၂၁။ butterflies in your stomach


ဥပမာအားျဖင့္ စာေမးပြဲေအာင္စာရင္းထြက္ခါနီး၊အလုပ္interviewဝင္ေတြ႕ခါနီးတို႕တြင္ခံစားရသည့္ စိတ္တုန္လႈပ္ေျခာက္ျခားျပီး၊ဂဏာမျငိမ္၊ ေနမထိထိုင္မသာ ျဖစ္တတ္ျခင္းမ်ိဳးျဖစ္ပါသည္။

  • e.g. I'm meeting her parents tonight, and I have a bad case of butterflies in my stomach.


၂၂။ burn the candle at both ends

မလိုအပ္ဘဲခြန္အားကိုမီးကုန္ယမ္းကုန္သုံးျခင္းမ်ိဳးကို ဆိုပါသည္။

  • eg. Most people need six or seven hours' sleep each night and you are "burning candle at both ends" if you regularly sleep less than five.


၂၃။ carrot and stick

ဆုေပးဒဏ္ေပးစနစ္က်င့္သုံးျခင္းမ်ိဳးျဖစ္ပါသည္။

  • e.g. Sometimes I just have to resort to the carrot and stick approachwith my children.


၂၄။ Let the cat out of the bag / the cat is out of the bag / Give the game away / Spill the beans

တခါတရံတြင္ လႊတ္ခနဲ၊လွ်ိဳ့ဝွက္ခ်က္တရပ္ကို ထုတ္ေဖာ္မိလိုက္သည့္အခါတြင္ ဤidiomsမ်ားကိုသုံးပါသည္။

  • e.g. I was trying to keep the party a secret, but Mel went and let the cat out of the bag.


၂၅။ not one red cent/ not a red cent

($1 = 100 cents) (အေမရိကန္ တစ္ေဒၚလာသည္ ဆင့္၁၀၀ႏွင့္ ညီမွ်ပါသည္။)
ျမန္မာစကားတြင္လည္း ေငြတျပားမွမရပါဘူးလို႕ဆိုေလ့ရွိပါသည္။

  • e.g. It turns out his paintings aren't worth a red cent.


၂၆။ chalk and chesse

ျမန္မာစကားတြင္လည္း "ဆီနဲ့ေရကြာသလို" ဟုႏိႈင္းယွဥ္မႈကိုျပဆိုရာတြင္သုံးပါသည္။

  • e.g. My brother and I are like chalk and cheese.


၂၇။ chicken feed

အလြန္နည္းေသာပမာဏကိုျပဆိုရာတြင္ သုံးပါသည္။ ျမန္မာစကားတြင္လည္း "ႏွမ္းေစ့ေလာက္ကေလး"ဟုသုံးတတ္ပါသည္။

  • e.g. They're losing $200,000 on this deal, but that's chickenfeed for a company with yearly profits of $25 million.


၂၈။ Keep your chin up

ခက္ခဲေသာအေျခအေနႏွင့္ရင္ဆိုင္ေတြ႕ၾကဳံေနရေသာ္လည္း ေအးေအးေဆးေဆး၊ေပ်ာ္ေပ်ာ္ရႊင္ရႊင္ေနရန္ တပါးသူအား ေျပာဆိုေပးေသာစကားမ်ိဳးျဖစ္ပါသည္။

  • e.g. Come on, keep your chin up! We’ve survived a lot worse than this.


၂၉။ too many chiefs and not enough Indians

"ဗိုလ္သုံးရာ၊ တပ္သားတေယာက္"ဟူ၍ ဆရာလုပ္လိုသူ၊ ဩဇာေပးလိုသူမ်ားျပီး၊ အမွန္တကယ္အလုပ္ လုပ္မည့္သူ မရွိသည့္အခါမ်ိဳးတြင္ ေျပာဆိုေလ့ရွိပါသည္။

  • e.g. Some demand arbitrary reductions in management staff, believing there are too many chiefs and not enough Indians.


၃၀။ squeaky clean

အကုသိုလ္ကင္း၍ သီလစင္ၾကယ္ျခင္းကို ဆိုလိုပါသည္။

  • e.g. Journalists have been trying to discover if the senator really is as squeaky-clean as he claims to be.

Collins Cobuild Idioms Dictionary စာအုပ္မွ ကိုးကားေရးသားထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။


Related Links:

Idioms by Daw Tin Nwai Win - အပိုင္း (၁)
Idioms by Daw Tin Nwai Win - အပိုင္း (၂)
Idioms by Daw Tin Nwai Win - အပိုင္း (၃)
Idioms by Daw Tin Nwai Win - အပိုင္း (၄)
Idioms by Daw Tin Nwai Win - အပိုင္း (၅)
Idioms by Daw Tin Nwai Win - အပိုင္း (၆)အျခားသင္ခန္းစာမ်ား ဖတ္႐ႈ ေလ့လာရန္ link - http://www.myanmar-network.net/page/index-of-articles-and-english-lessons


[ Myanmar Network အသင္းဝင္ထားျခင္းျဖင့္ ရရွိမည့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ]

- အဂၤလိပ္စာသင္ခန္းစာႏွင့္ အလုပ္ေခၚစာအသစ္မ်ား၊ UK စာေမးပြဲ သတင္းမ်ား ႏွင့္ အဂၤလိပ္စာသင္တန္း သတင္းမ်ားကို အသင္းဝင္မ်ားထံသာလွ်င္ e-mail ျဖင့္ အေၾကာင္းၾကားေပးမွာ ျဖစ္ပါသည္။
- ျဗိတိသွ်ေကာင္စီမွ ၾကီးမႉးက်င္းပေသာ ပြဲမ်ားကို အသင္းဝင္မ်ားသာ ၾကိဳတင္သိရွိျပီး အသင္းဝင္မဟုတ္သူမ်ားထက္ေစာ၍ စာရင္းေပးသြင္းႏိုင္ပါသည္။
- Myanmar Network ဝက္ဆိုက္ဒ္တြင္ အသင္းဝင္မ်ားသာလွ်င္ like ႏွင့္ comment ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။
- စကားဝိုင္းမ်ား (Forum မ်ားတြင္)ႏွင့္ အလုပ္ေခၚစာမ်ားကိုလည္း ကိုယ္တိုင္ဝင္ေရာက္ေရးသားႏိုင္ပါသည္။
- အသင္းဝင္မ်ားတြင္ ကိုယ္ပိုင္ Profile Page ရွိမည္ျဖစ္ျပီး မိမိ၏ ဓာတ္ပံု၊ မိမိကိုယ္တိုင္႐ိုက္ထားေသာ ဓာတ္ပံုမ်ားႏွင့္ ဗီဒီယိုမ်ားလည္း တင္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

- Join us now at - www.myanmar-network.net/main/authorization/signUp

Views: 1385

Reply to This

Replies to This Discussion

thanks

RSS

Featured Discussions

© 2020   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service