“An idiom is a special kind of phrase. It is a group of words which have a different meaning when used together from the one it would have if the meaning of each word were taken individually” (Collins Cobuild Idioms Dictionary. Introduction page V)

For example

  • “Kill two birds with one stone,” means “achieve two things at a same time”
    (ျမန္မာဘာသာစကားအရဆိုလွ်င္ "တခ်က္ခုတ္၊ႏွစ္ခ်က္ျပတ္" ဆိုသကဲ့သို့ျဖစ္ပါသည္။)


Idioms ကို "သာလြန္၊ေက်ာင္းသားသုံး အဂၤလိပ္-ျမန္မာအိတ္ေဆာင္အဘိဓာန္အရ၊ "အသုံးထူးသည့္ စကားလုံး၊ စကားစု"ဟုဖြင့္ဆိုပါသည္။

Collins Idioms Dictionary မွ idioms အေျမာက္အမ်ားရွိသည့္အနက္၊လူသုံးမ်ားေရပန္းစားသည့္ idioms မ်ားႏွင့္ ျမန္မာဘာသာတြင္လည္း အလားတူအသုံးျပဳေလ့ရွိသည့္ idioms မ်ားကို ေရြးခ်ယ္ တင္ျပပါသည္။

စာ႐ႈသူမ်ား၏ပိုမိုရင့္က်က္ေကာင္းမြန္သည့္အၾကံျပဳခ်က္မ်ား၊ ျမန္မာမႈျပဳရာတြင္ ပို၍သင့္ေလ်ာ္ေသာ အသုံးအႏွုန္းမ်ားကိုေဝေဝဆာဆာ ေကာင္းသထက္ေကာင္းမြန္ေစရန္ ဝင္ေရာက္ျဖည့္စြက္ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ား ကို ေလးစားစြာဖိတ္ေခၚအပ္ပါသည္။

၁။ the apple of your eye

  • eg. “I was the apple of my father’s eye”

ဟုဆိုရာတြင္ "အေဖ့မ်က္ျခယ္" (အေဖ့အခ်စ္တုံးေလး) ဟု ဆိုလိုပါသည္။


၂။ at arm's length

ျမန္မာအဓိပၸာယ္အရ၊ လက္ပြန္းတတည္းမေနျခင္း၊ ခပ္တန္းတန္းေနတယ္၊ သိပ္အေရာတဝင္မရွိ စသည့္ အဓိပၸာယ္မ်ားကို ေဆာင္ပါသည္။


၃။ with open arms

ျမန္မာအဆိုအရေတာ့ "ရင္ဖြင့္ၾကိဳတယ္" လို႕ဆိုရမွာျဖစ္ပါတယ္။ လိႈက္လွဲပ်ဴငွါမႈရွိတာကို ဆိုလိုတာပါ။


၄။ A stab in the back/ A back stabbing

ျမန္မာအဓိပၸာယ္အရ "ေနာက္ေက်ာကိုဓားနဲ့ထိုး"၊ "ေက်ာခ်မွဓားျပမွန္းသိ" ဆိုသကဲ့သို့ အယုံအၾကည္ မဲ့ေအာင္လုပ္ျခင္းမ်ိဳးကိုဆိုပါသည္။


၅။ A mixed bag

ျမန္မာအလိုအရ "အုတ္အေရာေရာ၊ေက်ာက္အေရာေရာ" ေရာျပြမ္းေနမႈမ်ိဳးကိုဆိုပါသည္။


၆။ A crystal ball

အနာဂတ္ကို ခန္႕မွန္း၊ ေဟာေျပာသည္ဟု အဓိပၸါယ္ရပါသည္။ Crystal ball မွ ၾကည့္ပါက၊ အနာဂတ္ကိုသိႏိုင္သည္။

(ေရွးျမန္မာရုပ္ရွင္၊ သိုက္ကားမ်ားတြင္ ေၾကးမုံျပင္ကို သပ္၍ၾကည့္လိုက္ပါက သိုက္အတြင္းရွိ သူမ်ားက၊ သိုက္မွ လူ႕ျပည္သို့ေရာက္ရွိေနသည့္ လူမ်ားကို ေတြ့ျမင္ရသကဲ့သို့ ႏွင့္တူညီမည္ဟုထင္ပါသည္။)

၇။ Spill the beans

လွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္ကိုေဖာ္ျပလိုက္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။


၈။ An eager beaver

This means very enthusiastic about work or very anxious to please other people. This expression is usually used to show that you find the behaviour foolish or annoying.

