ေန့စဥ္သံုး အဂၤလိပ္စာမွာ အတိုေကာက္ေတြ အေျမာက္အျမား ေတြ႔ၾကလိမ့္မယ္။ Initialism ဆိုတာ နာမည္တစ္ခုခု (အထူးသျဖင့္ ရွည္လ်ားတဲ့နာမည္) မွာ ပါ၀င္တဲ့ စာလံုးေတြက ထိပ္ဆံုး စာတစ္လံုးစီကို သီးျခားစီ အသံထြက္ေခၚတာကို ဆိုလိုတာပါ။ ဥပမာ United Nations တို႔ United States of America တို႔ကို UN, USA စသျဖင့္ အတိုေကာက္လုပ္ျပီး ေခၚတာမ်ိဳးပါ။


အခု ေဆြးေႏြးတင္ျပခ်င္တာက indefinite article ေတြျဖစ္တဲ့ ‘a’ ႏွင့္ ‘an’ တို႔ကို အဲ့ဒီ initials ေတြနဲ႔ တြဲသံုးတဲ့အခါ ေတြ႕ရတဲ့ လြဲခ်က္ေလးတစ္ခုကိုပါ။ ဒီလြဲခ်က္ကလည္း non-native speakers ေတြ လြဲတာမ်ိဳးမဟုတ္ဘဲ native speakers ေတြကပါလဲြတာ ေတြ႕ရလို႔ပါ။ Indefinite article ေတြကို English speakers ေတြက စကားေျပာေတြမွာ မွန္ေအာင္သံုးေပမဲ့ အေရးအသားမွာေတာ့ အလြဲေတြ လုပ္ၾကပံုရပါတယ္။


ေအာက္ပါ ဥပမာေတြက နာမည္ၾကီး သတင္းဌာန ၀ဘ္ဆိုဒ္ေတြ၊ လုပ္ငန္းအၾကံေပး ၀ဘ္ဆို္ဒ္ေတြမွာ ေတြ႕ရတဲ့ အေရးအသား တစ္ခ်ိဳ႕ပါ။

 • Pieces of the bag recovered have been sent to a FBI lab for forensic testing. 
 • The 404 or Not Found error message is a HTTP standard response code.
 • Step-by-step tutorial on how to add a LED to a USB thumb drive.
 • Applying to a MBA program can help you advance in your career or switch careers entirely.
 • A NBC executive indicated that the independent formatted Nonstop channels were doing well but needed separate 24/7 programming.
 • There are several benefits to being a RSVP Volunteer.
 • Did you setup and assign a STMP server for this account?


ဒီျပႆနာက ‘a’ နွင့္ ‘an’ ကိုအသံုးျပဳျခင္းရဲ့ စည္းကမ္းခ်က္ေတြကို ေကာင္းမြန္စြာ နားမလည္လို႔ ျဖစ္ရတာပါ။ အဂၤလိပ္စကားေျပာမွာ (သရ) ေတြျဖစ္တဲ့ a,e,i,o, u (တစ္နည္းအားျဖင့္ “အ” အသံ) ေတြနဲ႔ စတဲ့ စကားလံုးေတြရဲ႕အေရွ႕မွာ ‘an’ ကိုသံုးရတယ္ဆုိတာ ကၽြန္ေတာ္တို႔အားလံုး လိုက္နာၾကတယ္။
တစ္ကယ့္ ဥပေဒသအစစ္ကို အလြယ္မွတ္ရရင္ စကားလံုး တစ္လံုးသည္ vowel နဲ႔စသည္ျဖစ္ေစ consonant နဲ႔စသည္ျဖစ္ေစ (အ) အသံထြက္ရင္ ‘an’ ကို သံုးရမွာျဖစ္ျပီး (အ)အသံ မထြက္ရင္ ‘a’ ကိုသံုးရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
ေစာေစာက initial ေတြအေၾကာင္း ဒီမွာျပန္ေကာက္ရရင္ initial ေတြကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဖတ္တဲ့အခါ တစ္လံုးခ်င္း အသံထြက္ရတယ္။ ဥပမာ UN (ယူအဲန္) ၊ USA (ယူအက္စ္ေအ) ၊ UK (ယူေက) တို႔မွာ U သည္ vowel ျဖစ္ေသာ္လည္း (ယူ)ဟု အသံထြက္ရတယ္ မဟုတ္လား။ အဂၤလိပ္ အကၡရာစာလံုး ၂၆ လံုးဟာ sound symbol ေတြျဖစ္ပါတယ္။ Sound Symbol ေတြမွာ အသံထြက္ နာမည္ေတြ ရိွတယ္။ တစ္ခ်ိဳ႕ေသာ consonant ေတြမွာ vowel အသံထြက္ ရိွၾကတယ္။ ေအာက္ပါ consonant ေတြကို အသံထြက္ ဖတ္ၾကည့္ပါ။

