[Zawgyi]

Infinitive ဆိုသည္မွာ ႀကိယာတစ္ခု၏အေျခခံပံုစံျဖစ္သည္။ to ၏ေနာက္တြင္ infinitive လိုက္သည့္ ႀကိယာမ်ားရွိသည္။ “လုပ္ဖို႔” “လုပ္ရန္” “ျဖစ္ဖို႔” စသည္အဓိပၸါယ္မ်ားႏွင့္ေျပာသည္။ ျမန္မာေက်ာင္းသားအမ်ားစုက to + V1 ဟုသိထားၾကသည္။ ၄င္းတို႔သည္ ေက်ာင္းသားမ်ားအားစိတ္႐ႈပ္ေထြးေစသည့္ႀကိယာမ်ားျဖစ္သည္။ သို႔ရာတြင္ ၄င္းတို႔အား မည္ကဲ့သို႔သံုးေၾကာင္းသိထားပါက မွားယြင္းမႈနည္းမည္ဟုယူဆရပါသည္။ ေအာက္ပါစာရင္းသည္ ရည္ညႊႏ္းးရလြယ္ကူေစရန္အတြက္သာ ျပဳစုထားျခင္းျဖစ္သည္။ အလြတ္က်က္မွတ္ရန္မတိုက္တြန္းလိုပါ။

 

 1. would like     I'D LIKE TO SEE Paris someday.

                         ပါရီကိုတစ္ေန႔ေလာက္ေတာ့ျမင္ခ်င္တယ္။


 2. want             I WANT TO START dinner, and I want you to help me.

                         ညစာ စျပင္ဆင္ခ်င္ၿပီ။ ျပီးေတာ့မင္းကိုကူညီေစခ်င္တယ္။


 3. wish             I WISH TO MAKE a complaint. Your service is terrible.

                         တစ္ခုေလာက္တိုင္ခ်င္ပါတယ္။ ခင္ဗ်ားတို႔၀န္ေဆာင္မႈက အရမ္းညံ့တယ္။


 4. long             She LONGS TO SEE her children again. They're in Peru.

                         သူ႔ကေလးေတြကို ထပ္ေတြ႔ဖို႔တမ္းတတယ္။ သူတို႔ ကပီ႐ူးမွာ။


 5. need            I NEED TO DO the laundry. I have no clean shirts.

                         အ၀တ္ေလွ်ာ္ဖို႔လိုတယ္။ အက်ႌေလွ်ာ္ၿပီးသားမရွိေတာ့ဘူး။


 6. have            I'd like to stay, but I can't. I HAVE TO GO now.

                         ေနခ်င္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္မျဖစ္ဘူး။ အခုသြားရဦးမယ္။


 7. expect          I EXPECT TO FINISH it today. I'm almost sure I will.

                         ဒါဒီေန႔ၿပီးဖို႔မွန္းတယ္။ ၿပီးမယ္လို႔လည္းယံုၾကည္တယ္။


 8. hope            I really HOPE TO FINISH today, but I'm not sure I can.

                         ဒီေန႔ၿပီးဖို႔တကယ္ေမွ်ာ္လင့္တယ္။ ဒါေပမယ့္ လုပ္ႏိုင္ပါ့မလား မေသခ်ာဘူး။        


9. plan              She PLANS TO VISIT her mother after work.

                         အလုပ္ၿပီးရင္ သူ႔အေမဆီသြားလည္ဖို႔စိတ္ကူးထားတယ္။


10. agree           She AGREED NOT TO SEE other men and TO DATE only him.

                         တျခားေယာက်္ားေတြနဲ႔မေတြ႕ဖို႔၊ သူနဲ႔သာတြဲဖို႔ သူမကသေဘာတူတယ္။


11. arrange         Can you ARRANGE TO MEET me at the airport next week?

                         ေနာက္တစ္ပတ္ ငါနဲ႔ေလဆိပ္မွာလာေတြ႕ဖို႔ စီစဥ္ႏိုင္မလား။


12. intend          I INTEND TO FINISH this report no later than Friday!

                         ဒီအစီရင္ခံစာကို ေသာၾကာေန႔ထက္ေနာက္မက်ဘဲၿပီးဖို႔ရည္ရြယ္ထားတယ္။


13. mean            I DIDN'T MEAN TO KILL him. It was an accident!

