[Zawgyi]

Online ကပဲျဖစ္ျဖစ္ (သို႔) သမ႐ိုးက် အဂၤလိပ္စာသင္ၾကားနည္းမ်ားကပဲျဖစ္ျဖစ္ အခ်ိန္ႏွင့္ေငြ ေတာ္ေတာ္ေလး အကုန္အက်ခံၿပီး အဂၤလိပ္စကားေျပာကို လူေတြသင္ယူၾကပါတယ္။ အဲဒီလူေတြထဲက အမ်ားစုဟာ လုပ္ငန္းခြင္ ႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္မႈနယ္ပယ္မွာ ထူးခၽြန္ဖို႔ဆိုရင္ အဂၤလိပ္စာအေရးအသားက လိုအပ္တယ္ဆိုတာကို နားမလည္ၾကပါဘူး။


US ႏွင့္ England တို႔လို အဂၤလိပ္စကားေျပာတဲ့ တိုင္းျပည္ေတြမွာ စာမတတ္တဲ့သူေတြကေတာင္မွ အဂၤလိပ္ စကားကို ေကာင္းေကာင္းေျပာတတ္ၾကပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ သူတို႔ရရွိႏိုင္တဲ့ အျမင့္ဆံုးအလုပ္ကေတာ့ call centre က ၀န္ထမ္း (သို႔) အေရာင္းေကာင္တာစာေရးပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ Call centre အလုပ္ အမ်ားစုမွာ ေတာင္မွ ၀န္ထမ္းတစ္ေယာက္ဟာ computer ထဲမွာ မွတ္စုေတြကို တျခားသူ နားလည္ႏိုင္ေအာင္ေရးၿပီး မွတ္တမ္းတင္ႏိုင္ရပါတယ္။ လုပ္ငန္းထဲမွာ အျမင့္ကိုတက္လွမ္းေလေလ သင့္ရဲ႕ အဂၤလိပ္စာအေရးအသား စြမ္းရည္က ပိုပိုအေရးပါလာေလ ျဖစ္ပါတယ္။ မည္သည့္ လုပ္ငန္းလုပ္သူမဆို ေကာင္းမြန္ေသာ အေရးစြမ္းရည္မ်ားက လုပ္ငန္း ကၽြမ္းက်င္မႈကို တိုးတက္ေစမွာ အေသအခ်ာပါ။


အေရးအသားစြမ္းရည္ ဟာ ကိုယ္ေရးရာဇ၀င္အက်ဥ္းေရးသားျခင္း၊ ကုန္ပစၥည္းနဲ႔ပတ္သက္လို႔ customer မ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ျခင္း၊ customer မ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရးကို ခုိင္ၿမဲေအာင္ျပဳလုပ္ျခင္း အစရွိတဲ့ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားရဲ႕ အဓိကက်တဲ့ က႑တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ အေရးပါတဲ့ customer ေတြဟာ စာအေရးအသားနဲ႔ ေဖာ္ျပထားတဲ့ အေၾကာင္းအရာ၊ အခ်က္အလက္ေတြကိုပဲ ပိုၿပီး ႏွစ္သက္ၾကတဲ့အတြက္ အေရာင္းလုပ္ငန္းမွာ အေရးအသားကၽြမ္းက်င္ဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ ကိုယ္ေရးအက်ဥ္း ေရးသားတဲ့အခါေတာင္မွ သင့္ရဲ႕အေတြ႕အႀကံဳ၊ အရည္အခ်င္းႏွင့္ အက်င့္စာရိတၱတို႔ကို ေပၚလြင္ေစမယ့္ ရွင္းလင္းျပတ္သားၿပီး က်က်နနေရးသားတဲ့ အေရးအသားေတြကသာလွ်င္ အလုပ္ ေလွ်ာက္လႊာ ေခၚယူသူရဲ႕စိတ္ကို ယံုၾကည္မႈရွိေစမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အဂၤလိပ္စာသင္တန္း (သမ႐ိုးက်) အမ်ားစုကေတာ့ သင္တန္းသားတစ္ေယာက္ရဲ႕ အေရးစြမ္းရည္တုိးတက္လာေအာင္ ေလ့က်င့္ သင္ၾကားေပးျခင္းထက္ အေျပာစြမ္းရည္ကိုပဲ အေလးထားၾကပါတယ္။ အဂၤလိပ္စကားကို မႊတ္ေနေေအာင္ ေျပာ တတ္ခ်င္သူတစ္ေယာက္အေနနဲ႔ သူဟာ အရင္ဦးဆံုးအဂၤလိပ္စာအေရးအသားကို ပိုင္ႏိုင္ကၽြမ္းက်င္ဖို႔ လိုအပ္ တယ္ဆိုတာကို သိသင့္ပါတယ္။ သင့္အေရးအသား တိုးတက္ကၽြမ္းက်င္လာတဲ့အခါ သင့္ရဲ႕ အေျပာစြမ္းရည္ ေတြကလည္း အလိုအေလ်ာက္တိုးတက္လာမွာျဖစ္ပါတယ္။


