ခရစ္စမတ္ အားလပ္ရက္ရွည္ၾကီးလည္း ျပီးခဲ့ျပီ။ နွစ္သစ္လည္းကူးခဲ့ျပီ။ ေဆာင္းရာသီ အားလပ္ရက္ဆိုတာ သာယာတဲ့ ရာသီဥတုေလးနဲ႔ အတူခရီးသြားသူသြား၊ အိမ္မွာဘဲ ေအးေအးလူလူ စာေလးဖတ္လိုက္၊ အိပ္လုိက္ ရုပ္ရွင္ေလးဘာေလး ၾကည့္လုိက္၊ ဟုိနားဒီနားသြားလုိက္နဲ႔ ဘာပူပင္ ေသာကမွ ရွိမေနဘဲေပါ့ပါးလြတ္လပ္ ေနခဲ့ၾကတယ္။ ဒီလို အားလပ္ရက္ေတြကို ဘယ္ေတာ့မွ မကုန္ေစ ခ်င္ ဘူးေနာ္။ အဂၤလိပ္စာကို ေလ့လာသံုးစြဲေနၾကတဲ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ေတြ အားလပ္္ရက္အေၾကာင္းေျပာရင္ holiday တို႔ vacation တို႔ စတဲ့ စကားလံုးေတြနဲ႔ မကင္းပါဘူး။ ဒီေတာ့ အဲ့ဒီစကားလံုး ၂ လံုးကို ဘယ္ေနရာမွာ ဘယ္လို မွန္မွန္ကန္ကန္ သံုးရသလဲဆိုတာ ဗဟုသုတရေအာင္ ေျပာျပခ်င္ပါတယ္။

‘Holiday’ ဆုိတာ British English ျဖစ္ပါတယ္။ မိမိရဲ့ ေက်ာင္းအားလပ္ရက္ သို႔မဟုတ္ အလုပ္အားလပ္ရက္ (ရံုးအားလပ္ရက္) ကုိေျပာခ်င္ရင္ ‘the holiday’ သို႔မဟုတ္ ‘the holidays’ လို႔ ေျပာရပါတယ္။ သာမာန္အားလပ္ရက္ အျဖစ္ ေဖၚညႊန္းရာမွာ (အားလပ္ရက္ ၁ ရက္ကေနျပီး ၁ ရက္ထက္ပိုတဲ့ ကာလကို) the holiday လို႔ ေျပာပါတယ္။ Holidays လို႔ ‘s’ ထည့္ေျပာစရာမလိုပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ ပံုမွန္ နွစ္စဥ္ ျဖစ္တတ္တဲ့ အားလပ္ရက္ေတြ (ဥပမာ - သၾကၤန္အားလပ္ရက္) ကိုေတာ့ ‘the holidays’ လို႔ plural form နဲ႔ ေျပာရပါတယ္။

 • The school had undergone repairs during the holiday.
 • One day after the Christmas holidays I rang her up.


အထက္က ဥပမာေတြမွာ ပထမဟာကေတာ့ သာမာန္ အားလပ္ရက္ကိုေျပာတာ။ ဒုတိယ ဥပမာကေတာ့ နွစ္စဥ္ျဖစ္တဲ့ အားလပ္ရက္တစ္ခုျဖစ္တဲ့ ခရစ္စမတ္ အားလပ္ရက္ကိုေျပာတာ ျဖစ္တယ္။ ေသေသျခာျခာမွတ္မိေအာင္ ျပန္ရွင္းျပမယ္။ သာမာန္ အားလပ္ရက္ ကာလတစ္ခုကို ‘a holiday’ လို႔ ေျပာတယ္။

 • He thought that KoKo needed a holiday.
 • I went to Inlay lake for a holiday.


နွစ္စဥ္ပံုမွန္ ျဖစ္ေပၚေနၾကအားလပ္ရက္ကိုု holidays လို႔ plural form နဲ႔ ေျပာရတယ္။

 • Where are you going for your holidays?


ဒီမွာ သတိျပဳဖို႔ကေတာ့ holiday တို႔ holidays တို႔ကိုေျပာရင္ အေရွ႕မွာ determiner (a/the) တု႔ိ possessive (his/your/my) တို႔ ထည့္ကိုထည့္ေျပာရမယ္။ မေမ့နဲ႔ေနာ္။ အေပၚက ဥပမာေတြကို သတိထားျပီး ျပန္ၾကည့္ပါ။
“I need holiday.” တို႔ “I went to Bangkok for holiday.” တို႔ စသျဖင့္ determiner မထည့္ဘဲမေျပာရဘူးေနာ္။

ေနာက္တစ္မ်ိဳးကေတာ့ preposition “on” နဲ႔ တြဲေျပာရတဲ့ “on holiday” ပါ။ ေက်ာင္းစာလုပ္စရာမလို၊ အလုပ္လုပ္စရာမလုိဘဲ ေက်ာင္းအားလပ္ရက္၊ ရံုးအားလပ္ရက္ကို enjoy လုပ္ေနတယ္ ဆိုတာကို ေျပာတာ ျဖစ္ပါတယ္။

 • Remember to turn off the gas when you are on holiday.
 • The doctor is not here today. He is on holiday.


