How To Improve Your English ( အဂၤလိပ္စာကို တုိးတက္ေအာင္ ဘယ္လုိလုပ္မလဲ )

"How to improve your English "
"အဂၤလိပ္စာကုိ တုိးတက္ေအာင္ ဘယ္လိုလုပ္မလဲ"

" ဘာသာစကားကုိ အဂၤလိပ္လုိ Language လို႔ေခၚပါတယ္။
Language လို႔ေခၚတဲ့ ဘာသာစကားတစ္ခုကို ေလ့လာေတာ့မယ္ဆုိရင္ ကၽြမ္းက်င္တတ္ေျမာက္မႈ Skills (4) မ်ိဳ းရွိပါတယ္။
အဲ့ဒါေတြကေတာ့----
(၁) Writing စာေရးတတ္ျခင္းစြမ္းရည္
(၂) Reading စာဖတ္တတ္ျခင္းစြမ္းရည္
(၃) Listening နားေထာင္တတ္ျခင္းစြမ္းရည္
(၄) Speaking စကားေျပာတတ္ျခင္းစြမ္းရည္ တုိ႔ျဖစ္ပါတယ္။

English နဲ႕ပတ္သက္လို႕ကေတာ့ သင္ယူသူေတြအေနနဲ႕ ေျပာင္းလဲရမွာေလးေတြအေတာ္မ်ားပါတယ္။ တစ္ခ်ိဳ႕ကလည္း လြယ္လင့္တကူနဲ႕ပဲ အဂၤလိပ္စာသင္မယ္၊ အဂၤလိပ္စာသင္တန္းတက္မယ္လို႕ပဲ ေျပာေနၾကတာမ်ားပါတယ္။ အခုေျပာင္းလဲလာတဲ့ Political, Economic, Social အေျခအေနေတြေၾကာင့္ အဂၤလိပ္ကပိုလိုလာတယ္ဆိုတာလည္း အားလံုးသိေနတာပါပဲ။ ဒါေၾကာင့္ အဖြဲ႕အစည္းေတြ၊ Company ေတြ၊ တစ္ဦးခ်င္းေတြအေနနဲ႕ အဂၤလိပ္ကိုေလ့လာလာၾကတာေတြ႕ရပါတယ္။ ဒီလိုေလ့လာလာတဲ့ေနရာမွာ အေတာ္မ်ားမ်ားက ခြဲခြဲျခားျခား နားမလည္ႏိုင္ေတာ့ကာ မထိမေရာက္ေတြျဖစ္ကုန္တယ္။ အတိုင္းအတာတစ္ခုထိ ဖတ္ႏိုင္၊ ေရးႏိုင္လာၾကေပမဲ့၊ တစ္ဘက္ႏိုင္ငံျခားသားရဲ႕ ေျပာစကားကို နားလည္ႏိုင္ဖို႕နဲ႕ ျပန္တုန္႕ျပန္ေျပာဆိုႏိုင္မႈက အလြန္အားနည္းသြားတယ္။ ၾကည့္ရတာက ေဆးပံုမွန္မေသာက္လို႕ Immune ရသြားတဲ့ေရာဂါေတြနဲ႕တူပါတယ္။ ဒီေတာ့ အဂၤလိပ္ကုိဘယ္လိုေလ့လာၾကမလဲ။ ပထမဆံုးနားလည္ရမွာက အဂၤလိပ္စာေပနဲ႕ အဂၤလိပ္ဘာသာစကားႏွစ္ခုကို ခြဲခြဲျခားျခားနားလည္ဖို႕လိုမွာျဖစ္ပါတယ္။ အဂၤလိပ္စာေပကို (English Literature) လို႕ဆိုၿပီးေတာ့ အဂၤလိပ္ဘာသာစကား (English Language) ဆိုၿပီးေတာ့ ခြဲခြဲျခားျခားသိရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ကိုယ္က ဘာအတြက္ English ကို ေလ့လာသလဲဆိုတဲ့ ရည္ရြယ္တဲ့အေၾကာင္းကိုသိဖို႕လိုပါတယ္။ ဘာသာစကားကိုေလ့လာမယ္ဆိုရင္ေတာ့ တစ္ဦးနဲ႕တစ္ဦး ဆက္သြယ္ဖို႕ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေတာ့ တစ္ဦးနဲ႕တစ္ဦးဆက္သြယ္ဖို႕အတြက္၊ နားေထာင္ႏိုင္ရမယ္၊ ျပန္ေျပာႏိုင္ရမယ္၊ ေရးႏိုင္ရမယ္၊ ဖတ္ႏိုင္ရမယ္။ ဒီေတာ့ သင္ၾကားေပးတဲ့သူေတြ၊ သင္ယူတဲ့သူေတြက ပံုစံေျပာင္းမွရပါမယ္။ မ်ားမ်ားနားေထာင္တဲ့အပိုင္းကိုသြားရမယ္။ မ်ားမ်ား ျပန္ေျပာႏိုင္တဲ့ စဥ္းစားေတြးေခၚမႈဘက္ကိုသြားရမယ္။ ဒါမွမဟုတ္ရင္ သင္တန္းသာၿပီးသြားတယ္၊ ဒံုရင္းကဒံုရင္းပဲ။ ေနာက္ တစ္ခုက ကၽြန္ေတာ္တို႕ျမန္မာလူငယ္ေတြဟာ သင္တန္းတစ္ခုတက္မယ္ဆိုရင္ အခ်ိန္တိုသင္တန္းတစ္ခုေလာက္သာတက္လိုၾကတာမ်ားပါတယ္။ အဂၤလိပ္မွာကေတာ့ ဒီလိုမရပါဘူး။ လူတစ္ဦးဟာ ဘယ္ေလာက္ပဲေတာ္ေတာ္ အခ်ိန္တိုအတြင္းမွာ ပီသတဲ့ အဂၤလိ္ပ္ အသံထြက္ကို ေျပာႏုိင္ဖို႕ကေတာ့ မလြယ္ပါဘူး။ ဒီေတာ့ သင္တန္းေတြကို စီစဥ္တဲ့အခါမွာ Level အလိုက္ စီစဥ္ထားရပါတယ္။ ဒီ Level ေတြကို ၿပီးေျမာက္ေအာင္ႀကိဳးစားၾကရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုမလုပ္ပဲ Level တစ္ခုေလာက္ပဲတက္ၿပီး ဆက္မလုပ္ေတာ့ဘူးဆိုရင္ေတာ့ အေပၚမွာေျပာခဲ့သလိုမ်ိဳး ေဆးမတိုးေတာ့တဲ့ေရာဂါေတြျဖစ္လာမွာပါ။