အဂၤလိပ္လို ေရးသားႏိုင္ဖို႔ဆိုရင္ သဒၵါ၊ ေ၀ါဟာရႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းပံုတို႔ႏွင့္ ပတ္သက္တဲ့ အသိပညာ ရွိထား ရပါမယ္။ ကၽြမ္းက်င္စြာဖြဲ႕စည္းထားတဲ့ စာအေရးအသားသည္ စာဖတ္သူထံ စာေရးသူရဲ႕အေတြးကို ထိထိ ေရာက္ေရာက္ ပို႔ေဆာင္ေပးႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ထိေရာက္တဲ့ အဂၤလိပ္စာအေရးအသားဟာ စိတ္႐ႈပ္ေထြးမႈ မရွိေစဘဲ စိတ္ကူးေတြ၊ ခံစားခ်က္ေတြနဲ႔ ထင္ျမင္ခ်က္ေတြကို အလြယ္တကူနဲ႔ ထိုးေဖာက္သိျမင္ႏိုင္ေစမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြမ္းက်င္ေသာ စာအေရးအသားက ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယံုၾကည္မႈ၊ ရွင္းလင္းျပတ္သားတဲ့ အေတြးအေခၚ၊ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာတတ္တဲ့ စိတ္ အစရွိတဲ့ ေကာင္းတဲ့စ႐ိုက္ေတြကို ထင္ဟပ္ေဖာ္ျပေနပါတယ္။ မွန္မွန္ကန္ကန္ေရးသားႏိုင္ျခင္းက သင့္ကို ဥာဏ္ရည္ထက္ျမက္ၿပီး ကၽြမ္းက်င္ေသာသူတစ္ေယာက္အျဖစ္ ရွိေစပါတယ္။ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ဟာ သူ ဘာကိုေျပာခ်င္တာလည္းဆိုတာကို စိတ္ထဲမွာ ရွင္းလင္း ျပတ္သားစြာ သိေနမွသာလွ်င္ စာကို ထိထိေရာက္ေရာက္ ေရးသားႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ထိေရာက္စြာ ေရးသား ထားတဲ့ အဂၤလိပ္စာအေရးအသားသည္ သင့္ရဲ႕ ေတြးေခၚမႈနည္းစံနစ္ကို ျပဳျပင္မြမ္းမံေပးျခင္းႏွင့္ စံနစ္တက် စုစည္းေပးျခင္းတို႔ကို ျပဳလုပ္ေပးတဲ့အတြက္ သင့္အေနျဖင့္ အေျပာဘက္မွာလည္း ပိုမိုတိုးတက္လာပါတယ္။


အယူအဆမ်ား၊ ဗဟုသုတမ်ား၊ အနာဂတ္အတြက္ မဟာဗ်ဴဟာမ်ား အစရွိတာေတြကို တင္ဆက္မႈ အေနနဲ႔ တင္ျပတဲ့အခါမွာလည္း အဂၤလိပ္စာအေရးအသားဟာ ပဓာနက်ပါတယ္။ သင္ဟာ အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕ရဲ႕ ေခါင္းေဆာင္ ဆုိပါေတာ့။ သင့္ကို စီမံကိန္းတစ္ခုကို ခ်ဥ္းကပ္ပံုခ်ဥ္းကပ္နည္းနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္ (သို႔) အစီရင္ခံစာကို တင္ခိုင္းပါက သင့္ရဲ႕ အေရးအသားကၽြမ္းက်င္မႈကသာ အထက္လူႀကီးေတြရဲ႕ ယံုၾကည္ ကိုးစားမႈကို ရရွိေစႏိုင္မယ့္ အစီရင္ခံစာကို တင္ျပေပးႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။


