IELTS ဆိုတာThe Internationl English Language Testing System (ႏိုင္ငံတကာ အဂၤလိပ္ဘာ သာစကား စစ္ေဆးနည္းစနစ္) ရဲ႕ အတိုေကာက္ပါပဲ။ IELTS စာေမးပြဲကို (၁၉၈၉) ခုႏႇစ္မႇာ
စတင္မိတ္ဆက္ခဲ့ ၿပီး (၁၉၉၀) ခုႏႇစ္မႇာ ELTS (The English Languae Testing System)
ေနရာမႇာ အစားထုိးစစ္ေမးခဲ့တာပါ။  

 

IELTS စာေမးပြဲကို (၁) British Council (၂)IDP Education Australia: IELTS Australia နဲ့ (၃) University of Cambridge ESOL Examinations (Cambridge ESLO) တို့က
ပူးေပါင္းႀကီးမႇဴးက်င္းပတာ ျဖစ္ပါတယ္။

 

(၁) British Council ဟာ စာေမးပြဲစီမံခန့္ခြဲမႈ ( test administration ) မႇာ အေတြ႕အႀကံဳရင့္က်က္သေလာက္ ဗဟုသုတႂကြယ္၀တယ္။ ႏုိင္ငံေပါင္း (၁၀၀) ေက်ာ္မႇာရႇိတဲ့
စာေမးပြဲ႐ုံးေတြ (examinations offices) နဲ့ ကြန္ရက္ခ်ိတ္ ဆက္ထားၿပီး
ၿဗိိတိသ်စာေမးပြဲစစ္ေဆးေရဘုတ္အဖြဲ႕ေတြ ကိုယ္စား ျပည္ပစာေမးပြဲ (၅) သိန္းေက်ာ္ကို
စီမံခန့္ခြဲေပး တယ္။

 

(၂)IDP Education Australia ဟာ ၾသစေၾတးလ်ရဲ႕ ႏိုင္ငံတကာပညာေရးအဖြဲ႕အစည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ေက်ာင္း သားအႀကံေပး၀န္ေဆာင္မႈေတြနဲ့ ပညာေရးစာေစာင္ေတြ (education publications)
ကစလို့ စီမံကိန္းအတိုင္ပင္ခံ လုပ္ငန္း (project consultancy) နဲ့ အဂၤလိပ္ဘာသာ
စကားသင္ၾကားေရးနဲ့ စစ္ေဆးေရးအဆံုး activities မ်ဳိးစံု ကို
တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ေပးတယ္။

 

(၃) Cambridge ESOL ဟာ ပညာေရးနဲ့ အသက္ ေမြးမႈစာေမးပြဲေတြ (academic and vocational examinatons)  ကို ပံ့ပိုးေပးတဲ့ ႏုိင္ငံတကာအသိအမႇတ္ျပဳ အဖြဲ့ အစည္းတစ္ရပ္ပါပဲ။
အဂၤလိပ္ဘာသာစကားနယ္ပယ္မႇာ တင္ တစ္ႏႇစ္ကို ေျဖဆိုသူ (candidates) ေပါင္း တစ္သန္း
ေက်ာ္ စစ္ေမးတယ္။

 

ကမၻာတစ္လႊား ေျဖဆိုသူမ်ား

 

IELTS ဟာ အျမင့္မားဆံုး ႏုိုင္ငံတကာဘာသာ စကားစံခ်ိန္စံညႊန္းေတြနဲ့ ကိုက္ညီမႈရႇိတယ္။ ၾသစေၾတးလ် ကေနဒါ၊နယူးဇီလန္၊ ၿဗိတိန္နဲ့ ယူအက္စ္ အပါအ၀င္ ႏုိင္ငံ
အေတာ္မ်ားမ်ားမႇာရႇိတဲ့ တကၠသိုလ္ေတြနဲ့ အလုပ္ရႇင္ေတြ ကIELTS ကို
အသိအမႇတ္ျပဳလက္ခံၾကတယ္။ အတတ္ ပညာအဖြဲ႕အစည္းေတြ၊ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးအာဏာပိုင္
ေတြနဲ့ တျခားအစိုးရေအဂ်င္စီေတြကလည္းပဲ အသိ အမႇတ္ျပဳလက္ခံၾကပါေသးတယ္။