မည္သူမဆုိ ေမြးကတည္းက စာမေရးတတ္ စာမဖတ္တတ္ခဲ့ၾကပါဘူး။
အဂၤလိပ္စကားမေျပာတတ္ခင္မွာ ပထမဦးစြာ အေရးအသား အဖတ္စြမ္းရည္ နားေထာင္ျခင္းစြမ္းရည္တုိ႔ကုိ အခ်ိန္ယူျပီးေတာ့ ျဖတ္သန္းၾကိဳးစားရမည္ျဖစ္ပါတယ္။
ငယ္ရြယ္စဥ္က မိခင္ဘာသာစကား Mother Tongue (Mother Language) ကုိပင္ ဘယ္ေလာက္ၾကာၾကာ အေျပာေလ့က်င့္ခဲ့ရတယ္ဆုိတာ သိရွိျပီးျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။
အျခားဘာသာစကားျဖစ္တဲ့ အဂၤလိပ္လူမ်ိဳ းေတြေျပာေနၾကေသာ အဂၤလိပ္ဘာသာစကားေျပာဖုိ႔ပင္ အလြန္ၾကိဳးစားရခက္မယ္ဆုိတာ ျဖစ္နုိင္ပါတယ္။
ဒါေပမယ့္လည္း အဂၤလိပ္ဘာသာစကားဟာ နုိင္ငံတကာသုံးဘာသာစကားတစ္ခုျဖစ္လာပါျပီ။
သင္ယူေလ့လာသူမ်ားအေနျဖင့္ နုိင္ငံျခားဘာသာစကား Foreign Language တစ္ခုကုိ သင္ယူေတာ့မည္ဆုိပါက သင္ယူမႈအဆင့္ (၄)မ်ိ ဳ း Four Skills Of Learning မွ Writing Skill ကုိစ၍ ေလ့လာတာဟာ ပုိ၍အတတ္ျမန္နုိင္ပါတယ္။

