နားေထာင္စြမ္းရည္တိုးတက္ေစဖို႔ (Improving listening skills)

ကၽြန္ေတာ့္ facebook group ျဖစ္တဲ့ “အဂၤလိပ္စာေလ့လာၾကသူမ်ား” မွာ အဖြဲ႕၀င္ေတြ မၾကာခဏေမးတတ္တဲ့ေမးခြန္းတစ္ခုကေတာ့ “listening” ေကာင္းခ်င္တယ္။ နားေထာင္စြမ္း ရည္တိုးတက္ခ်င္တယ္။ ဘယ္လိုလုပ္ရမလဲ” ဆိုတာပါပဲ။ စာသင္သားေတြအတြက္ listening ဟာ စိန္ေခၚမႈႀကီးေသာ ခက္ခဲေသာ အတားအဆီးတစ္ခုသဖြယ္ျဖစ္ေနပါတယ္။ သို႔ေသာ္လည္း listening စြမ္းရည္ဟာ သူတို႔လိုလားေသာ ပိုင္ဆိုင္ခ်င္ေသာစြမ္းရည္ တစ္မ်ိဳးျဖစ္္ျပန္တယ္။ listening စြမ္းရည္ေကာင္းမွ ႏိုင္ငံျခားသားေတြေျပာတာနားလည္မည္။ အဂၤလိပ္သီခ်င္း၊ ဗြီဒီယို၊ ႐ုပ္ရွင္ စသည္တို႔ကိုခံစားၾကည့္ရႈႏိုင္မည္။ ရုပ္ျမင္သံၾကားမွ သတင္းေတြ နားလည္ႏိုင္မည္။ language input ႏွစ္မ်ိဳးအနက္မွ listening သည္ ဘာသာစကားေလ့လာျခင္း၏ သဘာ၀အက်ဆံုး၊ အထိေရာက္ဆံုးနည္းလမ္းျဖစ္ေနျပန္သည္။

 

နားေထာင္ျခင္းဟာမည္သည့္ဘာသာစကားကိုေလ့လာရာတြင္မဆို အလြန္အေရးပါေသာ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ ကေလးငယ္ဘ၀တုန္းက ကၽြန္ေတာ္တို႔အရင္ဆံုးလုပ္ရသည့္ အလုပ္မွာ နားေထာင္ျခင္းျဖစ္သည္။ မိဘေတြ၊ ကေလးထိန္းေတြ၊ ႀကီးေတာ္ ဦးေလး စသည္တို႔ေျပာသမွ်ကို စိတ္ရွည္ရွည္နားေထာင္ျခင္းသာတတ္ႏိုင္သည္။ စိတ္ထဲရွိတာျပန္မေျပာႏိုင္။ ေရးႏိုင္ဖို႔ဆိုသည္မွာေ၀လာေ၀း။ သို႔ႏွင့္ႀကီးျပင္းလာသည္ႏွင့္အမွ် နားေထာင္စြမ္းရည္မွာ ကံအေကာင္းအေၾကာင္းမလွစြာ ဆုတ္ယုတ္လာခဲ့ရသည္။

 

အဂၤလိပ္အေျပာစကားသည္ ဘာေၾကာင့္နားလည္ဖို႔ခက္ခဲေနသနည္း။

ဘာသာစကားေလ့လာသူအမ်ားစုသည္ စာသင္ခန္း၊ သင္႐ိုးစာအုပ္ တို႔ျဖင့္သာေလ့လာခဲ့ရသူ မ်ားေပသည္။ စာဖတ္သူသာ ၄င္းတို႔ထဲမွတစ္ေယာက္ ဆိုပါက အဂၤလိပ္အေျပာစကားကို နားလည္ဖို႔အခက္အခဲက်ိန္းေသေပါက္ေတြ႕ရမည္ျဖစ္သည္။ အေၾကာင္းရင္းမွာ လက္ေတြ႕အေျပာစကားႏွင့္ သင္႐ိုးညႊန္းတမ္းစာအုပ္ထဲမွ စကားတို႔သည္မတူညီၾကေသာ ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

 

