အသံုးဝင္ေသာ အဂၤလိပ္စကားအသံုးအႏႈန္းမ်ား (How’s it going/I hate to think/You never know/Not on your life!/Tell me about it!)

How’s it going (အဆင္ေျပရဲ႕လားကြ။?)

သူငယ္ခ်င္း အခ်င္းခ်င္း ေျပာတဲ့ အေျခအေနမ်ိဳးမွာ ေနေကာင္းရဲ႕လား အေနအထိုင္ အလုပ္အကိုင္ အဆင္ေျပလားလို႕ ေမးခ်င္ရင္ how's it going ကို သံုးႏိုင္တယ္။

Hi, Jack. How's it going? I haven't seen you for ages.
ေဟ့ေကာင္ ဂ်က္ ဘာေတြလုပ္ေနလဲ၊ မင္းကို မေတြ႕တာ ၾကာလွၿပီ။

I hear you're studying French at university. How's it going?
တကၠသိုလ္မွာ ျပင္သစ္စာ သင္ေနတယ္ၾကားတယ္။ လိုက္ႏိုင္လား

How are you? How are you getting on?
ေနေကာင္းရဲ႕လား၊ အဆင္ေျပရဲ႕လား။

I hate to think (ေတြးေတာင္မေတြးၾကည့္ခ်င္)

အေျခအေနဆိုးေနေၾကာင္း ဒါမွမဟုတ္ ဆိုးသြားႏိုင္ေၾကာင္း အေလးအနက္ ေျပာခ်င္ရင္ hate to think ကို သံုးႏိုင္တယ္။

I hate to think what might have happened if the policeman hadn't stopped the drunk driver.
ရဲက မူးၿပီးေမာင္းတဲ့သူကို မတားဆီးခဲ့ဘူးဆိုရင္ ဘာျဖစ္မလဲ မေတြးဝံ့စရာဘဲ။

I hate to think how noisy the children's party will be.
ကေလးေတြ ပါတီပြဲ ဘယ္ေလာက္ဆူညံလိုက္မလဲ ေတြးေတာင္ မေတြးၾကည့္ခ်င္ဘူး။

I dread to think ကိုလည္း အလားတူ သံုးႏုိင္တယ္။

I dread to think how badly I've done in that exam.
စာေမးပြဲမွာ မေျဖႏုိင္လို႕ အဲဒီအေၾကာင္း မေတြးခ်င္ေလာက္ေအာင္ဘဲ။

You never know (ဘယ္သိႏုိင္မလဲ။)

ျဖစ္ဖို႕ အလားအလာ နည္းေပမယ့္ မျဖစ္ႏုိင္တာေတာ့ မဟုတ္ဘူးလို႕ ေျပာခ်င္ရင္ you never know ကို သံုးႏိုင္တယ္။

You never know. They might offer you the job even though some of the rest of the candidates are better qualified.
ဘယ္သိႏုိင္မလဲ။ အျခား အလုပ္ေလွ်ာက္တဲ့သူေတြက အရည္အခ်င္း ပိုသာေပမယ့္ မင္းကို ခန္႕ခ်င္လည္း ခန္႕မွာေပါ့။

The hotel's fully booked for the whole of August, but you never know. There may be some cancellations.
ဟိုတယ္မွာ ၾသဂုတ္လတစ္လလံုးအတြက္ ဘြတ္ကင္လုပ္ထားၾကတာ အခန္းျပည့္ ျဖစ္ေနတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဘယ္သိႏုိင္မလဲ။ မလာႏိုင္ေတာ့လို႕ ဘြတ္ကင္ကို ဖ်က္လိုက္တာေတြလည္း ႐ွိခ်င္႐ွိမွာေပါ့။

Not on your life! (ေသေတာင္မလုပ္ဘူး။)

လံုးဝမလုပ္ႏိုင္ဘူးလို႕ ျငင္းခ်င္ရင္ not on your life! ကို သံုးႏိုင္တယ္။

Are you going to work this weekend?
Not on your life! I am going to spend the day at the beach.
လာမယ့္ စေနတနဂၤေႏြမွာ အလုပ္လုပ္မွာလား။
လံုးဝမလုပ္ႏိုင္ဘူး။ တစ္ေန႕လံုး ပင္လယ္ကမ္းေျခမွာ သြားေနမလို႕။

Would you like to help with the garden?
Not on your life! I hate gardening.
ပန္းျခံထဲမွာ ကူေပးမလား။
လံုးဝဥႆံုဘဲ၊ အပင္စိုက္တာ ဝါသနာမပါဘူး။

Tell me about it! (မွန္လုိက္တဲ့စကား)

သူငယ္ခ်င္း ဒါမွမဟုတ္ ရင္းႏွီးသူခ်င္း ေျပာတဲ့ အေနအထားမွာ အဲဒီလိုမ်ိဳး ၾကံဳဖူးတယ္ သေဘာတူတယ္လို႕ အေလးအနက္ ေျပာခ်င္ရင္ tell me about it! ကို သံုးႏိုင္တယ္။

It takes so much work to keep the garden of this size tidy.
Tell me about it! I'm having to pay someone to look after mine and I can't really afford it.
ဒီေလာက္ႀကီးတဲ့ ပန္းျခံကို သပ္သပ္ရပ္ရပ္ ျဖစ္ေနေအာင္ အေတာ္လုပ္ယူရတယ္။
သိပ္မွန္တာေပါ့။ တို႕ပန္းျခံဆိုရင္ လူငွားနဲ႕ ထားရတယ္။ တကယ္ေတာ့ လူငွားခ မတတ္ႏိုင္ဘူး။

Rents in this town seem very high!
Tell me about it! Most of my salary goes on rent.
ဒီၿမိဳ႕မွာ အိမ္(ခန္း)ငွားခ သိပ္ေစ်းႀကီးတာဘဲ။
ဟုတ္လုိက္ေလ။ ရတဲ့လခ အိမ္ငွားခေပးတာနဲ႕ ကုန္သေလာက္ျဖစ္သြားတယ္။

 

 

Click "Like" if you want to see more posts like this. Thanks.

Language Republic

Views: 2953

Reply to This

Replies to This Discussion

I always study it because of lacking education.

thanks a lot. some more please

 

Can i use "I never know" instead of " you never know"?

i hope next post like this.be writing more and more.

 

quite useful to me, thanks!

 

very good . Thank.

 

why tell me about it means ဟုတ္လုိက္ေလ။???how come it change


good for share man! Thank for that.

It's really good. Thank you so much and please let me share.

Thank you

I like that , so thz

Thanks!

RSS

Featured Discussions

© 2020   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service