(1) Writing Skill အေရးစြမ္းရည္

ပထမအေနျဖင့္ ေရးတတ္ ဖတ္တတ္လာမယ္။ မ်ားမ်ားဖတ္ေတာ့ မ်ားမ်ားႏႈတ္ကေန ရႊတ္ဆုိတတ္လာပါမယ္။ အစပိုင္းမွာေတာ့ ေနွးခ်င္ေနွးပါလိမ့္မယ္။ ဒါေပမယ့္ ဇြဲမေလ်ာ့ပဲ ၾကိဳးစားၾကည့္ပါ ။
နည္းစနစ္က်ေစမယ့္ Grammar ေတြ အခ်ိန္ကာလေတြျပေသာ Tenses ေတြ ၀ါက်အထားအသိုမွန္ေစမယ့္ Sentences Structure ေတြ အေရးအသား Writing Skills ေတြ အဖတ္စြမ္းရည္ Reading ေတြကုိ အေျခခံက်က်ေလ့က်င့္သြားဖုိ႔လုိပါတယ္။
လူအခ်ိဳ႕က သင္ယူေလ့လာမႈမွာ ျဖတ္လမ္းသေဘာကုိ အလြယ္ၾကိဳက္ၾကပါတယ္။သုိ႔ေသာ္ျငားလည္း အဲ့ဒါဟာ နည္းစနစ္မက်တဲ့ အေတြးအေခၚပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ပုဂံမွာရွိတဲ့ ကေလးငယ္အခ်ိဳဴ ႕ဆုိပါစို႔။ နုိင္ငံျခားသားတစ္ေယာက္အတြက္ အဆင္ေျပေစဖုိ႔ ေန႔စဥ္ရႊဆုိရမယ့္ အဂၤလိပ္စကားေျပာဆုိနည္းေလးေတြ က်က္မွတ္ျပီး ေန႔တုိ္္င္းဒါပဲ ရႊတ္ဆုိ ရွင္းျပေပးေနရတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါဟာလည္း သူတုိ႔အတြက္ လုပ္ရုိးလုပ္စဥ္တစ္ခုျဖစ္ေနပါျပီ။ ဒါေပမယ့္ အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းျဖစ္တဲ့ လုပ္ငန္းခြင္နယ္ပယ္ေတြမွာ ႏႈတ္တိုက္ရႊတ္ဆုိျပလုိ႔ မရနုိင္ပါဘူး။ ဥပမာ. အထက္အရာရွိထံ စာေရးတင္မယ္ဆုိပါစုိ႔ ။ ဘယ္လိုေရးရမယ္မသိပဲ ႏႈတ္တုိ္က္ရႊတ္ဆုိျပီး အသံထြက္အလုိက္ ခ်ေရးလိုက္မယ္ဆုိရင္ အမွားမ်ားစြာ ျဖစ္ေပၚလာပါလိမ့္မယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျမန္မာစာ ျမန္မာစကားသည္ပင္လွ်င္ ေရွ႕ေနာက္ ေနရာအထားအသုိလြဲပါက ဆုိလုိရင္းေတြ မွားသြားတတ္ပါတယ္။ ၾကည့္မယ္ဆုိရင္-- ေပ ၂၀ ရွိေသာ ဦးျမက ေရကန္တစ္ကန္ကုိ အျမန္ဆုံး တူးေဖာ္ေနပါသည္။ ဒီ၀ါက်ဟာလည္း ေနရာအထားအသုိမွားေနသည့္အတြက္ ဦးျမက ေပ ၂၀ ရွိေနသည္ဟု ဆုိလိုခ်က္ျဖစ္သြားပါတယ္။ အဂၤလိပ္စာမွာလည္း အေရးအသားမကၽြမ္းက်င္ပါက Subject ျပဳလုပ္သူ နွင့္ Object ခံရသူတုိ႔ ေနရာအထားအသုိ လြဲေကာင္း လြဲသြားနုိင္ပါတယ္။