 

 

 

ယူအက္စ္တကၠသိုလ္ေတြနဲ့ ေကာလိပ္ေတြမႇာTOEFL ( The Test of English as a Foreign Lanaguage )ကို ပဲ လက္ခံထားတယ္လို့ တခ်ဳိ႕ေက်ာင္းသားေတြက ယူဆ ၾကရဲ႕။ ဒါမမႇန္ပါဘူး။IELTS ကို လက္ခံတဲ့
အေမရိကန္ အဖြဲ႕အစည္းေတြ ( American institutions) မ်ားသထက္ မ်ားလာပါၿပီ။Harvard,
Princeton နဲ့ Yale တို့လို Ivy League ေတြ အပါအ၀င္ အဖြဲ႕အစည္းေပါင္း (၁၄၀၀)
ေက်ာ္က အခုအခါ IELTS ကို အသိအမႇတ္ျပဳလက္ခံ ေနၾကပါၿပီ။ (Ivy League ဆိုတာ
''ပညာေရးစံခ်ိန္ျမင့္မား ၿပီး လူမႈအဆင့္အထက္အတန္းက်တယ္လို့ ေက်ာ္ၾကား တဲ့
အစဥ္အလာႀကီးမားေသာ အေမရိကန္အေရႇ႕ပုိင္းက တကၠသိုလ္ေတြ'' ကို ေျပာတာပါ။)

 

IELTS ကို ကမၻာတစ္၀န္း ႏုိင္ငံေပါင္း (၁၃၀)ေက်ာ္ မႇာ ၀င္ေရာက္ေျဖဆိုႏုိင္ပါတယ္။ လြန္ခဲ့တဲ့ (၃)ႏႇစ္တာ ကာလအတြင္း IELTS ေျဖဆိုသူဦးေရ ႏႇစ္ဆနီးပါး တိုး လာတယ္။
၂၀၀၇ခုႏႇစ္မႇာ တစ္သန္းနီးနီး ေျဖဆိုၾကတယ္။

 

အဂၤလိပ္ဘာသာစကား တတ္ကြၽမ္းသလား

 

IELTS စာေမးပြဲဟာ အဂၤလိပ္လို ဆက္သြယ္ ေျပာ ဆိုရတဲ့ ေနရာမႇာ စာသင္ဖို့ ဒါမႇမဟုတ္ အလုပ္လုပ္ဖို့ လိုအပ္တဲ့ ေျဖဆိုသူေတြရဲ႕ ဘာသာစကားတတ္ကြၽမ္းမႈ (Language ability)
ကို အကဲျဖတ္ဖို့ ဒီဇိုင္းေရးဆြဲထားတဲ့ စာေမးပြဲစနစ္ပါ။ တစ္နည္းဆိုရရင္ IELTS ဟာ
ေျဖဆိုသူရဲ႕ တတ္ကြၽမ္းမႈကို လက္ေတြ့က်က်မီးေမာင္းထုိးျပတဲ့ပံုစံနဲ့ အကဲျဖတ္စစ္ေမးတာပါ။
ဘာသာစကားကို ထိေရာက္ ကြၽမ္းက်င္ပိုင္ႏိုင္စြာ နားလည္အသံုးခ်ႏိုင္စြမ္းရႇိမရႇိ
ေသခ်ာ သိရေအာင္ လက္ေတြ့က်တဲ့ စကားစပ္ေတြ (realistic conterts) နဲ့ Listening,
Reading, Writing နဲ့ Speaking ဆိုတဲ့ ဘာသာစကားစြမ္းရည္ (၄) မ်ဳိးစလံုးကို
စစ္ေမးတဲ့ စာေမးပြဲျဖစ္ပါတယ္။ Four Skills စလံုး စစ္ေမးရတဲ့ အေၾကာင္းကေတာ့...
နဖူးေတြ့ဒူးေတြ႕ (in the real world) ၾကား၊ ဖတ္၊ ေရး၊ ေျပာေနၾကမယ့္
ကြၽမ္းက်င္မႈေတြ ကို ေလ့က်င့္ေနမႈရႇိမရႇိ သိရေအာင္လို့ပါ။