                         ငါသူ႔ကိုသတ္ဖို႔မရည္ရြယ္ခဲ့ပါဘူး။ ဒါ မေတာ္တဆပါ။


14. decide          We DECIDED NOT TO GO out but TO STAY home and watch TV.

                         ကၽြန္ေတာ္တို႔ အျပင္မထြက္ဘဲ အိမ္မွာေနၿပီး ႐ုပ္ျမင္သံၾကားၾကည့္ဖို႔ ဆံုးျဖတ္ခဲ့တယ္။


15. choose         Mother, I'll marry whoever I CHOOSE TO MARRY!

                         အေမ ကၽြန္ေတာ္လက္ထပ္ဖို႔ေရြးတဲ့ဘယ္သူျဖစ္ျဖစ္ ကၽြန္ေတာ္လက္ထပ္မယ္။


16. tend            I TEND TO SCREAM when I'm angry. That's my bad habit.

                         ကၽြန္ေတာ္က ေဒါသထြက္ရင္ ေအာ္တတ္တယ္။ ဒါ ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕မေကာင္းတဲ့အက်င့္ဘဲ။


17. try               TRY TO ANSWER every question. You have 60 minutes.

                         ေမးခြန္းအားလံုးေျဖဖို႔က်ိဳးစားပါ။ အခ်ိန္ မိနစ္ ၆၀ ရတယ္။

(သို႔ရာတြင္ စိတ္ကူးသစ္၊ အႀကံသစ္ေတြစမ္းၾကည့္သည္ ဆိုလွ်င္ေတာ့  ing ပံုစံျဖင့္သံုးႏိုင္သည္။
                         If your clothes aren't white enough, TRY USING bleach.
                               အ၀တ္ေတြမျဖဴဘူးဆိုရင္ ခၽြတ္ေဆးစမ္းသံးၾကည့္ပါ။


18. attempt       We ATTEMPTED TO REACH him by phone, but he wasn't home.

                         သူ႔ကိုဖုန္းနဲ႔ဆက္သြယ္ဖို႔ၾကိဳးစားခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ သူအိမ္မွာမရွိေနဘူး။


19. forget          DON'T FORGET TO SEND your mother a birthday card.

                         အေမ႔ကိုေမြးေန႔ကတ္ပို႔ဖို႔မေမ့ပါနဲ႔။


20. fail               Don't FAIL TO LOCK the door if you leave the house!

                         အိမ္ကထြက္ရင္ တံခါးပိတ္ဖို႔မေမ့ပါနဲ႔။


21. remember     DID you REMEMBER TO TURN OFF the TV when you left?

                         သြားရင္ တီဗြီပိတ္ဖို႔သတိရခဲ့ရဲ့လား။

 (သို႔ရာတြင္ ငယ္ဘ၀အေၾကာင္းအရာမ်ားအားသတိရသည္ဆိုလွ်င္ေတာ့

                         I REMEMBER SITTING on my mama's lap when I was four.

                         ေလးႏွစ္သားတုန္းက အေမ့ေပါင္ေပၚမွာထိုင္ခဲ့တာကို သတိရတယ္။


22. offer           He OFFERED TO LEND me $100, but I didn't need it.

                        သူငါ့ကိုေဒၚလာတစ္ရာေခ်းေပးမယ္လို႔ေျပာေသးတယ္။ ဒါေပမယ့္ ငါမလိုပါဘူး။


23. promise       He PROMISED TO BUY her a car if she got her license.

                        သူက သူမယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္ရရင္ ကားတစ္စီး၀ယ္ေပးမယ္လို႔ ကတိေပးခဲ့တယ္။


24. threaten      She THREATENED TO HIT her son if he didn't stop crying.

                         ငိုတာမရပ္ဘူးဆိုရင္ ႐ိုက္မယ္လို႔ သူ႔သားကိုၿခိမ္းေျခာက္ခဲ့တယ္။


25. prepare        I covered the floor because I'm PREPARING TO PAINT here.

                         ေဆးသုတ္မွာမို႕လို႔ ၾကမ္းျပင္ကိုအုပ္ထားခဲ့တယ္။  


26. hesitate        I HESITATED TO ASK him for help because he was so busy.