စာအေရးအသားမွာ အေတြး အေခၚတိက်မႈနဲ႔ ရွင္းလင္းျပတ္သားမႈဟာ အေရးႀကီးေၾကာင္းျပန္ေျပာပါရေစ။ စာေရးသားရာတြင္ အခ်ိန္လံုလံုေလာက္ေလာက္ ရရွိတဲ့အတြက္ သတ္မွတ္ထားတဲ့ စံအရည္အေသြး ေတြကလည္း ျမင့္မားပါတယ္။ သင့္မွာ စကားေျပာတဲ့အခါ ဆြံ႕ျခင္း၊ ထစ္ျခင္းသာ မရွိဘူးဆုိရင္ေတာ့ ကၽြမ္းက်င္တဲ့ အဂၤလိပ္စာအေရးအသားစြမ္းရည္ အားလံုးနီးပါးဟာ ကၽြမ္းက်င္တဲ့ အဂၤလိပ္စာအေျပာ စြမ္းရည္အျဖစ္ကို အလိုအေလ်ာက္ ေျပာင္းလဲသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

Selfgrowth.com မွ P Rama Krishna ၏ Why Focusing on English Writing Skills Is More Important Than Spoken English? ကို ကိုးကား ဘာသာျပန္ဆိုထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။ 

[Unicode]


Online ကပဲဖြစ်ဖြစ် (သို့) သမရိုးကျ အင်္ဂလိပ်စာသင်ကြားနည်းများကပဲဖြစ်ဖြစ် အချိန်နှင့်ငွေ တော်တော်လေး အကုန်အကျခံပြီး အင်္ဂလိပ်စကားပြောကို လူတွေသင်ယူကြပါတယ်။ အဲဒီလူတွေထဲက အများစုဟာ လုပ်ငန်းခွင် နှင့် ကျွမ်းကျင်မှုနယ်ပယ်မှာ ထူးချွန်ဖို့ဆိုရင် အင်္ဂလိပ်စာအရေးအသားက လိုအပ်တယ်ဆိုတာကို နားမလည်ကြပါဘူး။

US နှင့် England တို့လို အင်္ဂလိပ်စကားပြောတဲ့ တိုင်းပြည်တွေမှာ စာမတတ်တဲ့သူတွေကတောင်မှ အင်္ဂလိပ် စကားကို ကောင်းကောင်းပြောတတ်ကြပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ သူတို့ရရှိနိုင်တဲ့ အမြင့်ဆုံးအလုပ်ကတော့ call centre က ၀န်ထမ်း (သို့) အရောင်းကောင်တာစာရေးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ Call centre အလုပ် အများစုမှာ တောင်မှ ၀န်ထမ်းတစ်ယောက်ဟာ computer ထဲမှာ မှတ်စုတွေကို တခြားသူ နားလည်နိုင်အောင်ရေးပြီး မှတ်တမ်းတင်နိုင်ရပါတယ်။ လုပ်ငန်းထဲမှာ အမြင့်ကိုတက်လှမ်းလေလေ သင့်ရဲ့ အင်္ဂလိပ်စာအရေးအသား စွမ်းရည်က ပိုပိုအရေးပါလာလေ ဖြစ်ပါတယ်။ မည်သည့် လုပ်ငန်းလုပ်သူမဆို ကောင်းမွန်သော အရေးစွမ်းရည်များက လုပ်ငန်း ကျွမ်းကျင်မှုကို တိုးတက်စေမှာ အသေအချာပါ။

အရေးအသားစွမ်းရည် ဟာ ကိုယ်ရေးရာဇ၀င်အကျဉ်းရေးသားခြင်း၊ ကုန်ပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်လို့ customer များနှင့် ဆက်သွယ်ခြင်း၊ customer များနှင့် ဆက်ဆံရေးကို ခိုင်မြဲအောင်ပြုလုပ်ခြင်း အစရှိတဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်များရဲ့ အဓိကကျတဲ့ ကဏ္႑တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ အရေးပါတဲ့ customer တွေဟာ စာအရေးအသားနဲ့ ဖော်ပြထားတဲ့ အကြောင်းအရာ၊ အချက်အလက်တွေကိုပဲ ပိုပြီး နှစ်သက်ကြတဲ့အတွက် အရောင်းလုပ်ငန်းမှာ အရေးအသားကျွမ်းကျင်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ကိုယ်ရေးအကျဉ်း ရေးသားတဲ့အခါတောင်မှ သင့်ရဲ့အတွေ့အကြုံ၊ အရည်အချင်းနှင့် အကျင့်စာရိတ္တတို့ကို ပေါ်လွင်စေမယ့် ရှင်းလင်းပြတ်သားပြီး ကျကျနနရေးသားတဲ့ အရေးအသားတွေကသာလျှင် အလုပ် လျှောက်လွှာ ခေါ်ယူသူရဲ့စိတ်ကို ယုံကြည်မှုရှိစေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အင်္ဂလိပ်စာသင်တန်း (သမရိုးကျ) အများစုကတော့ သင်တန်းသားတစ်ယောက်ရဲ့ အရေးစွမ်းရည်တိုးတက်လာအောင် လေ့ကျင့် သင်ကြားပေးခြင်းထက် အပြောစွမ်းရည်ကိုပဲ အလေးထားကြပါတယ်။ အင်္ဂလိပ်စကားကို မွှတ်နေေအောင် ပြော တတ်ချင်သူတစ်ယောက်အနေနဲ့ သူဟာ အရင်ဦးဆုံးအင်္ဂလိပ်စာအရေးအသားကို ပိုင်နိုင်ကျွမ်းကျင်ဖို့ လိုအပ် တယ်ဆိုတာကို သိသင့်ပါတယ်။ သင့်အရေးအသား တိုးတက်ကျွမ်းကျင်လာတဲ့အခါ သင့်ရဲ့ အပြောစွမ်းရည် တွေကလည်း အလိုအလျောက်တိုးတက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။