 

 

 

သိဖို့လား သံုးဖို့လား

 

IELTS စာေမးပြဲဟာ တျခားအဂၤလိပ္ဘာသာစကား စာေမးပြဲေတြနဲ့ အေတာ္ေလး ကြဲျပားပါတယ္။ အဂၤလိပ္စာ စာေမးပြဲတခ်ဳိ႕ရဲ႕ စစ္ေမးတဲ့သေဘာတရားဟာ လူေတြ အဂၤလိပ္လို ဘာလုပ္ႏိုင္တယ္ဆိုကို
ျပဖို့ထက္ အဂၤလိပ္စာ အေၾကာင္း ဘာသိထားတယ္ဆိုတာကို ျပဖို့ပါပဲ။(The testing
philosophy behind a number of English tests is to show what people know about
English rather than show what they can do in English) grammar
ေကာင္းေကာင္းတတ္ၿပီး vocabulary ႂကြယ္ရင္ အဂၤလိပ္ စာကို
ေကာင္းေကာင္းအသံုးခ်ႏုိင္ရမယ္လို့ ယူဆေလ့ရႇိ ၾကတယ္။ တကယ့္လက္ေတြ့က်ေတာ့
အဲဒီအတိုင္းျဖစ္မ လာပါဘူး။ ေက်ာင္းသားအေတာ္မ်ားမ်ား grammar မိုးပ်ံ ေအာင္ေတာ္ၿပီး
vocabulary ေထာင္ေသာင္းမက ႂကြယ္ ၾကပါရဲ႕။ ဒါေပမယ့္ အဲဒီဘာသာစကားနဲ့ ဆက္သြယ္ေျပာ
ဆိုမႈ (communication) အပိုင္းမႇာက်ေတာ့ ခ်ာတူးလံၿပီး သံုးစားလို့ကို မရဘူး။

 

 

 

Test အေတာ္မ်ားမ်ားနဲ့ မတူတာက...IELTS စာေမးပြဲမႇာgrammar ေမးခြန္းေတြ အထူးသျဖင့္ vocabulary ေမးခြန္းေတြ မပါတာပါပဲ။ အဲဒီအစားသီးျခား ရည္မႇန္းခ်က္ေတြရႇိတဲ့
အလုပ္တခ်ဳိ႕ (a number of tasks with specific objectives) ေမးတာပါ။ ဒီ test မႇာ
မိမိရဲ႕ ပန္းတိုင္းက အဲဒီရည္မႇန္းခ်က္အတိုင္း ျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳး စားေျဖဆိုဖို့ပါပဲ။
IELTS စာေမးပြဲဟာ မိမိဘာသိထားတယ္ ဆိုတာထက္ အဂၤလိပ္လို ဘာလုပ္ႏုိင္တယ္ဆိုတာကို
အေလးထားစစ္ေမးတဲ့ စာေမးပြဲပါ။(The IELTS Test is very much a test of what you can
do in English, rather than what you know.)

 

IELTS စာေမးပြဲေျဖဆိုႏုိင္ဖို့ ေကာင္းေကာင္းေျပာ တတ္၊ ေကာင္းေကာင္းေရးတတ္၊ ေကာင္းေကာင္းဖတ္ တတ္ၿပီး ေကာင္းေကာင္းနားလည္ႏုိင္ရမယ္ဆိုတာ သတိ
ခ်ပ္ဖို့အေရးႀကီးပါတယ္။ အဲဒီေလာက္ ရိုးရႇင္းပါရဲ႕။ ဒီ test ကို ျပင္ဆင္ႏုိင္ေပမယ့္
grammar/ vocabulary အ လြတ္က်က္ အာ႐ုံေဆာင္႐ုံေလာက္နဲ့ မရပါဘူး။ IELTS စာေမးပြဲကို
ဒီလိုနည္းနဲ့ ျပင္ဆင္လို့မရပါဘူး။ ႏုိင္ငံျခားကို ပညာေတာ္သင္သြားဖို့
မိမိလိုအပ္တဲ့ IELTS score ရဖို့ဆို ရင္ ေသေသခ်ာခ်ာ ထိထိေရာက္ေရာက္
ေလ့က်င့့္ျပင္ဆင္ ဖို့လိုပါလိမ့္မယ္။