                         သူကအလုပ္မ်ားလြန္းေနလို႔ သူ႔အကူအညီေတာင္းဖို႔ ခ်ီတံုခ်တံုျဖစ္ေနခဲ့တယ္။


27. refuse          My father REFUSED TO GIVE me money. He wouldn't help.

                         အေဖကငါ့ကိုပိုက္ဆံေပးဖို႔ျငင္းတယ္။ သူကူညီမွာမဟုတ္ဘူး။


28. seem            The dog SEEMS TO BE hungry. Try giving it some food.

                         ေခြးကဆာေနပံုပဲ။ သူ႔ကိုစားစရာေပးၾကည့္ပါ။


29. appear          She APPEARS TO BE happy. See? She's smiling.

                         သူမေပ်ာ္ေနပံုပဲ။ ေတြ႕လား။ သူမၿပံဳးေနတယ္။


30. deserve         You've worked very hard. You DESERVE TO GET a raise.

                         မင္းအလုပ္ၾကိဳးစားခဲ့တယ္။ မင္း လစာတိုးဖို႔ထိုက္တန္တယ္။ (လစာတိုးရသင့္တယ္)


31. afford          We CAN'T AFFORD TO BUY a car now. We're broke.

                         အခုကားတစ္စီး၀ယ္ဖို႔မတတ္ႏိုင္ဘူး။ ငါတို႔ဘိုင္ျပတ္ေနတယ္။


32. manage         DID you MANAGE TO FIND his house using the map I drew?

                         ငါဆြဲေပးတဲ့ေျမပံုနဲ႔ သူ႔အိမ္ကိုရွာေတြ႕ခဲ့လား။ (တစ္ခုခုကို ခက္သည့္ၾကားက ၿပီးေအာင္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည္။)


33. pretend           He PRETENDED TO BE a rich banker, and she believed him!

                          သူက ဘဏ္သူေဌးတစ္ေယာက္လိုဟန္ေဆာင္ခဲ့သည္။ သူမကလည္းယံုခဲ့သည္။


34. learn (how)     I LEARNED TO SWIM before I LEARNED HOW TO WALK.

                         လမ္းမေလွ်ာက္တတ္ခင္မွာပင္ ေရကူးတတ္ခဲ့သည္။


ေအာက္ပါႀကိယာတို႔သည္ TO သို႔မဟုတ္ NOT TO ေရွ႕တြင္ indirect object လိုအပ္သည္။


35. ask              He ASKED ME TO HELP him paint his house.

                         သူ႔အိမ္ေဆးကူသုတ္ေပးဖို႔ အကူအညီေတာင္းခဲ့သည္။


36. beg              She BEGGED HER HUSBAND TO STOP seeing other women.

                         သူမသည္ ခင္ပြန္းျဖစ္သူအား တျခားမိန္းကေလးမ်ားႏွင့္မ႐ႈပ္ရန္ ေတာင္းပန္ခဲ့သည္။


37. tell              I TOLD HIM TO WORK harder and NOT TO TALK so much.

                         သူ႔ကို စကားအမ်ားႀကီးမေျပာဖို႔နဲ႔ အလုပ္ၾကိဳးစားဖို႔ ေျပာခဲ့တယ္။


38. order           He ORDERED THEM TO DROP their guns and NOT TO MOVE.

                         သူတို႔ေသနတ္ေတြခ်ၿပီး မလႈပ္ဖို႔ သူက အမိန္႔ေပးခဲ့တယ္။


39. command    The sergeant COMMANDED HIS MEN TO MARCH twenty miles.

                         တပ္ၾကပ္ႀကီးသည္ သူ႕ရဲေဘာ္မ်ားအား မိုင္ႏွစ္ဆယ္ခ်ီတက္ရန္ အမိန္႔ေပးခဲ့သည္။


40. require        The college REQUIRES YOU TO TAKE a writing course.

                         ေကာလိပ္မွာ အေရးသင္တန္းတက္ဖို႔လိုအပ္တယ္။


41. allow           They DON'T ALLOW YOU TO SMOKE in the building. Go outside.

