ျဗိတိသွ်ေကာင္စီ ရန္ကုန္တြင္ IELTS ေဟာေျပာပြဲ က်င္းပမည္


သင္သည္ IELTS စာေမးပြဲ ေျဖဆိုရန္ရည္႐ြယ္ထားပါသလား။

ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီ စာေမးပြဲဌာနမွျပဳလုပ္မည့္ IELTS ေဟာေျပာပြဲအားအခမဲ့တက္ေရာက္ႏိုင္ပါသည္။ ဤေဟာေျပာပြဲတြင္ ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီ စာေမးပြဲဌာနမွ Exams Operations Manager ဦး Robert တင္ျမင့္မွ IELTS စာေမးပြဲတြင္ စစ္ေဆးမည့္ က႑ (၄) ခုျဖစ္ေသာ Reading၊ Writing၊ Listening၊ Speaking တို႔၏ စစ္ေဆးမည့္ ပံုစံမ်ားႏွင့္ ျပင္ဆင္ေလ့လာပံုမ်ားကို႐ွင္းလင္းေျပာၾကားသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီ မွေပးအပ္ခ်ီးျမွင့္မည့္ IELTS Prize 2016/17 ပညာသင္ဆုအေၾကာင္းကိုလည္း႐ွင္းလင္းေျပာ ၾကားသြားပါမည္။ ေဟာေျပာပြဲအျပီးတြင္ သိလိုသည္မ်ားကို ေဆြးေႏြးႏိုင္မည္ျဖစ္ျပီး ေဟာေျပာပြဲႏွင့္ ျပန္လည္ေဆြးေႏြးျခင္း က႑ ႏွစ္ခုလုံးအား ျမန္မာဘာသာျဖင့္ ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ပါသည္။


ေန႕ရက္ - ၂ဝ၁၆ စက္တင္ဘာလ ၃ဝ ရက္ (ေသာၾကာေန႔)
အခ်ိန္ - ညေန ၆ နာရီ မွ ၇ နာရီ
ေနရာ - ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီစာၾကည့္တိုက္ (၇၈ ကမ္းနားလမ္း၊ ရန္ကုန္)


ထိုင္ခံုေနရာကန္႔သတ္ထားပါသျဖင့္ ယခုပင္ အြန္လိုင္းမွ https://goo.gl/kL5WTH တြင္ စာရင္းသြင္းလိုက္ပါ။


IELTS ေျဖဆိုရန္ရည္႐ြယ္ထားသူမ်ားအေနျဖင္႔ registration fees အား တပါတည္းေပးသြင္းႏိုင္ျပီး USB ႏွင့္ ေဘာပင္ လက္ေဆာင္မ်ားရယူပါ။


စိတ္ပါဝင္စားသူမည္သူမဆို တက္ေရာက္ႏိုင္ျပီး အသင္းဝင္မဟုတ္သူမ်ားမွာ စာၾကည့္တိုက္သို႕ လာေရာက္ေသာအခါ မွတ္ပုံတင္ (သို႕) ေက်ာင္းသားကဒ္ တစ္ခုယူေဆာင္လာရန္လိုပါသည္။


အဆိုပါ ေဟာေျပာပြဲႏွင့္ ပတ္သက္၍ သိလိုသည္မ်ားရွိပါက ျဗိတိသွ်ေကာင္စီ စာေမးပြဲဌာန ရန္ကုန္ ဖုန္း ၀၁ ၃၇ဝ၉၃၃၊ ၃၇ဝ၉၄၄၊ ၃၇ဝ၈၂၉၊ ၃၇ဝ၈၃ဝ လိုင္းခြဲ ၃၃၃၁ သို႔ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။

Views: 252

Reply to This

Featured Discussions

© 2018   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service