 

ႏႇစ္မ်ဳိးႏႇစ္စား သတ္မႇတ္ထား

 

IELTS ကို Academic (ပညာေရး)နဲ့ General Training (အေထြေထြေလ့က်င့္မႈ) ဆိုၿပီး ပံုစံႏႇစ္မ်ဳိးနဲ့ ေျဖဆိုႏုိင္ပါတယ္။ မိမိသင္ယူေလ့လာမယ့္ သင္႐ိုးေပၚမူ တည္ၿပီး
တစ္မ်ဳိးမ်ဳိးကို ေရြးခ်ယ္ေျဖဆိုရမႇာ ျဖစ္ပါတယ္။

 

Academic ပံုစံကဘြဲ႕ႀကိဳ/ဘြဲ႕လြန္အဆင့္ (under graduate or postgraduate level) မႇာ အဂၤလိပ္ဘာသာ စကား (the medium of English) နဲ့ သင္ယူေလ့လာဖို့ ေျဖဆိုသူမႇာ
အဆင္သင့္ျဖစ္မျဖစ္ကို အကဲျဖတ္တာ ျဖစ္ ပါတယ္။ ဘြဲ႕ႀကိဳ၊ ဘြဲ႕လြန္ သင္တန္းေတြအတြက္
၀င္ခြင့္ ဟာ ဒီစာေမးပြဲပံုစံရဲ႕ အမႇတ္ေတြအေပၚ အေျခခံရတာ ျဖစ္ပါတယ္။

 

General Training ပံုစံကေတာ့ ေယဘုယ်က်တဲ့ လူမႈေရးနဲ့ ပညာေရး အေျခအေနမႇာ အေျခခံရႇင္သန္ရပ္ တည္ႏုိင္ေရး စြမ္းရည္မ်ား (basic survival skills) ကို ေဇာင္း ေပးတာျဖစ္ပါတယ္။
အလယ္တန္းပညာ (secondary education)ၿပီးဆံုးေအာင္ သင္ၾကားဖို့၊ အလုပ္အကိုင္
အေတြ့အႀကံဳရဖို့၊ ဘြဲ့ဒီဂရီအဆင့္မဟုတ္တဲ့ သင္တန္းအ စီအစဥ္ေတြ (training
programmes) တက္ေရာက္ဖို့၊ ဒါမႇ မဟုတ္ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးကိစၥရပ္မ်ား (immigration
purpose) အတြက္ျဖစ္ေစ အဂၤလိပ္စကားေျပာႏိုင္ငံေတြ ကို သြားေရာက္ၾကမယ့္
ေျဖဆုိသူေတြအတြက္ သင့္ေတာ္ ပါတယ္။

 

Listening, Reading, Writing နဲ့ Speaking (၄) ခုစလံုး ေျဖဆိုရပါမယ္။ Acacemic နဲ့General Training မႇာ Listening နဲ့ Speaking နဲ့ Reading နဲ့ Writing မႇာေတာ့ ကြဲသြားတယ္။
အခ်ိန္နဲ့တကြ ေဖာ္ျပရရင္

 