ဒါေၾကာင့္ အေရးအသားစြမ္းရည္ Writing Skill ကုိ ဦးစြာေလ့က်င့္ရန္ လိုအပ္ပါတယ္။
အဂၤလိပ္စာ ၊ အဂၤလိပ္စကားတတ္ေျမာက္မႈဟာ အလုပ္အကုိင္ေကာင္းရရွိဖို႔အခြင့္သာမႈ ၊ လုပ္ငန္းခြင္မွာ အားသာမႈ ၊ ဘ၀ေအာင္ျမင္ေရးအတြက္ အေထာက္အကူျဖစ္မႈ ၊ပညာသင္ၾကားေရးမွာ မတတ္မျဖစ္လုိအပ္မႈ ၊ ကြန္ပ်ဴတာအင္တာနက္တုိ႔ရဲ႕ အဓိကဘာသာစကားျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အဂၤလိပ္စာကုိ အခုနွစ္ပုိ္င္းေတြမွာ ပုိမိုေလ့လာလုိက္စားလာၾကပါတယ္ ။ ေလ့လာလုိက္စားသူမ်ားဟာလည္း အဂၤလိပ္စာကၽြမ္းက်င္တတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ နည္းမ်ဳိးစုံနဲ႔ေလ့လာအားထုတ္ေနၾကရပါတယ္။ ၃ လျပတ္ ၊ သုိ႔မဟုတ္ ၆ လ အတတ္သင္ ( Sudden 'quick fix' methods ) တုိ႔ ဆုိတဲ့နည္းေတြနဲ႔ အလုပ္မျဖစ္တာကုိ လက္ခံလာၾကျပီး တစ္သက္တာေရရွည္ေလ့လာရမယ့္ လုပ္ငန္းစဥ္ ( life long learning ) တစ္ခုအျဖစ္ သင္ယူေနၾကပါျပီ ။ အဲ့ဒီလို ေလ့လာရာမွာ နည္းလမ္းတက် ေလ့လာရင္ ပုိအက်ဳးိရွိ ၊ ပုိထိေရာက္ပါတယ္။ အခု လူတုိင္းၾကဳံေတြ႔ေနရတဲ့ သြက္သြက္လက္လက္ေျပာဆုိနုိ္င္မႈ (Fluency) နဲ႔ အသံထြက္ ( Pronunciation) ျပႆနာတုိ႔ကို ေျဖရွင္းနုိ္င္မယ့္ နည္းလမ္းေကာင္းေတြေဖာ္ျပပါမယ္ ။ လက္ေတြ႔လုိက္နာ က်င့္သုံးဖုိ႔ေတာ့ လုိပါတယ္။

(2) Reading အဖတ္စြမ္းရည္

မိမိႏႈတ္မွ ရႊတ္ဆုိမႈအားေကာင္းလာေစရန္အတြက္ အဂၤလိ္ပ္စာပုိဒ္မ်ားကုိ ဖတ္သည္ျဖစ္ေစ အဂၤလိပ္သတင္းစာမ်ား ဖတ္သည္ျဖစ္ေစ အျဖတ္အေတာက္နွင့္အတူ အသံထြက္ဖတ္ရန္လုိအပ္ပါတယ္။ အဲ့လိုဖတ္သည့္အခါ Dictionary အဘိဓာန္စာအုပ္ကုိ လက္စြဲထားျပီး ေလ့လာမွတ္သားရမည္ျဖစ္ပါတယ္။ Vocabulary စကားလုံးေ၀ါဟာရမ်ားလည္း အသိမ်ားလာမည္။ မ်ားမ်ားဖတ္ျခင္းျဖင့္ ရႊတ္ဆုိမႈအားထက္သန္ကာ ႏႈတ္မွ စကားေျပာသြက္လက္လာမည္။

