ICT နည္းပညာ အသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ လုပ္ငန္းတိုးတက္ေအာင္ျမင္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ျခင္း

အရင္ဆံုး ေျပာခ်င္တာကေတာ့ ICT ဆိုတဲ့ စကားလံုးေလးရဲ႕ အဓိပၸာယ္ေလးကိုပါပဲ။ လူေတြအေတာ္မ်ားမ်ားက ICT ဆိုတာနဲ႔ နည္းပညာသီးသန္႔ပိုင္းပဲ ေျပးျမင္ေနၾကတာ အေတာ္ခက္လွပါတယ္။ I လို႔ ေခၚတဲ့ Information သတင္းအခ်က္အလက္ေတြ၊ C ဆိုတဲ့ Communication တစ္ဦးနဲ႔ တစ္ဦး ကူးလူးပ်ံႏွံ႕ေစတဲ့ ဆက္သြယ္ခ်က္ေတြအျပင္ T ရဲ႕အဓိပၸာယ္ကေတာ့ Technology အသံုးခ် သိပၸံပညာရပ္ ေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

နည္းပညာအေၾကာင္းေရးမွ၊ ေျပာမွ ICT လို႔ တစ္သမတ္ထဲ ပံုစံခ်ထားလုိ႔မရပါဘူး။ အရာအားလံုးဟာ ICT ဆိုတဲ့ ေဘာင္အတြင္း၀င္ေနပါတယ္။ ဘာလုိ႔ ဒီလိုေျပာရတာလဲဆိုေတာ့ ထူးဆန္းတာ၊ ျဖစ္ပ်က္တာ၊ ကိုယ္မသိတာကို သိေအာင္၊ သူမ်ား မသိတာကို သိေအာင္ ျဖန္႔ေ၀တာလည္း တကယ္ေတာ့ ICT ဆိုတာႀကီးကို လုပ္ေဆာင္ေနၾကတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအေၾကာင္းအရာကေတာ့ တို႔နဲ႔မဆိုင္ဘူး။ ဘယ္ေနရာလို႔ သတ္မွတ္ထားလို႔မရပါဘူး။ ကိုယ္မသိတာ သူမ်ား နည္းနည္းေျပာလည္း ဒါဟာ ICT လို႔ ကၽြန္မကေတာ့ ယူဆထားမိလို႔ပါပဲ။ ဒါေၾကာင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္နဲ႔ဆိုင္တဲ့ ျခံတြင္းအပင္အေၾကာင္းေလးေတြ အရင္က ေရးျဖစ္ခဲ့ဖူးပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္ေရးရလဲဆိုေတာ့ သိသူ ေဖာ္စား မသိသူေက်ာ္သြားဆိုတဲ့ စကားပံုေလးကို ၾကားဖူးၾကမယ္လို႔ ထင္ျမင္မိလို႔ပါပဲ။

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ခုရဲ႕ သဘာ၀ဟာ သာမန္အားျဖင့္ သိျပီးျဖစ္ေသာ္လည္း အုပ္ခ်ဳပ္ျခင္းႏွင့္ အလုပ္လုပ္ျခင္း ႏွစ္မ်ဳိးရွိေၾကာင္း ထိုႏွစ္မ်ဳိးစလံုးတြင္ သတင္းအခ်က္အလက္ (Information) မ်ား တဲြပါ ေနေၾကာင္း၊ အထူးသျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္ႀကီးတစ္ခုလံုးသည္ သတင္းအခ်က္အလက္ (Information) မ်ားကို အသံုးျပဳေနရေၾကာင္းကို သိေစလိုပါသည္။

အမ်ားအားျဖင့္ အလုပ္လုပ္ေနေသာ (Physical System) ကိုသာ စိတ္၀င္စား အေလးထားၾကျပီး တစ္ပါတည္း တဲြလ်က္ရွိေနေသာ Information Space ကို အမွတ္တမဲ့ ရွိမွန္းမသိျဖစ္ေနတတ္ေလ့ရွိပါသည္။ ICT နည္းပညာကို အသံုးမခ်ႏုိင္ေသးလွ်င္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ခုတြင္ မျမင္ရဘဲ တည္ရွိေနေသာ Information Space ကို ေကာင္းစြာ အသံုးမခ်ႏိုင္ေသးျခင္း ျဖစ္ျပီး ယင္းသို႔ အသံုးခ်သည့္အတြက္ ရရွိႏိုင္မည့္ အက်ဳိးတရားကို မခံစားႏိုင္ေသးျခင္းပဲ ျဖစ္ပါသည္။

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ Information Space တည္ရွိေနပံုကို သိရွိႏိုင္ၿပီဆိုလွ်င္ ယင္း Information Space အတြင္း အဆင့္ဆင့္ ဖန္တီးအသံုးျပဳရမည့္ Information System မ်ားကိုလည္း ထပ္မံ သိနားလည္ရန္ လိုအပ္လွပါသည္။ ICT နည္းပညာ အသံုးျပဳရန္ ကြန္ပ်ဴတာမ်ား၀ယ္ျခင္း၊ ၾကံဳႀကိဳက္သည့္ Software မ်ား ၀ယ္ယူအသံုးျပဳျခင္းသည္ ICT နည္းပညာကို လုပ္ငန္းအတြက္ စနစ္တက် အက်ဳိးရွိေအာင္ အသံုးျပဳျခင္း မဟုတ္ပါ။