                         အေဆာက္အဦးထဲမွာေဆးလိပ္ေသာက္ခြင့္မျပဳဘူး။ အျပင္ထြက္ပါ။


42. permit         He PERMITTED HIS DAUGHTER TO STAY out as late as she wanted.

                         သူကသူ႔သမီးကို (ျပန္ခ်င္တဲ့အခ်ိန္ျပန္လာႏိုင္သည့္)အျပင္ထြက္လည္ဖို႔ခြင့္ျပဳခဲ့တယ္။


43. forbid          She FORBADE HER SON TO SMOKE. She threw out his cigarettes.

                         သူကသူ႔သားကိုေဆးလိပ္မေသာက္ရန္တားျမစ္သည္။ စီးကရက္ေတြလႊင့္ပစ္သည္။


44. convince      He CONVINCED ME TO VOTE for Clinton. He gave me good reasons.

                         သူကကၽြန္ေတာ့္အား ကလင္တန္ကိုမဲထည့္ဖို႔ဆြယ္သည္။ အေၾကာင္းျပခ်က္ေကာင္းေတြလည္းေပးသည္။


45. persuade     He PERSUADED MARY TO MARRY him by promising to be faithful.

                         သူကေမရီအား သစၥာရွိပါမယ္လို႔ကတိေပးၿပီး သူ႔ကိုလပ္ထပ္ရန္စည္း႐ံုးသည္။


46. pay              He PAID ROBERT $20 TO CLEAN his yard and SWEEP the floor.

                         သူကေရာဘတ္အား ျခံရွင္းေပးရန္ႏွင့္ ၾကမ္းတံျမက္စီးလွည္းေပးရန္ ေဒၚလာ ၂၀ ေပးသည္။


47. hire             They HIRED MRS. Brown TO ANSWER phones and DO filing.

                         မစၥစ္ဘေရာင္းကို တယ္လီဖုန္းေျဖဖို႔ႏွင့္ ဖိုင္သိမ္းဖို႔ ငွားရမ္းခဲ့သည္။


48. dare             They DARED ME TO DRIVE 90 mph. I did it to prove I was brave.

                         သူတို႔ကငါ့ကို တစ္နာရီ မိုင္ ၉၀ ေမာင္းဖို႔စိန္ေခၚတယ္။ ငါကလည္း သတၱိရွိေၾကာင္းျပရန္ ေမာင္းျပခဲ့တယ္။


49. invite           He INVITED ME TO GO with him and his family to the zoo.

                         သူနဲ႔သူ႔မိသားစုနဲ႔အတူတိရိစၦာန္ရံုသြားဖို႔ ကၽြန္ေတာ့္ကိုဖိတ္ခဲ့တယ္။


50. warn            She WARNED HIM TO STAY away from the dog and NOT TO TOUCH it.

                         သူက ကၽြန္ေတာ့္ကို ေခြးကိုမကိုင္ဖို႔ႏွင့္ ခပ္ေ၀းေ၀းမွာေနဖို႔ သတိေပးသည္။


51. encourage  My music teacher ENCOURAGED ME TO JOIN the school band.

                         ကၽြန္ေတာ့္ဂီတဆရာက ေက်ာင္းတီး၀ိုင္းအဖြဲ႕ကို၀င္ဖို႔ အားေပးတယ္။


52. challenge     He CHALLENGED THE MEN TO WORK faster to meet the deadline.

                         သူက သတ္မွတ္ကာလအတြင္းအလုပ္ၿပီးရန္ အလုပ္ပိုျမန္ျမန္လုပ္ဖို႔ ထိုလူကိုစိန္ေခၚခဲ့သည္။

                            

အထက္ပါႀကိယာတို႔အျပင္ “ကံထူးသူ ၇ ဦး” ဆိုသည့္ ေနာက္က infinitive ေကာ၊ ing ပံုစံပါလိုက္လို႔ရသည့္ စကားလံုးခုႏွစ္လံုးရွိပါေသးသည္။ သူတို႔မွာ

like, hate, love, start, begin, continue, can’t stand (or can’t bear) တို႔ျဖစ္သည္။

 

 

မူရင္း Prof. Rick Shur' ၏ handout မ်ားမွ

 