ဒီေဆာင္းပါးမႇာေတာ့ Academic Test ကိုပဲ ေဆြး ေႏြးတင္ျပသြားပါမယ္။

Listening

Sections (၄) ပိုင္းပါၿပီး Listening Skills အမ်ဳိးမ်ဳိး ကို စစ္ေဆးတဲ့ ေမးခြန္း (၄၀) ေျဖဆိုရပါမယ္။ တစ္ ေယာက္ေျပာစကား (monologues) နဲ့ ႏႇစ္ေယာက္ေျပာ
စကား (dialogues) အပါအ၀င္ အသံသြင္းထားတဲ့စာသား (recorded texts)  ေပါင္းစံုကို နားေထာင္ရမႇာျဖစ္သလို အဂၤလိပ္၀ဲသံ ( Engilsh accents)  အမ်ဳိးမ်ဳိးနဲ့ေဒသိယ စကား (dialects)  အဖံုဖံုကိုလည္း
ၾကားရမႇာျဖစ္ပါတယ္။ စစ္ေမးတာ ၾကာလာေလ ခက္လာေလပါပဲ။ တစ္ခါပဲ ဖြင့္ ျပတာမို့
နားေထာင္စဥ္မႇာ တစ္ပိုင္းစီအတြက္ ေမးခြန္းေတြ ကို ေျဖဆိုရပါမယ္။ ဒါေပမယ့္
ေမးခြန္းေတြကို ႀကိဳဖတ္ဖို့ နဲ့ အေျဖစစ္ဖို့ အခ်ိန္ေပးပါတယ္။ အေျဖေတြကို
အေျဖ လႊာ (answer sheet)  ေပၚ ကူးေရးဖို့ ေနာက္ဆံုးမႇာ အခ်ိန္ပို (၁၀) မိနစ္ ေပးပါေသးတယ္။

Reading

စာပိုဒ္(၃) ပိုဒ္ေပးထားၿပီး Reading Skill အမ်ဳိးမ်ဳိး ကို စစ္ေမးတဲ့ ေမးခြန္း (၄၀) ကို ေျဖဆိုရပါမယ္။ စာအုပ္၊ မဂၢဇင္း၊ ဂ်ာနယ္နဲ့ သတင္းစာေတြထဲက
စာပိုဒ္ေတြကို ေကာက္ႏုတ္ထားၿပီး ကြၽမ္းက်င္သူမဟုတ္တဲ့ စာဖတ္ပ ရိသတ္ (a
non-specialist audience) အတြက္ ေရးထား တဲ့ စာပိုဒ္ေတြပါ။ အေၾကာင္းအရာေတြ
(topics) ကေတာ့ သူ့ဟာနဲ့သူ စိတ္၀င္စားစရာ ေကာင္းလႇပါတယ္။ ေမးတာ ၾကာလာေလ
ခက္လာေလပါပဲ။ အေျဖေတြကို အေျဖလႊာ ေပၚကူးေရဖို့ အခ်ိန္ပိုမေပးပါ။

Writing

task (၂) မ်ဳိးရႇိတယ္။ task ၁ မႇာ ကားခ်ပ္ (chart) ဇယား (table),ဂရပ္ (graph), ပံု (diagram)ကို ၾကည့္႐ႈ ေလ့လာၿပီး အခ်က္အလက္မ်ား (information) ကို
ကုိယ္ ပိုင္စကားလံုးေတြသံုးၿပီး တင္ျပႏုိင္စြမ္းနဲ့ျဖည့္သြင္းထားတဲ့
အခ်က္အလက္ (input) ရဲ႕အဓိကထူးျခားခ်က္ေတြ (main features) ကို
အက်ဥ္း႐ုံးတင္ျပႏုိင္စြမ္းကို ေဖာ္ထုတ္ျပရမႇာျဖစ္ပါတယ္။ စာလံုေရအနည္းဆံုး
(၁၅၀) ေရးရပါမယ္။

Task 2 မႇာ က်ေတာ့ စာလံုးေရ အနည္းဆံုး(၂၅၀)  ရႇိတဲ့ အက္ေဆးတိုတစ္ပုဒ္ ေရးရပါမယ္။ ထင္ျမင္ယူဆ ခ်က္ (opinion) သေဘာထားရပ္တည္ခ်က္ (position) တစ္ခုကို အက်ဳိးသင့္အေၾကာင္းသင့္ တင္ျပတာတို့၊
ေယဘုယ်ျပႆနာေတြ(abstract issues) ကို ေဆြးေႏြး တာတို့၊ ျပႆနာရဲ႕အေျဖ
(solution) ကို တင္ျပတာတို့.. အဲဒီကြၽမ္းက်င္မႈေတြကို ေဖာ္ထုတ္ျပရမႇာ
ျဖစ္ပါတယ္။