အေမရိကန္ေတြက အမ်ားျပည္သူရံုးပိတ္ရက္ကို ‘holiday’ လို႔ ေခၚပါတယ္။ ဥပမာ- လြတ္လပ္ေရးေန႔၊ ျပည္ေထာင္စုေန႔ လိုမ်ိဳးအထိမ္းအမွတ္ ရံုးပိတ္ရက္ တစ္ရက္ကိုဆုိလိုတာေပါ့။ အဲ့ဒီေန႔မ်ိဳးေတြကို British English မွာေတာ့ ‘bank holiday’ လို႔ ေခၚပါတယ္။ အေပၚမွာေဖၚျပခဲ့တဲ့ holiday ကေတာ့ British English မွာ common ျဖစ္တဲ့ စကားလံုးလို႔ ေျပာနိုင္ပါတယ္။

အခုအေမရိကန္ေတြကဘယ္လိုေျပာသလဲ ၾကည့္ရေအာင္။ သူတို႔ကေတာ့ ေက်ာင္းပိတ္ရက္၊ ရံုးအားလပ္ရက္ ကာလရွည္ သို႔မဟုတ္ ကာလတစ္ခုကို vacation လို႔ ေခၚပါတယ္။

 • Harold used to take a vacation at that time.
 • We went on vacation to Inlay lake.


Vacation ကို အဂၤလိပ္ေတြက /ဗက္ေကးရွင္း/ လို႔ အသံထြက္ျပီး၊ အေမရိကန္ေတြက /ေဗေကးရွင္း/ လို႔ အသံထြက္ ပါတယ္။ Vacation ကို verb အေနနဲ႔လည္းသံုးတယ္။ အားလပ္ရက္ ခရီးထြက္ေနတယ္လို႔ အဓိပၸါယ္ ရပါတယ္။

 • Smiths vacationed in Spain last year.


ဒီေတာ့ အားလပ္ရက္ ထြက္သူေတြကို vacationer လို႔ ေခၚပါတယ္။

 • The Mandalay palace is full of sightseers and vacationers during this time.


ဒါေပမဲ့ British English မွာေတာ့ vacation ကို တကၠသိုလ္ေကာလိပ္ အားလပ္ရက္ အေနနဲ႔ တစ္မ်ိဳးတည္းသံုးတယ္။ ဥပမာ - ေႏြရာသီေက်ာင္းပိတ္ရက္ဆိုရင္ Summer vacation ေပါ့။

 • During his summer vacation he visited his parents in Singapore.
 • I've got a lot of reading to do over the vacation.


စကားေျပာ conversation ေတြမွာေတာ့ ျဗိတိသွ်ေကာလိပ္ ေက်ာင္းသားေတြကေက်ာင္းပိတ္ရက္ကို ‘vac’ လို႔ ေျပာၾကပါတယ္။

ဒီေလာက္ပါဘဲေနာ္။

COLLINS COBUILD ENGLISH USAGE ႏွင့္ COLLINS COBUILD ENGLISH DICTIONARY စာအုပ္တို႕မွ ကိုးကားဘာသာျပန္ထားျခင္းျဖစ္ပါတယ္။


LESSONS FROM OUR ARCHIVE

အျခားသင္ခန္းစာမ်ား ဖတ္႐ႈ ေလ့လာရန္ link - http://www.myanmar-network.net/page/index-of-articles-and-english-lessons


Myanmar Network အသင္းဝင္ထားျခင္းျဖင့္ ရရွိမည့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ]

- အဂၤလိပ္စာသင္ခန္းစာႏွင့္ အလုပ္ေခၚစာအသစ္မ်ား၊ UK စာေမးပြဲ သတင္းမ်ား ႏွင့္ အဂၤလိပ္စာသင္တန္း သတင္းမ်ားကို အသင္းဝင္မ်ားထံသာလွ်င္ e-mail ျဖင့္ အေၾကာင္းၾကားေပးမွာ ျဖစ္ပါသည္။
- ျဗိတိသွ်ေကာင္စီမွ ၾကီးမႉးက်င္းပေသာ ပြဲမ်ားကို အသင္းဝင္မ်ားသာ ၾကိဳတင္သိရွိျပီး အသင္းဝင္မဟုတ္သူမ်ားထက္ေစာ၍ စာရင္းေပးသြင္းႏိုင္ပါသည္။
- Myanmar Network ဝက္ဆိုက္ဒ္တြင္ အသင္းဝင္မ်ားသာလွ်င္ like ႏွင့္ comment ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။
- စကားဝိုင္းမ်ား (Forum မ်ားတြင္)ႏွင့္ အလုပ္ေခၚစာမ်ားကိုလည္း ကိုယ္တိုင္ဝင္ေရာက္ေရးသားႏိုင္ပါသည္။
- အသင္းဝင္မ်ားတြင္ ကိုယ္ပိုင္ Profile Page ရွိမည္ျဖစ္ျပီး မိမိ၏ ဓာတ္ပံု၊ မိမိကိုယ္တိုင္႐ိုက္ထားေသာ ဓာတ္ပံုမ်ားႏွင့္ ဗီဒီယိုမ်ားလည္း တင္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

- Join us now at - www.myanmar-network.net/main/authorization/signUp

Views: 1227

Reply to This

Featured Discussions

© 2019   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service