ကၽြန္ေတာ္ေရးထားသမွ်ကိုဖတ္ခ်င္လွ်င္ဒီမွာေလ့လာႏိုင္ပါသည္။

ဇာနည္(MyWay)

Broken English to Spoken English

09 448 033 674

[Unicode]

Infinitive ဆိုသည်မှာ ကြိယာတစ်ခု၏အခြေခံပုံစံဖြစ်သည်။ to ၏နောက်တွင် infinitive လိုက်သည့် ကြိယာများရှိသည်။ “လုပ်ဖို့” “လုပ်ရန်” “ဖြစ်ဖို့” စသည်အဓိပ္ပါယ်များနှင့်ပြောသည်။ မြန်မာကျောင်းသားအများစုက to + V1 ဟုသိထားကြသည်။ ၄င်းတို့သည် ကျောင်းသားများအားစိတ်ရှုပ်ထွေးစေသည့်ကြိယာများဖြစ်သည်။ သို့ရာတွင် ၄င်းတို့အား မည်ကဲ့သို့သုံးကြောင်းသိထားပါက မှားယွင်းမှုနည်းမည်ဟုယူဆရပါသည်။ အောက်ပါစာရင်းသည် ရည်ညွှန်းးရလွယ်ကူစေရန်အတွက်သာ ပြုစုထားခြင်းဖြစ်သည်။ အလွတ်ကျက်မှတ်ရန်မတိုက်တွန်းလိုပါ။

 

 1. would like     I'D LIKE TO SEE Paris someday.

                         ပါရီကိုတစ်နေ့လောက်တော့မြင်ချင်တယ်။


 2. want             I WANT TO START dinner, and I want you to help me.

                         ညစာ စပြင်ဆင်ချင်ပြီ။ ပြီးတော့မင်းကိုကူညီစေချင်တယ်။


 3. wish             I WISH TO MAKE a complaint. Your service is terrible.

                         တစ်ခုလောက်တိုင်ချင်ပါတယ်။ ခင်ဗျားတို့၀န်ဆောင်မှုက အရမ်းညံ့တယ်။


 4. long             She LONGS TO SEE her children again. They're in Peru.

                         သူ့ကလေးတွေကို ထပ်တွေ့ဖို့တမ်းတတယ်။ သူတို့ ကပီရူးမှာ။


 5. need            I NEED TO DO the laundry. I have no clean shirts.

                         အ၀တ်လျှော်ဖို့လိုတယ်။ အကျႌလျှော်ပြီးသားမရှိတော့ဘူး။


 6. have            I'd like to stay, but I can't. I HAVE TO GO now.

                         နေချင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်မဖြစ်ဘူး။ အခုသွားရဦးမယ်။


 7. expect          I EXPECT TO FINISH it today. I'm almost sure I will.

                         ဒါဒီနေ့ပြီးဖို့မှန်းတယ်။ ပြီးမယ်လို့လည်းယုံကြည်တယ်။


 8. hope            I really HOPE TO FINISH today, but I'm not sure I can.

                         ဒီနေ့ပြီးဖို့တကယ်မျှော်လင့်တယ်။ ဒါပေမယ့် လုပ်နိုင်ပါ့မလား မသေချာဘူး။        


9. plan              She PLANS TO VISIT her mother after work.

                         အလုပ်ပြီးရင် သူ့အမေဆီသွားလည်ဖို့စိတ်ကူးထားတယ်။


10. agree           She AGREED NOT TO SEE other men and TO DATE only him.

                         တခြားယောကျ်ားတွေနဲ့မတွေ့ဖို့၊ သူနဲ့သာတွဲဖို့ သူမကသဘောတူတယ်။


11. arrange         Can you ARRANGE TO MEET me at the airport next week?

                         နောက်တစ်ပတ် ငါနဲ့လေဆိပ်မှာလာတွေ့ဖို့ စီစဉ်နိုင်မလား။


12. intend          I INTEND TO FINISH this report no later than Friday!

                         ဒီအစီရင်ခံစာကို သောကြာနေ့ထက်နောက်မကျဘဲပြီးဖို့ရည်ရွယ်ထားတယ်။


13. mean            I DIDN'T MEAN TO KILL him. It was an accident!

