၄၁။ the die is cast


ဆုံးျဖတ္ခ်က္တခုခုကိုအခိုင္အမာခ်မွတ္ျပီးေနာက္၊ ထိုဆုံးျဖတ္ခ်က္မွားလင့္ေစကာမူ၊ မိမိ၏ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကို မည္သို႕မွ်ေျပာင္းလဲျပင္ဆင္ေတာ့မည္မဟုတ္သည့္အခါမ်ိဳးတြင္ သုံးေသာစကားျဖစ္ပါသည္။

  • E.g. From the ​moment the ​negotiations ​failed, the die was ​cast and ​war was ​inevitable.


၄၂။ do your dirty washing in the public/ washing your dirty linen in the public

ျမန္မာစကားပံု "ကိုယ့္ေပါင္၊ကိုယ္လွန္ေထာင္းသည္" "လူပုံလယ္တြင္အထုပ္ေျဖလွ်င္၊ အစုတ္ေပၚသည္" စသည္တို႕ႏွင့္ ဆင္တူပါသည္။

  • E.g. I was brought up to believe that it was wrong to wash your dirty linen in public.


၄၃။ dog in the manger

တိုက္႐ိုက္ျမန္မာမႈျပဳထားေသာစကားမွာ "ေကာက္႐ိုးပုံေစာင့္တဲ့ေခြး" ဟူ၍ျဖစ္ပါသည္။ မိမိအတြက္လည္းအသုံးမတည့္အက်ိဳးမရွိသည့္အရာကို ေလာဘတၾကီးျဖင့္ ဥစၥာေခ်ာက္၍သူတပါးအားလည္း မေပးလို၊မသုံးေစလိုေသာ မေတာ္ေလာဘ၊ သေဘာထားရွိသူကို ရည္ညႊန္းပါသည္။

  • E.g. Why be a dog in the manger? If you aren't going to use those tickets, let someone else have them.


၄၄။ let sleeping dog lie

အေျခအေန တစ္ခုအား မိမိဝင္ေရာက္စြက္ဖက္မိမွ ျပႆနာျဖစ္ႏိုင္သျဖင့္ ဝင္မပါရန္ သတိေပးသည့္အခါ သုံးေသာ စကားျဖစ္သည္။

  • E.g. Jane knew she should report the accident but decided to let sleeping dogs lie.


၄၅။ You can't teach an old dog new tricks

အခ်ိဳ႕ေသာသူမ်ားသည္ စနစ္ေဟာင္းတခုကို ကာလၾကာရွည္စြာအ႐ိုးစြဲေအာင္သုံးေနပါက၊ ထိုစနစ္ေဟာင္းကိုဖ်က္၍စနစ္သစ္တခုျဖင့္ လဲလွယ္ေပးရန္ ခက္ခဲသည့္အခါမ်ိဳးတြင္သုံးပါသည္။

  • E.g. You're never going to teach your father at the age of 79 to use a computer. You can't teach an old dog new tricks, you know.


၄၆။ the dos and don'ts

အေျခအေနတရပ္တြင္ "ေဆာင္ရန္၊ေရွာင္ရန္" တို႕ကိုဆိုလိုပါသည္။

  • E.g. In the back of the guide there's a list of the dos and don'ts of local etiquette.


၄၇။ on the dot

အခ်ိန္ကိုအလြန္တိတိက်ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္တတ္သည့္အခါမ်ိဳးတြင္သုံးပါသည္။ "ကြက္တိ"သေဘာျဖစ္ပါသည္။

  • E.g. I expect to see you here at eight o'clock on the dot.


၄၈။ go Dutch/a Dutch treat

ဆိုင္တြင္ဝိုင္းဖြဲ့စားေသာက္ၾကရာ၌ တဦးတေယာက္တည္းက ဒိုင္ခံရွင္းျခင္းမ်ိဳးမဟုတ္ဘဲ၊ စရိတ္ကိုစုေပါင္းက်ခံၾကသည့္စနစ္ကိုဆိုပါသည္။

  • E.g. How about dinner tonight? We’ll go Dutch, okay?


၄၉။ have an ear for something

တစ္စံုတစ္ေယာက္မွ အေၾကာင္းအရာတခုကို လြယ္လင့္တကူ သိလြယ္၊ တတ္လြယ္သည့္အခါမ်ိဳးတြင္သုံးပါသည္။

  • E.g. Bill doesn't have an ear for music. He can't carry a tune.


၅၀။ lend an ear to someone

တစ္စုံတစ္ေယာက္၏ ျပႆနာကို ဂ႐ုတစိုက္၊ ၾကင္ၾကင္နာနာ နားေထာင္ေပးေဖာ္ရသည့္အခါမ်ိဳးတြင္ သုံးပါသည္။

  • E.g. Aunt Mary lent a sympathetic ear to my troubles.

Collins Cobuild Idioms Dictionary စာအုပ္မွ ကိုးကားေရးသားထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။


Related Links:

Idioms by Daw Tin Nwai Win - အပိုင္း (၁)
Idioms by Daw Tin Nwai Win - အပိုင္း (၂)
Idioms by Daw Tin Nwai Win - အပိုင္း (၃)
Idioms by Daw Tin Nwai Win - အပိုင္း (၄)
Idioms by Daw Tin Nwai Win - အပိုင္း (၅)
Idioms by Daw Tin Nwai Win - အပိုင္း (၆)

 

အျခားသင္ခန္းစာမ်ား ဖတ္႐ႈ ေလ့လာရန္ link - http://www.myanmar-network.net/page/index-of-articles-and-english-lessons


[ Myanmar Network အသင္းဝင္ထားျခင္းျဖင့္ ရရွိမည့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ]

- အဂၤလိပ္စာသင္ခန္းစာႏွင့္ အလုပ္ေခၚစာအသစ္မ်ား၊ UK စာေမးပြဲ သတင္းမ်ား ႏွင့္ အဂၤလိပ္စာသင္တန္း သတင္းမ်ားကို အသင္းဝင္မ်ားထံသာလွ်င္ e-mail ျဖင့္ အေၾကာင္းၾကားေပးမွာ ျဖစ္ပါသည္။
- ျဗိတိသွ်ေကာင္စီမွ ၾကီးမႉးက်င္းပေသာ ပြဲမ်ားကို အသင္းဝင္မ်ားသာ ၾကိဳတင္သိရွိျပီး အသင္းဝင္မဟုတ္သူမ်ားထက္ေစာ၍ စာရင္းေပးသြင္းႏိုင္ပါသည္။
- Myanmar Network ဝက္ဆိုက္ဒ္တြင္ အသင္းဝင္မ်ားသာလွ်င္ like ႏွင့္ comment ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။
- စကားဝိုင္းမ်ား (Forum မ်ားတြင္)ႏွင့္ အလုပ္ေခၚစာမ်ားကိုလည္း ကိုယ္တိုင္ဝင္ေရာက္ေရးသားႏိုင္ပါသည္။
- အသင္းဝင္မ်ားတြင္ ကိုယ္ပိုင္ Profile Page ရွိမည္ျဖစ္ျပီး မိမိ၏ ဓာတ္ပံု၊ မိမိကိုယ္တိုင္႐ိုက္ထားေသာ ဓာတ္ပံုမ်ားႏွင့္ ဗီဒီယိုမ်ားလည္း တင္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

- Join us now at - www.myanmar-network.net/main/authorization/signUp

Views: 735

Reply to This

Replies to This Discussion

thanks

RSS

Featured Discussions

© 2020   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service