မတူညီပံုေတြကလည္းမ်ားလွသည္။

 • လူတို႔သည္ အေရးမွာထက္ အေျပာစကားမွာ ဘန္းစကားေတြ အီဒီယံေတြပိုသံုးေလ့ ရွိၾကသည္။ အေျပာႏွင့္အေရး မတူညီသည့္စကားလံုးမ်ားသံုးစြဲတတ္ၾကသည္။
 • အေျပာတြင္ "um", "hmm", "ah", "uh" ကဲ့သို႔ေသာအာလုပ္စကားမ်ားလႈိင္လႈိင္ သံုးစြဲၾကသည္။ relative clause မ်ားသံုးသည့္အခါ that ဆိုသည့္စကားလံုးကို ျဖဳတ္ထားခဲ့တတ္သည္။
 • အဂၤလိပ္စာသင္တန္းႏွင့္ျပဌာန္းစာအုပ္မ်ားသည္ အေရးႏွင့္ ခန္းခန္းနားနားစကားေျပာတြင္သံုးသည့္ အေရးႏွင့္ ခန္းခန္းနားနားစကားေျပာတြင္သံုးသည့္ “proper English”   နည္းမွန္လမ္းမွန္ အဂၤလိပ္စကားကိုသာသင္ၾကားေပးေလ့ရွိသည္။ casual English ဟူသည့္ ထသြားလာသြားအဂၤလိပ္စကား၊ အရပ္သံုးအဂၤလိပ္စကားကိုအေရးမထားၾကပါ။
 • စကားလံုးမ်ားသည္ တစ္လံုးခ်င္းအသံထြက္သည့္အခါ ႏွင့္ အျခားစကားလံုးမ်ားႏွင့္ တြဲလ်က္အသံထြက္သည့္အခါ မတူညီၾကပါ။ “connected speech” ဟုေခၚသည့္ ပံုမွန္အေျပာစကားကို စာသင္ခန္းထဲတြင္ၾကားႏိုင္ဖို႔ မလြယ္ကူပါ။ ဂ႐ုတစိုက္ အသံထြက္ ထားသည့္အေျပာစကားကိုသာ ၾကားရေပလိမ့္မည္။
 • W'joomine hand'nme thabag ovethare? ဆိုသည္ကိုနားလည္မည္မဟုတ္ပါ။ "Would you mind handing me that bag over there?" ဟုသာ စာသင္ခန္းတြင္ ၾကားရမည္ျဖစ္သည္။
 • လူတို႔သည္လက္ေတြ႕ဘ၀တြင္ different topics အေၾကာင္းအရာအမ်ိဳးမ်ိဳး ေျပာတတ္သည္။ အခ်ိဳ႕ေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားသည္ အမ်ားႏွင့္မသက္ဆိုင္ဘဲ လူနည္းစုသာနားလည္ႏိုင္သည့္ ေ၀ါဟာရမ်ားလည္းပါသည္။ အဂၤလိပ္စာသင္ခန္း တြင္ေတာ့ ထိုကဲ့သို႔ေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားကို ထည့္သြင္းသင္ၾကားဖို႔မျဖစ္ႏိုင္ပါ။ လူအမ်ားအတြက္ ေယဘုယ်က်သည့္ သင္ခန္းစာမ်ားသာပါ၀င္ႏိုင္သည္။

 

နားေထာင္စြမ္းရည္တိုးတက္ဖို႔နည္းလမ္းမ်ား

နားေထာင္စြမ္းရည္တိုးတက္ရန္ နားေထာင္ျခင္းသည္သာ ထိေရာက္ေသာ၊ ႐ိုးရွင္းေသာနည္းလမ္း ျဖစ္သည္။ အျခားနည္းမရွိပါ။ နာရီေပါင္းမ်ားစြာ နားေထာင္၊ နားေထာင္ရင္းျဖင့္သာ တိုးတက္လာရပါမည္။ ဒါကေတာ့ လူတိုင္းသိတာေပါ့ဟု မိတ္ေဆြ ေစာဒကတက္ႏိုင္သည္။ သို႔ရာတြင္ ဤမွ်လြယ္ကူရွင္းလင္းသည့္ကိစၥတစ္ခုကို သူတို႔ မလိုက္နာၾကပါ။

 