အေရးႀကီးသည္မွာ Information System အျဖစ္ အသံုးျပဳရန္ ျဖစ္ပါသည္။ Hardware ႏွင့္ Software မ်ား ဆိုသည္မွာ အသံုးျပဳခံပစၥည္းႏွင့္ စနစ္မ်ားသာ ျဖစ္ပါသည္။ အဓိက အေရးႀကီးသည့္ Information System မ်ားမွာ ပင္မအလုပ္မ်ားအား အေထာက္အကူျပဳမည့္ Operation Transaction Processing System ႏွင့္ ထိုစနစ္မ်ား၏ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားေပၚမူတည္ၿပီး ထိပ္ပိုင္းစီမံအုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားအတြက္ စုစည္းသံုးသပ္ တင္ျပႏိုင္မည့္ Management Information System တို႔ ျဖစ္ပါသည္။

လုပ္ငန္းတစ္ခုတြင္ ICT နည္းပညာအသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ားစြာ ရွိပါသည္။ ဘယ္အရာမ်ား ျဖစ္ေပၚလာသည္ဆိုတာ ေဖာ္ျပေပးပါမည္။

၁။ လုပ္ငန္းကုန္က်စရိတ္ သက္သာျခင္း (Cost Reduction)
၂။ လုပ္ငန္းမ်ား ပိုမိုလြယ္ကူလ်င္ျမန္လာျခင္း (Speed)
၃။ လုပ္ငန္းထိန္းခ်ဳပ္မႈ ပိုမိုေကာင္းမြန္ျခင္း (Better Control)
၄။ လုပ္ငန္းယွဥ္ၿပိဳင္မႈ ပိုမိုအားေကာင္းျခင္း (More Competitive)
၅။ ၀ယ္ယူသူမ်ားအား ပိုမိုစိတ္ေက်နပ္ေစႏုိင္ျခင္း (More Customer Satisfaction)
၆။ ေစ်းကြက္ ပိုမိုခ်ဲ႕ထြင္ႏုိင္ျခင္း (Market Expansion and Penetration)
၇။ လုပ္ငန္းဂုဏ္က်က္သေရ ျမင့္တက္ျခင္း (Better Image)
၈။ တန္ဖိုးသစ္မ်ား ဖန္တီးႏုိင္ျခင္း (Creation of Additional Values)

လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ICT နည္းပညာအသံုးျပဳ သတင္းအခ်က္အလက္စနစ္ (Information System) မ်ား အသံုးျပဳရာ၌ ပါ၀င္သည့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားမွာ Hardware ဆုိတာလည္း တစ္ခန္းတစ္က႑ ပါ၀င္လ်က္ ရွိပါသည္။ Information System အသံုးျပဳရန္ လိုအပ္ေသာ ကြန္ပ်ဴတာႏွင့္ တဲြဖက္သံုးပစၥည္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ေနာက္တစ္ခု ထပ္မံ ပါ၀င္ေနတာကေတာ့ Software လို႔ေခၚတဲ့ ကြန္ပ်ဴတာစနစ္ အလုပ္လုပ္ႏိုင္ရန္ ထည့္သြင္းေပးရမည့္ System Software မ်ားပဲ ျဖစ္ပါသည္။ လိုအပ္သည့္ ရည္မွန္းအလုပ္မ်ား ျပီးေျမာက္ရန္ ထည့္သြင္းေပးရမည့္ Application Software မ်ားႏွင့္ မိမိရဲ႕ လုပ္ငန္းလိုအပ္ခ်က္အရ သီးသန္႔တီထြင္ရေသာ Tailor Made Software မ်ားလည္း လိုအပ္ပါေသးသည္။

ေနာက္ မသံုးမျဖစ္ အသံုးျပဳရမွာကေတာ့ Network ပဲ ျဖစ္ပါသည္။ ယခုအခါ Information System မ်ား အသံုးျပဳရာတြင္ Stand alone ကြန္ပ်ဴတာတစ္လံုးခ်င္း သီးသန္႔အသုံးျပဳသည္ထက္ Network မ်ား ခ်ိတ္ဆက္အသံုးျပဳမႈမ်ဳိး ပိုမိုလာသည့္အတြက္ Network မ်ားအေၾကာင္း သိထားသင့္ပါသည္။

