How to Improve your English speaking skill (part-2) အဂၤလိပ္စကားေျပာတိုးတတ္ေအာင္ ဘယ္လိုေလ့လာၾကမလဲ (အပိုင္း-၂)

              ကၽြန္ေတာ္တုိ အဂၤလိပ္စကားကို အခ်ိန္တိုတိုအတြင္းမွာ သြက္သြက္လက္လက္ေျပာတတ္ေအာင္ ဘယ္လိုပံုစံေတြနဲ႔ေလ့လာၾကမလဲ ဆိုတဲ့အပိုင္းကိုဆက္သြားၾကရေအာင္။ အဂၤလိပ္စာမွာ စကားေျပာကို အဓိကထားျပီး ေလ့လာတဲ့အခါ စကားေျပာ သြက္လက္ေစဖို႔အတြက္ အဓိကအတားအဆီးတခုက Grammar rule ေတြကို စဥ္းစား ေနျခင္းဘဲ ဆိုတာကို ကၽြန္ေတာ္အရင္ post မွာ ရွင္းျပေဆြးေႏြးခဲ့ျပီးျဖစ္တယ္။ ဒီလိုဆို Grammar ကိုအာရုံမစိုက္ပဲ English ကိုဘယ္လိုပံုစံ ေလ့လာၾကမလဲ ဆိုတာကို ဆက္ျပီးေဆြးေႏြးၾကရေအာင္။  ျပီးေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဘာသာရပ္ တခုကို စတင္ျပီးေလ့လာသင္ယူတဲ့အခါမွာ စကားေျပာနဲ႔ စာေရးတဲ့ အလုပ္မွာ ဘယ္ဟာကိုစျပီး သင္ယူၾကရသလဲ။ စကားကစျပီး  သင္တာလား စာေပကစျပီး သင္တာလား။ ဘယ္ဟာကပိုျပီး အေျခခံက်မလဲ၊ ဘယ္ဟာက ပိုျပီး တတ္လြယ္မလဲ။ ဒီအေျဖကိုသိေအာင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ငယ္စဥ္ဘ၀ကိုျပန္ျပီး စဥ္းစားၾကည့္ရေအာင္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ေတြ ငယ္ဘ၀မွာ ‘ေမေမ’ ‘ေဖေဖ’ ‘မန္းစားမယ္’ ဆိုျပီး မပီကလာ ပီကလာ နဲ႔စကားကို စေျပာတာလား၊ ဒါမ မဟုတ္ ‘၀’ လံုး ေရ ‘၀’ ၊ ‘က’ ၾကီး ေရ ‘က’ ဆိုျပီးေတာ့ စသင္တာလား။ ဘယ္သူဘဲျဖစ္ ျဖစ္  ‘ေမေမ’ ‘ေဖေဖ’ ‘မန္းစားမယ္’  ကစတာဘဲေနာ္။ ဒါဆိုရင္ စကားေျပာတာက စာေရးတာထက္ပိုျပီး တတ္လြယ္တာေပါ႕။ ဟုတ္ျပီ ဘယ္လိုကစျပီးေလ့လာမလဲ။

            အဂၤလိပ္စကားေျပာ တိုးတတ္ဖို႔ကိုေလ့လာသူအမ်ားစုက ဘယ္စာအုပ္ကေကာင္းသလဲဆိုျပီး အဂၤလိပ္စကားေျပာ စာအုပ္ေတြကိုဘဲရွာဖတ္ေနၾကတယ္။ က်က္မွက္ေနၾကတယ္။ လက္ေတြ႕ေျပာၾကမယ္ဆိုေရာ ဘယ္ကစေျပာရမယ္ မသိေတာ့ဘူး။ တကယ္ေတာ့ ကိုယ္ကေျပာခ်င္ရင္ သူမ်ားေျပာတာကို နားေထာင္ရတယ္။ မ်ားမ်ားနားေထာင္ေပးမွ မ်ားမ်ားနားရည္၀လာမွာ၊ နားရည္၀လာတာနဲ႕အမွ် နားလည္လာမယ္။ သူမ်ားေျပာတာကို ကိုယ္ကနားလည္မွ ကိုယ္ကေျပာတတ္မွာေပါ႕။  If you don’t understand, you learn nothing. သူမ်ားေျပာတာေတြကို နားလည္မွ ကၽြန္ေတာ္တို႕ေလ့လာတာအက်ိဳးရိွမွာေပါ႔။ ကိုယ္ကသူမ်ားေျပာတာကို နားမလည္လွ်င္၊ နားလည္ေအာင္မက်ိဳးစားလွ်င္၊ ကိုယ္ေလ႔လာသမွ် အလကားဘဲ။ ဒါေၾကာင့္ စကားေျပာ တိုးတတ္ခ်င္ရင္ မိမိ၏နားကိုအသံုးျပဳျပီး ေလ့လာသင္ယူပါ၊ speaking စြမ္းရည္ တုိးတတ္ဖို႔ အတြက္ Input က listening ဘဲ။ ဒါေၾကာင့္ မ်ားမ်ားနားေထာင္ေပးပါ။ ကဲအခု အေျခခံအခ်က္ ေတြကိုေတာ့ေဆြေႏြးျပီးသြားျပီ၊ တကယ္အသံုးခ်ရမယ့္ နည္းဥပေဒေတြကို ဆက္လက္ေလ့လာၾကရေအာင္။