                         ငါသူ့ကိုသတ်ဖို့မရည်ရွယ်ခဲ့ပါဘူး။ ဒါ မတော်တဆပါ။


14. decide          We DECIDED NOT TO GO out but TO STAY home and watch TV.

                         ကျွန်တော်တို့ အပြင်မထွက်ဘဲ အိမ်မှာနေပြီး ရုပ်မြင်သံကြားကြည့်ဖို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်။


15. choose         Mother, I'll marry whoever I CHOOSE TO MARRY!

                         အမေ ကျွန်တော်လက်ထပ်ဖို့ရွေးတဲ့ဘယ်သူဖြစ်ဖြစ် ကျွန်တော်လက်ထပ်မယ်။


16. tend            I TEND TO SCREAM when I'm angry. That's my bad habit.

                         ကျွန်တော်က ဒေါသထွက်ရင် အော်တတ်တယ်။ ဒါ ကျွန်တော့်ရဲ့မကောင်းတဲ့အကျင့်ဘဲ။


17. try               TRY TO ANSWER every question. You have 60 minutes.

                         မေးခွန်းအားလုံးဖြေဖို့ကျိုးစားပါ။ အချိန် မိနစ် ၆၀ ရတယ်။

(သို့ရာတွင် စိတ်ကူးသစ်၊ အကြံသစ်တွေစမ်းကြည့်သည် ဆိုလျှင်တော့  ing ပုံစံဖြင့်သုံးနိုင်သည်။
                         If your clothes aren't white enough, TRY USING bleach.
                               အ၀တ်တွေမဖြူဘူးဆိုရင် ချွတ်ဆေးစမ်းသံးကြည့်ပါ။


18. attempt       We ATTEMPTED TO REACH him by phone, but he wasn't home.

                         သူ့ကိုဖုန်းနဲ့ဆက်သွယ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူအိမ်မှာမရှိနေဘူး။


19. forget          DON'T FORGET TO SEND your mother a birthday card.

                         အမေ့ကိုမွေးနေ့ကတ်ပို့ဖို့မမေ့ပါနဲ့။


20. fail               Don't FAIL TO LOCK the door if you leave the house!

                         အိမ်ကထွက်ရင် တံခါးပိတ်ဖို့မမေ့ပါနဲ့။


21. remember     DID you REMEMBER TO TURN OFF the TV when you left?

                         သွားရင် တီဗွီပိတ်ဖို့သတိရခဲ့ရဲ့လား။

 (သို့ရာတွင် ငယ်ဘ၀အကြောင်းအရာများအားသတိရသည်ဆိုလျှင်တော့

                         I REMEMBER SITTING on my mama's lap when I was four.

                         လေးနှစ်သားတုန်းက အမေ့ပေါင်ပေါ်မှာထိုင်ခဲ့တာကို သတိရတယ်။


22. offer           He OFFERED TO LEND me $100, but I didn't need it.

                        သူငါ့ကိုဒေါ်လာတစ်ရာချေးပေးမယ်လို့ပြောသေးတယ်။ ဒါပေမယ့် ငါမလိုပါဘူး။


23. promise       He PROMISED TO BUY her a car if she got her license.

                        သူက သူမယာဉ်မောင်းလိုင်စင်ရရင် ကားတစ်စီး၀ယ်ပေးမယ်လို့ ကတိပေးခဲ့တယ်။


24. threaten      She THREATENED TO HIT her son if he didn't stop crying.

                         ငိုတာမရပ်ဘူးဆိုရင် ရိုက်မယ်လို့ သူ့သားကိုခြိမ်းခြောက်ခဲ့တယ်။


25. prepare        I covered the floor because I'm PREPARING TO PAINT here.

                         ဆေးသုတ်မှာမို့လို့ ကြမ်းပြင်ကိုအုပ်ထားခဲ့တယ်။  


26. hesitate        I HESITATED TO ASK him for help because he was so busy.

                         သူကအလုပ်များလွန်းနေလို့ သူ့အကူအညီတောင်းဖို့ ချီတုံချတုံဖြစ်နေခဲ့တယ်။


27. refuse          My father REFUSED TO GIVE me money. He wouldn't help.