 • F /အက္(ဖ)/
 • H /အိပ္ခ်္/
 • L /အဲလ္/
 • M /အဲမ္/
 • N /အဲန္/
 • S /အက္စ/္
 • R /အာ/


ဒီေတာ့ အဂၤလိပ္စာ အေရးအသားမွာ sound symbol တျဖစ္လဲ initial ေတြရဲ့ အေရွ႕မွာ ‘a’ သံုးမလား ’an’ သံုးမလား ဆိုတာ ရွင္းလင္းစြာ သေဘာေပါက္ေလာက္ပါျပီ။ ဒါဆိုရင္ ေစာေစာက ေဖာ္ျပခဲ့တဲ့ ဥပမာေတြကို အမွားျပင္ေပးလိုက္ၾကရေအာင္။

 • Pieces of the bag recovered have been sent to an FBI lab for forensic testing. 
 • The 404 or Not Found error message is an HTTP standard response code.
 • Step-by-step tutorial on how to add an LED to a USB thumb drive.
 • Applying to an MBA program can help you advance in your career or switch careers entirely.
 • An NBC executive indicated that the independent formatted Nonstop channels were doing well but needed separate 24/7 programming.
 • There are several benefits to being an RSVP Volunteer.
 • Did you setup and assign an STMP server for this account?


ကဲ နိဂုံး အေနနဲ႔ ထပ္မွတ္လိုက္ပါ။ အတိုေကာက္ေတြ အေရွ႕မွာ ‘a’ ထည့္ရမလား ‘an’ ထည့္ရမလား ဆံုးျဖတ္ဖို႔ အတြက္ အတိုေကာက္စာလံုးကို အသံထြက္ဖတ္ၾကပါ။ vowel အသံထြက္ရင္ ‘an’ ထည့္ျပီး consonant အသံထြက္ရင္ ‘a’ ထည့္ရုံပါဘဲ။

Dailywritingtips.com မွ Maeve Maddox ၏ Indefinite Article With Initialisms ကို ကိုးကားဘာသာျပန္ထားတာျဖစ္ပါတယ္။

LESSONS FROM OUR ARCHIVE

အျခားသင္ခန္းစာမ်ား ဖတ္႐ႈ ေလ့လာရန္ link - http://www.myanmar-network.net/page/index-of-articles-and-english-lessons

 


Myanmar Network အသင္းဝင္ထားျခင္းျဖင့္ ရရွိမည့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ]

- အဂၤလိပ္စာသင္ခန္းစာႏွင့္ အလုပ္ေခၚစာအသစ္မ်ား၊ UK စာေမးပြဲ သတင္းမ်ား ႏွင့္ အဂၤလိပ္စာသင္တန္း သတင္းမ်ားကို အသင္းဝင္မ်ားထံသာလွ်င္ e-mail ျဖင့္ အေၾကာင္းၾကားေပးမွာ ျဖစ္ပါသည္။
- ျဗိတိသွ်ေကာင္စီမွ ၾကီးမႉးက်င္းပေသာ ပြဲမ်ားကို အသင္းဝင္မ်ားသာ ၾကိဳတင္သိရွိျပီး အသင္းဝင္မဟုတ္သူမ်ားထက္ေစာ၍ စာရင္းေပးသြင္းႏိုင္ပါသည္။
- Myanmar Network ဝက္ဆိုက္ဒ္တြင္ အသင္းဝင္မ်ားသာလွ်င္ like ႏွင့္ comment ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။
- စကားဝိုင္းမ်ား (Forum မ်ားတြင္)ႏွင့္ အလုပ္ေခၚစာမ်ားကိုလည္း ကိုယ္တိုင္ဝင္ေရာက္ေရးသားႏိုင္ပါသည္။
- အသင္းဝင္မ်ားတြင္ ကိုယ္ပိုင္ Profile Page ရွိမည္ျဖစ္ျပီး မိမိ၏ ဓာတ္ပံု၊ မိမိကိုယ္တိုင္႐ိုက္ထားေသာ ဓာတ္ပံုမ်ားႏွင့္ ဗီဒီယိုမ်ားလည္း တင္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

- Join us now at - www.myanmar-network.net/main/authorization/signUp

Views: 2237

Reply to This

Replies to This Discussion

Thank

Thank along

RSS

Featured Discussions

© 2019   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service