(3) "Listening & Pronunciation Skills " နားေထာင္ျခင္းနွင့္အသံထြက္စြမ္းရည္

အသံထြက္နဲ႔ပက္သက္လုိ႔ကေတာ့ အေရးအၾကီးဆုံးက " နားေထာင္ျခင္း " ( Listening ) ပါပဲ ။ တစ္ခါတစ္ေလမွာ တစ္ခါမွမၾကားဘူးတဲ့ စကားလံုးေတြကုိ မွန္းဆျပီး ၾကဳိးစားပမ္းစား အသံထြက္ေနမိတတ္ပါတယ္။ ကုိယ့္အသံထြက္ မွန္ / မမွန္ ဘယ္လုိလုပ္သိနုိ္င္မလဲ ။ မ်ားမ်ားနားေထာင္ေပးဖုိ႔လုိပါတယ္ ။ ဒါမွ အသံထြက္မွန္ေတြ သိလားျပီး အတုယူလုိ႔ရပါမယ္။
အခုစာအုပ္စာေပဆုိင္ၾကီးမ်ားမ်ာ အသံထြက္နွင့္အတူ ေလ့လာရန္ စကားေျပာ CD Player ေခြမ်ားကို စာအုပ္နွင့္ တပါတည္း ပူးတြဲေရာင္းခ်ေပးေနပါျပီ။ မိမိၾကိဳက္နွစ္သက္ရာ ၀ယ္ယူေလ့လာနုိင္ပါတယ္။ အၾကံေပးခ်င္တာကေတာ့ Pronunciation In English စာအုပ္ဟာ အသံထြက္ဆုိပုံမ်ားကုိ နည္းလမ္းတက် သင္ေပးထားတာျဖစ္ပါတယ္ နားေထာင္မႈစြမ္းရည္ အဖတ္စြမ္းရည္ အေျပာစြမ္းရည္မ်ားကုိ တုိးတက္လာနုိ္င္မည္ျဖစ္ပါတယ္။
အဂၤလိပ္သီခ်င္းမ်ားကုိ နားေထာင္ျခင္းျဖင့္ အသံထြက္မ်ားကုိ သိရွိေစနုိ္င္ဖုိ႔ဆုိတာ မလြယ္ပါဘူး။
မိမိအေနျဖင့္ အဂၤလိပ္သီခ်င္းကုိ ၾကိဳက္သည္ျဖစ္ေစ အဂၤလိပ္စာတတ္ကၽြမ္းလုိ႔ အဂၤလိပ္သီခ်င္းနားေထာင္တယ္ဆုိရင္ေတာ့ ေကာင္းပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အဂၤလိပ္စာေလ့လာခ်င္တစ္ခုတည္းျဖင့္ အဆင္မေျပနုိင္ပါဘူး။ နားေထာင္ျခင္းျဖင့္ အသံထြက္မ်ားကုိ အတုအေယာင္လုိက္ျခင္းမ်ား မွားယြင္းစြာမွတ္သားျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚလာနုိင္ပါတယ္။ တခါက သူငယ္ခ်င္းတစ္ေယက္ဆုိရင္ အေမရိကန္ နုိင္ငံျခားသားတစ္ေယက္က သူ၏ မိခင္ဘာသာစကားအသံထြက္နဲ႔ Breakfast စားခ်င္ေနေတာ့ သူ႔ကုိ Where is the restaurant ? လုိ႔ ေမးလုိက္တယ္။ သူငယ္ခ်င္းက နုိင္ငံျခားသားေျပာေသာ အသံထြက္ကုိ Where is the rest room (Toilet) ? လုိ႔ နားၾကားမွားျပီး Toilet အိမ္သာသုိ႔ ညြန္ျပေပးလိုက္တာေပါ့ ။ နုိ္င္ငံျခားသားလည္း အိမ္သာသုိ႔ ညြန္ျပရမလားဆုိျပီး Complains တက္ေတာ့တာပါပဲ ။ ေသခ်ာရွင္းျပလုိက္ေတာ့မွ စိတ္ေက်နပ္သြားတယ္ဗ်ာ။ ဒါ့ေၾကာင့္ အသံထြက္ကုိ အတိအက်နားေထာင္တတ္ဖုိ႔ ထြက္ဆုိတတ္ဖုိ႔ အေရးၾကီးပါတယ္။ ဒါမွမဟုတ္ "Ship or Sheep " တုိ႔ " Three or Tree " ္တုိ႔ေတြကုိ CD player အေခြေတြနဲ႔ တြဲေလ့လာနုိ္င္ပါတယ္ ။ စာအုပ္ဆုိင္ၾကီးေတြမွာ ရနုိ္င္ပါတယ္ ။