- LAN (Local Area Network)
မိမိ ရံုးခန္း၊ အေဆာက္အဦအတြင္း ႀကိဳးျဖင့္ (Cable) (သို႔မဟုတ္) ႀကိဳးမဲ့ (Wireless) ခ်ိတ္ဆက္အသံုးျပဳျခင္း။
- WAN (Wide Area Network)
ေ၀းလံေသာ လုပ္ငန္းဌာန၊ ရံုးခဲြမ်ားအၾကား ဆက္သြယ္ေရးစနစ္တစ္ခုခုျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္အသံုးျပဳျခင္း (Fiber Cable၊ ၿဂိဳဟ္တုဆက္သြယ္ေရး၊ ADSL)
- Internet
တစ္ကမၻာလံုး အတိုင္းအတာျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ Network ႀကီးကို အသံုးျပဳျပီး မိမိလုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါသည္။ Internet အား Internet Service Provider (ISP) ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ျပီး ေခတ္မီဆက္သြယ္ေရးပံုစံ တစ္နည္းနည္း (Fiber Cable၊ ၿဂိဳဟ္တုဆက္သြယ္ေရး၊ ADSL၊ Wireless Broadband၊ WiMAX၊ WiFi,....) စသည္ျဖင့္ အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။

ICT နည္းပညာကို လုပ္ငန္းတြင္ ေအာင္ျမင္စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္အသံုးျပဳႏိုင္ရန္အတြက္ အေရးႀကီးေသာ လုိအပ္ခ်က္မွာ နည္းပညာ ကၽြမ္းက်င္ေသာ ၀န္ထမ္းမ်ား ျပည့္စံုစြာ ရရွိေရးျဖစ္ပါသည္။ ICT နည္းပညာဆိုတာေတြ ဘယ္ေလာက္ပဲ ေကာင္းေကာင္း ၀န္ထမ္းမပါရင္ မျဖစ္တဲ့အပိုင္းေတြ အမ်ားႀကီးပါ၀င္လို႔ ေနပါသည္။ ဒါေၾကာင့္ ဘယ္လို၀န္ထမ္းေတြ ခန္႔အပ္ၾကမလဲဆိုတာလည္း စဥ္းစားဖို႔ လိုလာပါၿပီ။ အထက္မွာ ေဖာ္ျပခဲ့သည့္အတိုင္း ICT ဆိုတာ နည္းပညာတစ္ခုထဲ မဟုတ္တဲ့အတြက္ အရာအားလံုးပါ၀င္မွ ျပည့္စံုမွျဖစ္တဲ့ အတြက္ လုပ္ငန္းေအာင္ျမင္ဖို႔အေရး ၀န္ထမ္းေတြရဲ႕ အခန္းကလည္း အလြန္တရာမွ အေရးႀကီးလွပါသည္။

ဒါေၾကာင့္

၁။ Information System ကို User Level အသံုးျပဳတတ္သည့္ ၀န္ထမ္းမ်ား၊ Operator မ်ား။
၂။ Information System ကို လိုအပ္ပါက အေရးေပၚျပင္ဆင္ႏိုင္ရန္၊ ျဖည့္စြက္ႏိုင္ရန္၊ Software တီထြင္မႈကို နားလည္ေသာ Programmer မ်ား။
၃။ Hardware ႏွင့္ Network မ်ားကို ထိန္းသိမ္းျပဳျပင္မႈအတြက္ ကၽြမ္းက်င္ေသာ System Engineer မ်ား။
၄။ Information System ကို စဥ္ဆက္မျပတ္ ေကာင္းမြန္စြာ အသံုးျပဳႏိုင္ရန္ ႀကီးၾကပ္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေသာ System Administrator ေတြအျပင္
၅။ ICT နည္းပညာကို လုပ္ငန္းအတြက္ အက်ဳိးအမ်ားဆံုးျဖစ္ရန္ အုပ္ခ်ဳပ္ေဆာင္ရြက္ေပးသည့္ IT Management ျပဳလုပ္ႏိုင္သည့္ IT Manager တို႔ ျပည့္စံုဖို႔ လိုအပ္ပါသည္။

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ICT နည္းပညာကို အသံုးျပဳသည့္အတြက္ အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းမႈမ်ားရွိႏုိင္ရန္မွာ ICT ကို ေအာင္ျမင္စြာ အသံုးခ်ႏုိင္မွသာ ျဖစ္ပါသည္။ ICT ကို အသံုးျပဳေသာ္လည္း ေအာင္ျမင္စြာ အသံုးမခ်ႏုိင္လွ်င္ အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းမႈကို ေကာင္းစြာရရွိႏုိင္မည္ မဟုတ္ပါ။

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ICT ကို ေအာင္ျမင္စြာ အသံုးခ်ႏိုင္ရန္အတြက္ လက္ေတြ႕ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ အခက္အခဲမ်ား ၾကံဳေတြ႕ႏုိင္သည္ျဖစ္ရာ ယင္းအခက္အခဲမ်ားကို ေက်ာ္လႊား ႏိုင္ေစရန္အတြက္ ေတြ႕ၾကံဳႏိုင္သည့္ အခက္အခဲ၊ ျပႆနာမ်ားကို ႀကိဳတင္ဆန္းစစ္ သိရွိထားႏုိင္ရန္လည္း အထူးပင္ လိုအပ္လွပါေၾကာင္း သိမွတ္ထားသေလာက္ တင္ျပလိုက္ရျခင္းပင္ ျဖစ္ပါေတာ့သည္။

Views: 1420

Reply to This

Replies to This Discussion

thanks
Thanks a lot for sharing priceless knowledge
Good ideology
thank you for your comment.... :)
Thanks.

RSS

Featured Discussions

© 2020   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service