တက္ၾကြစြာနားေထာင္ပါ။ listen actively

မိမိအေနျဖင့္ပထမဦးဆံုးလုပ္ႏိုင္သည္မွာ တက္တက္ႂကြႂကြနားေထာင္ဖို႔ျဖစ္သည္။ ဘာသာစကားေလ့လာျခင္းသည္ တူရိယာတစ္ခုတီးခတ္ႏိုင္ရန္ေေလ့လာျခင္းႏွင့္ အေတာ္တူသည္။ ဂီတာကိုအေပ်ာ္သေဘာခံစားႏိုင္သည္။ သို႔ရာတြင္ မိမိကိုယ္တိုင္ ဖန္တီးႏိုင္ဖို႔ဆိုလွ်င္ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာနားေထာင္တတ္ရမည္။ ဥပမာ Bass ဂီတာကို ေလ့လာေနသူျဖစ္ပါက သီခ်င္းတစ္ပုဒ္၏ melody ႏွင့္ အျခားအစိတ္အပိုင္းမ်ားထဲမွ မိမိလိုအပ္သည့္ bass အပိုင္းကိုသာ အာ႐ံုစိုက္နားေထာင္ျခင္းမ်ိဳးျဖစ္သည္။  ဘာသာစကား ေလ့လာရာတြင္လည္းထိုနည္းလည္းေကာင္းျဖစ္သည္။ လူတစ္ေယာက္ေျပာသည့္ စကားလံုး မ်ားကိုသာမက သူဆိုလိုသည့္အဓိပၸါယ္အား နားလည္ရန္၊ အသံထြက္ႏွင့္အသံေနအသံထား ေလ့လာရန္၊ ေလယူေလသိမ္းကိုေလ့လာရန္ သီးျခားစီ အားစိုက္နားေထာင္ရေပမည္။

 

အျပန္အလွန္ဆက္သြယ္ျခင္း Interacting

အျပန္အလွန္ဆက္သြယ္ေျပာဆိုျခင္းသည္ passive listening ထက္ပိုအက်ိဳးရွိပါသည္။ တနည္းအားျဖင့္ အသံသာၾကားရသည့္ေရဒီယိုထက္ အရုပ္ပါျမင္ရသည့္ သတင္း၊ ဗြီဒီယို ကထိေရာက္သည္။ ဗြီဒီယိုတြင္ အဂၤလိပ္လို စာတန္းထိုး subtitle ပါလွ်င္ ၄င္းကိုဖတ္၍ သရုပ္ေဆာင္မ်ားဘာေျပာသည္ကို နားမလည္လွ်င္ၾကည့္ႏိုင္သည္။ ၄င္းသည္ interact လုပ္ျခင္းတစ္မ်ိဳးျဖစ္သည္။ ရုပ္ျမင္သံၾကားကို ၿငိမ္ၿငိမ္ေလးၾကည့္ေနရံုထက္ လူတစ္ဦးႏွင့္အျပန္အလွန္ စကားေျပာေလ့က်င့္ျခင္းက ပိုထိေရာက္သည္။ စကားေျပာရသည့္အခါ သူတပါးစကားကို နားလည္ဖို႔ နားေထာင္ျခင္းကို မျဖစ္မေနအားထုတ္ရေပသည္။ ၄င္းသည့္ အျပည့္အ၀ interaction ျဖစ္သည္။ google, skype, viber တို႔ျဖင့္ video call လုပ္ႏိုင္သည့္ေခတ္တြင္ ေလ့က်င့္ေဖာ္ native language partner ရရန္မခက္ခဲပါ။ language exchange website မ်ားတြင္မိတ္ေဆြဖြဲ႕ေလ့က်င့္ႏိုင္ပါသည္။

 

အဆင့္အတန္း Level of difficulty

တစ္ခ်ိဳ႕က“နားေတာ့ေထာင္တာပဲ။ နားမလည္တာေတြမ်ားေတာ့ စိတ္ဓါတ္က်တယ္” ညည္းတတ္သည္။ ထိုသို႔ဆိုလွ်င္ေတာ့ ေရလိုက္လြဲေနသည္ဟုသာ ဆိုရမည္ျဖစ္သည္။ မိမိနားလည္ႏိုင္သည့္အဆင့္ကိုနားေထာင္ရမည္ျဖစ္သည္။ ယေန႔မီဒီယာေလာကတြင္ special English ဟူသည့္စကားလံုးသည္ထင္ရွားပါသည္။ နာမည္ႀကီးရုပ္သံမ်ားျဖစ္သည္။ BBC ႏွင့္ VOA တို႔တြင္ special English ဆိုသည့္က႑တစ္ရပ္ထားေပးပါသည္။ listening သာမက ၄င္းတို႔ေျပာသမွ်ကို စာျဖင့္ဖတ္ႏိုင္သည့္ transcription လည္းရွိသည္။ နားေထာင္ရင္း နားမလည္သည္ကို script ၾကည့္၍ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။ Audio book အသံထြက္ဖတ္ျပသည့္ စာအုပ္မ်ားစြာလည္း အဆင့္အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိသည္။

 