(4) "Record Yourselves" မိမိအသံထြက္ဆုိမႈကုိ အသံဖမ္းယူပါ

မိမိအေနျဖင့္ ေလ့လာမည္ဆုိပါက စကားေျပာျခင္း CD Player မွ သတင္းေၾကညာခ်က္တစ္ပုဒ္ကုိ အသံဖမ္းထားျပီး လုိက္လံတုပေျပာဆုိၾကည့္ပါ ။ သတင္း၀ါက်တစ္ေၾကာင္းေလာက္နားေထာင္ျပီး သတင္းေၾကညာသူေျပာသလုိ လုိက္ေျပာၾကည့္ပါ။ မရရင္ တိတ္ေခြကို ျပန္ရစ္ျပီးနားေထာင္ၾကည့္ပါ။ ကုိယ့္အသံထြက္ကို အသံသြင္းထားျပီး မွန္/မမွန္ ျပန္နားေထာင္တာ ေကာင္းပါတယ္။ ဒီလိုနည္းနဲ႔ စကားလုံးေတြရဲ႕ အသံထြက္အမွန္ကုိ သိလာမယ့္ အျပင္ သူတုိ႔ရဲ႕ေလယူေလသိမ္း ( Intonation ) နဲ႔ ပိ ၊ေဖာ့ ေျပာသံ ( Accent ) ကုိလည္း ရိပ္စားမိလာမွာပါ ။မိမိတြင္ရွိေသာ ၾကည့္မွန္ျဖင့္လည္း အျခားသူနွင့္ ေျပာဆုိဟန္အေနအထားအရ ေျပာဆုိေလ့က်င့္လုိ႔ ရနုိင္ပါတယ္။ ေလ့က်င့္ပါမ်ားလာရင္ သူတုိ႔လို Fluency မ်ဳးိရလာပါလိမ့္မယ္။
ဒီလိုေလ့လာတဲ့နည္းဟာ ေနွးေကြးေပမယ့္ ထိေရာက္ပါတယ္။ ဘာသာစကားတစ္ခုကို ေျဖးေျဖးခ်င္းေလ့လာျပီး ျပင္းျပင္းထန္ထန္ၾကဳိးပမ္းတာဟာ အေကာင္းဆုံးနည္းပါ ။ အားလပ္ခ်ိန္ေတြမွာ အသံထြက္ရတာခက္ခဲတဲ့စကားလုံးေတြ ၊ အသံထြက္ဆင္တူတဲ့ စကားလုံးေတြကုိ ၾကဳိးစားျပီး အသံထြက္ၾကည့္ေနသင့္ပါတယ္ ။ ဒီလိုမ်ားမ်ားေလ့က်င့္တာဟာ နားေထာင္မႈစြမ္းရည္ (Listening Skill ) ကုိလည္း တိုးတက္လာေလေလ နားေထာင္မႈစြမ္းရည္ ( Comprehension ) ပုိမုိျမင့္မားလာေလေလပါပဲ။