             ေအာက္တြင္ဆက္လက္ေဖာ္ျပေသာ နည္းဥပေဒမ်ား(RULES#)သည္ အမွန္တကယ္ အသံုးက်ေသာ နည္းလမ္းမ်ားျဖစ္ျပီး၊ ယၡင္ သင္ေလ့လာေနေသာ နည္းစနစ္ေဟာင္းမ်ားျဖင္႔ ဆန္က်င္ဘက္ပံုစံ ကြဲျပားျခားနားလ်က္

ရိွေနေသာ္လည္း သင္ယံုယံုၾကည္ၾကည္ျဖင့္ လိုက္နာ ေလ့က်င့္သြားပါက အခ်ိန္တိုအတြင္း သင္၏ စကားေျပာ

စြမ္းရည္မွာ သိသိသာသာ တိုးတတ္လာေၾကာင္းက ိုသင္ေတြ႕ရွိရေပလိမ့္မည္။

 

RULE 1: Always Study and Review Phrases, Not Individual Words       

၁။ နည္းဥပေဒ (၁) ၊ စကားစု phrases မ်ားကိုေလ့လာပါ

          သင္၏အဓိကေမွ်ာ္လင့္ ရည္မွန္းခ်က္သည္ အဂၤလိပ္စကားကို ကၽႊမ္းက်င္ပိုင္ႏိုင္စြာျဖင့္ သြက္သြက္လက္လက္

ေျပာႏုိင္ဖို႔ပင္မဟုတ္ပါလား။ ကဲ ဒါဆိုရင္ သင္၏အဂၤလိပ္စာေလ့လာပံု နည္းလမ္းအား ေျပာင္းလဲရပါမည္။

ပထမဆံုး အခ်က္အေနျဖင့္ အဂၤလိပ္စကားလံုး တစ္လံုးျခင္းစီ ေလ့လာက်က္မွတ္မွဳကို ရပ္တန္႔ ရပါမည္။  Stop study a single, individual word.  စကားလံုး တစ္လံုးစီအား က်က္မွတ္ေလ့လာ မွဳမလုပ္ပါႏွင့္၊ စကားလံုးတစ္လံုးဆီ (single words) အစား (phrases) စကားစု မ်ားအားေလ့လာမွဳ ျပဳလုပ္ပါ။  Phrases are GROUPS of words that naturally go together. စကားစု ဆိုတာ စကားလံုးမ်ား၏အစုအေ၀းျဖစ္တဲ့အတြက္ စကားစုလိုက္ေလ့လာျခင္းအားျဖင့္ စကားလံုး တစ္လုံးစီ နဲ႔ စကားလံုးတို႔ရဲ႕အသုံးျပဳပံုမ်ားကိုပါ ေလ့လာျပီးသား ျဖစ္္ေပလိမ္႔မည္။သင္၏မွက္စုစာအုပ္ အတြင္းတြင္ စကားလံုး တစ္လံုးစီ(single word) မ်ားအစား စကားစုမ်ား (phrases) မ်ားကိုသာေရးမွတ္ေလ့လာပါ။ Native speaker မ်ားသည္ ဘယ္ေသာအခါမွ single words မ်ားကိုမေလ့လာၾကေပ၊ phrases မ်ားကိုသာေလ့လာၾကသည္။

 

RULE 2: Don’t Study Grammar

၂။ နည္းဥပေဒ (၂) ၊ သဒၵါကို မေလ့လာပါနဲ႔

          သင္၏စကားေျပာစြမ္းရည္အား လွ်င္ျမန္စြာ တိုးတတ္လိုပါလ်င္… ယၡဳအခ်ိန္ကစ၍ သင္၏ grammar ေလ့လာမွဳကို ရပ္တန္႔လိုက္ပါ၊ grammar rules မ်ားကို လံုး၀ ဆက္လက္ မေလ့လာပါႏွင့္။ Grammar rules မ်ားက သင့္ကိုအဂၤလိပ္စာ စာေၾကာင္းမ်ား အေၾကာင္း စဥ္းစားပံုကို သင္ေပးလိ္မ့္္မည္၊ သင္စကားတခါေျပာခါနီးအခ်ိန္တြင္ ထိုကဲ့သို႕စဥ္းစားေနပါက ခ်က္ခ်င္းစကားကိုဘယ္လို ေျပာထြက္ႏိုင္ပါ ေတာ့မည္နည္း။ ကဲ grammar rules မ်ားကိုလံုး၀ မေလ့လာရန္ ေျပာျပီး သြားျပီ၊ ဒီေတာ့ စကားေျပာတဲ့အခါ Grammar အမွားၾကီးနဲ႔ေျပာေနရင္ လူရယ္စရာျဖစ္ေပလိမ့္မည္။ ဒါကိုဘယ္လို ေျဖရွင္းမလဲ။ နည္းဥပေဒ(၅)- မွာ Grammar rules ေတြကိုမေလ႔လာဘဲ Grammar မွန္မွန္ကန္ကန္နဲ႔ စကားေျပာႏိုင္ေအာင္ ဘယ္လို ေလ့လာမလဲဆိုတာကို ဆက္လက ္ေဆြးေႏြးသြားပါမည္။