အင်္ဂလိပ်လို ရေးသားနိုင်ဖို့ဆိုရင် သဒ္ဒါ၊ ေဝါဟာရနှင့် ဖွဲ့စည်းပုံတို့နှင့် ပတ်သက်တဲ့ အသိပညာ ရှိထား ရပါမယ်။ ကျွမ်းကျင်စွာဖွဲ့စည်းထားတဲ့ စာအရေးအသားသည် စာဖတ်သူထံ စာရေးသူရဲ့အတွေးကို ထိထိ ရောက်ရောက် ပို့ဆောင်ပေးနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ထိရောက်တဲ့ အင်္ဂလိပ်စာအရေးအသားဟာ စိတ်ရှုပ်ထွေးမှု မရှိစေဘဲ စိတ်ကူးတွေ၊ ခံစားချက်တွေနဲ့ ထင်မြင်ချက်တွေကို အလွယ်တကူနဲ့ ထိုးဖောက်သိမြင်နိုင်စေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွမ်းကျင်သော စာအရေးအသားက ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်မှု၊ ရှင်းလင်းပြတ်သားတဲ့ အတွေးအခေါ်၊ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာတတ်တဲ့ စိတ် အစရှိတဲ့ ကောင်းတဲ့စရိုက်တွေကို ထင်ဟပ်ဖော်ပြနေပါတယ်။ မှန်မှန်ကန်ကန်ရေးသားနိုင်ခြင်းက သင့်ကို ဉာဏ်ရည်ထက်မြက်ပြီး ကျွမ်းကျင်သောသူတစ်ယောက်အဖြစ် ရှိစေပါတယ်။ တစ်ဦးတစ်ယောက်ဟာ သူ ဘာကိုပြောချင်တာလည်းဆိုတာကို စိတ်ထဲမှာ ရှင်းလင်း ပြတ်သားစွာ သိနေမှသာလျှင် စာကို ထိထိရောက်ရောက် ရေးသားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ထိရောက်စွာ ရေးသား ထားတဲ့ အင်္ဂလိပ်စာအရေးအသားသည် သင့်ရဲ့ တွေးခေါ်မှုနည်းစံနစ်ကို ပြုပြင်မွမ်းမံပေးခြင်းနှင့် စံနစ်တကျ စုစည်းပေးခြင်းတို့ကို ပြုလုပ်ပေးတဲ့အတွက် သင့်အနေဖြင့် အပြောဘက်မှာလည်း ပိုမိုတိုးတက်လာပါတယ်။

အယူအဆများ၊ ဗဟုသုတများ၊ အနာဂတ်အတွက် မဟာဗျူဟာများ အစရှိတာတွေကို တင်ဆက်မှု အနေနဲ့ တင်ပြတဲ့အခါမှာလည်း အင်္ဂလိပ်စာအရေးအသားဟာ ပဓာနကျပါတယ်။ သင်ဟာ အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ရဲ့ ခေါင်းဆောင် ဆိုပါတော့။ သင့်ကို စီမံကိန်းတစ်ခုကို ချဉ်းကပ်ပုံချဉ်းကပ်နည်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက် (သို့) အစီရင်ခံစာကို တင်ခိုင်းပါက သင့်ရဲ့ အရေးအသားကျွမ်းကျင်မှုကသာ အထက်လူကြီးတွေရဲ့ ယုံကြည် ကိုးစားမှုကို ရရှိစေနိုင်မယ့် အစီရင်ခံစာကို တင်ပြပေးနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။