Speaking

ေျဖသူ  (candidate )နဲ႕ေမးသူ (examiner ) တို႕ရဲ႕ မ်က္ႏႇာခ်င္းဆိုင္ အင္တာဗ်ဴး (face-to-face/ one-to-one interview ) မႇာ သံုးပိုင္းပဲ ႐ႇိပါတယ္။

Part 1 မႇာ ကိုယ့္အေၾကာင္း၊ အိမ္၊ မိသားစု၊ အလုပ္အကိုင္၊ ပညာေရး စတဲ့ အေထြေထြေမးခြန္းအတို အထြာေလးေတြ (short general questions )ေမးပါတယ္။ Part
2 မႇာ မိမိနဲ့ ရင္းႏႇီးကြၽမ္း၀င္မႈရႇိတဲ့ အေၾကာင္းအရာ တစ္ခု (a familiar
topic ) ကို စာစစ္သူကေပးပါ လိမ့္မယ္။ျပင္ဆင္ခ်ိန္
တစ္မိနစ္ရၿပီးတစ္မိနစ္/ႏႇစ္မိနစ္ ေျပာရပါတယ္။Part 3 မႇာေတာ့ Part 2
ကအေၾကာင္းအ ရာနဲ့ဆက္စပ္တဲ့ ေယဘုယ်ကိစၥရပ္ေတြကို ေဆြးေႏြးေျပာ ဆိုရမႇာ
ျဖစ္ပါတယ္။

 

ခင္မင္စြာျဖင့္

 

Credit:http://knowledgebridge.net/?option=com_content&view=article&id=144:ielts-&catid=51:english&Itemid=107&fontstyle=f-larger ဆရာခ်မ္းေဇာ္ထက္ ၏ ပိုစ္အားျပန္လည္ေဖာ္ျပပါသည္။

 

 

Views: 1488

Reply to This

Replies to This Discussion

ThAnK U VeRy MuCh !
ူခုမွျပည့္ျပည့္စံုစံုသိေတာ့တယ္ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ေနာ္။
မဟာဥပကာရပါပဲ
Thank you very much. I like it.
IELTS အေၾကာင္းကို အေသးစိတ္
ေဖာ္ၿပေပးတာေက်းဇဴးတင္ပါတယ္....ခင္ဗ်ာ..။။
ေက်းဇူးအထူးတင္ပါတယ္ေနာ္
I name is Mrs Nwe, i would like to know all about IELTS and i want to get a score 7.0 from the IELTS exam.So, how i can studies and how i can find out and how long does it take to get a score 7.0 i don't have much time to studies.Can i studies for myself at home or do i need to studies at British Council?.If i studies at Embassy, how long may i take to get a score7.0. I need urgently result from the who know well about IELTS.

If you know well about IELTS, please sent me the mail, my email address as follow;

searchingjoblady@gmail.com

I hope this information will help.

Best Wishes

Nwe
How am i saying to u?
Dear Nwe

With regards to your request, there can be many ways to achieve IELTS band score 7.0. It is rather difficult to tell how long it will take to achieve that score.

Being a library member at our Library and Information Services, you can borrow IELTS preparation books and related books. Moreover, we have IELTS corner where a library member can self study at our self-access centre. You can check out our resources here.

Or if you want to find out more on IELTS, please go here.

Moreover, there are IELTS preparation courses offered at our Teaching Centre. You can find the detailed information here.

Last but not the least, we have a discussion on "Studying IELTS " where you can learn from others who are studying IELTS as well.

Hope this answers your questions.

With best regards
Dear Nan Da,

Since you are a library member now and if you would like to more about IELTS, there will be an IELTS video tutoring session in the library on 16 August 2010 at the Self-access Centre. If you are interested in attending, you can sign up at the library counter and ask for further information there.
if u want to get a very high score in IELTS there is the only one want : " You must try till it get"
Thank you so much!

RSS

Featured Discussions

© 2019   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service