 

RULE 3: The Most Important Rule - - - Listen First

၃။ နည္းဥပေဒ (၃) ၊ မ်ားမ်ားနားေထာင္ေပးပါ

          သင္၏အေျပာစြမ္းရည္အား သိသာစြာတိုးတတ္လိုလ်င္ သင္၏ နားေထာင္မွဳစြမ္းရည္အားျမွင့္တင္ပါ။

            လြန္ရိုးရွင္းျပီး အစြမ္းထက္ေသာနည္းျဖစ္သည္။ သင္၏ အဂၤလိပ္စကားေျပာ ေလ့က်င့္မွဳ ေအာင္ျမင္ရန္အတြက္ အဓိက ေသာ့ခ်က္ ျဖစ္သည္။ အဂၤလိပ္စာ စာအုပ္မ်ားက်က္မွတ္ေလ့လာခ်င္းမ်ားသာ စဥ္ဆက္မျပတ္ျပဳလုပ္ေနပါက သင္၏စကားေျပာစြမ္းရည္ တိုးတတ္မွဳမွာေႏွးေကြးေနလိမ့္ အံုးမည္ျဖစ္သည္။ စကားေျပာတိုးတတ္ရန္မွာ သင္၏မ်က္စိကို အသံုးျပဳ၍ေလ့လာျခင္းထက္ သင္၏နားမ်ားကို မ်ားမ်ား အသံုးျပဳ၍ေလ့လာမွဳျပဳလုပ္ပါ။ ဆိုလိုသည္မွာ native speaker တို႔၏ စကားေျပာ အသံဖိုင္မ်ားကို နားေထာင္ျခင္း မ်ားျပဳလုပ္ေပးပါ။ သူတို႔၏စကားေျပာဟန္ ေလယူေလသိမ္းတို႔ကို ေလ့လာမွတ္သားပါ။ တကယ႔္လက္ေတြ႕စကားေျပာ ပံုစံမ်ားကိုသာ ေလ့လာပါ။ Real English conversation audio files မ်ားကို နားေထာင္ပါ။ မ်ားစြာေသာ audio files, Mp3 files မ်ားကို Internet website , သင္ၾကားေရး website မ်ားထဲမွ Download ရယူျပီး နားေထာင္ႏိုင္ေပသည္။ (ေနာက္ လက္ေတြ႕သင္ခန္းစာမ်ား စတင္ပါက Mp3 files မ်ားကို tag ခ်ိတ္၍ေပးသြားပါမည္။) English conversation audio files မ်ားကို မိမိတို႔၏ Audio device မ်ားျဖစ္သည့္ Mp3 player, Mp4 player, mobile phone, tablet စသည္တို႔မွာ ထည့္သြင္း ထားျပီး အျမဲတမ္းနားေထာင္

ေနျခင္း အားျဖင့္ သင္၏နားေထာင္မွဳစြမ္းရည္အား ျမွင့္တင္ႏိုင္ေပမည္။ လူတစ္ေယာက္၏ နားလည္ႏုိင္မွဳသည္ အေၾကာင္းအရာ တစ္ခုအား အေခါက္ ၃၀ မွ ၅၀ ထပ္ခါထပ္ခါ နားေထာင္ပါက အလိုအေလ်ာက္နားလည္ႏုိင္ေပရာ ၊ သင္ဘယ္သြားသြား သင္၏ audio device ေလးအားယူေဆာင္သြားျပီး နားေထာင္ေပးပါက သင္အင္အားစိုက္ထုတ္ၾကိဳးစားစရာ မလိုဘဲ သင္၏စကားေျပာစြမ္းရည္မွာ အလိုအေလ်ာက္ တိုးတတ္လာေၾကာင္းကို သင္ေတြ႕ရေပလိမ့္မည္။

 

 # က်န္ရွိေနေသာ နည္းဥပေဒ မ်ားအား ေနာက္ post မ်ားတြင္ဆက္လက္ ေဆြးေႏြးတင္ျပေပးသြားပါမည္။

Views: 1765

Reply to This

Replies to This Discussion

ႊThank you Sir.very thank you

Thanks
Thanks
Thanks
Thanks for your method.

Thank you for your advice.

ေက ်း ဇူးတင္ပါတယ္ရွင့္ လိုက္နာျပီးၾကိဳးစားၾကည့္ပါမယ္

RSS

Featured Discussions

© 2020   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service