စာအရေးအသားမှာ အတွေး အခေါ်တိကျမှုနဲ့ ရှင်းလင်းပြတ်သားမှုဟာ အရေးကြီးကြောင်းပြန်ပြောပါရစေ။ စာရေးသားရာတွင် အချိန်လုံလုံလောက်လောက် ရရှိတဲ့အတွက် သတ်မှတ်ထားတဲ့ စံအရည်အသွေး တွေကလည်း မြင့်မားပါတယ်။ သင့်မှာ စကားပြောတဲ့အခါ ဆွံ့ခြင်း၊ ထစ်ခြင်းသာ မရှိဘူးဆိုရင်တော့ ကျွမ်းကျင်တဲ့ အင်္ဂလိပ်စာအရေးအသားစွမ်းရည် အားလုံးနီးပါးဟာ ကျွမ်းကျင်တဲ့ အင်္ဂလိပ်စာအပြော စွမ်းရည်အဖြစ်ကို အလိုအလျောက် ပြောင်းလဲသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။


Selfgrowth.com မှ P Rama Krishna ၏ Why Focusing on English Writing Skills Is More Important Than Spoken English? ကို ကိုးကား ဘာသာပြန်ဆိုထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ 

LESSONS FROM OUR ARCHIVELike us on Facebook - https://www.facebook.com/BritishCouncilMyanmar
Follow us on Twitter - https://twitter.com/bmBritish
Views: 5819

Reply to This

Replies to This Discussion

စာအေရးအသားဟာ အေရးၾကီးတယ္ဆိုတာ ျငင္းစရာ အေၾကာင္းမရိွပါဘူး။ အေရးခ်ည္ တတ္ၿပီး တကယ့္ အသံနဲ႕ မရင္းႏွီးသူတေယာက္ဟာ ဘယ္လိုမွ စကားေျပာေကာင္းတေယာက္မျဖစ္ႏိုင္ပါဘူး။ ေမြးကတည္းက ဘယ္သူမွ ေဖေဖ ၊ ေမေမ ဆိုတာကို စာေရးၿပီးသင္တာ မေတြ႕ဘူးပါ။

အေရးအသားက်ြမ္းသူတေယာက္ဆိုပါစို႕ MRT4 မွာ ေနပူေတာ္က တိရစၧာန္ အေၾကာင္း အသံလႊင့္တာ က်ားသစ္ Leopard လီယိုပတ္ လို႕ ပယ္ပယ္ႏွယ္ႏွယ္ အသံထြက္သြားတာ သူတို႕ကိုယ္စားရွက္လိုက္တာ ေျပာမေနနဲ႕ေတာ့။ အသံမၾကားဖူးပဲ အေရးမွာ ဘယ္ေလာက္က်ြမ္းက်ြမ္း စကားေျပာရာမွာ ဆရာတဆူျဖစ္မယ္လို႕ ကြ်န္ေတာ္ေတာ့ မထင္။ ၿပီးေတာ့ အမ်ားႀကီးပါ.........Lyrics (လိုင္းရြစ္စ္) တဲ့ .... ေျပာစရာေတြေတာ့ အမ်ားၾကီးပါ......ဆရာတို႕တေတြ ပိုသိမွာပါ။ ၿပီးေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တို႕ ႏိုင္ငံမွာ သင္လိုက္ရတဲ့ အဂၤလိပ္စာ အေရး သူငယ္တန္းကေန တကၠသိုလ္ထိ ၊ ခုထိေတာ့ စာစီစာကုန္း အလြတ္က်က္တုန္းပါပဲ.....မ်ားမ်ားႀကီးေတာ့ လြဲေနတယ္.... ဒီလြဲတာႀကီးေတာ့ ေကာင္းတယ္လို႕ မေျပာခ်င္ေတာ့ဘူးဗ်ာ...... 

Bro ေထာက္ျပတဲ့ အခ်က္ေလးကလည္း သေဘာက်စရာပါပဲ.... Bro ရဲ ႔ comment ကို ဖတ္ျပီးေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ ေတြးမိလိုက္တာက writing ေရာ... speaking ပါ 50/50 ျဖစ္သင့္တယ္ဆုိတာေလးကို ေကာက္ခ်က္ခ်လိုက္မိတယ္....

RSS

Featured Discussions

© 2019   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service