၂၀၁၆ ဩဂုတ္လ ၁၅ ရက္တြင္ က်င္းပခဲ့ေသာ IELTS ေဟာေျပာပြဲ၏ အသံဖိုင္ႏွင့္ Presentation Powerpoint Slide


IELTS ေျဖဆိုရန္ ျပင္ဆင္ေလ့လာေနသူမ်ားအတြက္ ျပီးခဲ့ေသာ ၂ဝ၁၆ခုနစ္ ဇူလိုင္လတြင္ က်င္းပေသာ IELTS စာေမးပြဲတြင္ band score 8 ရ႐ွိထားေသာ မဧပရယ္ေဇာ္မွ ၄င္း၏ စာေပးပြဲအတြက္ ျပင္ဆင္ေလ့လာပံုမ်ားႏွင့္ စာေမးပြဲႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အေတြ႕အၾကံဳမ်ားကို ၂၀၁၆ ၾသဂုတ္လ ၁၅ ရက္ ျဗိတိသွ်ေကာင္စီ စာၾကည့္တိုက္တြင္ ေဟာေျပာ ေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။ ၄င္း ေဟာေျပာပြဲသို႕ မတက္ေရာက္ႏိုင္သည့္ IELTS အား ေလ့လာေနသူမ်ားအတြက္ Presentation Powerpoint Slide ႏွင့္ အသံဖိုင္ အားျပန္လည္ မွ်ေဝလိုက္ပါသည္။

Other podcasts for IELTS candidates

IELTS Seminar by Daw Hay Mar Maung
Listen to other podcasts by Daw Hay Mar Maung
IELTS Tips by Ko Htoo Zin Oo
IELTS Tips by Ko Phyo Hein Kyaw
IELTS Tips by Ma Htoo Htet Htet Kyaw
IELTS Tips by Ko Ibrahim
IELTS Tips by Ma Thandar Aung
IELTS Tips by Ko Hein Htet Aung
IELTS Tips by Anjali Charbonnel
IELTS Tips by Thein Yan Naing
IELTS Tips by Chan Nyein
IELTS Tips by Hein Htet
IELTS Tips by Nang Yadanar Thant
IELTS Tips by Phyo Min Aung
IELTS Tips by Htoo La Minn Aung

IELTS Reading: Improve your English and prepare for IELTS Reading
IELTS Writing: Grammar - improve your English and IELTS writing
IELTS Vocabulary - Improve English & prepare for IELTS Writing
IELTS Writing - Coherence & Cohesion - Improve your English & IELTS Writing


Other related links

Road to IELTS
 - Online preparation and practice for IELTS candidates
Take IELTS with British Council
IELTS Test and Registration Dates for year 2014
IELTS Test and Result releasing Dates for year 2015
Tips for IELTS Candidates

Views: 1769

Reply to This

Replies to This Discussion

How can I download these tips?

Please help me.

RSS

Featured Discussions

© 2018   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service