ျမန္မာဘာသာတြင္လည္း "ဝီရိယရွိျခင္းကိုအက်ိဳးရွိသည္" ဟု မသုံးဘဲ တခါတရံတြင္ ရယ္သြမ္းေသြးလိုသည့္ သေဘာျဖင့္ "ဝီရိယအက်ိဳး၊ေစာေစာႏိုး" ဟူ ၍ေနာက္ေျပာင္ေျပာဆိုေသာအခါမ်ိဳးတြင္သုံးတတ္ပါသည္။

Note: beavers are often associated with hard work.


၉။ Draw blank

(1) to find someone or something and you draw a blank when you cannot find them.

  • eg. I searched among the bottles and under and behind and inside everything I could think of and drew a blank.


တခါတရံတြင္တစုံတခုေသာပစၥည္းေပ်ာက္ေနပါက ေနရာအႏွံ႕လိုက္ရွာေသာ္လည္းမေတြ႕ႏိုင္၍လက္ေလွ်ာ့ လိုက္ျခင္းမ်ိဳးျဖစ္ပါသည္။


(2) You are unable to remember something or to answer a question.

တခါတရံတြင္အေၾကာင္းတစုံတရာတခုကိုျပန္လည္စဥ္းစား၍မရျခင္း၊ အေမးတခုကိုျပန္မေျဖတတ္ျခင္း (စကားထာဝွက္ရာ၌အေျဖကိုမသိ၍ ပန္းေပးရျခင္း) တို႕တြင္၊ "draw a blank" ဟုသုံးပါသည္။

(3) In a sporting contest, if a team or competitor draw a blank, they do not score any goals or points.

ျမန္မာ့idiomအေနျဖင့္လည္း "ဘဲဥမကြဲ" ဟုဆိုလိုပါကသေဘာေပါက္နားလည္ႏိုင္ပါသည္။ ဂိုးမသြင္း ႏိုင္ျခင္း၊ အမွတ္ရေအာင္မကစားႏိုင္ျခင္းတို႕ကိုဆိုပါသည္။


၁၀။ A blessing in disguise

This means "it causes problems and difficulties at first, but later it turns out to bring great benefits or advantages".

  • Eg. "Frank's illness proved a blessing in disguise for it gave him strength and courage which he had not had before".


ဖ်ားနာရျခင္းသည္ မေကာင္းဟု ထင္မွတ္ရေသာ္လည္း ထိုေဝဒနာကိုခံစားရင္းျဖင့္ ယခင္ကမၾကဳံဘူး၊ မရရွိဘူးသည့္ ခြန္အားႏွင့္ခံႏိုင္ရည္မ်ားရွိလာျခင္းသည္ "အဆိုးထဲမွ အေကာင္းထြက္လာျခင္း"ပင္ျဖစ္ပါသည္။

၁၁။ The blind leading the blind

Used in situations like when a person in charge is just as incapable of doing the task as the person whom they are meant to be helping or guiding.

ျမန္မာစကားတြင္"မတတ္တဲ့သူကိုမသိတဲ့သူကသင္သည္" ဟူေသာစကားႏွင့္တူပါသည္။


၁၂။ Make your blood boils

ျမန္မာစကားတြင္စိတ္ဆိုး၊ေဒါသထြက္၊ေပါက္ကြဲလာပါက "ေသြးဆူသည္" ဟုသုံးသကဲ့သို့ျဖစ္ပါသည္။


၁၃။ In cold blood

  • eg. If one person killed another in cold blood it means that it was done in a calm and deliberate way rather than in anger or self defence.


ေဒါသအေလ်ာက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ မိမိကိုယ္ကိုခုခံကာကြယ္ရန္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ သတ္ျခင္းမ်ိဳး မဟုတ္ဘဲေသြးေအးေအးျဖင့္ လူသတ္ျခင္းမ်ိဳးျဖစ္ပါသည္။


၁၄။ Out of the blue

This expression compares an unexpected event to a bolt of lightning from a blue sky.

"out of the blue" ကို မေမွ်ာ္လင့္ထားဘဲ ရုတ္တရက္ျဖစ္ေပၚလာသည့္ အေျခအေနတြင္သုံးပါသည္။


၁၅။ In the same boat

အခက္အခဲႏွင့္ရင္ဆိုင္ေတြ႕ဆုံေတြ႕ၾကဳံေနရသူအခ်င္းခ်င္းေျပာဆိုေလ့ရွိေသာ စကားျဖစ္ပါသည္။


၁၆။ Out of bounds

သြားခြင့္မျပဳေသာေနရာ။ ကန္႕သတ္ေနရာ။

  • eg. The area has been out of bounds to foreigners for more than a month.