( 5 ) " Vocabularies In Dictionary " အဘိဓာန္မွ ေ၀ါဟာရမ်ား

အဘိဓာန္အမ်ားစုဟာ စကားလုံးေတြရဲ႕ အသံထြက္ကို ေဖာ္ျပေပးပါတယ္ ။ နုိ္င္ငံတကာသုံးအသံထြက္သေကၤတ (International Phonetic Symbols ) ေတြကုိ တတ္ကၽြမ္းနားလည္ရင္ စကားလုံးေတြကုိ မွန္မွန္ကန္ကန္ ေကာင္းေကာင္းအသံထြက္တတ္ပါလိမ့္မယ္ ။ အဘိဓာန္တစ္အုပ္ကုိ လက္စြဲအျဖစ္ထားျပီး Phonetic Symbols ေတြကုိ ေလ့လာတာ အသံထြက္ကုိ မွန္ကန္ေစပါလိမ့္မယ္။ အသံုးမ်ားတဲ့ အဘိဓာန္ကေတာ့ 0xford Advanced Learner's Dictionary ( Online Dictionary) ျဖစ္ပါတယ္ ။ မွားၾကားလုိတာကေတာ့ Vowels , Diphthongs Phonetic Symbols ေတြကုိ္ ကၽြမ္းက်င္တဲ့ဆရာတစ္ေယာက္ဆီမွာ ေလ့လာနုိ္င္ပါတယ္ ။အသံေတြကုိ မွန္းဆမထြက္မိဖုိ႔ပါပဲ ။အမွားကုိ စြဲသြားရင္ ျပင္ရခက္ပါတယ္ ။ ဒါ႔အျပင္ အဂၤလိပ္စာအသံထြက္ကုိ ျမန္မာလုိေရးမွန္တာလည္း အေတာ္မ်ားမ်ားမွာ မမွန္နုိင္ပါဘူး ။ ဥပမာ ...Television , Four တုိ႔ရဲ႕ အသံထြက္မွန္ကုိ ျမန္မာလုိ ေရးလုိ႔မရပါဘူး ။

(6) "Spelling " စာလုံးေပါင္းျခင္း

စာလုံးေပါင္းကလည္း အခက္အခဲတစ္ခုပါပဲ ။ အဂၤလိပ္စာမွာ အသံထြက္တစ္ခုကုိ နည္းမ်ဳိးစုံနဲ႔ေပါင္းလို႔ရတဲ့အျပင္ " ေရးေတာ့ အမွန္ ၊ဖတ္ေတာ့ အသံ " ဆုိတာမ်ဳိးေတြလည္းရွိတာေၾကာင့္ ရႈပ္ေထြးစရာပါ ။ ဥပမာ...One နဲ႔ Won ဟာ အသံထြက္တူပါတယ္ ။ Bass (ဂီတသံ) ကုိ base အတုိ္င္းအသံထြက္ရပါတယ္ ။ အသံထြက္ကို ေလ့လာတုိ္င္း စာလုံးေပါင္းတို႔ကုိပါ က်က္မွတ္သင့္ပါတယ္ ။ တစ္ခ်က္ခုတ္ နွစ္ခ်က္ျပတ္ေပါ႔ ။

( 7 ) " Pronunciation And Fluency Skills" အသံထြက္ေလယူေလသိမ္းနွင့္စကားေျပာဆုိသြက္လက္မႈစြမ္းရည္