                         အဖေကငါ့ကိုပိုက်ဆံပေးဖို့ငြင်းတယ်။ သူကူညီမှာမဟုတ်ဘူး။


28. seem            The dog SEEMS TO BE hungry. Try giving it some food.

                         ခွေးကဆာနေပုံပဲ။ သူ့ကိုစားစရာပေးကြည့်ပါ။


29. appear          She APPEARS TO BE happy. See? She's smiling.

                         သူမပျော်နေပုံပဲ။ တွေ့လား။ သူမပြုံးနေတယ်။


30. deserve         You've worked very hard. You DESERVE TO GET a raise.

                         မင်းအလုပ်ကြိုးစားခဲ့တယ်။ မင်း လစာတိုးဖို့ထိုက်တန်တယ်။ (လစာတိုးရသင့်တယ်)


31. afford          We CAN'T AFFORD TO BUY a car now. We're broke.

                         အခုကားတစ်စီး၀ယ်ဖို့မတတ်နိုင်ဘူး။ ငါတို့ဘိုင်ပြတ်နေတယ်။


32. manage         DID you MANAGE TO FIND his house using the map I drew?

                         ငါဆွဲပေးတဲ့မြေပုံနဲ့ သူ့အိမ်ကိုရှာတွေ့ခဲ့လား။ (တစ်ခုခုကို ခက်သည့်ကြားက ပြီးအောင်လုပ်ဆောင်နိုင်သည်။)


33. pretend           He PRETENDED TO BE a rich banker, and she believed him!

                          သူက ဘဏ်သူဌေးတစ်ယောက်လိုဟန်ဆောင်ခဲ့သည်။ သူမကလည်းယုံခဲ့သည်။


34. learn (how)     I LEARNED TO SWIM before I LEARNED HOW TO WALK.

                         လမ်းမလျှောက်တတ်ခင်မှာပင် ရေကူးတတ်ခဲ့သည်။


အောက်ပါကြိယာတို့သည် TO သို့မဟုတ် NOT TO ရှေ့တွင် indirect object လိုအပ်သည်။


35. ask              He ASKED ME TO HELP him paint his house.

                         သူ့အိမ်ဆေးကူသုတ်ပေးဖို့ အကူအညီတောင်းခဲ့သည်။


36. beg              She BEGGED HER HUSBAND TO STOP seeing other women.

                         သူမသည် ခင်ပွန်းဖြစ်သူအား တခြားမိန်းကလေးများနှင့်မရှုပ်ရန် တောင်းပန်ခဲ့သည်။


37. tell              I TOLD HIM TO WORK harder and NOT TO TALK so much.

                         သူ့ကို စကားအများကြီးမပြောဖို့နဲ့ အလုပ်ကြိုးစားဖို့ ပြောခဲ့တယ်။


38. order           He ORDERED THEM TO DROP their guns and NOT TO MOVE.

                         သူတို့သေနတ်တွေချပြီး မလှုပ်ဖို့ သူက အမိန့်ပေးခဲ့တယ်။


39. command    The sergeant COMMANDED HIS MEN TO MARCH twenty miles.

                         တပ်ကြပ်ကြီးသည် သူ့ရဲဘော်များအား မိုင်နှစ်ဆယ်ချီတက်ရန် အမိန့်ပေးခဲ့သည်။


40. require        The college REQUIRES YOU TO TAKE a writing course.

                         ကောလိပ်မှာ အရေးသင်တန်းတက်ဖို့လိုအပ်တယ်။


41. allow           They DON'T ALLOW YOU TO SMOKE in the building. Go outside.

                         အဆောက်အဦးထဲမှာဆေးလိပ်သောက်ခွင့်မပြုဘူး။ အပြင်ထွက်ပါ။


42. permit         He PERMITTED HIS DAUGHTER TO STAY out as late as she wanted.

                         သူကသူ့သမီးကို (ပြန်ချင်တဲ့အချိန်ပြန်လာနိုင်သည့်)အပြင်ထွက်လည်ဖို့ခွင့်ပြုခဲ့တယ်။


43. forbid          She FORBADE HER SON TO SMOKE. She threw out his cigarettes.

                         သူကသူ့သားကိုဆေးလိပ်မသောက်ရန်တားမြစ်သည်။ စီးကရက်တွေလွှင့်ပစ်သည်။


44. convince      He CONVINCED ME TO VOTE for Clinton. He gave me good reasons.