၁၇။ Pick someone's brain(s)

မိမိထက္ပို၍ဗဟုသုတႂကြယ္ဝသူထံမွ အၾကံေကာင္း၊ဥာဏ္ေကာင္းေတာင္းခံျခင္းမ်ိဳး ျဖစ္ပါသည္။


၁၈။ Hold your breath

This means "waiting anxiously or excitedly to see what happens next."

  • eg. She had been holding her breath and hoping that agreement would be signed.


"သေဘာတူလက္မွတ္ထိုးမွထိုးေပးပါ့မလားလို႕မနည္းရင္မထားရတယ္" ဟူသည့္အေျခအေနမ်ိဳးတြင္ သုံးပါသည္။


၁၉။ Take your breath away

ရင္သပ္႐ႈေမာ၊ အံ့ဩမဆုံးသည့္အခါမ်ိဳးတြင္သုံးပါသည္။


၂၀။ Brown as a berry

ျမန္မာစကားတြင္လည္း လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ေနေလာင္ထားျပီး မဲသဲေနလွ်င္ "မဲလိုက္တာ၊ ကြၽဲက် ေနတာဘဲ" ဟု ခိုင္းႏိႈင္းျခင္းမ်ိဳးျဖစ္ပါသည္။


Collins Cobuild Idioms Dictionary စာအုပ္မွ ကိုးကားေရးသားထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။


Related Links:

Idioms by Daw Tin Nwai Win - အပိုင္း (၁)
Idioms by Daw Tin Nwai Win - အပိုင္း (၂)
Idioms by Daw Tin Nwai Win - အပိုင္း (၃)
Idioms by Daw Tin Nwai Win - အပိုင္း (၄)
Idioms by Daw Tin Nwai Win - အပိုင္း (၅)
Idioms by Daw Tin Nwai Win - အပိုင္း (၆)အျခားသင္ခန္းစာမ်ား ဖတ္႐ႈ ေလ့လာရန္ link - http://www.myanmar-network.net/page/index-of-articles-and-english-lessons


[ Myanmar Network အသင္းဝင္ထားျခင္းျဖင့္ ရရွိမည့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ]

- အဂၤလိပ္စာသင္ခန္းစာႏွင့္ အလုပ္ေခၚစာအသစ္မ်ား၊ UK စာေမးပြဲ သတင္းမ်ား ႏွင့္ အဂၤလိပ္စာသင္တန္း သတင္းမ်ားကို အသင္းဝင္မ်ားထံသာလွ်င္ e-mail ျဖင့္ အေၾကာင္းၾကားေပးမွာ ျဖစ္ပါသည္။
- ျဗိတိသွ်ေကာင္စီမွ ၾကီးမႉးက်င္းပေသာ ပြဲမ်ားကို အသင္းဝင္မ်ားသာ ၾကိဳတင္သိရွိျပီး အသင္းဝင္မဟုတ္သူမ်ားထက္ေစာ၍ စာရင္းေပးသြင္းႏိုင္ပါသည္။
- Myanmar Network ဝက္ဆိုက္ဒ္တြင္ အသင္းဝင္မ်ားသာလွ်င္ like ႏွင့္ comment ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။
- စကားဝိုင္းမ်ား (Forum မ်ားတြင္)ႏွင့္ အလုပ္ေခၚစာမ်ားကိုလည္း ကိုယ္တိုင္ဝင္ေရာက္ေရးသားႏိုင္ပါသည္။
- အသင္းဝင္မ်ားတြင္ ကိုယ္ပိုင္ Profile Page ရွိမည္ျဖစ္ျပီး မိမိ၏ ဓာတ္ပံု၊ မိမိကိုယ္တိုင္႐ိုက္ထားေသာ ဓာတ္ပံုမ်ားႏွင့္ ဗီဒီယိုမ်ားလည္း တင္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

- Join us now at - www.myanmar-network.net/main/authorization/signUp

Views: 2415

Reply to This

Replies to This Discussion

thanks
Thanks!!

Correction: 

"I searched among the bottles and under and behind and inside everything I could think of and draw a blank".

"I searched among the bottles and under and behind and inside everything I could think of and drew a blank."

Cheers!

:)

Very perfect, Thx

Thz alots:)

thanks

Thanks

thz

RSS

Featured Discussions

© 2020   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service