Pronunciation နဲ႔ Fluency ဟာ အေတာ္ကြာျခားပါတယ္။ Pronunciation ဟာစကားလုံးေတြရဲ႕ အသံကို မွန္မွန္ကန္ကန္ထြက္နုိ္င္တာ ၊ ေလယူေလသိမ္းမွန္တာ ၊ နိမ့္ျမင့္ တက္က်သံ မွန္တာျဖစ္ျပီး ၊ Fluency ကေတာ့ စကားကုိ သြက္သြက္လက္လက္ အခက္အခဲမရွိ ေျပာနုိ္င္တာျဖစ္ပါတယ္။
Pronunciation ေကာင္းတုိင္း Fluency မေကာင္းနုိ္င္ပါဘူး ။ Fluency ေကာင္းဖုိ႔အတြက္ ကိုယ္႔ကိ္ုယ္ကုိ ယုံၾကည္မႈရွိမွာျဖစ္ျပီး ကုိယ္ပုိင္ ပုိင္နုိ္င္သိတဲ့ ေ၀ါဟာရေတြကို သင့္ေတာ္သလို သဒၵါနဲ႔ ဟန္ခ်က္ညီညီ တြဲဖက္နုိင္ရပါမယ္။
Pronunciation မေကာင္းေပမယ့္ Fluency ေကာင္းတာလည္း ရွိပါတယ္ ။ အဲ့ဒီလို လူမ်ဳိးေတြကေတာ့ စကားကုိ သြက္သြက္လက္လက္ေျပာနုိ္င္ေပမယ့္ အသံထြက္က်ေတာ့ မွန္ခ်င္မွ မွန္ပါလိမ့္မယ္ ။ ဒါေပမယ့္ သူတုိ႔ေတြ ေျပာဆုိတာက အသံထြက္မွန္ျပီး စကားကုိ တစ္လုံခ်င္း ေျပာဆုိေနသူေတြထက္ ပိုနားလည္လြယ္ပါတယ္ ။
အခ်ဳပ္ေျပာရရင္ အဂၤလိပ္စကားေျပာဆုိရမွာ စကားလုံးေတြကုိ အသံထြက္အရမ္းတိက်ေအာင္ တစ္လုံးခ်င္းစဥ္းစားျပီးမေျပာဘဲ ၊ စကားလုံးေတြကို အုပ္စုလုိက္ ၊ အတြဲလုိက္ ၊ ( ဥပမ- noun group , prepositional phrase ) စသည္ျဖင့္ သြက္သြက္လက္လက္ေျပာဆုိနုိ္င္ဖုိ႔ ဦးစားေပးသင့္ေၾကာင္း အၾကံေပးလုိပါတယ္ ။ တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ ေျပာဆုိ ဆက္သြယ္ရာမွာ Communication ျဖစ္ဖုိ႔အတြက္ Fluency ကို ဦးစားေပးတဲ့ သေဘာပါ ။ Pronunciation ေရာ Fluency ပါ ရေအာင္ေလ့လာနုိ္င္ရင္ေတာ့ အေကာင္းဆုံးျဖစ္ပါတယ္...ဟုေရးသား ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ...."

ကၽြန္ေတာ့္နည္းလမ္းကုိ နွစ္သက္သေဘာက်မယ္ဆုိရင္ေတာ့ ျပဳလုပ္ၾကည့္ပါ..
အဂၤလိပ္စာအရည္အေသြးတုိးတက္လာလိမ့္မယ္လုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ.....

"ေ၀ါဟာရမ်ား တြင္တြင္က်ယ္က်ယ္အသုံးျပဳနုိင္ၾကျပီး အဂၤလိပ္စာစိတ္၀င္စားသူမ်ားအားလုံး တုိးတက္ေအာင္ျမင္ၾကပါေစ........"

Views: 1310

Reply to This

Replies to This Discussion

Thanks
thanks.

I recommend this approach to enhance the English language skill.Very nice!Thank you .

A big thank.
Thank goodness
Thanks
Listening skill is very hard for me.How should I do?

I'd like to suggest you to make a daily schedule for listening. (e.g. in the morning: 1 hr and other parts of the day: 1 hr). Eventually you can get the influence of English whether you understand it or not. Let's try it in this way. (Just my opinion)

Thanks

Thanks. Please do read and do practice all the learners.

That's Right ! Mr. Ko Oo. Thanks a lot.
Thanks

RSS

Featured Discussions

© 2020   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service