                         သူကကျွန်တော့်အား ကလင်တန်ကိုမဲထည့်ဖို့ဆွယ်သည်။ အကြောင်းပြချက်ကောင်းတွေလည်းပေးသည်။


45. persuade     He PERSUADED MARY TO MARRY him by promising to be faithful.

                         သူကမေရီအား သစ္စာရှိပါမယ်လို့ကတိပေးပြီး သူ့ကိုလပ်ထပ်ရန်စည်းရုံးသည်။


46. pay              He PAID ROBERT $20 TO CLEAN his yard and SWEEP the floor.

                         သူကရောဘတ်အား ခြံရှင်းပေးရန်နှင့် ကြမ်းတံမြက်စီးလှည်းပေးရန် ဒေါ်လာ ၂၀ ပေးသည်။


47. hire             They HIRED MRS. Brown TO ANSWER phones and DO filing.

                         မစ္စစ်ဘရောင်းကို တယ်လီဖုန်းဖြေဖို့နှင့် ဖိုင်သိမ်းဖို့ ငှားရမ်းခဲ့သည်။


48. dare             They DARED ME TO DRIVE 90 mph. I did it to prove I was brave.

                         သူတို့ကငါ့ကို တစ်နာရီ မိုင် ၉၀ မောင်းဖို့စိန်ခေါ်တယ်။ ငါကလည်း သတ္တိရှိကြောင်းပြရန် မောင်းပြခဲ့တယ်။


49. invite           He INVITED ME TO GO with him and his family to the zoo.

                         သူနဲ့သူ့မိသားစုနဲ့အတူတိရိစၦာန်ရုံသွားဖို့ ကျွန်တော့်ကိုဖိတ်ခဲ့တယ်။


50. warn            She WARNED HIM TO STAY away from the dog and NOT TO TOUCH it.

                         သူက ကျွန်တော့်ကို ခွေးကိုမကိုင်ဖို့နှင့် ခပ်ေ၀းေ၀းမှာနေဖို့ သတိပေးသည်။


51. encourage  My music teacher ENCOURAGED ME TO JOIN the school band.

                         ကျွန်တော့်ဂီတဆရာက ကျောင်းတီး၀ိုင်းအဖွဲ့ကို၀င်ဖို့ အားပေးတယ်။


52. challenge     He CHALLENGED THE MEN TO WORK faster to meet the deadline.

                         သူက သတ်မှတ်ကာလအတွင်းအလုပ်ပြီးရန် အလုပ်ပိုမြန်မြန်လုပ်ဖို့ ထိုလူကိုစိန်ခေါ်ခဲ့သည်။

                            

အထက်ပါကြိယာတို့အပြင် “ကံထူးသူ ၇ ဦး” ဆိုသည့် နောက်က infinitive ကော၊ ing ပုံစံပါလိုက်လို့ရသည့် စကားလုံးခုနှစ်လုံးရှိပါသေးသည်။ သူတို့မှာ

like, hate, love, start, begin, continue, can’t stand (or can’t bear) တို့ဖြစ်သည်။
 

မူရင်း Prof. Rick Shur' ၏ handout များမှ


ကျွန်တော်ရေးထားသမျှကိုဖတ်ချင်လျှင်ဒီမှာလေ့လာနိုင်ပါသည်။

ဇာနည်(MyWay)

Broken English to Spoken English

09 448 033 674

 

Views: 2874

Reply to This

Replies to This Discussion

I like the way you say .. kan htoo thu 7 oo .. it helps me remember the words .. thanks for sharing!

Hypotheticals / Conditionals နဲ႔ ပတ္သတ္တဲ့အေၾကာင္းေလးေတြ သိခ်င္ပါတယ္

ပို႔ေပးတဲအတြက္ေက်းဇူးတင္ တယ္ေႏွာင္ လည္းပုိ ေပးပါ။

ေက်းဇူးတင္ လ်ွက္
သန္းေဇာ္ဦး

Thanks a million!

Very thankful for your sharing.May I know more.........

Thank you so much ..This lesson makes it easy to remember when I use this pattern.

RSS

Featured Discussions

© 2019   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service