hand away too quickly.
မိမိလက်အား ချက်ခြင်းမရုတ်လိုက်ပါနှင့်။

 

Don’t wipe your hand on your clothes after shaking the other person’s hand.
     တစ်ဘက်သားလက်ကို ကိုင်နှုတ်ဆက်ပြီးနောက် မိမိလက်အား အဝတ်အစားနှင့်မသုတ်ပါနှင့်။

 

အောက်ပါစကားများသည် တစ်ယောက်ယောက်အား ပထမဦးဆုံးအကြိမ်တွေ့ဆုံသည့်အခါ မိတ်ဆက် ပြောဆိုသည့်စကားများဖြစ်သည်။

Hi, I'm Nicola Simmonds. It’s great to meet you. (တွေ့ရတာဝမ်းသာပါတယ်။)
How do you do?
Pleased to meet you. (တွေ့ရတာဝမ်းသာပါတယ်။)
{Amelia Best). It’s a pleasure to meet you.
It’s an honour to meet you. (တွေ့ခွင့်ရတာအထူးဂုဏ်ယူမိပါတယ်။)
 [to someone really important,  Famous, etc.]

 

အောက်ပါစကားများသည် တစ်ယောက်ယောက်အား ခွဲခွာနှုတ်ဆက်စကား ပြောဆိုသည့် စကားများဖြစ်သည်။

 

It was a pleasure to meet you. (တွေ့ရတာဝမ်းသာပါတယ်။)
It’s been great talking to you.  (လူကြီးမင်းနဲ့စကားပြောခွင့်ရတာ ကောင်းလှပါတယ်။)
I look forward to doing business with you. (ခင်ဗျားနဲ့လုပ်ငန်းလုပ်ဖို့မျှော်လင့်နေပါတယ်)
Thank you so much for meeting with me. (ကျွန်တော့်ကိုတွေ့တဲ့အတွက် ကျေးဇူးအထူး တင်ပါတယ်။)
It was nice to meet you. (တွေ့ရတာဝမ်းသာပါတယ်။)
 

ကျွန်တော်ရေးထားသမျှကိုဖတ်ချင်လျှင်ဒီမှာလေ့လာနိုင်ပါသည်။

ဇာနည်(MyWay)

 

Broken English to Spoken English

09 448 033 674

Views: 3612

Reply to This

Replies to This Discussion

Thank you
Thank you so much.
lt's very useful for me.
Thanks.

Thank You

good!
Nice
Thaks
great!
It is very important.
Thank you very much.
It is a tradition in western country when people greet each other. Thank you so much for posting this essential topics.
Really helpful. Thanks.

RSS

Featured Discussions

© 2020   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service