အမ်ိဳးမ်ိဳးအေထြေထြ variety

နားေထာင္မႈစြမ္းရည္ေလ့က်င့္ရာတြင္ မိမိကိုယ္ကို နယ္ပယ္တစ္ခုသတ္မွတ္ထားမည္ဆိုလွ်င္ အလြန္အကန္႔အသတ္ျဖင့္သာ နားလည္မည္ျဖစ္သည္။ ဥပမာ သတင္းမ်ားကိုနားေထာင္ေလ့က်င့္မည္ဆိုပါစို႔။ သတင္းေၾကညာသူတို႔သံုးေသာစကားသည္ specialized form of speaking. သီးသန္႔စကားပံုစံတစ္မ်ိဳးျဖစ္သည္။ ေန႔စဥ္အေျပာစကား ႏွင့္မတူေပ။ ထို႔အတူ ေဘာလံုးပြဲေၾကညာသူတို႔သံုးေသာစကားပံုစံ၊ မွတ္တမ္းရုပ္ရွင္ ေနာက္ခံ စကားေျပာသူတို႔သံုးေသာ စကားပံုစံႏွင့္ေ၀ါဟာရမ်ားမွာ သီးျခားစီရွိၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဘက္စံုနားေထာင္စြမ္းရည္ျမွင့္တင္လိုပါက နယ္ေပါင္းစံုမွ စကားမ်ားကို နားေထာင္ေလ့က်င့္ရမည္ျဖစ္သည္။ variety မ်ားေလ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔နားလည္လာေလ ျဖစ္မည္။ ေအာက္ပါနမူနာမ်ားကေတာ့ မိမိနားေထာင္ႏိုင္သည့္ listening တစ္ခ်ိဳ႕ျဖစ္သည္။

 • Listen to English radio shows.
 • Listen to audio English lessons.
 • Watch lots of hours of movies, TV shows, documentaries and videos in English, with English captions.
 • Listen to English podcasts on a topic that's interesting to you
 • Watch football matches  and listen to the commentators
 • Watch and listen news

 

နားေထာင္ေပမယ့္ နားမလည္ဘူးဆိုသူမ်ားအတြက္ ေနာက္ဆံုးအားေပးခ်င္တဲ့စကားကေတာ့ နားမလည္လည္းနားေထာင္ပါ။ နားေထာင္ရင္းႏွင့္ စကားလံုးတစ္လံုး၊ အသံထြက္ စသည္ျဖင့္ တစ္စံုတစ္ခုေတာ့ ရပါလိမ့္မည္။ ယင္းသည္ပင္အျမတ္ျဖစ္သည္။ ကၽြန္ေတာ္ ထိုင္းဘာသာ ေလ့လာစဥ္က ထိုင္းရုပ္ရွင္၊ သီခ်င္းမ်ား ေန႔စဥ္နာရီမ်ားစြာနားေထာင္ခဲ့ပါသည္။ အလြန္ႀကိဳက္သည့္ သီခ်င္းတစ္ခ်ိဳ႕ဆိုလွ်င္ သီခ်င္းစာသား download ဆြဲကာ အႀကိမ္ရာ ဂဏန္းနီးပါး နားေထာင္ျဖစ္ခဲ့သည္။ယင္းသည္ပင္ ဘာသာစကား၏အသံမ်ားကို နားရည္၀ဖို႔လမ္းစျဖစ္သည္။ နားရည္၀သည့္ဆင့္မွ နားလည္သည့္ အဆင့္တျဖည္းျဖည္း ေရာက္ပါသည္။ ယခုလည္း extra ဆိုသည့္ Spanish စပိန္ဘာသာစကားေျပာ ဇာတ္လမ္းတြဲအား ႏွစ္ႏွစ္သက္သက္ ၾကည့္ရႈေနျဖစ္ေၾကာင္းပါခင္ဗ်ား။

 

“In essence, if we want to direct our lives, we must take control of our consistent actions. It's not what we do once in a while that shapes our lives, but what we do consistently.”

Anthony Robbins quotes (American advisor to leaders)

 

ေအာင္ျမင္ၾကပါေစ။

 

 

 

ကၽြန္ေတာ္ေရးထားသမွ်ကိုဖတ္ခ်င္လွ်င္ဒီမွာေလ့လာႏိုင္ပါသည္။

 

ဇာနည္(MyWay!)

Broken English to Spoken English

09 448 033 674

Views: 8855

Reply to This

Replies to This Discussion

Thanks and noted.

accept u's advice

Thank

thanks for your good sharing.... !!!

Very useful. And nice writing.

thank you so much
Thank you.

thanks. where i can find and download audio english  easy lessons? please link me.

Thanks  a lot for your teaching.

Thank u.

Appreciate your post & so Thanks,Bro

thank

RSS

Featured Discussions

© 2019   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service